Управління адміністрування місцевих та залучених фінансів Департамент фінансової політики

Управління адміністрування місцевих та залучених фінансів — структурний підрозділ Департаменту фінансової політики Львівської міської ради, завданням якого є збір та узагальнення інформації про надходження місцевих податків і зборів до бюджету міста; здійснення контролю за станом виконання міського бюджету розвитку, повнотою надходження коштів від приватизації, продажу та оренди майна і земельних ділянок, нагромадження та систематизація інформації про окремі показники економічного розвитку міста.

 • Миколаїв Ліна Іванівна

  Миколаїв Ліна Іванівна

  Заступник директора департаменту, начальник Управління адміністрування місцевих та залучених фінансів департаменту фінансової політики

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 305

Документи

Інформація про діяльність

 • Повноваження
 • Основні завдання
 • Положення
 1. Облік надходження місцевих податків і зборів до бюджету міста, у тому числі в розрізі платників.
 2. Здійснення аналізу за станом виконання міського бюджету розвитку, повнотою надходження коштів та узагальнення відповідної інформації.
 3. Нагромадження та систематизація інформації про окремі показники економічного розвитку м. Львова щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів бюджету.
 4. Здійснення контролю за станом виконання надходжень до міського бюджету м. Львова від корпоративних прав.
 5. Підготовка рішень щодо випуску місцевих запозичень, гарантій та організація комунальних кредитів, підготовка відповідних рішень для підприємств, установ та організацій комунальної власності.
 6. Підготовка та оформлення документів на отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів для міського бюджету м. Львова, адміністрування інших залучених фінансів.
 7. Підготовка пакету документів щодо здійснення місцевих запозичень та гарантій для подання в Міністерство фінансів України; здійснення роботи з управління місцевим боргом м. Львова.
 8. Супровід відповідних внутрішніх та зовнішніх кредитних договорів, а також підготовка інших нормативно-правових актів, за якими виникають боргові зобов’язання, облік витрат на обслуговування та погашення боргу.
 9. Підготовка документів для здійснення правочину з місцевим боргом включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп погашення та продаж місцевих боргових зобов’язань.
 10. Підготовка документів для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету м. Львова на депозитних рахунках.
 11. Облік місцевих гарантій та підготовка проектів договорів з суб’єктами господарювання про погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед бюджетом.
 12. Здійснення контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства та інших нормативних актів щодо цільового використання бюджетних коштів.
 1. Облік надходження місцевих податків і зборів до бюджету міста, у тому числі в розрізі платників.
 2. Здійснення аналізу за станом виконання міського бюджету розвитку, повнотою надходження коштів та узагальнення відповідної інформації.
 3. Нагромадження та систематизація інформації про окремі показники економічного розвитку м. Львова щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів бюджету.
 4. Здійснення контролю за станом виконання надходжень до міського бюджету м. Львова від корпоративних прав.
 5. Підготовка рішень щодо випуску місцевих запозичень, гарантій та організація комунальних кредитів, підготовка відповідних рішень для підприємств, установ та організацій комунальної власності.
 6. Підготовка та оформлення документів на отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів для міського бюджету м. Львова, адміністрування інших залучених фінансів.
 7. Підготовка пакету документів щодо здійснення місцевих запозичень та гарантій для подання в Міністерство фінансів України; здійснення роботи з управління місцевим боргом м. Львова.
 8. Супровід відповідних внутрішніх та зовнішніх кредитних договорів, а також підготовка інших нормативно-правових актів, за якими виникають боргові зобов’язання, облік витрат на обслуговування та погашення боргу.
 9. Підготовка документів для здійснення правочину з місцевим боргом включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп погашення та продаж місцевих боргових зобов’язань.
 10. Підготовка документів для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету м. Львова на депозитних рахунках.
 11. Облік місцевих гарантій та підготовка проектів договорів з суб’єктами господарювання про погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед бюджетом.
 12. Здійснення контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства та інших нормативних актів щодо цільового використання бюджетних коштів.

Загальні положення

 1. Управління адміністрування місцевих та залучених фінансів (надалі — управління) є структурним підрозділом департаменту фінансової політики Львівської міської ради (надалі — департамент), утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006р. № 94 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання» та згідно з чинним законодавством України.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету, міському голові, першому заступнику міського голови та підпорядкованим директору департаменту.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.

Основні завдання

Основними завданнями управління є:

 1. збір та узагальнення інформації про надходження місцевих податків і зборів до бюджету міста, у тому числі у розрізі платників;
 2. здійснення контролю за станом виконання міського бюджету розвитку, повнотою надходження коштів від приватизації, продажу та оренди майна і земельних ділянок; збір та узагальнення відповідної інформації, у тому числі у розрізі платників;
 3. нагромадження та систематизація інформації про окремі показники економічного розвитку міста щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів бюджету.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством.
 2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.
 3. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. відділ адміністрування місцевих податків та зборів
  2. відділ залучених фінансів.
 4. Структурні підрозділи управління очолюють начальники, які призначаються на посади та звільняються з посад начальником управління за погодженням з директором департаменту. Інші працівники управління призначаються на посади та звільняються з посад начальником управління.
 5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які візуються в юридичному управлінні Львівської міської ради. Накази управління, що зачіпають права, свободи, законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер набирають чинності після їх реєстрації в юридичному управлінні Львівської міської ради.
 6. Начальник управління:
  1. здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом та директором департаменту за виконання покладених на управління завдань;
  2. організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів управління;
  3. має право притягати до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників управління;
  4. підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання;
  5. розробляє та вносить пропозиції до положення про структурні підрозділи управління та посадові інструкції працівників управління;
  6. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим положенням.

Компетенція управління

До компетенції управління відносяться такі повноваження:

 1. збір та узагальнення інформації про надходження місцевих податків і зборів до бюджету міста, у тому числі в розрізі платників;
 2. здійснення контролю за станом виконання міського бюджету розвитку, повнотою надходження коштів від приватизації, продажу та оренди майна і земельних ділянок; збір та узагальнення відповідної інформації, у тому числі в розрізі платників;
 3. нагромадження та систематизація інформації про окремі показники економічного розвитку міста щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів бюджету;
 4. підготовка довідок, службових записок про стан надходження загальнодержавних і закріплених доходів з пропозиціями щодо збільшення та поліпшення механізму їх надходження, введення у м. Львові нових видів місцевих податків і зборів, передбачених чинним законодавством;
 5. здійснення контролю за станом виконання надходжень до міського бюджету від корпоративних прав, користування та розпорядження об'єктами інтелектуальної власності м. Львова;
 6. підготовка рішень щодо випуску місцевих позик, організація комунальних кредитів, підготовка відповідних рішень для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності; 4.7 підготовка та оформлення документів на отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів для міського бюджету, адміністрування інших залучених фінансів.

Права управління

Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:

 1. залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 2. здійснювати контроль, проводити перевірки підпорядкованих йому комунальних підприємств, затверджувати плани їх роботи, проводити інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;
 3. одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
 4. скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Управління утримується за рахунок бюджетних коштів, затверджених у встановленому порядку. Кошторис управління затверджує начальник управління за погодженням з директором департаменту економічної політики та директором департаменту фінансової політики.
 2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов'язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.
 3. Граничну чисельність працівників управління встановлює міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою. Структура управління затверджується виконавчим комітетом.
 4. Штатний розпис управління затверджує начальник управління за погодженням з директором департаменту економічної політики, директором департаменту фінансової політики та першим заступником міського голови.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідація та реорганізація управління проводиться міською радою за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.