Управління комунальної власності Департамент економічної політики

Управління комунальної власності займається управлінням майном комунальної власності територіальної громади м. Львова. Серед завдань також передача в оренду, відчуження (приватизація) майна комунальної власності територіальної громади м. Львова; подання на розгляд міської ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна та проектів місцевих програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації.

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-18:00
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79006, Львів, пл. Галицька 15
+38 (032) 235-70-10
+38 (032) 235-70-10
mayno.lviv.ua

Відділи та підрозділи

Назва відділуСекториТелефони
Відділ регулювання орендних відносин
пл. Галицька 15, каб. 209
Сектор переддоговірної підготовки
каб. 210, +38 (032) 297-55-15

Сектор оформлення договорів оренди
каб. 210, +38 (032) 297-55-15
+38 (032) 235-68-86
Відділ реформування власності
пл. Галицька 15, каб. 207
+38 (032) 235-50-26
Контрольно-інвентаризаційний відділ
пл. Галицька 15, каб. 307
+38 (032) 297-55-17
Фінансово-розрахунковий відділ
пл. Галицька 15, каб. 212
Сектор організаційно-аналітичного забезпечення
каб. 305, +38 (032) 235-68-54

Сектор оцінки
каб. 204, +38 (032) 235-65-35
+38 (032) 297-55-14
Юридичний відділ
пл. Галицька 15, каб. 203
+38 (032) 297-55-12
+38 (032) 297-55-16

Відділ регулювання орендних відносин

Сектор переддоговірної підготовки

Основними завданнями сектору є:

 • розгляд звернень та підготовка документів для розгляду питань на конкурсній комісії, комісії з питань суборенди, комісії з підготовки пропозицій для надання в оренду майна територіальної громади м. Львова, а також майна, яке перебуває у повному господарському віданні чи оперативному управлінні підприємств, установ, організацій міської комунальної власності;
 • підготовка матеріалів з метою проведення надання в оренду нежитлових приміщень способом конкурсу;
 • підготовка проектів ухвал, рішень виконкому, проектів наказів відповідно до рекомендацій комісії з підготовки пропозицій для надання в оренду майна територіальної громади м. Львова, з питань суборенди і конкурсної комісії та інформаційних повідомлень.

Сектор оформлення договорів оренди

Основними завданнями сектору є:

 • підготовка та укладення договорів оренди, змін та доповнень до договорів на підставі наказів управління, ухвал міської ради, патентів на право оренди, рішень судів різних інстанцій;
 • укладення договорів на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення об’єктів соціально-культурного, торгівельного та іншого призначення.

Відділ реформування власності

Основними завданнями відділу є:

 • організація та забезпечення проведення приватизації (продажу) майна, що належать до комунальної власності міста;
 •  здійснення реєстрації договорів купівлі-продажу державного та комунального майна;
 • підготовка необхідних документів про передачу об'єктів з державної у комунальну власність і проектів ухвал ради про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також документів щодо набуття містом об'єктів державної, комунальної та приватної власності;
 • здійснення прийому майна у комунальну власність міста і передачі у власність юридичних та фізичних осіб згідно з рішеннями ради;
 • організація роботи з підготовки проектів рішень виконавчого комітету Львівської міської ради про оформлення та видачу свідоцтв на право власності на об’єкти нерухомого майна.

Контрольно-інвентаризаційний відділ

Основними завданнями відділу є:

 • здійснення контролю за обліком, інвентаризацією майна, що належить до комунальної власності міста, його використанням і збереженням;
 • у встановленому порядку здійснює контроль за дотриманням орендарями умов договорів оренди нежитлових приміщень, будівель та іншого майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Львова;          
 • проводить перевірки (обстеження) та забезпечує візуалізації об’єктів комунальної власності для розгляду на  комісії з підготовки пропозицій для надання в оренду, надання дозволу суборенди  майна територіальної громади м. Львова тощо;
 • надає погодження на проведення реконструкції, перепланування та проведення ремонтних робіт нежитлових приміщень, будівель та іншого майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Львова.

Фінансово-розрахунковий відділ

Основними завданнями відділу є:

 • здійснення обліку орендних платежів та контролю за їх надходженням;
 • облік укладених договорів оренди, купівлі-продажу об’єктів комунальної власності, нарахування пені та неустойки;
 • здійснення поточного контролю за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби; веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності;
 • забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій; інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
 • забезпечення заходів щодо дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти; достовірності та правильності оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань; повноти та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування.

Сектор організаційно-аналітичного забезпечення

Основними завданнями сектору є:

 • організаційне забезпечення роботи начальника управління та заступників начальника управління;
 • організаційна робота щодо ведення діловодства в управлінні, зняття з контролю документів, обігу нормативно-розпорядчих документів, які готує управління;
 • висвітлення роботи управління  в засобах масової інформації;
 • ведення кадрового діловодства управління.

Сектор оцінки

Основними завданнями сектору є:

 • організація проведення незалежної оцінки майна територіальної громади м. Львова на виконання ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, наказів управління, рішень судів тощо;
 • забезпечення проведення оцінки: об’єктів оренди, майна при приватизації способом викупу, майна при приватизації  конкурсним способом, майна при приватизації способом продажу на аукціоні;
 • участь в роботі конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які залучаються до оцінки комунального майна.

Юридичний відділ

Основними завданнями відділу є:

 • представлення у встановленому законодавством порядку майнових прав та законних інтересів Львівської міської ради у судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, де стороною чи третьою особою виступає управління;
 • взаємодія з Державною виконавчою службою та іншими органами з питань виконання судових рішень і здійснення представництва інтересів управління під час виконання судових рішень;
 • організація та ведення претензійної і позовної роботи;
 • підготовка висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності управління.

Документи

Інформація про діяльність

 • Повноваження
 • Основні завдання
 • Положення
 1. Реалізація політики органів місцевого самоврядування у сфері управління майном, яке належить до комунальної власності м. Львова.
 2. Здійснення управління майном, яке належить до комунальної власності м. Львова, у визначених міською радою та виконавчим комітетом межах; виконання повноважень орендодавця, продавця, органу приватизації майна комунальної власності м. Львова.
 3. Подання на розгляд міської ради проектів ухвал щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації, переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, звітів про хід та результати відчуження комунального майна.
 4. Здійснення контролю за обліком, інвентаризацією майна, яке належить до комунальної власності м. Львова, його використанням і збереженням.
 5. Внесення пропозицій власникам (балансоутримувачам) нежитлових та промислових об’єктів, нежитлових приміщень на території м. Львова незалежно від форм власності щодо їх використання для задоволення потреб міської громади.
 6. Надання в оренду комунального майна у порядку, встановленому міською радою; здійснення обліку орендних платежів та контролю за їх надходженням.
 7. Погодження надання в оренду комунального майна, яке перебуває у повному господарському віданні чи оперативному управлінні підприємств, установ, організацій комунальної власності м. Львова, на балансі інших юридичних осіб, відповідно до встановленого радою порядку.
 8. Вирішення питань про надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності.
 9. Організація та забезпечення проведення приватизації (продажу) майна, яке належить до комунальної власності м. Львова.
 10. Здійснення реєстрації договорів купівлі-продажу комунального майна.
 11. Підготовка і подання на розгляд ради проектів ухвал щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію.
 12. Підготовка необхідних документів про передачу об’єктів з державної у комунальну власність і проектів ухвал міської ради про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також документів щодо набуття Львівською міською радою об’єктів державної, комунальної та приватної власності.
 13. Прийняття майна у комунальну власність м. Львова і передача у власність юридичних та фізичних осіб згідно з рішеннями ради.
 14. Вирішення питань корпоративного управління майном; організація безпосереднього управління пакетами акцій (частками, паями) міської ради у майні господарських товариств згідно із затвердженим міською радою положенням.
 15. Організація роботи з підготовки проектів рішень виконавчого комітету міської ради про оформлення права комунальної власності на об’єкти нерухомого майна.
 16. Організація та ведення претензійної і позовної роботи; представництво у встановленому законодавством порядку прав та інтересів управління у судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, у яких приймає участь управління.
 1. виконання функції органу управління майном комунальної власності територіальної громади м. Львова;
 2. передача в оренду, відчуження (приватизація) майна комунальної власності територіальної громади м. Львова;
 3. подання на розгляд міської ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліки об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм.

Загальні положення

 1. Управління комунальної власності Львівської міської ради (надалі – управління) є структурним підрозділом департаменту економічної політики Львівської міської ради (надалі – департамент), утвореним відповідно до ухвал міської ради від 06.07.2006р. № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету, міському голові та підпорядкованим директору департаменту.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими підзаконними нормативно-правовими актами.
 4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка.

Основні завдання

Основними завданнями управління є:

 1. виконання функції органу управління майном комунальної власності територіальної громади м. Львова;
 2. передача в оренду, відчуження (приватизація) майна комунальної власності територіальної громади м. Львова;
 3. подання на розгляд міської ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліки об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством. Начальник управління має заступників, яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством. Заступники начальника управління виконують функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління. Заступник начальника управління, визначений начальником управління, виконує його обов’язки у разі його відсутності.“
 2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.
 3. Заступники начальника управління безпосередньо підпорядковані начальнику управління та директору департаменту, їм підконтрольні і підзвітні.
 4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. відділ регулювання орендних відносин:
   1. сектор переддоговірної підготовки;
   2. сектор оформлення договорів оренди;
  2. відділ реформування власності;
  3. контрольно-інвентаризаційний відділ;
  4. фінансово-розрахунковий відділ;
  5. сектор організаційно-аналітичного забезпечення;
  6. сектор оцінки.
 5. Управлінню підпорядковані госпрозрахункові відділи приватизації державного житлового фонду:
  1. Галицького району;
  2. Залізничного району;
  3. Личаківського району;
  4. Франківського району;
  5. Шевченківського району.
 6. Всі відділи і сектори є структурними підрозділами управління. Відділи та самостійні сектори перебувають у безпосередньому підпорядкуванні начальника управління та його заступників. Завідувачі секторів, які входять до складу відділу, підпорядковуються начальнику відділу, начальнику управління та заступникам начальника управління.“
 7. Відділи очолюють начальники відділів, самостійні сектори очолюють завідувачі секторів, яких призначає на посади та звільняє з посад начальник управління за погодженням з директором департаменту у порядку, визначеному законодавством.“.
 8. Начальники відділів та завідувачі самостійних секторів безпосередньо підпорядковані начальнику управління та заступникам начальника управління, їм підконтрольні і підзвітні.“.
 9. Безпосередні повноваження відділів, самостійних секторів управління та їх порядок діяльності визначаються окремими положеннями, які підлягають затвердженню начальником управління.
 10. В управлінні може утворюватися колегія (комісія) у складі начальника управління, заступників начальника управління та керівників структурних підрозділів управління. Персональний склад колегії (комісії) затверджує начальник управління
 11. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру. Накази управління, що мають міжвідомчий характер, набирають чинності після проходження юридичної експертизи та візування в юридичному управлінні міської ради“.
 12. Накази управління, що зачіпають права, свободи, законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, набирають чинності після проходження юридичної експертизи та візування в юридичному управлінні Львівської міської ради.
 13. Начальник управління:
  1. здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом та директором департаменту за виконання покладених на управління завдань;
  2. організовує роботу, видає довіреності і визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів управління та заступників начальника управління“.
  3. має право притягати до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників управління, а також керівників підконтрольних відділів приватизації державного житлового фонду;
  4. підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання;
  5. організовує підготовку проектів рішень з питань, віднесених до відання управління;
  6. організовує розробку і внесення пропозицій до положення про структурні підрозділи управління та посадових інструкцій працівників управління;
  7. здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим Положенням;
  8. затверджує положення про відділи приватизації державного житлового фонду районів;
  9. призначає та звільняє з посади начальників відділів приватизації державного житлового фонду за погодженням з директором департаменту економічної політики, погоджує прийняття та звільнення з посад працівників відділів приватизації державного житлового фонду у порядку визначеному законодавством.
  10. Представляє управління (виступає від його імені) без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади і місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, укладає і підписує від імені управління господарські та інші договори (угоди), вчиняє інші правочини

Компетенція управління

До компетенції управління відносяться такі повноваження:

 1. реалізація політики органів місцевого самоврядування Львова у сфері управління майном, що належить до власності територіальної громади міста (комунальної власності міста);
 2. здійснення управління майном, що належить до комунальної власності міста, у визначених міською радою та виконавчим комітетом межах; виконання повноважень орендодавця, продавця, органу приватизації майна комунальної власності міста;
 3. внесення на розгляд міської ради проектів ухвал щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації, переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, звітів про хід та результати відчуження комунального майна;
 4. здійснення контролю за обліком, інвентаризацією майна, що належить до комунальної власності міста, його використанням і збереженням;
 5. внесення пропозицій власникам (балансоутримувачам) нежитлових та промислових об'єктів, нежитлових приміщень на території міста, незалежно від форм власності щодо їх використання для задоволення потреб міської громади;
 6. надання в оренду комунального майна у порядку, встановленому міською радою; здійснення обліку орендних платежів та контролю за їх надходженням;
 7. погодження надання в оренду комунального майна, яке перебуває у повному господарському віданні чи оперативному управлінні підприємств, установ, організацій міської комунальної власності, на балансі інших юридичних осіб, відповідно до встановленого радою порядку;
 8. організація та забезпечення проведення приватизації (продажу) майна, що належать до комунальної власності міста;
 9. здійснення реєстрації договорів купівлі-продажу державного та комунального майна;
 10. підготовка і внесення на розгляд ради проектів ухвал щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об'єктів, які можуть надаватися у концесію;
 11. підготовка необхідних документів про передачу об'єктів з державної у комунальну власність і проектів ухвал ради про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також документів щодо набуття містом об'єктів державної, комунальної та приватної власності;
 12. здіснення прийому майна у комунальну власність міста і передачі у власність юридичних та фізичних осіб згідно з рішеннями ради;
 13. вирішення питань корпоративного управління майном; організація безпосереднього управління пакетами акцій (частками, паями) міської ради у майні господарських товариств згідно із затвердженим радою положенням;
 14. організація роботи з підготовки проектів рішень виконавчого комітету Львівської міської ради про оформлення та видачу свідоцтв на право власності на об’єкти нерухомого майна;
 15. контроль за діяльністю та функціонуванням госпрозрахункових відділів приватизації державного житлового фонду, що підпорядковані управлінню;
 16. затвердження положень про відділи приватизації державного житлового фонду районів.
 17. Організація та ведення претензійної і позовної роботи“. (доповнено)
 18. Представлення у встановленому законодавством порядку майнових прав та законних інтересів Львівської міської ради у судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, де стороною чи третьою особою виступає управління“.
 19. Взаємодія з Державною виконавчою службою та іншими органами з питань виконання судових рішень і здійснення представництва інтересів управління під час виконання судових рішень
 20. Здійснення правової експертизи та візування наказів, договорів, інших нормативно-правових актів, що підготовлені управлінням
 21. Розробка проектів нормативно-правових актів міської ради, виконавчого комітету міської ради, департаменту економічної політики з питань, що відносяться до компетенції управління

Права управління

Для реалізації наданих повноважень, управління має право:

 1. залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 2. здійснювати контроль, проводити перевірки підпорядкованих йому комунальних підприємств, затверджувати плани їх роботи, проводити інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;
 3. одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
 4. скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення  діяльності управління

 1. Управління утримується за рахунок бюджетних коштів, затверджених у встановленому порядку. Кошторис управління затверджує начальник управління за погодженням з директором департаменту економічної політики та директором департаменту фінансової політики.
 2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 3. Граничну чисельність працівників управління встановлює директор департаменту у межах загальної чисельності працівників департаменту, затвердженої розпорядженням міського голови. Структура управління погоджується директором департаменту економічної політики та затверджується виконавчим комітетом.
 4. Штатний розпис управління затверджує начальник управління за погодженням з директором департаменту економічної політики, директором департаменту фінансової політики та першим заступником міського голови.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідація та реорганізація управління проводиться міською радою за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.