У Міський народний дім Збоїща шукають художнього керівника

Оголошено конкурс на вакантну посаду художнього курівника у Міський народний дім Збоїща, що за адресою вул. Мурована, 32.

Умови оплати праці художнього керівника Міського народного дому Збоїща визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

-        повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст або бакалавр);

-        стаж роботи у сфері культури не менше 3 років;

-        володіння державною мовою;

-        володіння основними навиками роботи на персональному комп’ютері;

-        здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки художнього керівника закладу культури .

Компетенція і знання:

-        чинного законодавство в галузі культури та мистецтва;

-        основ трудового законодавства України;

-        чинних нормативних актів, що регулюють культурно-освітню, дозвіллєву діяльність;

-        форм і методів організації роботи з населенням із урахуванням демографічних, вікових та національних особливостей;

-        правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;

-        правил внутрішнього трудового розпорядку.

Бажано:

-        досвід розроблення чи участь у реалізації інвестиційних та грантових проектів.

Не може бути призначена на посаду художнього керівника закладу культури  особа, яка:

-        за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

-        має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-        є близькою особою або членом сім’ї керівника органу, що, відповідно до статутних документів, здійснює управління закладом культури, а саме центрального органу виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

-        заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних»;

-        особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою;

-        копія документа, що посвідчує особу;

-        копію трудової книжки (за наявності);

-        копія документа про освіту за відповідною спеціальністю;

-        творче резюме, портфоліо;

-        мотиваційний лист довільної форми;

-        програма заходів та проектів закладу культури  на один і три роки.

Особа, яка хоче взяти участь у конкурсі, може надавати інші документи, які, на її думку, підтверджуються її професійні чи моральні якості.

Документи подавати особисто в паперовому та електронному вигляді в міський народний дім Збоїща за адресою: м.Львів, вул. Мурована, 32 або надсилати на поштову та електронну пошту Міського народного дому Збоїща

Вимоги до електронного варіанта документів:

-        формат pdf;

-        єдиний файл;  

відомості щодо серії та номера паспорта, диплома, сертифіката тощо, відомості щодо місця проживання, номера телефону та e-mail адреси, а також інші відомості, що підлягають захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», повинні бути приховані.

 Адреса електронної пошти Міського народного дому Збоїща:(zboyskaLviv@gmail.com).

Документи приймаються з 04 квітня 2017р. до 20 квітня 2017р. (включно).

Початок формування конкурсної комісії – 17 квітня 2017р.

Дата та місце проведення першого засідання комісії з конкурсного відбору –  .26 квітня 2017р. о 14.00 год. Міський народний дім Збоїща, вул.Мурована,32.

Додаткова інформація надається тел.: 096 226 66 06. 

До складу комісії з конкурсного відбору кандидатів на посаду художнього керівника Міського народного дому Збоїща включаються не менш як п’ять осіб. Відповідальний секретар призначається з працівників закладу культури і бере участь у роботі конкурсної комісії без права голосу. До складу конкурсної комісії можуть залучатися як представники закладу культури, у якому проводиться конкурс, так і представники органу управління, творчих спілок та інших громадських організацій, вищих навчальних закладів культури та мистецтва, художніх, наглядових та інших рад, фахівці в галузі культури (за згодою). До складу конкурсної комісії обов’язково входить представник профспілкової організації, а у разі його відсутності - представник трудового колективу.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

-        за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

-        має судимість за вчинення злочину, якщо, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-        є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради.