Управління архітектури Департамент містобудування

Розвиток архітектурних та містобудівних процесів Львова.

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-17:00
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 404
+38 (032) 297-59-63
Ми у Facebook

Документи

Інформація про діяльність

 • Основні завдання
 • Положення
 • Програма
 • Проекти

Управління утворене для здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади у сфері містобудування.

Основними завданнями управління є:

 • Реалізація політики міської ради у сфері містобудування, розробка та реалізація містобудівних програм.
 • Аналіз стану містобудування, організація розробки містобудівної документації та реалізація відповідно до затвердженої містобудівної документації плану розвитку і забудови міста.
 • Координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку та забудови міста, поліпшення їх архітектурного вигляду, раціонального використання територій міста.
 • Координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного планування і сталого розвитку приміської агломерації.
 • Забезпечення контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудування, містобудівної документації, місцевих правил забудови.
 • Забезпечення виконання ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту містобудування з питань, що віднесені до відання управління.

Загальні положененя

 1. Управління архітектури (надалі — управління) є структурним підрозділом департаменту містобудування Львівської міської ради, утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006 № 94 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання» і згідно з чинним законодавством України.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим департаменту містобудування, виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови з питань містобудування та інфраструктури. Управління є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на нього у встановленому порядку.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту містобудування, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.
 4. Управління є юридичною особою, відповідно до чинного законодавства має самостійний баланс, рахунки у територіальних органах Державного казначейства України, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов'язків, право виступати позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському судах від свого імені, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Основні завдання

 1. Управління утворене для здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади у сфері містобудування.
 2. Основними завданнями управління є:
  1. Реалізація політики міської ради у сфері містобудування, розробка та реалізація містобудівних програм.
  2. Аналіз стану містобудування, організація розробки містобудівної документації та реалізація відповідно до затвердженої містобудівної документації плану розвитку і забудови міста.
  3. Координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку та забудови міста, поліпшення їх архітектурного вигляду, раціонального використання територій міста.
  4. Координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного планування і сталого розвитку приміської агломерації.
  5. Забезпечення контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудування, містобудівної документації, місцевих правил забудови.
  6. Забезпечення виконання ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту містобудування з питань, що віднесені до відання управління.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник управління, головний архітектор м. Львова, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова за поданням директора департаменту містобудування у порядку, визначеному законодавством.
 2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. Відділ територіального управління міста.
  2. Відділ містобудівного маркетингу:
   1. сектор містобудівної документації та містобудівного кадастру;
   2. сектор маркетингу територій.
  3. Відділ організації роботи, обліку та звітності.
  4. Відділ художньо-архітектурного оформлення міста.
  5. Відділ цивільної та промислової забудови:
   1. сектор цивільної забудови;
   2. сектор промислової забудови.
  6. Відділ інженерних споруд, транспорту та геослужби.
  7. Управління координує діяльність комунальних підприємств:
   1. «Архітектурно-планувальне бюро»;
   2. «Архітектурно-будівельний нагляд»;
   3. «Відділ архітектурно-проектних робіт та оцінки землі».
 3. Відділ територіального управління міста, відділ художньо-архітектурного оформлення міста, відділ цивільної та промислової забудови, відділ інженерних споруд, транспорту та геослужби, відділ організації роботи, обліку та звітності, відділ містобудівного маркетингу є структурними підрозділами управління і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні начальника управління.
 4. Керівництво відділами здійснюють начальники, які призначаються на посади та звільняються з посад начальником управління за погодженням з директором департаменту містобудування. Інші працівники управління призначаються на посади та звільняються з посад начальником управління.
 5. Начальники відділів безпосередньо підпорядковані начальнику управління, йому підконтрольні і підзвітні.
 6. Безпосередні повноваження відділів управління та порядок діяльності визначаються окремими положеннями, які підлягають затвердженню начальником управління.
 7. Начальник управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням начальника управління, погодженим з директором департаменту містобудування, виконує обов'язки начальника управління у разі відсутності останнього.

Керівництво управлінням

 1. Найвищою посадовою особою управління є начальник, який здійснює керівництво управлінням, виступає від його імені та несе персональну відповідальність за виконання завдань управління.
 2. Начальник управління у межах своїх повноважень та на виконання завдань управління видає накази, які є обов'язковими для виконання всіма підпорядкованими структурами і посадовими особами.
 3. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за виконання завдань управління.
  2. Відповідає за організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення управління, стан діловодства та обліку.
  3. Організовує підготовку проектів рішень з питань, віднесених до відання управління.
  4. Контролює виконання ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту містобудування з питань, віднесених до відання управління.
  5. Діє без довіреності від імені управління, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями і громадськими організаціями, підприємствами (об'єднаннями), установами, організаціями, громадянами та іншими особами.
  6. Затверджує посадові інструкції працівників управління, штатний розпис та подає на затвердження у встановленому порядку кошторис управління.
  7. Вносить подання директору департаменту містобудування про присвоєння працівникам управління, крім посадових осіб номенклатури міського голови, рангів посадової особи органу місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.
  8. Притягує до дисциплінарної відповідальності працівників управління.
  9. Забезпечує співробітництво управління з іншими виконавчими органами, органами виконавчої влади, міською радою у процесі виконання завдань, покладених на управління.
  10. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення, а також до завдань, покладених окремими ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту містобудування.

Повноваження управління

 1. Повідомлення через засоби масової інформації про початок розроблення відповідної містобудівної документації, а також про форми, місце і терміни подання фізичними та юридичними особами пропозицій щодо цієї документації.
 2. Повідомлення через засоби масової інформації про місце розгляду відповідної містобудівної документації, місцевих правил забудови, форми і терміни подання пропозицій (зауважень), порядок їх обговорення.
 3. Оприлюднення через засоби масової інформації рішень про затвердження містобудівної документації, місцевих правил забудови та змін до них, а також роз'яснення їх змісту.
 4. Інформування про правові, економічні та екологічні наслідки планування території, а також про порядок врахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок, будівель і споруд, що оточують місце будівництва.
 5. Забезпечення у встановленому законодавством порядку розробки і подання на затвердження генерального плану міста.
 6. Забезпечення у встановленому законодавством порядку розробки та подання на затвердження місцевих правил забудови м. Львова, детальних планів, планів червоних ліній, проекту розподілу територій м. Львова та містобудівних програм (на основі затвердженого генерального плану).
 7. Визначення експертної організації та організація проведення експертизи детального плану, плану червоних ліній, проекту розподілу територій м. Львова.
 8. У межах своїх повноважень на основі затвердженої радою містобудівної документації встановлення режиму забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб, а також здійснення контролю за використанням і забудовою зазначених територій.
 9. На основі затвердженої радою містобудівної документації підготовка висновків і пропозицій щодо визначення територій, вирішення питань вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб.
 10. На основі затвердженої радою містобудівної документації підготовка обгрунтованих пропозицій щодо встановлення та зміни меж міста.
 11. Відповідно до планів червоних ліній визначення технічних умов для розміщення та утримання інженерно-транспортної інфраструктури.
 12. Підготовка пропозицій та висновків до програм будівництва і реконструкції об'єктів на території міста, у тому числі інвестиційних.
 13. Підготовка висновків щодо необхідності проектування та спорудження магістральних мереж, тунелів, прохідних і напівпрохідних колекторів, транспортних розв'язок, шляхопроводів, віадуків, трансформаторних підстанцій, газорозподільчих пунктів, котелень, автономного опалення, мереж зв'язку і телекомунікацій тощо.
 14. Підготовка документів на розгляд виконавчого комітету про надання дозволів на будівництво, розширення, реконструкцію об'єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення, реставрацію архітектурних пам'яток тощо.
 15. Видача забудовникам технічних умов інженерного забезпечення, архітектурно-планувальних завдань на проектування, будівництво, реконструкцію, реставрацію будинків і споруд.
 16. Забезпечення дотримання встановленого порядку проведення державної експертизи проектів будівництва, реставрації та реконструкції об'єктів архітектури.
 17. Розгляд та погодження проектів будівництва і реконструкції конкретних об'єктів (житлово-цивільних, виробничих тощо), підготовка висновків щодо їх затвердження.
 18. Підготовка завдань на містобудівні обгрунтування та висновків за результатами розгляду містобудівних обгрунтувань.
 19. Здійснення контролю за дотриманням законодавства і положень про геодезичний нагляд і геодезичну службу у межах міста.
 20. Підготовка висновків з питань землекористування відповідно до завдань управління.
 21. Надання дозволів на виконання топографо-геодезичних робіт, інженерно-геологічних та інших видів розвідувань у межах міста.
 22. Здійснення спостережень за реалізацією відповідної містобудівної документації та зміною об'єктів містобудування; організація створення, реєстрації, збереження, систематизації і оновлення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних матеріалів, призначених для складання містобудівної документації, а також вирішення інших інженерних питань; проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок в натурі); винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг.
 23. Організація ведення містобудівного кадастру міста; створення та ведення архіву містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру.
 24. Підготовка рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови про надання дозволів на проектування і встановлення творів монументального та декоративного мистецтва, погодження їх проектів.
 25. Підготовка архітектурно-планувальних завдань на проектування малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності, погодження їх проектів та надання висновків про відповідність існуючих малих архітектурних форм до погоджених проектів.
 26. Підготовка архітектурно-планувальних завдань на проектування складних спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, погодження їх проектів та надання висновків про продовження дозволів на встановлення зовнішньої реклами.
 27. Погодження проектів вивісок.
 28. Організація та проведення у встановленому порядку архітектурних і містобудівних конкурсів.
 29. Здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності експлуатації будинків і споруд незалежно від форм власності у місцях, що зазнають впливу небезпечних природних та техногенних явищ і процесів.
 30. Підготовка маркетингових пропозицій щодо забудови конкретних територій.
 31. Сприяння впровадженню у проектування і будівництво прогресивних планувальних і технічних рішень.
 32. Координація у межах своєї компетенції діяльності підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури.
 33. Координація виконання науково-дослідних робіт і вишукувальних робіт у сфері містобудування.
 34. Інші повноваження відповідно до завдань управління.

Права управління

Для реалізації наданих повноважень управління має право:

 1. Звертатись та одержувати у встановленому порядку від виконавчих органів, органів виконавчої влади, управлінь, підприємств, установ і організацій необхідну інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 2. Залучати спеціалістів виконавчих органів, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
 3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 4. Притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні наказів.

Фінансування та матеріально-технічне  забезпечення діяльності управління

 1. Фінансове забезпечення управління здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова
 2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов'язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.
 3. Кошторис управління за поданням начальника управління затверджує директор департаменту містобудування за погодженням з директором департаменту фінансової політики.
 4. Штатний розпис управління затверджує начальник управління за погодженням з директором департаменту містобудування та директором департаменту фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідація та реорганізація управління проводиться міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
 • Затвердження Генерального плану міста.
 • Розроблення транспортної схеми м. Львова.
 • Розроблення місцевих правил забудови і використання територій м. Львова.
 • Розроблення пропозицій по плануванню окремих територій міста (кварталів соціального житла,кооперативного житла, реконструкція кварталів житлової забудови).
 • Відновлення топографічних матеріалів м. Львова.
 • Проекти вузлів громадського центру Сихів.
 • Проекти комплексного благоустрою.