Організаційне управління

Редагування, виготовлення та візування проектів розпорядчих документів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-17:00
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 334
+38 (032) 297-57-76
+38 (032) 297-58-28
+38 (032) 297-57-76

Відділи та підрозділи

Назва відділуКабінет
Відділ організаційної роботи334
Відділ підготовки нормативних актів335
Відділ контролю за виконанням документів122, -123

Документи

Інформація про діяльність

 • Повноваження
 • Основні завдання
 • Положення
 • Проекти
 1. Виготовлення та редагування проектів рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови.
 2. Здійснення експертизи проектів розпоряджень Львівського міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету, інших нормативно-правових та нормативних актів, які подаються на підпис керівництву.
 3. Реєстрація рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови.
 4. Тиражування, засвідчення копій, розсилка і зберігання розпоряджень Львівського міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету.
 5. Контроль за виконанням розпоряджень Львівського міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету, доручень міського голови та протокольних доручень виконавчого комітету; документів органів державної влади; звернень фізичних і юридичних осіб.
 6. Підготовка проекту порядку денного та організація роботи засідань виконавчого комітету.
 7. Формування перспективного плану роботи виконавчого комітету.
 8. Ведення і поповнення електронної бази даних рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови.
 9. Ведення протоколу засідання виконавчого комітету та здійснення редакції рішень і протокольних доручень виконавчого комітету відповідно до протоколу засідання виконавчого комітету.
 10. Надання у встановленому порядку копій розпоряджень Львівського міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету.
 11. Ведення бази даних щодо проведення масових, видовищних, розважальних та рекламних заходів на території м. Львова.
 12. Забезпечення офіційного оприлюднення рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови через їх обов’язкове розміщення на офіційному веб-порталі ради.
 1. Редагування, виготовлення та візування проектів розпорядчих документів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.
 2. Реєстрація, тиражування, завірення копій, розсилка і зберігання розпорядчих документів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.
 3. Контроль за виконанням розпорядчих документів та доручень міського голови, виконавчого комітету; розпорядчих документів та звернень органів державної влади; звернень фізичних і юридичних осіб.
 4. Підготовка проекту порядку денного та організація роботи і засідання виконавчого комітету.
 5. Формування перспективного плану роботи виконкому.
 6. Ведення і поповнення електронної бази даних розпорядчих документів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.
 7. Надання у встановленому порядку копій розпорядчих документів фізичним та юридичним особам.
 8. Ведення протоколу засідання виконавчого комітету та здійснення редакції рішень і протокольних доручень виконавчого комітету відповідно до протоколу.
 9. Ведення бази даних щодо проведення масових, видовищних, розважальних та рекламних заходів на території міста.
 10. Щорічне звітування виконавчому комітету про роботу управління.

Загальні положення

 1. Організаційне управління Львівської міської ради (надалі — управління) є структурним підрозділом Львівської міської ради, утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006 № 94 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання» та згідно з чинним законодавством України.
 2. Управління у своїй роботі підконтрольне і підзвітне міській раді, міському голові і підпорядковане керуючому справами виконкому.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими підзаконними нормативно-правовими актами.
 4. Управління є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп і бланк встановленого зразка.

Основні завдання

 1. Організація роботи виконавчого комітету.
 2. Здійснення контрольно-наглядової діяльності з питань, віднесених до компетенції управління.
 3. Ведення реєстру розпорядчих документів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету; забезпечення їх доступності.
 4. Забезпечення виконання інших функцій, віднесених до компетенції управління.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник управління.
 2. Начальник управління та інші працівники управління призначаються на посади та звільняються з посад міським головою за поданням керуючого справами виконкому у порядку, визначеному законодавством.
 3. Начальник управління безпосередньо підпорядкований керуючому справами виконкому, йому підконтрольний та підзвітний.
 4. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом за виконання покладених на управління завдань.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів управління.
  3. Подає у встановленому порядку подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників управління.
  4. Подає у встановленому порядку на затвердження положення про структурні підрозділи управління та посадові інструкції працівників управління.
  5. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим положенням.
 5. До складу управління входять:
  1. Відділ організаційної роботи.
  2. Відділ підготовки нормативних актів.
  3. Відділ контролю за виконанням документів:
   1. сектор контролю за виконанням ухвал, рішень, розпоряджень
   2. сектор контролю за виконанням звернень юридичних осіб
   3. сектор контролю за виконанням звернень фізичних осіб
 6. Начальник відділу контролю за виконанням документів за посадою є заступником начальника управління.

Компетенція управління

 1. Редагування, виготовлення та візування проектів розпорядчих документів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.
 2. Реєстрація, тиражування, завірення копій, розсилка і зберігання розпорядчих документів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.
 3. Контроль за виконанням розпорядчих документів та доручень міського голови, виконавчого комітету; розпорядчих документів та звернень органів державної влади; звернень фізичних і юридичних осіб.
 4. Підготовка проекту порядку денного та організація роботи і засідання виконавчого комітету.
 5. Формування перспективного плану роботи виконкому.
 6. Ведення і поповнення електронної бази даних розпорядчих документів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.
 7. Надання у встановленому порядку копій розпорядчих документів фізичним та юридичним особам.
 8. Ведення протоколу засідання виконавчого комітету та здійснення редакції рішень і протокольних доручень виконавчого комітету відповідно до протоколу.
 9. Ведення бази даних щодо проведення масових, видовищних, розважальних та рекламних заходів на території міста.
 10. Щорічне звітування виконавчому комітету про роботу управління.
 11. Виконання інших делегованих управлінню повноважень.

Права управління

Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:

 1. Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
 2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.
 3. Одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
 4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
 5. Готувати проекти ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, які належать до компетенції управління.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету у межах затвердженого кошторису виконавчого комітету Львівської міської ради.
 2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов'язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.
 3. Граничну чисельність працівників управління встановлює міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою. Структура управління затверджується виконавчим комітетом.
 4. Штатний розпис управління затверджує міський голова за погодженням з керуючим справами виконкому та директором департаменту фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому чинним законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідація та реорганізація управління проводиться міською радою за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

«Семінар з питань діловодства» для працівників виконавчих органів Львівської міської ради. Проводиться щоквартально.