Департамент «Адміністрація міського голови»

Департамент  «Адміністрація міського голови» підпорядковується безпосередньо міському голові і виконує функції його патронатної служби, забезпечуючи здійснення міським головою повноважень, передбачених чинним законодавством України.

Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на нього у встановленому порядку.

 • Бойко Євген Теодозійович

  Бойко Євген Теодозійович

  В.о.директора департаменту «Адміністрація міського голови», заступник директора департаменту «Адміністрація міського голови»

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1
+38 (032) 297-59-05

Документи

 • Повноваження
 • Основні завдання
 • Положення
 1. Розробка та впровадження організаційно-функціональних заходів для реалізації єдиної політики у сфері інформаційної і внутрішньої політики міської ради, її зовнішніх відносин та контролю за виконанням цих заходів.
 2. Організація роботи Львівського міського голови, приймальної Львівського міського голови, групи радників.
 3. Координація взаємодії Львівського міського голови з виконавчими органами ради.
 4. Планування графіку робочого дня Львівського міського голови та подання його на погодження Львівського міському голові.
 5. Організація збору, обробки та аналізу інформації з питань життєдіяльності м. Львова, у тому числі вивчення громадської думки.
 6. Організація зустрічей і нарад, які проводить Львівський міський голова.
 7. Розгляд спільно з комісією у справах відзнак звернень підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підготовка матеріалів для внесення міським головою у встановленому порядку до відповідних органів виконавчої влади подань про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України та про присвоєння почесних звань України.
 8. Підготовка проектів подань про погодження кандидатур для призначення на посади керівників державних підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Львова.
 9. Інформування Львівського міського голови про проведення політичних заходів на території м. Львова.
 10. Забезпечення прозорості та відкритості у діяльності міської ради та її виконавчих органів, висвітлення питань роботи міської ради, виконавчого комітету і Львівського міського голови, громадських колегій, дорадчо-консультативних органів їх позиції з актуальних питань перед територіальною громадою м. Львова, а також інформування при надзвичайних ситуаціях.
 11. Розробка та контроль за реалізацією зовнішньої політики територіальної громади м. Львова відповідно до зовнішньополітичної стратегії держави, налагодження та впровадження взаємовигідної співпраці з іноземними партнерами.
 12. Організація співпраці з Міністерством закордонних справ України та представниками Уряду України за кордоном у сфері організації міжнародних контактів, а також з дипломатичними представництвами зарубіжних країн в Україні.
 13. Представлення інтересів виконавчих органів ради у зв'язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
 14. Формування позитивного сприйняття м. Львова, його популяризація міста, поширення позитивних знань про м. Львів через розробку та забезпечення реалізації концепції промоції м. Львова в Україні та за кордоном.
 15. Забезпечення ефективного виконання посадовими особами місцевого самоврядування своїх обов'язків, належного здійснення виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями комунальної власності фінансово-господарської діяльності через виконання контрольних функцій.
 16. Забезпечення оприлюднення актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови у друкованих засобах масової інформації у порядку, встановленому законодавством.
 1. розробка та впровадження організаційно-функціональних заходів для реалізації єдиної політики у сфері інформаційної і внутрішньої політики міської ради, її зовнішніх відносин та контролю за виконанням цих заходів;
 2. забезпечення прозорості та відкритості у діяльності органів місцевого самоврядування м. Львова, висвітлення питань роботи міської ради, виконавчого комітету і міського голови, їх позиції з актуальних питань перед територіальною громадою міста;
 3. реалізація зовнішньої політики територіальної громади міста відповідно до зовнішньополітичної стратегії держави Україна, налагодження та впровадження взаємовигідної співпраці з іноземними партнерами;
 4. формування позитивного сприйняття м. Львова, популяризація міста, поширення позитивних знань про Львів в Україні та за кордоном;
 5. забезпечення ефективного виконання посадовими особами місцевого самоврядування своїх обов'язків, належного здійснення виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями комунальної власності фінансово-господарської діяльності шляхом виконання контрольних функцій.

Загальні положення

 1. Департамент «Адміністрація міського голови» (надалі — департамент) є виконавчим органом Львівської міської ради, утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006р. № 94 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання» та згідно з чинним законодавством України.
 2. Департамент підпорядковується безпосередньо міському голові і виконує функції його патронатної служби, забезпечуючи здійснення міським головою повноважень, передбачених чинним законодавством України. Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на нього у встановленому порядку.
 3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.
 4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у територіальних представництвах Державного казначейства України та банківських установах, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка.

Основні завдання

 1. Департамент утворений для забезпечення здійснення міським головою своїх повноважень, виконання обов'язків і реалізації прав, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормами чинного законодавства України.
 2. Основними завданнями департаменту є:
  1. розробка та впровадження організаційно-функціональних заходів для реалізації єдиної політики у сфері інформаційної і внутрішньої політики міської ради, її зовнішніх відносин та контролю за виконанням цих заходів;
  2. забезпечення прозорості та відкритості у діяльності органів місцевого самоврядування м. Львова, висвітлення питань роботи міської ради, виконавчого комітету і міського голови, їх позиції з актуальних питань перед територіальною громадою міста;
  3. реалізація зовнішньої політики територіальної громади міста відповідно до зовнішньополітичної стратегії держави Україна, налагодження та впровадження взаємовигідної співпраці з іноземними партнерами;
  4. формування позитивного сприйняття м. Львова, популяризація міста, поширення позитивних знань про Львів в Україні та за кордоном;
  5. забезпечення ефективного виконання посадовими особами місцевого самоврядування своїх обов'язків, належного здійснення виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями комунальної власності фінансово-господарської діяльності шляхом виконання контрольних функцій.

Структура та організація роботи

 1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови у порядку, визначеному законодавством.
 2. До складу департаменту (патронатної служби) входять такі структурні підрозділи:
  1. апарат департаменту
  2. управління внутрішньої політики
  3. управління інформаційної політики та зовнішніх відносин
  4. управління контролю та аудиту.
 3. Апарат департаменту, управління внутрішньої політики, управління інформаційної політики та зовнішніх відносин, управління контролю та аудиту є структурними підрозділами департаменту без прав юридичної особи і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні директора департаменту.
 4. Керівництво управліннями здійснюють начальники, які призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови за поданням директора департаменту. До складу управлінь входять відділи, начальники яких призначаються на посади та звільняються з посад директором департаменту за поданням начальника управління. Інші працівники департаменту (підпорядкованих управлінь, відділів) призначаються на посади та звільняються з посад директором департаменту за поданням керівників відповідних управлінь. Працівники апарату департаменту призначаються на посади та звільняються з посад безпосередньо директором департаменту.
 5. Начальники управлінь безпосередньо підпорядковані директору департаменту, йому підконтрольні та підзвітні. Начальник управління внутрішньої політики за посадою є заступником директора департаменту, виконує обов'язки директора департаменту у разі відсутності останнього.
 6. Безпосередні повноваження управлінь департаменту, їх організація, структура та порядок діяльності визначаються окремими положеннями, які підлягають затвердженню виконавчим комітетом міської ради.
 7. Апарат департаменту є його структурним підрозділом, утвореним для організаційно-технічного, аналітичного та іншого забезпечення діяльності департаменту, директора департаменту, підпорядкованих йому управлінь та відділів. Апарат підпорядковується безпосередньо директору департаменту, виконує повноваження у визначених керівництвом межах згідно з цим Положенням та чинним законодавством України.

Управління департаментом

 1. Найвищою посадовою особою департаменту є директор, який здійснює управління департаментом, виступає від його імені та несе персональну відповідальність за виконання завдань департаменту.
 2. Директор у межах своїх повноважень та на виконання завдань департаменту видає накази, які є обов'язковими для виконання на території м. Львова всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами.
 3. Директор департаменту:
  1. Відповідає за організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення департаменту, за стан діловодства, обліку і звітності департаменту.
  2. Організовує підготовку проектів рішень з питань, віднесених до відання департаменту, та внесення їх на розгляд міської ради, виконавчого комітету.
  3. Контролює виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до відання департаменту.
  4. Діє без довіреності від імені департаменту, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями і громадськими організаціями, підприємствами, установами, організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.
  5. Виступає розпорядником коштів департаменту у межах, затверджених бюджетом, та забезпечує їх використання за цільовим призначенням.
  6. Організовує ведення бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.
  7. Здійснює списання з балансу департаменту транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість якого не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальних заробітних плат.
  8. Укладає та розриває договори (контракти), стороною в яких виступає департамент та в межах повноважень департаменту, у тому числі договори з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління департаменту.
  9. Видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків.
  10. Вносить подання про затвердження штатного розпису департаменту; погоджує штатний розпис та кошторис видатків структурних підрозділів департаменту.
  11. Вносить подання міському голові про призначення на посади та звільнення з посад начальників управлінь департаменту, призначає напосади та звільняє з посад начальників відділів, інших працівників департаменту.
  12. Вносить подання про присвоєння працівникам департаменту рангу посадової особи органу місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.
  13. Вирішує питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників департаменту.
  14. Упроцесі виконання завдань, покладених на департамент, забезпечує співробітництво департаменту з іншими виконавчими органами, міською радою.
  15. Інформує громаду про стан виконання повноважень, покладених на департамент.
 4. Директор департаменту здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, а також завдання, покладені окремими рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.
 5. Керівниками структурних підрозділів департаменту є начальники управлінь, начальники відділів і завідувачі секторів, які очолюють відповідні управління, відділи, сектори та несуть персональну відповідальність перед міським головою і директором департаменту за виконання покладених на ці підрозділи завдань згідно з розподілом обов'язків, визначених Положеннями про підрозділи та посадовими інструкціями, а також несуть відповідальність за стан справ у дорученій сфері.

Компетенція департаменту

До компетенції департаменту відносяться такі повноваження:

 1. організація та забезпечення роботи міського голови, приймальної міського голови, групи радників; координація взаємодії міського голови з виконавчими органами ради;
 2. планування роботи міського голови, формування графіка його робочого дня;
 3. опрацювання пошти, адресованої міському голові;
 4. організація зустрічей міського голови, запис на прийом представників юридичних осіб;
 5. забезпечення обробки та аналізу інформації, підготовка аналітичних матеріалів з питань життєдіяльності міста;
 6. організація нарад, які проводяться міським головою, ведення протоколу;
 7. підготовка проектів доручень міського голови, підготовка та узагальнення звітів міського голови; підготовка відряджень міського голови;
 8. попередній розгляд спільно з комісією у справах відзнак звернень підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підготовка матеріалів для внесення міським головою у встановленому порядку до відповідних органів виконавчої влади подань про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України та про присвоєння почесних звань України;
 9. підготовка проектів подань про погодження кандидатур для призначення на посади керівників державних підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста;
 10. інформування про проведення політичних заходів на території міста;
 11. взаємодія з правоохоронними органами та іншими силовими структурами;
 12. забезпечення в межах своєї компетенції реалізації державної політики стосовно державної таємниці та контролю за її збереженням;
 13. здійснення заходів з питань мобілізаційної готовності та мобілізаційної підготовки на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності;
 14. здійснення зв'язків з громадськістю через засоби масової інформації, надання їм сприяння у висвітленні питань роботи ради, виконавчого комітету та міського голови;
 15. висвітлення позиції органів місцевої влади з актуальних суспільно-політичних і соціально-економічних питань, інформування населення про поточну роботу, прийняті ухвали, рішення, розпорядження та інші документи;
 16. організація прес-конференцій міського голови, його заступників, членів виконавчого комітету, керівників департаментів, управлінь та відділів, комунальних підприємств;
 17. збір, обробка та аналіз преси, подання аналітичних матеріалів міському голові, заступникам міського голови, керівникам департаментів, управлінь;
 18. координація і контроль наповнення та обслуговування Web-сторінки Львівської міської ради і міського Web-порталу у мережі Інтернет;
 19. висвітлення результатів проведення громадських слухань, роботи громадських колегій, інших дорадчо-консультативних органів при міській раді та її виконавчих органах;
 20. вивчення громадської думки за допомогою систематичних соціологічних опитувань з метою адекватної реакції на потреби мешканців міста;
 21. розробка та впровадження зовнішньої політики територіальної громади міста відповідно до зовнішньополітичної стратегії держави Україна;
 22. організація співробітництва з містами-партнерами, іншими містами в Україні та поза її межами, міжнародними організаціями, іншими іноземними суб'єктами у різних сферах суспільного життя;
 23. організація співпраці з Міністерством закордонних справ та представниками уряду України за кордоном у сфері організації міжнародних контактів;
 24. організація співпраці з дипломатичними представництвами зарубіжних країн в Україні;
 25. представлення інтересів виконавчих органів ради у зв'язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями;
 26. організаційний супровід міжнародних проектів, учасником яких виступає Львівська міська рада;
 27. розробка та впровадження концепції промоції м. Львова в Україні та за кордоном;
 28. популяризація м. Львова, поширення знань про місто в Україні та за кордоном, співпраця з органами влади інших країн, міжнародними організаціями, зарубіжними установами з метою промоції м. Львова;
 29. підготовка і координація промоційних заходів в Україні та за кордоном, спрямованих на поширення знань про Львів, його історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо;
 30. пошук спонсорів для проведення промоційних заходів в Україні та за кордоном;
 31. видання промоційної літератури, спрямованої на поширення знань про місто, його історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо;
 32. підготовка і координація дій для участі та представництва м. Львова у виставково-торговельних заходах, спрямованих на популяризацію міста;
 33. розробка та впровадження системи візуальної ідентифікації Львівської міської ради;
 34. розробка та впровадження системи міської інформації (інформаційні таблички, дороговкази, вказівники, стаціонарні карти і схеми тощо);
 35. здійснення попередньої перевірки та погодження проектно-кошторисної документації будівельних, ремонтно-будівельних, реставраційних та інших робіт для потреб міста, замовниками яких виступають виконавчі органи ради; перевірка фактично виконаних робіт згідно з дорученнями міського голови;
 36. перевірка фінансово-господарської діяльності виконавчих органів ради і комунальних підприємств, установ та організацій відповідно до затвердженого плану або окремих доручень;
 37. контроль за цільовим використанням коштів, виділених з міського бюджету міста;
 38. перевірка окремих питань діяльності підприємств, установ та організацій, якщо вони використовують кошти міського бюджету або мають частку міської власності у своєму статутному фонді, а також підприємств та організацій, яким було надано пільги щодо сплати податків до міського бюджету або проводились дотаційні виплати з міського бюджету;
 39. перевірка достовірності складеної інвесторської кошторисної документації для визначення розміру інвестиційного внеску на розвиток соціальної інфраструктури м. Львова та вартості основних фондів, що приймаються в експлуатацію;
 40. ведення обліку закупівель, що здійснюються виконавчими органами ради; узагальнення інформації про заплановані закупівлі товарів, робіт і послуг та торги, що відбулися; підготовка квартальних звітів щодо здійснених закупівель, подання їх міському голові та спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг;
 41. здійснення контролю за дотриманням посадовими особами ради та її виконавчих органів, працівниками підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності міста, своїх функціональних обов'язків, а також вимог та обмежень, передбачених чинним законодавством;
 42. перевірка скарг громадян на діяння (дії чи бездіяльність)посадових осіб виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій;
 43. виявлення причин та умов, які спричиняють недобросовісне виконання працівниками своїх посадових обов'язків, зумовлюють зволікання і бюрократизм у роботі; внесення подань міському голові про їх усунення та притягнення винних до відповідальності.

Права департаменту

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, департамент має право:
  1. Звертатись та одержувати у встановленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших департаментів, управлінь, відділів, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  2. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), науковців і представників громадськості для підготовки та розгляду питань, що належать до його компетенції.
  3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
  4. Контролювати виконання власних наказів та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні наказів департаменту.
  5. Готувати проекти ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, які належать до компетенції департаменту.
 2. Департамент користується також іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормами чинного законодавства України.
 3. Накази департаменту, прийняті у межах його компетенції, є обов'язковими для виконання на території міста всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами і громадянами. Накази департаменту, що суперечать чинному законодавству або інтересам територіальної громади міста чи окремих громадян, можуть бути скасовані виконавчим комітетом, міським головою або у судовому порядку.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності департаменту

 1. Фінансове забезпечення департаменту здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
 2. Для забезпечення діяльності департаменту, його структурних підрозділів за ними на праві оперативного управління закріплюється майно, що є комунальною власністю громади міста.
 3. Працівники департаменту є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов'язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.
 4. Граничну чисельність працівників департаменту встановлює міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою. Структура департаменту затверджується виконавчим комітетом.
 5. Штатний розпис департаменту затверджується міським головою за поданням директора департаменту та за погодженням з директором департаменту фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб департаменту

 1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи департаменту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідація та реорганізація департаменту проводиться міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.