Управління екології та благоустрою

Задоволення потреб і інтересів територіальної громади у сфері екології та благоустрою.

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-17:00
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 437
+38 (032) 297-57-55

Документи

Інформація про діяльність

 • Основні завдання
 • Положення
 • Програма
 • Проекти
 1. Управління утворене для здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб і інтересів територіальної громади у сфері екології та благоустрою.
 2. Основними завданнями управління є:
  1. реалізація політики міської ради у сфері екології та благоустрою, розробка та виконання екологічних програм;
  2. забезпечення контролю за охороною навколишнього середовища, дотриманням екологічних норм та стандартів;
  3. розробка та реалізація програми благоустрою міста, контроль за дотриманням місцевих правил благоустрою;
  4. забезпечення виконання ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту з питань, що віднесені до відання управління.

Загальні положення

 1. Управління екології та благоустрою (надалі — управління) є структурним підрозділом департаменту містобудування Львівської міської ради (надалі — департамент) без прав юридичної особи, утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006р. № 94 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання» та згідно з чинним законодавством України.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим департаменту, виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови з питань містобудування та інфраструктури. Управління є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на нього у встановленому порядку.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.

Основні завдання

 1. Управління утворене для здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб і інтересів територіальної громади у сфері екології та благоустрою.
 2. Основними завданнями управління є:
  1. реалізація політики міської ради у сфері екології та благоустрою, розробка та виконання екологічних програм;
  2. забезпечення контролю за охороною навколишнього середовища, дотриманням екологічних норм та стандартів;
  3. розробка та реалізація програми благоустрою міста, контроль за дотриманням місцевих правил благоустрою;
  4. забезпечення виконання ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту з питань, що віднесені до відання управління.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством.
 2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. відділ екології;
  2. відділ охорони парків, лісопарків та ландшафтів;
  3. сектор благоустрою міста.
 3. Відділ екології, відділ охорони парків, лісопарків та ландшафтів, сектор благоустрою міста є структурними підрозділами управління і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні начальника управління.
 4. Керівництво відділами здійснюють начальники відділів, сектором — завідувач сектору.
 5. Працівники управління призначаються на посади та звільняються з посад директором департаменту за поданням начальника управління.
 6. Начальники відділів та завідувач сектору безпосередньо підпорядковані начальнику управління, йому підконтрольні і підзвітні. Начальник відділу екології за посадою є заступником начальника управління, виконує обов'язки начальника управління у разі відсутності останнього.
 7. Безпосередні повноваження відділів управління та порядок діяльності визначаються окремими положеннями, які підлягають затвердженню начальником управління за погодженням з директором.

Керівництво управлінням

 1. Найвищою посадовою особою управління є начальник, який здійснює керівництво управлінням, виступає від його імені та несе персональну відповідальність за виконання завдань управління.
 2. Начальник у межах своїх повноважень та на виконання завдань управління видає накази, які є обов'язковими для виконання всіма підпорядкованими структурами та посадовими особами.
 3. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за виконання завдань управління.
  2. Відповідає за організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення управління, стан діловодства та обліку.
  3. Організовує підготовку проектів рішень з питань, віднесених до відання управління.
  4. Контролює виконання ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту з питань, віднесених до відання управління.
  5. Діє без довіреності від імені управління, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями і громадськими організаціями, підприємствами (об'єднаннями), установами, організаціями, громадянами та іншими особами.
  6. Затверджує посадові інструкції працівників управління, штатний розпис та кошторис управління.
  7. Вносить подання про присвоєння працівникам управління ранги посадової особи органу місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.
  8. Порушує питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників управління.
  9. Забезпечує співробітництво управління з іншими органами виконавчої влади, радою у процесі виконання завдань, покладених на управління.
  10. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення, а також завдань, покладених окремими ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту.

Компетенції управління

До компетенції управління відносяться такі повноваження:

 1. координація діяльності місцевих органів управління, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, в галузі охорони навколишнього природного середовища незалежно від форм власності та підпорядкування;
 2. організація розробки місцевих екологічних програм та подання їх у встановленому порядку на розгляд та затвердження;
 3. участь в організації виконання екологічних програм;
 4. формування пакету пропозицій щодо розподілу використання коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища ради;
 5. здійснення збору та аналізу інформації щодо фактичного використання коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища ради;
 6. надання дозволів на знесення зелених насаджень, крім тих, що розміщені на заповідних територіях та на землях державного лісового фонду, у відповідності до актів обстеження з нарахуванням комплексної плати за знищення та пошкодження зелених насаджень згідно з тарифом;
 7. здійснення контролю за дотриманням порядку збирання, зберігання, перевезення, утилізації і захоронення відходів на території міста;
 8. здійснення контролю екологічного стану річок, водних об'єктів, природних джерел, заповідних територій та інших природних об'єктів на території міста;
 9. підготовка необхідних документів, оформлення та видача дозволів на експлуатацію об'єктів поводження з небезпечними відходами на території міста;
 10. подання пропозицій по ресурсозбереженню, використанню відходів і вторинної сировини;
 11. подання пропозицій та висновків раді стосовно проведення екологічної експертизи щодо об'єктів чи виду діяльності, організація проведення екологічної експертизи на підставі відповідного рішення ради;
 12. подання пропозицій та висновків раді щодо проведення екологічного аудиту, на підставі рішення ради укладення договорів на проведення екологічного аудиту;
 13. погодження поточних та перспективних планів роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;
 14. забезпечення систематичного та оперативного інформування населення, підприємств, установ, організацій та громадян про стан навколишнього природного середовища, захворюваності населення;
 15. організація екологічної освіти та екологічного виховання громадян;
 16. подання пропозицій щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
 17. підготовка та подання в межах своєї компетенції пропозицій щодо розроблення схеми санітарного очищення міста;
 18. розробка та подання на затвердження радою Правил благоустрою м. Львова;
 19. забезпечення реалізації програм та заходів благоустрою на території м. Львова;
 20. організація розробки та подання на затвердження виконавчим комітетом локальних схем розміщення об'єктів благоустрою, у тому числі малих архітектурних форм, для здійснення підприємницької діяльності; розгляд відповідних пропозицій юридичних і фізичних осіб;
 21. погодження проектів розміщення та архітектурних рішень об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами у межах своєї компетенції;.
 22. погодження у встановленому порядку паспортів оформлення фасадів та освітлення об'єктів архітектури;
 23. погодження проектів палацово-паркових, паркових та інших ландшафтних перетворень;
 24. визначення графіків роботи кладовищ, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, терміну проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів благоустрою;
 25. визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій (балансоутримувачі), відповідальних за утримання об'єктів благоустрою;
 26. залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
 27. здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд та об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо;
 28. формування єдиної політики щодо естетичного вигляду об'єктів архітектури у системі існуючої забудови, вносить раді та виконавчому органу пропозиції з питань покращення дизайну міського середовища;
 29. інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
 30. подання пропозицій щодо визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища;
 31. інші повноваження відповідно до завдань управління.
 32. проведення єдиної політики у місті щодо організації робіт з озеленення, підготовка та реалізація екологічних програм;
 33. надання висновків за проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичним та фізичним особам на території міста;
 34. підготовка незалежних екологічних висновків стосовно проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво і реконструкцію юридичними особами, фізичними особами — підприємцями та фізичними особами екологічно небезпечних об'єктів, які впливають або можуть впливати на стан навколишнього природного середовища;
 35. здійснення та погодження попереднього розгляду планів, узгодження використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, внесення пропозицій щодо розміщення, спеціалізації і розвитку підприємств та організацій незалежно від форм власності;
 36. надання згоди на розміщення нових або реконструйованих діючих об'єктів, діяльність яких може завдати шкоди навколишньому природному середовищу, системі питного водопостачання, водним об'єктам, об'єктам заповідного фонду;
 37. внесення пропозицій міській раді щодо визначення граничних розмірів відрахувань з міського природоохоронного фонду на проведення незалежних екологічних експертиз;
 38. підготовка пропозицій щодо прийняття рішень виконавчим комітетом про скасування дозволів підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам — підприємцям на експлуатацію об'єктів сфери обслуговування населення, житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку у випадках порушення ними вимог природоохоронного законодавства;
 39. організація озеленення, охорони та утримання зелених насаджень у місті.

Права управління

Для реалізації наданих повноважень управління має право:

 1. Звертатись та одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, управлінь, підприємств, установ і організацій необхідну інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 2. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
 3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 4. Контролювати виконання власних наказів та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконання наказів.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Фінансове забезпечення управління здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Видатки на утримання працівників управління передбачено у кошторисі департаменту містобудування.
 2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов'язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідація та реорганізація управління проводиться міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

У Львові діє «Комплексна муніципальна програма поводження з відходами побутового електронного та електричного устаткування на 2013-2017 рр.»

http://e-waste.lviv.ua/

 1. Участь в організації виконання екологічних програм.
 2. Організація екологічної освіти та екологічного виховання громадян.
 3. Завершення процедури створення природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк»
 4. Завершення процедури оголошення комплексної пам'ятки природи місцевого значення на території 7-ї міської кардіологічної лікарні у смт. Брюховичі.
 5. Організація та контроль за проведенням весняної та осінньої толок на території парків, лісопарків та зелених зон м. Львова
 6. Надання дозволів на видалення зелених насаджень (крім заповідних територій). Контроль за незаконним видаленням зелених насаджень
 7. Здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення фактів несанкціонованих заїздів автотранспорту на територію парків — об'єктів природно-заповідного фонду м. Львова
 8. Координація роботи у сфері благоустрою прибережних зон водних об'єктів, та інших природних об'єктів на території міста.
 9. Проведення обстеження стану зелених насаджень та надання дозволів на знесення зелених насаджень, у відповідності до актів обстеження з нарахуванням комплексної плати за знищення та пошкодження зелених насаджень згідно з тарифом. Реагування по виявлених фактах незаконного видалення зелених насаджень.