Департамент містобудування

Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови з питань містобудування та інфраструктури.

Департамент є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на нього у встановленому порядку.

 • Коровайник Сергій Степанович

  Коровайник Сергій Степанович

  Начальник управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин, в.о. директора департаменту містобудування

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-18:00
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 13:45

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1
+38 (032) 297-59-16
+38 (032) 235-41-63

Документи

Комунальні підтриємства, які входять до складу

 • Повноваження
 • Основні завдання
 • Положення
 1. У межах повноважень на підставі затвердженої радою містобудівної документації встановлення режиму забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб, а також здійснення контролю за використанням і забудовою зазначених територій.
 2. На підставі затвердженої міською радою містобудівної документації підготовка висновків і пропозицій щодо визначення територій, вирішення питань вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб.
 3. Підготовка пропозицій і висновків до програм будівництва та реконструкції об’єктів на території м. Львова, у тому числі інвестиційних.
 4. Підготовка висновків щодо необхідності проектування та спорудження магістральних мереж, тунелів, прохідних і напівпрохідних колекторів, транспортних розв’язок, шляхопроводів, віадуків, трансформаторних підстанцій, газорозподільних пунктів, котелень, мереж зв’язку та телекомунікацій тощо.
 5. Здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності експлуатації будинків і споруд незалежно від форм власності у місцях, які зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів.
 6. На підставі рішень ради або судових рішень укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, договорів купівлі-продажу прав оренди земельних ділянок, у тому числі викуплених з аукціону або на конкурсній основі, договорів міни земельних ділянок, договорів оренди та суборенди земельних ділянок, договорів суперфіцію, договорів про встановлення земельних сервітутів, договорів (угод) про відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне землекористування, інших цивільно-правових угод, а також при підписанні змін та доповнень до вищезазначених договорів, розірвання договорів, щодо яких у встановленому законом порядку прийняті ухвали міської ради, а також при накладенні та знятті заборон на земельні ділянки.
 7. Координація у межах своєї компетенції діяльності підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, виготовлення технічних документацій із землеустрою, надають інші послуги у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин.
 8. Координація виконання науково-дослідних робіт і вишукувальних робіт у сфері містобудування та земельних відносин.
 9. Розробка та впровадження за погодженням з департаментом економічної політики тарифів для оплати послуг, які надаються підпорядкованими підприємствами, здійснення контролю за їх дотриманням.
 10. Організація ведення містобудівного кадастру м. Львова; створення та ведення архіву містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру.
 11. Реалізація політики міської ради у сфері екології та благоустрою, забезпечення розробки та виконання екологічних програм, подання їх у встановленому порядку на розгляд та затвердження, а також забезпечення контролю за охороною навколишнього середовища, дотриманням екологічних норм та стандартів.
 12. Подання міській раді висновків та пропозицій щодо проведення екологічного аудиту, на підставі рішення ради укладення договорів на проведення екологічного аудиту.
 13. Забезпечення проведення робіт з поточного та капітального ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою зеленого господарства.
 14. Визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об'єктів благоустрою.
 15. Залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.
 16. Здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів.
 17. Вжиття необхідних заходів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.
 18. Визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства; здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами.
 19. Надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до законодавства України.
 1. здійснення в межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб і інтересів територіальної громади у сфері містобудування, благоустрою, земельних відносин та екології;
 2. управління екології та благоустрою – здійснення в межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб і інтересів територіальної громади у сфері екології та благоустрою;
 3. управління архітектури — здійснення в межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб і інтересів територіальної громади у сфері містобудування та архітектури;
 4. управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин — здійснення в межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб і інтересів територіальної громади щодо поводження і використання природних ресурсів міста, реформування земельних відносин.

Загальні положення

 1. Департамент містобудування (надалі — департамент) є виконавчим органом Львівської міської ради, утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006р. № 94 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання» та згідно з чинним законодавством України.
 2. Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови з питань містобудування та інфраструктури. Департамент є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на нього у встановленому порядку.
 3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.
 4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у територіальних представництвах Державного казначейства України та банківських установах, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка.

Основні завдання

 1. Департамент утворений для здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади у сфері містобудування, благоустрою, земельних відносин та екології.
 2. Основними завданнями департаменту є:
  1. реалізація політики у сфері містобудування, благоустрою, регулювання земельних відносин та охорони довкілля;
  2. аналіз стану містобудування, розробка містобудівної документації і реалізація відповідно до затвердженої містобудівної документації програми розвитку та забудови міста;
  3. створення та супровід інформаційної системи земельно-кадастрового обліку земель, вдосконалення методів ведення земельно-кадастрової інформації;
  4. ведення системи спостереження за станом земель та їх використанням, збирання та аналіз інформації про фактичне використання земель;
  5. забезпечення розробки та виконання екологічних програм, контролю за охороною навколишнього середовища, за дотриманням екологічних норм і стандартів;
  6. розробка та реалізація програми благоустрою міста, контроль за дотриманням місцевих правил благоустрою;
  7. забезпечення захисту та раціонального використання природних ресурсів в інтересах громади м. Львова;
  8. забезпечення виконання рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до відання департаменту.

Структура та організація роботи

 1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням заступника міського голови з питань містобудування та інфраструктури у порядку, визначеному законодавством.
 2. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:
  1. апарат департаменту;
  2. управління архітектури;
  3. управління екології та благоустрою;
  4. управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин.
 3. Департамент є уповноваженим власником:
  1. установи природно-заповідного фонду "Регіональний ландшафтний парк «Знесіння»;
  2. ЛКП «Зелений Львів»;
  3. ЛКП "Центр земельного кадастру та землеустрою ";
  4. ЛКП «Архбуднагляд»;
  5. ЛКП «Архітектурно-планувальне бюро»;
  6. ЛКП «Відділ архітектурно-проектних робіт та оцінки землі»;
  7. КП «Адміністративно-технічне управління».
 4. Апарат департаменту, управління екології та благоустрою є структурними підрозділами департаменту без прав юридичної особи і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні директора департаменту.
 5. Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин, управління архітектури, регіональний ландшафтний парк «Знесіння» є самостійними структурними підрозділами департаменту з правами юридичної особи, мають самостійні баланси, рахунки у територіальних органах Державного казначейства України, печатки зі своїм найменуванням, штампи, бланки, можуть набувати майнові і немайнові права та обов'язки, виступати позивачами і відповідачами у судах.
 6. ЛКП «Зелений Львів», ЛКП «Центр земельного кадастру та землеустрою», ЛКП «Архбуднагляд», ЛКП «Архітектурно-планувальне бюро», ЛКП «Відділ архітектурно-проектних робіт та оцінки землі», КП «Адміністративно-технічне управління» перебувають в оперативному управлінні директора департаменту, підзвітні та підконтрольні йому, мають право юридичної особи, самостійні баланси, рахунки у територіальних органах Державного казначейства України, печатки зі своїм найменуванням, штампи, бланки, можуть набувати майнові і немайнові права та обов'язки, виступати позивачами і відповідачами у судах.
 7. Керівництво управліннями здійснюють начальники, які призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови за поданням директора департаменту. Працівники апарату департаменту і начальники та працівники відділів, що входять до складу управління екології та благоустрою, призначаються на посади та звільняються з посад директором департаменту за поданням начальника управління екології та благоустрою. Начальники та працівники відділів, що входять до складу управління зі статусом юридичної особи, призначаються на посади та звільняються з посад начальником відповідного управління за погодженням з директором департаменту.
 8. Начальники управлінь безпосередньо підпорядковані директору департаменту, йому підконтрольні і підзвітні.
 9. Безпосередні повноваження управлінь департаменту, їх організація, структура та порядок діяльності визначаються окремими положеннями, які підлягають затвердженню виконавчим комітетом міської ради.
 10. Апарат департаменту є його структурним підрозділом, утвореним для організаційно-технічного, аналітичного та іншого забезпечення діяльності департаменту, директора департаменту, підпорядкованих йому управлінь та відділів. Апарат підпорядковується безпосередньо директору департаменту, виконує повноваження у визначених керівництвом межах згідно з цим Положенням та чинним законодавством України.

Управління департаментом

 1. Найвищою посадовою особою департаменту є директор, який здійснює управління департаментом, виступає від його імені та несе персональну відповідальність за виконання завдань департаменту.
 2. Директор у межах своїх повноважень та на виконання завдань департаменту видає накази, які є обов'язковими для виконання на території м. Львова всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами.
 3. Директор департаменту:
  1. Відповідає за організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення департаменту, за стан діловодства, обліку і звітності департаменту.
  2. Організовує підготовку проектів рішень з питань, віднесених до відання департаменту, та внесення їх на розгляд ради, виконавчого комітету.
  3. Контролює виконання рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до відання департаменту.
  4. Діє без довіреності від імені департаменту, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями та громадськими організаціями, підприємствами (об'єднаннями), установами, організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.
  5. Виступає розпорядником коштів департаменту у межах, затверджених бюджетом, та забезпечує їх використання за цільовим призначенням, здійснює контроль за використанням коштів структурних підрозділів та комунальних підприємств, уповноваженим власником яких є департамент.
  6. Організовує ведення бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.
  7. Здійснює списання з балансу департаменту транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість якого не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальних заробітних плат.
  8. Укладає та розриває договори (контракти), стороною в яких виступає департамент та в межах повноважень департаменту, у тому числі контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління департаменту.
  9. Видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків.
  10. Вносить подання про затвердження штатного розпису департаменту, погоджує штатний розпис та кошторис видатків структурних підрозділів департаменту.
  11. Вносить подання про призначення на посади та звільнення з посад начальників управлінь департаменту та керівників ЛКП, уповноваженим власником яких є департамент.
  12. Вносить подання про присвоєння працівникам департаменту ранги посадової особи органу місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.
  13. Вирішує питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників департаменту.
  14. Забезпечує співробітництво департаменту з іншими виконавчими органами, органами виконавчої влади, міською радою у процесі виконання завдань, покладених на департамент.
  15. Здійснює оперативне керівництво та координує роботу ЛКП, уповноваженим власником яких є департамент.
  16. Інформує громаду про стан виконання повноважень, покладених на департамент.
 4. Здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, а також завдання, покладені окремими рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.
 5. Керівниками структурних підрозділів департаменту є начальники управлінь, начальники відділів та завідувачі секторів, директори ЛКП, які очолюють відповідні управління, відділи, сектори та ЛКП і несуть персональну відповідальність перед міським головою та директором департаменту за виконання покладених на ці підрозділи завдань згідно з розподілом обов'язків, визначених Положеннями про підрозділи та посадовими інструкціями, а також несуть відповідальність за стан справ у дорученій сфері.

Компетенція департаменту

До компетенції департаменту відносяться такі повноваження:

 1. повідомлення через засоби масової інформації про початок розроблення відповідної містобудівної документації, а також про форми, місце і терміни подання фізичними та юридичними особами пропозицій щодо цієї документації;
 2. повідомлення через засоби масової інформації про місце розгляду відповідної містобудівної документації, місцевих правил забудови, форми і терміни подання пропозицій (зауважень), порядок їх обговорення;
 3. оприлюднення через засоби масової інформації рішення про затвердження містобудівної документації, місцевих правил забудови та змін до них, а також роз'яснення їх змісту;
 4. інформування про правові, економічні та екологічні наслідки планування території, а також про порядок врахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок, будівель і споруд, що оточують місце будівництва;
 5. забезпечення у встановленому законодавством порядку розробки і подання на затвердження генерального плану міста;
 6. забезпечення розробки та подання на затвердження місцевих правил забудови м. Львова, детальних планів, планів червоних ліній, проекту розподілу територій м. Львова та містобудівних програм (на основі затвердженого генерального плану);
 7. визначення організації-експерта та організація проведення експертизи детального плану, плану червоних ліній, проекту розподілу територій м. Львова;
 8. у межах своїх повноважень на основі затвердженої радою містобудівної документації встановлення режиму забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб, а також здійснення контролю за використанням і забудовою зазначених територій;
 9. на основі затвердженої радою містобудівної документації підготовка висновків і пропозицій щодо визначення територій, вирішення питань вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб;
 10. на основі затвердженої радою містобудівної документації підготовка обгрунтованих пропозицій щодо встановлення та зміни меж міста;
 11. відповідно до планів червоних ліній визначення технічних умов для розміщення та утримання інженерно-транспортної інфраструктури;
 12. підготовка пропозицій і висновків до програм будівництва та реконструкції об'єктів на території міста, у тому числі інвестиційних;
 13. підготовка висновків щодо необхідності проектування та спорудження магістральних мереж, тунелів, прохідних і напівпрохідних колекторів, транспортних розв'язок, шляхопроводів, віадуків, трансформаторних підстанцій, газорозподільчих пунктів, котелень, автономного опалення, мереж зв'язку та телекомунікацій тощо;
 14. підготовка документів на розгляд виконавчого комітету про надання дозволів на будівництво, розширення, реконструкцію об'єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення, реставрацію архітектурних пам'яток тощо, крім випадків, передбачених у пункті 5.85 цього розділу;
 15. видача забудовникам технічних умов інженерного забезпечення, архітектурно-планувальних завдань на проектування, будівництво, реконструкцію, реставрацію будинків і споруд;
 16. забезпечення дотримання встановленого порядку проведення державної експертизи проектів будівництва, реставрації та реконструкції об'єктів архітектури;
 17. розгляд та погодження проектів будівництва і реконструкції конкретних об'єктів (житлово-цивільних, виробничих тощо), підготовка висновків щодо їх затвердження;
 18. призначення державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів;
 19. прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів та затвердження актів державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів — для фізичних осіб;
 20. підготовка проектів рішень виконавчого комітету про прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів та затвердження актів державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів — для юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців
 21. розгляд та вирішення питань самовільного будівництва;
 22. здійснення контролю за дотриманням законодавства та положень про геодезичний нагляд і геодезичну службу в межах міста;
 23. надання дозволів на виконання топографо-геодезичних робіт, інженерно-геологічних та інших видів розвідувань в межах міста;
 24. здійснення спостережень за реалізацією відповідної містобудівної документації та зміною об'єктів містобудування, організація створення, реєстрації, збереження, систематизації і оновлення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних матеріалів, призначених для складання містобудівної документації, а також вирішення інших інженерних питань, проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг;
 25. організація ведення містобудівного кадастру міста; створення та ведення архіву містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;
 26. організація та проведення у встановленому порядку архітектурних і містобудівних конкурсів;
 27. здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності експлуатації будинків і споруд незалежно від форм власності у місцях, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;
 28. сприяння впровадженню у проектування та будівництво прогресивних планувальних і технічних рішень;
 29. координація у межах своєї компетенції діяльності підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;
 30. координація виконання науково-дослідних робіт і вишукувальних робіт у сфері містобудування;
 31. розробка та впровадження за погодженням з департаментом економічної політики тарифів для оплати послуг, що надаються підпорядкованими підприємствами, здійснення контролю за їх дотриманням;
 32. координація діяльності місцевих органів управління, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, у галузі охорони навколишнього природного середовища незалежно від форм власності і підпорядкування;
 33. організація розробки місцевих екологічних програм та подання їх у встановленому порядку на розгляд і затвердження;
 34. участь в організації виконання екологічних програм;
 35. формування пакету пропозицій щодо розподілу використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища ради;
 36. здійснення збору та аналізу інформації щодо фактичного використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища ради;
 37. погодження питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;
 38. надання дозволів на знесення зелених насаджень, крім тих, що розміщені на заповідних територіях та на землях державного лісового фонду, відповідно до актів обстеження з нарахуванням комплексної плати за знищення та пошкодження зелених насаджень згідно з тарифом;
 39. здійснення контролю за дотриманням порядку збирання, зберігання, перевезення, утилізації і захоронення відходів на території міста;
 40. здійснення контролю екологічного стану річок, водних об'єктів, природних джерел, заповідних територій та інших природних об'єктів на території міста;
 41. підготовка необхідних документів, оформлення та видача дозволів на експлуатацію об'єктів поводження з небезпечними відходами на території міста;
 42. подання пропозицій раді щодо ресурсозбереження, використання відходів і вторинної сировини;
 43. подання пропозицій та висновків раді стосовно проведення екологічної експертизи щодо об'єктів чи виду діяльності, організація проведення екологічної експертизи на підставі відповідного рішення ради;
 44. подання пропозицій та висновків раді щодо проведення екологічного аудиту на підставі рішення ради, укладення договорів на проведення екологічного аудиту;
 45. погодження поточних і перспективних планів роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;
 46. забезпечення систематичного та оперативного інформування населення, підприємств, установ, організацій та громадян про стан навколишнього природного середовища, захворюваності населення;
 47. організація екологічної освіти та екологічного виховання громадян;
 48. подання пропозицій щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
 49. підготовка та подання в межах своєї компетенції пропозицій раді щодо розроблення схеми санітарного очищення міста;
 50. розробка та подання на затвердження ради Правил благоустрою м. Львова;
 51. забезпечення реалізації програм та заходів благоустрою на території м. Львова;
 52. організація розробки та подання на затвердження виконавчому комітету локальних схем розміщення об'єктів благоустрою, у тому числі малих архітектурних форм, для здійснення підприємницької діяльності; розгляд відповідних пропозицій юридичних і фізичних осіб;
 53. погодження проектів розміщення та архітектурних рішень об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами у межах своєї компетенції;
 54. погодження у встановленому порядку паспортів оформлення фасадів та освітлення об'єктів архітектури;
 55. погодження проектів палацово-паркових, паркових та інших ландшафтних перетворень;
 56. визначення режимів роботи кладовищ, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, терміну проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів благоустрою;
 57. визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об'єктів благоустрою;
 58. залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
 59. здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд і об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо;
 60. формування єдиної політики щодо естетичного вигляду об'єктів архітектури у системі існуючої забудови;
 61. інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
 62. подання пропозицій щодо визначення у встановленому порядку розміру відшкодувань юридичними і фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища;
 63. підготовка матеріалів та внесення на розгляд ради пропозицій щодо справляння плати за землю, викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади, організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель, вирішення інших питань відповідно до законодавства;
 64. створення умов для раціонального та економічно обгрунтованого використання земель міста; здійснення заходів щодо розвитку ринку земель міста;
 65. проведення інвентаризації земель міста;
 66. забезпечення через укладення договорів проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель і земельних ділянок;
 67. підготовка проектів рішень ради щодо передачі у приватну власність земельних ділянок, надання у користування земельних ділянок, погодження місця розташування та надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельних ділянок, затвердження проекту відведення земельних ділянок, надання дозволу на зміну цільового призначення земельних ділянок;
 68. участь в організації та проведенні земельних аукціонів і конкурсів;
 69. подання пропозицій щодо визначення стартової ціни земельної ділянки комунальної власності, що призначається для продажу на аукціоні;
 70. на підставі рішення ради або рішень судів укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, договорів оренди, договорів про земельні сервітути, договорів (угод) про відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне землекористування
 71. організація виконання землевпорядних робіт, розроблення та реалізація плану земельно-господарського устрою;
 72. здійснення відповідно до законодавства моніторингу земель, організація виконання заходів щодо відтворення і підвищення родючості грунтів;
 73. участь у виборі земельних ділянок під розміщення об'єктів будівництва і внесення пропозицій на розгляд ради щодо погодження місця їх розташування, викупу та вилучення земель, передачі земельних ділянок у власність і надання у користування, у тому числі на умовах оренди;
 74. внесення пропозицій щодо розроблення і здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, підвищення родючості грунтів і продуктивності земель, забезпечення додержання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
 75. внесення пропозицій щодо розроблення землевпорядної документації, ціноутворення у сфері проектування, будівництва, експлуатації об'єктів і споруд;
 76. проведення єдиної політики у місті щодо організації робіт з озеленення, підготовка та реалізація екологічних програм;
 77. надання висновків за проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичним та фізичним особам на території міста;
 78. підготовка незалежних екологічних висновків стосовно проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, під будівництво і реконструкції юридичними особами, фізичними особами підприємцями та фізичними особами екологічно небезпечних об'єктів, які впливають або можуть впливати на стан навколишнього природного середовища;
 79. здійснення та погодження попереднього розгляду планів, узгодження використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, внесення пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності;
 80. надання згоди на розміщення нових або реконструйованих діючих об'єктів, діяльність яких може завдати шкоди навколишньому природному середовищу, системі питного водопостачання, водним об'єктам, об'єктам заповідного фонду;
 81. внесення пропозицій міській раді щодо визначення граничних розмірів відрахувань з міського природоохоронного фонду на проведення незалежних екологічних експертиз;
 82. підготовка пропозицій щодо прийняття рішень виконавчим комітетом про скасування дозволів підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам підприємцям на експлуатацію об'єктів сфери обслуговування населення, житлово-комунального господарства, транспорту та зв'язку у випадках порушення ними вимог природоохоронного законодавства;
 83. організація озеленення, охорони та утримання зелених насаджень у місті;
 84. розгляд та вирішення питань самовільного будівництва.
 85. видача наказів департаменту про надання фізичним особам дозволів на будівництво, розширення та реконструкцію індивідуальних житлових будинків

Права департаменту

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, департамент має право:
  1. Звертатись та одержувати у встановленому порядку від виконавчих органів, органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій необхідну інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  2. Залучати спеціалістів виконавчих органів, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
  3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
  4. Контролювати виконання власних наказів та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні наказів департаменту.
 2. Департамент користується також іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормами чинного законодавства України.
 3. Накази директора департаменту, прийняті у межах його компетенції, є обов'язковими для виконання на території міста всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами. Накази директора департаменту, що суперечать чинному законодавству або інтересам територіальної громади міста чи окремих громадян, можуть бути скасовані виконавчим комітетом, міським головою або у судовому порядку.
 4. Утворювати тендерний комітет департаменту з метою закупівлі товарів та послуг.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення  діяльності департаменту

 1. Фінансове забезпечення діяльності департаменту здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
 2. Для забезпечення діяльності департаменту, його структурних підрозділів за ними на праві оперативного управління закріплюється майно, що є комунальною власністю громади міста.
 3. Працівники департаменту є посадовими особами органів місцевого самоврядування; їх основні права, обов'язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.
 4. Граничну чисельність працівників департаменту встановлює міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою. Структура департаменту затверджується виконавчим комітетом.
 5. Штатний розпис департаменту затверджується міським головою за поданням директора департаменту та за погодженням з директором департаменту фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб департаменту

 1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи департаменту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідація та реорганізація департаменту проводиться міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
 3. Департамент є правонаступником майна, майнових прав та інтересів, а також обов'язків управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин і управління архітектури і містобудування, що реорганізовані, у частині наданих повноважень.