Детальні плани територій

Детальний план території житлового району Голоско

Детальний план території житлового району Голоско розроблений на замовлення Управління архітектури департаменту містобудування Львівської міської ради та затверджений ухвалою сесії Львівської міської ради 27.06.2013 №2476.

В проекті враховані основні рішення генплану м. Львова, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м.Львів) у 2009 році та затверджений ухвалою Львівської міської ради від 30.09.2010р.

Матеріали детального плану території вирішують основні принципові питання планування територій і не можуть бути використані замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища, здоров’я населення, пам’яток історії та культури, інженерного захисту і підготовки території, розвитку системи транспорту, безпеки та організації дорожнього руху, інженерного обладнання, тощо.

Основні причини необхідності розробки даної містобудівної документації:  

1. Потреба в нових територіях житлового фонду;

2. Невідповідність функціонального використання території сучасній містобудівній ситуації.

3. Нові політичні та економічні реалії, які вимагають перегляду перспективного економічного та територіального розвитку проектованої території.

Мета розробки детального плану території – отримання юридичного документу для регулювання містобудівної діяльності виконавчих органів, що передбачає:

 1). Поетапне покращення середовища та створення умов для проживання і праці мешканців:

- вдосконалення територіально-планувальної організації існуючих кооперативів та ув'язка з прилеглими житловими районами;

- формування, впорядкування та ефективне використання нових сельбищних територій;

- вибір  найбільш  раціональних  напрямків подальшого  територіального розвитку;

- визначення оптимальних обсягів житлового будівництва, враховуючи існуючу парциляцію ділянок;

-  вдосконалення вулично-дорожньої мережі, організація руху транспорту.

 2). Розвиток системи громадського обслуговування:

- створення умов сервісу та проживання;

- створення нової інженерної інфраструктури;

- розвиток нової сучасної транспортної мережі.        

3). Визначення оптимальних параметрів розвитку проектованого району Голоско, як територіальне житлове утворення, а саме:

-  визначення потенційних ресурсів та територій для розміщення дошкільних навчальних закладів, шкіл та обслуговуючої інфраструктури.

4). Максимальне збереження та охорона навколишнього середовища.

Детальний план території проектованого житлового району Голоско виконано у відповідності з діючими законодавчими та нормативними документами.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6