Управління фінансів Департамент фінансової політики

Управління фінансів Львівської міської ради — структурний підрозділ Департаменту фінансової політики, що займається складанням розрахунків до проекту міського та районних бюджетів міста і поданням проекту бюджету на розгляд виконавчого комітету та ради, підготовкою пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території міста, тощо.

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 309а
+38 (032) 297-59-86
+38 (032) 297-56-13

Документи

Інформація про діяльність

 • Повноваження
 • Основні завдання
 • Положення
 • Проекти
 1. Здійснення функцій місцевого фінансового органу, пов’язаних з управлінням коштами міського бюджету м. Львова.
 2. Підготовка рекомендацій з складання бюджетних запитів згідно з типовою формою.
 3. Визначення порядку та термінів подання бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.
 4. Проведення аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності у використанні бюджетних коштів, на будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету м. Львова.
 5. Подання до відповідних державних органів необхідних фінансових показників і пропозицій щодо обсягів міжбюджетних трансфертів.
 6. Складання прогнозу міського бюджету м. Львова на наступні за плановим два бюджетні періоди.
 7. Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на підставі та в межах затвердженого розпису бюджету через доведення до головних розпорядників коштів лімітних довідок про бюджетні асигнування.
 8. Складання розпису доходів і видатків міського бюджету м. Львова, забезпечення його виконання, підготовка пропозицій щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень.
 9. У разі не затвердження міського бюджету м. Львова у встановлений законодавством України період складання тимчасового розпису бюджету на відповідний період.
 10. Забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису міського бюджету м. Львова встановленим бюджетним призначенням.
 11. Погодження мережі розпорядників коштів та одержувачів бюджетних коштів, які згідно з ухвалою (проектом ухвали) про міський бюджет м. Львова уповноважені на виконання програм та заходів, що проводяться за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, із обов’язковим зазначенням їх статусу (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), та органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у якому вони обслуговуються.
 12. Прогнозування та аналіз доходів у процесі виконання міського бюджету м. Львова.
 13. Організація виконання міського бюджету м. Львова, а також разом з органами державної фіскальної служби, органами виконавчої влади, що реалізовують державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, структурними підрозділами міської ради забезпечення обліку надходження доходів до міського бюджету м. Львова та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів.
 14. Підготовка матеріалів, зведених аналітичних таблиць і розрахунків щодо доходів міського бюджету м. Львова, здійснення моніторингу виконання міського бюджету м. Львова за доходами.
 15. Зведення показників бюджетів, які входять до бюджету міста, та подання їх у встановлені терміни до департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації для зведення бюджету області.
 16. Здійснення у межах своєї компетенції контролю за дотриманням бюджетного законодавства розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів, підприємствами, установами та організаціями комунальної власності, та інших питань, пов'язаних з формуванням і виконанням бюджету.
 17. Відповідно до Бюджетного кодексу України та іншого законодавства здійснення видатків з міського бюджету м. Львова на органи місцевого самоврядування, освіту, охорону здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення, державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми, фізичну культуру і спорт, молодіжну політику, благоустрій та будівництво, капітальний ремонт житлового фонду, інші програми і видатки, затверджені міською радою та виконавчим комітетом міської ради.
 18. Здійснення у встановленому порядку організації виконання міського бюджету м. Львова, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
 19. Моніторинг змін, які вносяться до бюджетів міста Винники та селищ Рудне і Брюховичі.
 20. Розгляд балансів і звітів про виконання міського бюджету м. Львова та інших фінансових звітів, поданих органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
 21. Підготовка проекту рішення виконавчого комітету, проекту ухвали міської ради про внесення змін до рішення про міський бюджет м. Львова у разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обгрунтування) та в інших випадках, передбачених бюджетним законодавством України.
 22. Погодження проектів розпорядчих документів виконавчих органів, пов'язаних зі складанням і виконанням міського бюджету м. Львова.
 23. Розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету м. Львова.
 24. Погодження кошторисів виконавчих органів міської ради, які фінансуються з міського бюджету м. Львова.
 25. Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів установ, які фінансуються з міського бюджету м. Львова.
 26. Підготовка висновків про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету м. Львова, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) міського бюджету м. Львова для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету м. Львова на відповідний рік;
 27. Реєстрація зобов’язань головного розпорядника бюджетних коштів при обслуговуванні міського бюджету м. Львова у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору.
 1. участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування та державної бюджетної політики на території міста;
 2. реалізація відповідно до Бюджетного кодексу України фінансової політики у виконанні повноважень органів місцевого самоврядування;
 3. складання розрахунків до проекту міського та районних бюджетів міста і подання проекту бюджету на розгляд виконавчого комітету та ради;
 4. підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території міста;
 5. розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
 6. здійснення контролю за дотриманням установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів і коштів цільових фондів, утворених радою;
 7. здійснення загальної організації виконання міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Загальні положення

 1. Управління фінансів Львівської міської ради (надалі — управління) є структурним підрозділом департаменту фінансової політики Львівської міської ради (надалі — департамент), утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006р. № 94 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання» та згідно з чинним законодавством України.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим департаменту, міському голові.
 3. Управління фінансів у свої діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України і Міністерства фінансів України, актами органів виконавчої влади, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.
 4. Управління фінансів відповідно до Бюджетного кодексу України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка

Основні завдання

Основними завданнями управління є:

 1. участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування та державної бюджетної політики на території міста;
 2. реалізація відповідно до Бюджетного кодексу України фінансової політики у виконанні повноважень органів місцевого самоврядування;
 3. складання розрахунків до проекту міського та районних бюджетів міста і подання проекту бюджету на розгляд виконавчого комітету та ради;
 4. підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території міста;
 5. розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
 6. здійснення контролю за дотриманням установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів і коштів цільових фондів, утворених радою;
 7. здійснення загальної організації виконання міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Компетенція управління

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 1. доводить до головних розпорядників бюджетних коштів рекомендації з підготовки бюджетних запитів згідно з типовою формою;
 2. визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
 3. на будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського та районних бюджетів міста проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядниками бюджетних коштів, районними адміністраціями щодо їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності у використанні бюджетних коштів;
 4. приймає рішення про включення показників бюджетних запитів до проекту міського і районних бюджетів перед поданням їх на розгляд виконавчого комітету та ради;
 5. аналізує показники соціально-економічного розвитку міста та враховує їх при складанні проекту бюджету міста;
 6. організовує роботу, пов'язану зі складанням проекту міського та районних бюджетів, визначає порядок і терміни подання установами матеріалів для підготовки проектів міського та районних бюджетів і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами;
 7. складає розпис доходів і видатків міського бюджету, забезпечує його виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки міського бюджету з обласним та державним бюджетамиі;
 8. забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням;
 9. здійснює прогнозування та аналіз доходів у процесі виконання міського бюджету;
 10. організовує виконання міського бюджету, а також разом з органами державної податкової служби, органами Державного казначейства, іншими структурними підрозділами міської ради забезпечує надходження доходів до міського бюджету та вживає заходи до ефективного витрачання бюджетних коштів;
 11. зводить показники бюджетів, що входять до бюджету міста, та подає їх у встановлені терміни до головного фінансового управління для зведення бюджету області;
 12. здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності, та інші питання, пов'язані з формуванням і виконанням бюджету;
 13. відповідно до Бюджетного кодексу України та іншого законодавства здійснює видатки з міського бюджету на державне управління, освіту, охорону здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення, державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми, фізичну культуру і спорт, молодіжну політику, благоустрій та будівництво, капітальний ремонт житлового фонду, інші програми і видатки, затверджені виконавчим комітетом та радою;
 14. здійснює у встановленому порядку організацію виконання міського бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
 15. проводить моніторинг змін, що вносяться до міського та районних бюджетів міста;
 16. розглядає баланси і звіти про виконання міського бюджету та інші фінансові звіти, подані органами Державного казначейства;
 17. інформує виконавчий комітет та раду про стан виконання міського і районних бюджетів за кожний звітний період;
 18. розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;
 19. погоджує штатні розписи і кошториси виконавчих органів ради, які фінансуються з міського бюджету;
 20. перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів асигнувань із загального фонду, які фінансуються з міського бюджету;
 21. розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ та організацій;
 22. забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;
 23. готує та подає міській раді висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського і районних бюджетів для прийняття рішення про внесення змін до бюджету;
 24. здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

Права управління

Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:

 1. одержувати у встановленому порядку від виконавчих органів міської ради, органів Державного казначейства, органів державної податкової служби, інших державних органів, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, матеріали та інші документи, необхідні для складання проекту міського і районних бюджетів;
 2. у встановленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняє бюджетні асигнування відповідно до ст.117 та ст.118 Бюджетного кодексу України;
 3. скликає у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Структура та організація роботи

 1. Керівництво діяльністю управління здійснює начальник управління. Начальник управління призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням директора департаменту.
 2. Начальник управління:
  1. здійснює керівництво діяльністю управління, несе відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності працівників управління;
  2. затверджує положення про структурні підрозділи управління і посадові інструкції працівників управління;
  3. затверджує розпис доходів і видатків міського бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період;
  4. забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням;
  5. погоджує призначення на посади працівників управління.
 3. У структурі управління є два заступника: заступник начальника управління та заступник начальника управління — начальник бюджетного відділу, які призначаються на посади та звільняються з посад директором департаменту за поданням начальника управління.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Гранична чисельність працівників управління встановлюється згідно з розпорядженням міського голови у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.
 2. Штатний розпис управління затверджується начальником управління за погодженням з директором департаменту та першим заступником міського голови. Кошторис управління затверджує директор департаменту.
 3. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.
 4. Оплата працівників управління проводиться згідно з чинним законодавством.

Заключні положення

 1. Ліквідація та реорганізація управління проводиться міською радою за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

На даний час департамент фінансової політики працює над створенням Єдиної інформаційної системи управління бюджетом міста.
Головним завданням створення системи управління бюджетом міста є організація взаємодії учасників бюджетного процесу з метою створення єдиного інформаційного простору.

Єдина інформаційна система управління бюджетом має забезпечити:

 • формування структури бюджету за визначеним рівнем деталізації в розрізі головних розпорядників коштів;
 • збір, накопичення, систематизацію, аналіз та узагальнення бюджетної інформації в єдиній базі даних;
 • інформаційно-телекомунікаційні зв'язки між учасниками бюджетного процесу, обмін інформацією між ними, оперативне інформування;
 • підтримку обґрунтування та прийняття управлінських рішень.

Таким чином, на підставі побудови єдиної системи реалізується повний інформаційний взаємозв'язок шляхом чіткої, структурованої взаємодії між усіма учасниками бюджетного процесу і можливість реалізації бюджетного процесу на всіх його етапах для роботи:

 • управління фінансів департаменту фінансової політики в розрізі головних розпорядників коштів;
 • головних розпорядників коштів в розрізі розпорядників коштів нижчого рівня.