Департамент економічної політики

Департамент утворений для здійснення організаційно-функціональних повноважень у соціально-економічній сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів.

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 433
+38 (032) 254-60-57

Документи

 • Основні завдання
 • Положення
 1. реалізація політики органів міської влади щодо економічного і соціального розвитку м. Львова;
 2. забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів міста, вітчизняних та іноземних суб”єктів господарювання;
 3. забезпечення ефективного управління комунальною власністю в інтересах громади м. Львова;
 4. проведення структурних змін в економіці міста, реалізація міської інвестиційної та інноваційної політики;
 5. сприяння розвитку промисловості та підприємництва у м. Львові;
 6. забезпечення зовнішньоекономічних відносин м. Львова, сприяння залученню інвестицій в економіку міста;
 7. реалізація політики органів міської влади щодо функціонування об”єктів громадського харчування, побутового і торговельного обслуговування;
 8. реалізація міської політики зайнятості населення, здійснення заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

Загальні положення

 1. Департамент економічної політики (надалі – департамент) є виконавчим органом Львівської міської ради, утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006р. № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“ та згідно з чинним законодавством України.
 2. Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові, першому заступнику міського голови. Департамент є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на нього у встановленому порядку.
 3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів   України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.
 4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у територіальних представництвах Державного казначейства України та банківських установах, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка.

Основні завдання

 1. Департамент утворений для здійснення організаційно-функціональних повноважень у соціально-економічній сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів.
 2. Основними завданнями департаменту є:
  1. реалізація політики органів міської влади щодо економічного і соціального розвитку м. Львова;
  2. забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів міста, вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання;
  3. забезпечення ефективного управління комунальною власністю в інтересах громади м. Львова;
  4. проведення структурних змін в економіці міста, реалізація міської інвестиційної та інноваційної політики;
  5. сприяння розвитку промисловості та підприємництва у м. Львові;
  6. забезпечення зовнішньоекономічних відносин м. Львова, сприяння залученню інвестицій в економіку міста;
  7. реалізація політики органів міської влади щодо функціонування об’єктів громадського харчування, побутового і торговельного обслуговування;
  8. реалізація міської політики зайнятості населення, здійснення заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від  безробіття.

Структура та організація роботи

 1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови у порядку, визначеному законодавством.
 2. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:
  1. апарат департаменту
  2. управління економіки
  3. управління комунальної власності
  4. управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій.
 3. Апарат департаменту, управління економіки і управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій є структурними підрозділами департаменту без прав юридичної особи і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні директора департаменту.
 4. Управління комунальної власності є самостійним структурним підрозділом департаменту з правами юридичної особи, має самостійний баланс, рахунки у територіальних представництвах Державного казначейства України та банківських установах, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, може набувати майнові і немайнові права та обов’язки, виступати позивачем і відповідачем у суді.
 5. Управління економіки, управління комунальної власності і управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій очолюють начальники, які призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови за поданням директора департаменту.
 6. До складу управлінь входять відділи, начальники яких призначаються на посади та звільняються з посад начальником управління за погодженням з директором департаменту. Інші працівники департаменту (підпорядкованих управлінь, відділів, апарату) призначаються на посади та звільняються з посад начальником управління.
 7. Начальники управлінь безпосередньо підпорядковані директору департаменту, йому підконтрольні та підзвітні. Начальники управлінь за посадою є заступниками директора департаменту.
 8. Безпосередні повноваження управлінь департаменту, їх організація, структура та порядок діяльності визначаються окремими положеннями, які підлягають затвердженню виконавчим  комітетом.
 9. Апарат департаменту є структурним підрозділом департаменту.

В його склад входить відділ обліку та звітності.

Апарат утворений для організаційно-технічного, аналітичного та іншого забезпечення діяльності департаменту, директора департаменту, підпорядкованих йому управлінь та відділів.