Управління охорони історичного середовища

Управління охорони історичного середовища здійснює контроль за охороною та використанням об’єктів культурної спадщини у Львові, забудови історичного ареалу та території, внесеної до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Забезпечується наукове вивчення, облік, консервація, реставрація, музеєфікація, ремонт об’єктів культурної спадщини.

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-17:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, вул. Валова, 20
+38 (032) 235-45-38
+38 (032) 235-43-40
+38 (032) 297-55-69
+38 (032) 297-55-66

Відділи та підрозділи

ВідділКонтакти
Відділ обліку та моніторингу об’єктів культурної спадщиниКабінет 7, 11
+ 38 (032) 297-55-69
Відділ охорони та використання об’єктів культурної спадщиниКабінет 5, 8
+ 38 (032) 235-40-49
+ 38 (032) 235-43-40

Документи

Інформація про діяльність

 • Повноваження
 • Основні завдання
 • Положення
 • Проекти
 • Історія
 • Технічні характеристики
 1. Організація та координація робіт щодо виявлення, паспортизації, ведення обліку та інвентаризації пам'яток культурної спадщини.
 2. Розробка концепцій, рекомендацій та програм управління культурною спадщиною.
 3. Організація розробки відповідних програм охорони культурної спадщини.
 4. Створення та постійне наповнення цифрового архіву пам’яток культурної спадщини.
 5. Забезпечення дотримання режиму використання пам'яток, їх територій, зон охорони на основі відповідних нормативно-правових актів органів охорони культурної спадщини вищого рівня.
 6. Забезпечення у межах території м. Львова належного захисту та утримання об'єктів археологічної спадщини в межах історичного ареалу та заходів щодо охорони культурної спадщини.
 7. Забезпечення захисту об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження на підставі відповідних нормативно-правових актів органів охорони культурної спадщини вищого рівня.
 8. Забезпечення виконання вимог Закону України "Про охорону культурної спадщини", інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на території м. Львова.
 9. Надання висновків щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках та у зонах їх охорони, на археологічних територіях, які охороняються, в історичному ареалі м. Львова, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитись на стані об'єктів культурної спадщини.
 10. Погодження архітектурно-будівельних рішень, розташування реклами та малих архітектурних форм в межах історичного ареалу м. Львова.
 11. Підготовка матеріалів та подання пропозицій на розгляд Львівському міському голові і виконавчому комітету та на затвердження міській раді перспективних та поточних програм охорони і використання пам‘яток та регенерації історичного середовища.
 12. Надання висновків щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам‘ятках та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичному ареалі м. Львова, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитись на стані об‘єктів культурної спадщини.
 13. Видання планово-реставраційних завдань, погодження історико-містобудівних обгрунтувань, реставраційних завдань та технічних умов на будівельні роботи (в тому числі благоустрою) у межах історичного ареалу м. Львова, пам'ятках культурної спадщини, їхніх територіях та у зонах охорони.
 14. Організація охоронних заходів щодо пам‘яток та їх територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт.
 15. Видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток, припинення робіт на цих пам'ятках, їх територіях та у зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України “Про охорону культурної спадщини“, дозволів або з відхиленням від них на підставі відповідних нормативно-правових актів органів охорони культурної спадщини вищого рівня; складання протоколів про адміністративні правопорушення та формування адміністративних справ в сфері охорони культурної спадщини.
 16. Надання висновків щодо відчуження або передачі у володіння, користування або управління пам‘яток їх власникам чи уповноваженим ними органам, іншим особам.
 17. Укладання охоронних договорів на пам‘ятки в межах повноважень, делегованих органом культурної спадщини вищого рівня.
 18. Забезпечення у встановленому законодавством виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам‘ятках або в межах їх територій.
 19. Підготовка пропозицій та проектів розпоряджень щодо проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об‘єктів культурної спадщини, відповідного використання пам‘яток та подання їх на розгляд відповідному органу виконавчої влади.
 20. Популяризація справи охорони культурної спадщини на відповідній території, організація науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої діяльності у цій сфері.
 21. Виконання функції замовника, укладення з цією метою договорів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини, інших будівельних робіт в межах історичного ареалу та заходів щодо охорони культурної спадщини.
 22. Інформування органів охорони культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам‘яток, що знаходяться на території м. Львова.
 23. Участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері охорони культурної спадщини.
 24. Організація досліджень об‘єктів культурної спадщини, які потребують рятівних робіт. Розвиток співпраці з дослідницькими інституціями та врахування нових напрацювань у сфері консервації, збереження та управління спадщиною.
 25. Здійснення міжнародних відносин у сфері збереження культурної спадщини.
 26. Реєстрація дозволів та відкритих листів на право проведення досліджень на археологічних пам‘ятках.
 27. Підготовка для внесення міською радою пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об‘єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам‘яток України, внесення змін до нього та про внесення відповідної території до Списку історичних населених місць України.
 28. Розробка пропозицій та сприяння практикам збереження та популяризації спадщини для розвитку м. Львова.
 29. Підготовка та подання позовних заяв до суду, представництво інтересів управління у суді.
 30. Організація та проведення заходів, спрямованих на популяризацію та залучення мешканців м. Львова до практик охорони, збереження, управління та використання культурної спадщини.

Управління співпрацює з Національною комісією у справах ЮНЕСКО, Державною службою з питань національної культурної спадщини, управлінням реставрації Міністерства регіонального розвитку та будівництва, національним бюро ICOMOS.

Працівники управління розглядають та опрацьовують звернення, заяви і документи щодо проектної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт, проектів на встановлення вивісок зовнішньої реклами, малих архітектурних форм.

У компетенції управління укладання попередніх угод про укладення у майбутньому охоронних договорів з орендарями чи власниками пам’яток архітектури, висновків про відчуження, передачу у володіння чи користування приміщеннями у пам’ятках архітектури.

Працівники ведуть нагляд за виконанням реставраційно-ремонтних робіт, за історичною забудовою міста. При виявлення порушень пам’яткоохоронного законодавства інформація скеровується до місцевих контролюючих органів.

 Управління регулярно проводить засідання консультативної ради з питань збереження культурної спадщини, на яких розглядаються важливі проекти реставраційних робіт та історико-містобудівних обґрунтувань об’єктів нового будівництва.

Основними завданнями управління є:

 1. реалізація основних напрямків державної політики у галузі охорони і використання об‘єктів культурної спадщини;
 2. проведення аналізу стану галузі охорони культурної спадщини, організація і опрацювання у встановленому порядку програм охорони культурної спадщини;
 3. вживання заходів, які забезпечують наукове вивчення, облік, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт та пристосування об‘єктів культурної спадщини;
 4. здійснення на території м. Львова контролю за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини всіма державними органами, установами, організаціями і підприємствами незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, а також посадовими особами та громадянами.

Загальні положення

 1. Управління охорони історичного середовища (далі — управління) є виконавчим органом Львівської міської ради, утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006р. № 94 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання» та згідно з чинним законодавством України.
 2. Управління є підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету, підзвітним та підконтрольним міській раді. Управління є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на нього у встановленому порядку.
 3. Управління створюється Львівською міською радою за поданням міського голови за погодженням з Державною службою охорони культурної спадщини.
 4. Управління є спеціальним уповноваженим органом охорони культурної спадщини і здійснює управління у сфері охорони культурної спадщини на території міста Львова у межах компетенції, визначеної законодавством України та переданих йому повноважень Державною службою охорони культурної спадщини.
 5. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами начальника управління, рішеннями міської ради та її виконавчих органів, прийнятими у межах їх компетенції, а також цим Положенням.
 6. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Основні завдання

 1. Управління утворене для забезпечення правових, організаційних, соціальних та економічних відносин у сфері охорони культурної спадщини з метою її збереження, використання об’єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища.
 2. Основними завданнями управління є:
  1. 2.2.1 реалізація основних напрямків державної політики у галузі охорони і використання об‘єктів культурної спадщини;
  2. 2.2.2 проведення аналізу стану галузі охорони культурної спадщини, організація і опрацювання у встановленому порядку програм охорони культурної спадщини;
  3. 2.2.3 вживання заходів, які забезпечують наукове вивчення, облік, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт та пристосування об‘єктів культурної спадщини;
  4. 2.2.4 здійснення на території м. Львова контролю за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини всіма державними органами, установами, організаціями і підприєствами незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, а також посадовими особами та громадянами.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням першого заступника міського голови.
 2. До складу управління входять:
  1. відділ охорони та використання об’єктів культурної спадщини;
  2. відділ обліку та моніторингу об’єктів культурної спадщини;
 3. Управлінню підпорядковані Львівські комунальні підприємства:
  1. “Археологічно-архітектурна служба“;
  2. музей-заповідник “Личаківський цвинтар“.
 4. Відділи управління є структурними підрозділами управління, їх очолюють начальники відділів, які перебувають у безпосередньому підпорядкуванні начальника управління. Працівників управління, за винятком заступника, призначає на посади та звільняє з посад начальник управління у порядку, визначеному законодавством.
 5. Начальники відділів безпосередньо підпорядковані начальнику управління, йому підконтрольні та підзвітні.
 6. Безпосередні повноваження відділів управління та порядок діяльності визначаються окремими положеннями, які підлягають затвердженню начальником управління за погодженням з першим заступником міського голови.
 7. Начальник управління має заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова у порядку, визначеному законодавством, за поданням начальника правління, погодженим з першим заступником міського голови. Заступник начальника управління виконує функції начальника управління у разі його відсутності, а також здійснює інші повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.
 8. Для погодженого вирішення питань щодо охорони культурної спадщини на території м. Львова начальник управління може створювати консультативну раду з питань охорони культурної спадщини з провідних учених та висококваліфікованих фахівців-практиків, яка діє на підставі положення. Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини є дорадчим органом управління, склад та положення якої затверджує начальник управління.

Керівництво управлінням

 1. Найвищою посадовою особою управління є начальник, який здійснює керівництво управлінням, виступає від його імені та несе персональну відповідальність за виконання завдань управління.
 2. Начальник у межах своїх повноважень видає рішення (розпорядження, дозволи, приписи, постанови та інше), які є обов’язковими для виконання юридичними і фізичними особами.
 3. Начальник управління діє без довіреності від імені управління, представляє його інтереси у суді та у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями і громадськими організаціями, підприємствами (об’єднаннями), установами, організаціями, громадянами та іншими особами
 4. Начальник управління:
  1. здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань та прийняті рішення, визначає ступінь відповідальності працівників управління;
  2. організує діяльність управління та його підрозділів;
  3. затверджує положення про структурні підрозділи управління, посадові інструкції працівників управління та подає на затвердження у встановленому порядку штатний розпис і кошторис управління; 4.4.4 розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат;
  4. у межах своїх повноважень та на виконання завдань управління видає накази, які є обов‘язковими для виконання, організує і контролює їх виконання;
  5. призначає на посаду і звільняє з посад начальників відділів та працівників управління;
  6. звертається з поданнями до міського голови про прийняття рішень щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у невиконанні затверджених заходів та планів у сфері охорони культурної спадщини;
  7. приймає рішення щодо питань преміювання, надання відпусток, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, допомоги на оздоровлення, службових відряджень, що стосуються заступника начальника управління, та рішення щодо преміювання, надання відпусток, службових відряджень, встановлення надбавок, рангів, грошових винагород, застосування дисциплінарних стягнень та інших кадрових питань, що стосуються решти працівників управління;
  8. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

Компетенція управління

До компетенції управління відносяться такі повноваження:

 1. забезпечення виконання вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на території міста Львова;
 2. підготовка для внесення радою пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об‘єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам‘яток України, внесення змін до нього та про занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;
 3. забезпечення юридичними та фізичними особами доступу до інформації, що міститься у витягах Державного реєстру нерухомих пам‘яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів будь-яких змін у зонах охорони пам‘яток та історичних ареалах населених місць;
 4. організація та координація робіт щодо виявлення, паспортизації, ведення обліку та інвентаризації пам‘яток культурної спадщини, встановлення режиму збереження і порядку використання пам‘яток, визначення меж територій та їхніх зон охорони;
 5. забезпечення дотримання режиму використання пам‘яток, їх територій, зон охорони;
 6. забезпечення захисту об‘єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
 7. організація розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини;
 8. підготовка матеріалів та подання пропозицій на розгляд міському голові і виконавчому комітету та на затвердження раді перспективних та поточних программ охорони і використання пам‘яток та регенерації історичного середовища;
 9. надання висновків щодо відповідних программ та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам‘ятках та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах міста, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитись на стані об‘єктів культурної спадщини;
 10. видання планових завдань, погодження реставраційних завдань, завдань на проектування, будівництво, реконструкцію, реставрацію, пристосування, консервацію, реабілітацію, музеєфікацію будинків та споруд; благоустрою території у межах історичного ареалу, пам‘ятках архітектури, їхніх територіях та у зонах охорони;
 11. погодження архітектурно-будівельних рішень, розташування реклами та малих архітектурних форм в межах історичного ареалу міста;
 12. організація відповідних охоронних заходів щодо пам‘яток та їх територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт;
 13. здійснення контролю за дотриманням правил та державних норм охорони культурної спадщини користувачами незалежно від форм власності;
 14. здійснення функції управління Львівським державним історико-архітектурним заповідником;
 15. видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам‘яток, припинення робіт на цих пам‘ятках, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини программ та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини» дозволів або з відхиленням від них;
 16. розгляд звернень юридичних та фізичних осіб та вжиття відповідних заходів;
 17. звернення з поданням у відповідні органи для прийняття адміністративних чи карних заходів з приводу порушення пам‘яткоохоронного законодавства;
 18. надання висновків щодо відчуження або передачі пам‘яток їх власникам чи уповноваженими ними органами іншими особами у володіння, користування або управління;
 19. укладання охоронних договорів на пам‘ятки в межах повноважень, делегованих органом культурної спадщини вищого рівня;
 20. забезпечення у встановленому законодавством виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам‘ятках або в межах їх територій;
 21. підготовка пропозицій та проектів розпоряджень щодо проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об‘єктів культурної спадщини, відповідного використання пам‘яток та подання їх на розгляд відповідному органу виконавчої влади;
 22. популяризація справи охорони культурної спадщини на відповідній території, організація науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої діяльності у цій сфері;
 23. виконання функції замовника, укладення з цією метою контрактів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об‘єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;
 24. надання висновків щодо відведення земельних ділянок, погодження зміни землевласника, землекористувача — в межах повноважень, визначених органом охорони культурної спадщини вищого рівня;
 25. інформування органів охорони культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам‘яток, що знаходяться на території міста Львова;
 26. участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері охорони культурної спадщини;
 27. укладання угод на проведення дослідних, науково-проектних, ремонтно-реставраційних, пошукових та виробничих робіт на землях історико-культурного призначення, об‘єктах культурної спадщини, садово-паркового-мистецтва та інших об‘єктах історичного середовища;
 28. організація досліджень об‘єктів культурної спадщини, які потребують рятівних робіт;
 29. здійснення міжнародних відносин в галузі охорони і використання пам‘яток історії і культури відповідно до чинного законодавства;
 30. забезпечення в межах території м. Львова належного захисту та утримання об‘єктів археологічної спадщини;
 31. реєстрація дозволів та відкритих листів на право проведення досліджень на археологічних пам‘ятках.

Права управління

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
  1. залучати (за погодженням з їх керівниками) спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян для розгляду питань, що належать до його компетенції;
  2. одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
  3. скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
  4. контролювати виконання власних наказів та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні наказів управління.
  5. застосовувати фінансові санкції за порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини»;
  6. брати участь у судових засіданнях з питань порушення чинного законодавства України про охорону культурної спадщини;
 2. Управління користується також іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших норм чинного законодавства України.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Фінансове забезпечення управління здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова. Кошторис управління затверджує перший заступник міського голови за погодженням з директором департаменту фінансової політики.
 2. Для забезпечення діяльності управління, його структурних підрозділів за ними на праві оперативного управління закріплюється майно, що є комунальною власністю громади міста.
 3. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 4. Граничну чисельність працівників управління встановлює міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою. Структура управління затверджується виконавчим комітетом.
 5. Штатний розпис управління затверджує перший заступник міського голови за погодженням з директором департаменту фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Заключні положення

Ліквідація та реорганізація управління проводиться міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Українсько-польська співпраця

Проект «Спільна спадщина» розпочався в грудні 2007 р.

За час реалізації проекту:

 • реставровано пам’ятник Кілінському у Стрийському парку;
 • щорічно проводяться комплексні ремонтні і реставраційні роботи на Личаківському цвинтарі, а саме оновлення могил і надгробків та інвентаризація поховань;
 • проведено 7 етапів консервації стінопису стін Вірменського собору;
 • завершено реставраційні та консерваційні роботи дерев’яного вівтаря «Голгофа»;
 • виконано 1-й етап з укріплення та консервації колони Св. Христофора у подвір’ї Вірменського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці на вул. Вірменській, 7 (виготовлено документацію для проведення робіт з консервації та реставрації робіт пам’ятної колони);
 • у костелі Петра і Павла ордену оо. Єзуїтів на вул. Театральній, 11 у м. Львові проведено 2 етап превентивних робіт для захисту стінопису. 

За Програмою Транскордонного Співробітництва Польща — Білорусь — Україна (2007-2013 рр.) в грудні 2011 р. розпочалася реалізація проекту «Підземне місто: розвиток і популяризація транскордонного туризму завдяки створенню транскордонного туристичного маршруту підземними трасами Львова, Ряшева, Любліна»

Українсько-німецька співпраця

У червні 2009 р. розпочалася реалізація проекту «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини м. Львова», (GІZ — управління охорони історичного середовища).

Проект у Львові має за мету проведення обачного оновлення старої частини міста Львова. Безпосередньою цільовою групою проекту є населення старої частини Львова, з особливим фокусуванням на мешканців старих будинків, що потребують ремонту. Цільовою групою також є: архітектори та інші фахівці в галузі реставрації, управлінці, малі та середні будівельні підприємства, університети та інвестори, а також залучені профільні міністерства та відомства.

Непрямою цільовою групою проекту є: населення цілого міста, національні та інтернаціональні туристи, потенційні інвестори.

З лютого по грудень 2010 р. тривав процес розроблення Інтегрованої концепції розвитку центральної частини міста Львова.

В рамках спільного проекту «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова» у 2010 році реалізовано наступні заходи та проекти:

 • реставровано портал на пл. Ринок, 40 (квітень — травень), вхідні брами на пл. Катедральній, 8, пл. Ринок, 39, пл. Ринок, 40 (в рамках тренінгів для майстрів-реставраторів);
 • з метою проведення навчального тренінгу частково реставровано  ліпнину та стінопис в брамі-проїзді загально-освітньої школи № 21 на вул. Кониського, 8 та відреставровано два віконні заповнення і дві брами проїзду; також відреставровано віконні заповнення в житловому будинку на пл. Коліївщини, 1 (червень — грудень);
 • організовано зустрічі з мешканцями будинків № 41 та № 43  на  пр. Свободи у м. Львові, стосовно упорядження вказаних будівель (опорядження фасадів, ремонт дахів, інвентаризація та ремонт інженерних мереж) — (липень);
 • проведено навчальні семінари щодо складання кошторисів для виконання реставрації дерев’яних елементів та «змішування» (виготовлення) історичних фарб (липень — серпень);
 • при співпраці з департаментом «Адміністрація міського голови» працівниками проекту GTZ та членами робочої групи (І. Гляйхман, В. Косів, Л. Онищенко-Швець, І. Маруняк, Х. Пак) 10.06.2010 р. проведено громадський форум, на якому ознайомлено мешканців міста з розробленням Інтегрованої концепції дій для реалізації проекту “Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова”;
 • проведено семінар в рамках програми обміну досвідом з румунськими колегами з  міста Тімішоара щодо розроблення Інтегрованої Концепції дій (липень);
 • організовано робочу зустріч з директором школи № 21 (де проводилася реставрація) та начальником управління освіти щодо необхідності реставрації вікон, ліпнини та стінопису, які на даний час залишилися не відреставрованими (лиспопад);
 • ЛМР, GTZ, Центр міської історії Центрально-Східної Європи, Музей Ідей організували 19-20 листопада 2010 міжнародну конференцію та семінар «Стан та перспективи Полтви у Львові»;
 • ЛМР, GTZ, Центром міської історії Центрально-Східної Європи організовано Міжнародний відкритий конкурс архітектурних, дизайнерських та ландшафтних проектів для впорядкування місць, пов’язаних з єврейською історією у м. Львові охоплює три ділянки міста, які пов’язані з життям єврейської спільноти до Другої світової війни (територія, на якій колись розташовувались три важливі для релігійного та суспільного життя єврейської громади будівлі: Велика міська синагога, Синагога Турей Захав (знана також як “Золота Роза“), Дім навчання Бейт га Мідраш.— підконкурс «Площа синагог», частина території колишнього єврейського кладовища біля пологового стаціонару на вул. Раппапорта — підконкурс «Меморіальний парк «Бесойлем — дім вічності», частина території колишнього Янівського концентраційного табору на сучасній вулиці Винниця — підконкурс «Меморіальний парк «Янівський концтабір») — засідання журі з вказаного конкурсу відбулося 20.12 — 22.12.2010 р., 22.12.2010 — оголошено переможців конкурсу, виставка проектів — 23.12-05.01.2011 р.).
 • видано та розповсюджуються інформаційні буклети про програму фінансування «Реставрація історичних вхідних дверей та вікон» та посібники (у вигляді буклетів) «Історичні вікна. Збереження та оновлення» (липень — грудень);
 • експерти GTZ надавали консультації під час проведення ремонтно-реставраційних робіт Ансамблю Вірменської Церкви.
 • Започатковано програму співфінансування «Реставрація історичних вхідних дверей та вікон», в рамках якої надійшло близько 100 звернень, у 2010 році вже обрано  25 об’єктів для реставрації; по п’яти об’єктах вже завершено реставраційні роботи і прийнято в експлуатацію — вікна на вул. Богомольця, 4 та на вул. Лесі Українки, 16, брами на вул. Кльоновича, 14, вул. Коперника, 10, вул. Староєврейській, 3; на даний час проводиться реставрація вхідних брам на вул. Староєврейській, 5, вул. Л. Курбаса, 8, вул. Руданського, 1  та вікон на вул. Братів Рогатинців, 45 і 43;
 • організовано прес-конференцію про Програму співфінансування реставрації брам та вікон;
 • надаються постійні консультації щодо реставрації вікон та брам в центральній частині міста (працівниками: офісу GTZ, управління охорони історичного середовища, комунальної установи «Інститут міста», інших структурних підрозділів ЛМР);
 • на звернення мешканців проводиться експертна оцінка стану історичних вікон та брам в рамках «Програми реставрації історичних вхідних дверей та вікон». Після огляду об’єктів (елементів, які потребують реставрації), готуються   орієнтовні кошториси (описи об’єктів реставрації та орієнтовної вартості робіт);
 • проводиться інтенсивна робота над довідником з облаштування центральної частини міста (правила опорядження, реставрації, проведення ремонтних робіт) — GІZ, В. Косів, Л. Онищенко-Швець, Ю. Гуралевич; видання довідника заплановано на 2011 р.

За 2011 рік в рамках спільного проекту «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова» проведено таку роботу:

 • Опрацьовано Інтегровану концепцію розвитку центральної частини міста Львова, яка затверджена ухвалою Львівської міської ради від 21.04.2011 № 429 «Про затвердження Інтегрованої концепції розвитку центральної частини Львова», та видано друкований варіант для розповсюдження.
 • По програмі «Реставрація історичних вхідних дверей та вікон» проведено реставрацію 94 вікон та 24 брам.
 • Реставрацію сходів в будинку № 5 на пл. Ринок. Роботи тривали з листопада 2010 р. по березень 2011 р.; 5 квітня відбулось урочисте відкриття відреставрованих дерев’яних сходів на площі Ринок, 5, за участю мешканців будинку, представників Львівської міської ради та представників проекту. Мешканцям було представлено цікаві факти щодо процесу реставрації сходів, підготовлено історичну довідку щодо будинку на пл. Ринок, 5 та презентовано короткий фільм про проведені роботи з реставрації. На даний час триває реставрація стін сходової клітки будинку.
 • Починаючи з квітня 2011 року в м. Львові проведено кампанію соціальної реклами щодо питань збереження архітектурної спадщини м. Львова, що реалізується в рамках даного проекту. Протягом проведення соціальної кампанії в місті розміщено серію плакатів на тему збереження архітектурної спадщини м. Львова.
 • У квітні проведено відкриту дискусію про громадський простір та історичну спадщину у Львові, у якій також взяли участь призери та члени журі міжнародного конкурсу для впорядкування місць, пов’язаних з єврейською історією у м. Львові.
 • Протягом двох тижнів у травні 17 студентів з 13 різних країн світу працювали над містобудівним дослідженням «Княжого Львова» і на базі проведеного аналізу напрацювали конкретні кроки, які мають покращити умови проживання, вигляд та імідж цієї стародавньої частини міста. 27 травня, молоді спеціалісти представили пропозиції щодо облаштування кількох громадських місць на території вибраної території.
 • 23 травня 2011 року проведено перший тренінг для ковалів-реставраторів — практичний семінар для підвищення кваліфікації з реставрації історичних металевих елементів на історичних будівлях; для практичного семінару було обрано балкон епохи пізнього бароко на вул. Вірменській, 17. Семінар проходив в два етапи: попередні дослідження, опис пошкоджень та написання концепції реставрації, безпосереднє проведення реставрації та монтаж балкону. Через три місяці після початку робіт 3 15 по 23 серпня під керівництвом німецького реставратора металу Андреаса Альтгаммера, тринадцятеро львівських ковалів спільними зусиллями завершили реставрацію балкону будинку, що на вул. Вірменській, 17.
 • У липні 2011р. відбулася фахова інформаційна подорож в місто Ляйпціґ (Німеччина). Під час подорожі відбулось налагодження співпраці та обмін досвідом між Львівською міською радою та адміністрацією міста Ляйпціґ в питаннях вуличних меблів, розроблення плану освітлення міста, впровадження проекту «підземне місто» та обговорення структури міської адміністрації та питань ефективності управління. Участь в конференції PLUS (Public Lightning Strategies for Sustainable Urban Spaces) в рамках засідання Міжнародної асоціації освітлення міст (LUCI), на якій були представлені кращі приклади та стратегії планування та розвитку міського освітлення.
 • 20 вересня проведено громадську дискусію на тему «Львівська Полтва як соціальний та культурний простір». Дискусія проводилась в рамках проекту «Леополтвіс», який заснувала громадська організація «Музей Ідей».
 • 12-15 вересня вперше у м. Львові відзначено Дні Європейської Спадщини. Проведено 15 безкоштовних екскурсій на 7 об’єктах. Кожна з екскурсій розроблялася спеціально під цю подію. Важливим аспектом заходів було інформування мешканців щодо процесу реставрації та відновлення пам’яток. В такому контексті було проведено екскурсії по об’єктах, що відновленні в рамках реалізації проекту «Муніципальний розвиток та оновлення старої частина м. Львова» (GIZ).
 • 14-15 листопада у Львові проведено міжнародну конференцію «Інтегрований розвиток старої частини Львова, як успішний інструмент сталого міста», яку відвідали представники з близько 40 міст: обласних центрів, історичних міст, та важливих міст Львівської області. Під час конференції членами робочої групи було представлено методику, якою послуговується Львів в проведенні політики розвитку міста: інтегровану концепцію розвитку центральної частини міста Львова та комплексну стратегію розвитку міста. Результатом конференції стало підписання учасниками (міськими головами, їх заступниками, головними архітекторами міст та ін.) Львівської декларації намірів, у якій усі учасники відзначили потребу розвитку українських міст та готовність співпрацювати.
 • 27 жовтня проведено громадські слухання проекту-переможця конкурсу «Площа синагог», який представив автор проекту архітектор з Берліну Франц Решке.
 • У листопаді проведено черговий семінар з реставрації історичних елементів з дерева, який проходив по вул. Федорова, 9, а саме проведено реставрацію вхідної брами в приміщення ліцею; навчальна частина семінару була доповнена теоретичними лекціями, такими як огляд історії архітектури, відомості про історичні матеріали, написання реставраційної документації;
 • Видано та розповсюджується «Довідник з облаштування міста. Правила поведінки в історичному середовищі» (В. Косів, Л. Онищенко-Швець, GІZ).
 • З метою інформування громади м. Львова та пошуку потенційних інвесторів і меценатів для реалізації проекту переможців Міжнародного конкурсу архітектурних, дизайнерських та ландшафтних проектів видано брошуру щодо проведення та результатів Міжнародного конкурсу для впорядкування місць, пов’язаних з єврейською історією м. Львова.
 • Видано та розповсюджуються флаєри: «Життя в будинку — пам’ятці архітектури», «Програма реставрації історичних вікон і брам будинків», «Історичні вікна. Збереження та оновлення», «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини м. Львова», «Надання консультацій щодо ремонту та реставрації вашого будинку».
 • Підготовлено для кампанії соціальної реклами плакати під лозунгом «Твоє місто — в твоїх руках» на тематику збереження культурної спадщини міста.
 • Видано книжку «Полтва сморід чи натхнення?» матеріали Міжнародного студентського пленеру «Львів’яни — Полтва — Львів».
 • Продовжується реалізація програми «Реставрація історичних вхідних дверей та вікон», в рамках якої надійшло близько 376 звернень (від 2010 р.), у 2011 році проведено реставрацію 94 вікон та 24 брам;  проводяться завершальні роботи на дев’ятнадцяти об’єктах (24 вікна і 6 брам). За 2011 р. надійшло близько 280 заявок на реставрацію чи відновлення історичних вікон чи брам будинку; експертом по реставрації дерев’яних елементів проведено близько 276 описів та орієнтовних кошторисів історичних вікон чи брам будинків; на звернення мешканців надалі проводиться експертна оцінка стану історичних вікон та брам в рамках «Програми реставрації історичних вхідних дверей та вікон». Після огляду об’єктів (елементів, які потребують реставрації), готуються орієнтовні кошториси (описи об’єктів реставрації та орієнтовної вартості робіт); з 16 березня по 22 квітня у Центрі міської історії (вул. Богомольця, 6) експоновано виставку проектів, що надійшли на Міжнародний відкритий конкурс архітектурних, дизайнерських та ландшафтних проектів для впорядкування місць, пов’язаних з єврейською історією у м. Львові; 19 квітня відбулося нагородження переможців міжнародного архітектурного конкурсу трьох місць у Львові, пов`язаних з єврейським минулим.

У 2012 році в рамках спільного проекту “Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова” впроваджувались такі проекти, зокрема:

 • в рамках реалізації програми «Реставрація історичних вхідних дверей та вікон за 2012 р. проведено реставрацію 146 вікон та 25 брам;
 • Німецьким товариством міжнародного співробітництва спільно з Галицькою районною адміністрацією профінансовано заміну пластикових вікон на дерев’яні в будинках на  просп. Свободи, 41 та 43 за історичними зразками;
 • перейняття досвіду Львова, містом Чернівці — 22.12.2011 міський голова Чернівців підписав розпорядження „Про створення робочої групи з підготовки інтегрованої концепції розвитку центральної частини м. Чернівці“; для обміну досвідом здійснено робочу поїздку в м. Чернівці, під час якої презентовано Інтегровану концепцію розвитку м. Львова та Довідник облаштування міста;
 • впровадження пілотного проекту реструктуризації навчальних планів для молодих майстрів у Львівському вищому художньо професійному училищі, зокрема проведення ряду тренінгів, розроблено окремий навчальний модуль з реставрації історичних елементів з деревини;
 • 17.02.2012 проведено інформаційний форум щодо нових навчальних планів з реставрації історичних елементів в приміщенні Львівського вищого художньо професійного училища за адресою вул. Широка, 79;
 • проектом „Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова“ передано частину нових робочих інструментів для навчання студентів столярної спеціалізації;
 • проведено часткову реставрацію стінопису в будинку на пл. Ринок, 5 (розпочато у 2011 р.);
 • проведено ряд семінарів для викладачів та студентів професійних училищ Львова щодо зміни навчальних програм в цих закладах та наближення їх до навчальних програм аналогічних закладів Німеччини;
 • протягом квітня-травня в газеті „Львівська пошта“ надруковано статті присвячені кожному з розділів „Довідника з облаштування міста. Правила поведінки в історичному середовищі“ — загалом 9 тематичних статей, з порадами експертів та корисною інформацією щодо збереження фасадів, балконів, дахів, вікон, дверей та брам, сходів, дворів та інше;
 • проведено тренінги для майстрів з реставрації історичних елементів з дерева, каменю, металу, а також реставраторів ліпнини та стінопису, зокрема для ковалів на пл. Ринок, 10 та для каменярів на вулиці Краківській, 4; в рамках семінару, 26-27 квітня проведено реставрацію  балконної плити;
 • під час реставрації кованого огородження балкону на пл. Ринок, 10 проведено семінар для ковалів;
 • з 11.04 по 13.04.2012 проведено семінар на тему  „Фахове підрізання дерев та менеджмент зелених насаджень“, за участю представників адміністрації міста, викладачів навчальних закладів, керівників та працівників комунальних і приватних підприємств, які доглядають за деревами;
 • 25.04.2012 у рамках виставки „Дім: Століття змін“ на вул. Богомольця 6, за сприяння спільного українсько-німецького проекту „Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова“, проведено обговорення на тему “Житло в історичному центрі: приватна власність — колективна  відповідальність;
 • у червні 2012 р. надано фахову підтримку в реставраційному процесі та профінансовано третій етап проведення реставраційних робіт скульптури Меркурія на будинку № 3 на вул. Січових Стрільців (170 тис. грн.);
 • під час чемпіонату „ЄВРО-2012“ реалізовано проект “Майстерня міста”;
 • в рамках проекту „Майстерня міста“ проведено лекції та навчання для дітей на тему — творча дитяча майстерня „Ідеальне місто“ та семінар по реставрації історичних елементів з металу і каменю; львівські реставратори за підтримки фахівців проекту провели реставрацію балкону на пл. Ринок, 10;
 • працівники управління охорони історичного середовища, в рамках проекту „Майстерня міста“, надавали консультації з різних питань охорони пам`яток культурної спадщини;
 • участь у відкриті виставки „Європейське містечко — Наш Континент. Наше Майбутнє.“;
 • проведено конкурс проектів облаштування відкритих просторів комплексу Бернардинського Монастиря у Львові; 26 жовтня 2012 р. відбулося засідання міжнародного журі, що оцінювало проекти, які надійшли на конкурс „Облаштування Відкритих Просторів Комплексу Бернарднинського Монастиря“. Загалом на конкурс надійшло 30 проектів з 13 країн: Бельгія (1 проект), Болгарія (1 проект), Великобританія (2 проекти), Індія (1 проект), Канада (1 проект), Німеччина (3 проекти), Португалія (1 проект), Румунія (2 проекти), Сербія (2 проекти), США (5 проектів), Угорщина (1 проект), Україна (9 проектів), Чеська Республіка (1 проект). 1-ше місце: Будапешт, Угорщина  — Петер Сабо, Ева Дері-Папп, Андраш Ґаздаґ, Тамаш Карачоний. 8 вересня 2012 р., за підтримки спільного українсько-німецького проекту „Муніципальний розвиток та оновлення старої частини м. Львова“, Львівською Міською Радою організовано ряд заходів під гаслом „Європа: спільне надбання“ — Дні Європейської спадщини у м. Львові;
 • розпочато проект спільного фінансування реставрації балконів в історичному центрі міста Львова. Підготовчі роботи розпочалися ще рік тому, за цей час було відібрано балкони, стан яких був незадовільний/аварійний. На ці об’єкти опрацьовано проектну документацію та концепцію реставрації. В рамках проекту виконується 9-ти балконів на 5-ти будівлях: вул. Дудаєва, 9 (1), вул. Краківська, 17 (1), вул. Федорова, 12 (4), вул. Федорова, 29 (2), вул. Левицького, 10 (1).
 • З 16 по 22 вересня в рамках проекту GIZ „Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова“ відбулася фахово-інформаційна поїздка в Німеччину. У поїздці  взяли участь двоє представників Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  України, віце-губернатор Чернівецької області, мер луганського міста Свердловськ, заступники міських голів Львова, Івано-Франківська та Берегового, керівники департаментів та управлінь планування міст Києва, Вінниці та Луцька, а також представник асоціації міст України;
 • 26 вересня 2012 року на площі Арсенальній та суміжній ділянці по вул. Староєврейській розпочалися археологічні роботи для виявлення точного розташування елементів фундаментів, та збору інформації про будівлі Великої міської синагоги та Бейт Гамідрашу, зруйнованих під час Другої світової війни для проекту облаштування Площі Синагог. Ці археологічні дослідження є частиною реалізації проекту облаштування Площі Синагог, який є однією зі спроб вшановувати память про історію єврейської громади Львова та звернути увагу на багатоетнічне минуле Львова (спільне фінансування GIZ та УОІС);
 • 4 жовтня 2012 р, під склепіннями „Музею Ідей“ проведено дискусію на тему “Iдентичність Львова”, показ фільму „МІСТОРІЇ ЛЬВОВА“ — Львів очима гостей (в рамках Європейської програми молодіжних обмінів GLEN);
 • починаючи з квітня  2012 року в м. Львові  проведено кампанію соціальної реклами щодо питань збереження архітектурної спадщини м. Львова, що реалізується в рамках даного проекту. Протягом проведення соціальної  кампанії в місті розміщено серію плакатів на тему збереження архітектурної спадщини м. Львова. 
 • 29.11.2012 участь у міжнародній конференції в Сімферополі по обміну досвідом на тему „Ревіталізація старих міст в контексті регіонального і місцевого розвитку в м. Сімферополь“;
 • з 03.12.2012 по 14.12.2012  проведено додатковий (11) навчальний семінар з підвищення кваліфікації для столярних фірм в м. Львові на тему „Підвищення продуктивності при підготовці, проведенні та розрахунку робіт під час виконання замовлень у сфері реставрування історичних дверей та вікон“;
 • з 04.12.2012 по 06.12.2012 проведено навчальний семінар на тему „Догляд за деревами та менеджмент міських зелених насаджень“;
 • 10.12.2012  проведено семінар по реставрації штучного каменю;
 • кафедрі реставрації НУ „Львівська політехніка“ передано обладнання для діагностики каменю;
 • у рамках програми „Реставрація історичних вхідних дверей та вікон“; від початку програми надійшло близько 544 звернення (від початку впровадження програми), на виконання яких проведено реставрацію 237 вікон та 50 брам; на даний час тривають роботи з реставрації 43 вікон і 2 брам на 11-ти об’єктах. За 2012 р. надійшло близько 148 заявок на реставрацію чи відновлення історичних вікон чи брам будинку, проведено реставрацію 146 вікон та 25 брам; з 2012 р. експертами по реставрації дерев’яних елементів, в рамках програми, проведено близько 50 орієнтовних кошторисів та описів історичних вікон та брам будинків та опрацьовано 37 запитів в рамках надання консультаційної допомоги на території діяльності проекту;
 • розповсюдження Інтегрованої концепції розвитку центральної частини міста Львова;
 • розповсюдження „Довідника з облаштування міста. Правила поведінки в історичному середовищі“;     

У 2013 році в рамках спільного українсько-німецького проекту “Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова” впроваджувались такі спільні проекти, заходи, семінари:

 • в рамках реалізації програми «Реставрація історичних вхідних дверей та вікон за 2013 р. проведено реставрацію 115 вікон та 10 брам (39 об’єктів), тривають роботи з реставрації 20 — вікон та 5 — брам;
 • з 12.02.2013 по 15.02.2013 проведено черговий семінар з підвищення кваліфікації для столярів та малярів на тему „Опрацювання плісированих поверхонь, лакування та фарбування методом напилення“;
 • протягом березня-травня працівниками проекту GIZ та працівниками управління охорони історичного середовища проведено семінари для працівників міської адміністрації про правила облаштування історичного середовища з метою ознайомлення з правилами облаштування історичної частини міста та підвищення кваліфікації посадових осіб та працівників, що працюють з мешканцями та мають відношення до процесів оновлення чи ремонту будівель;
 • у березні проведено семінар „Догляд за зеленими насадженнями в місті“;
 • З 15.04.-18.04.2013 проведено першу частину чергового семінару з реставрації балконів на площі Соборній, 12. Цього разу семінар був комбінованим — для майстрів різних спеціальностей: ковалі, бляхарі, слюсарі та столярі. Така команда спеціалістів в даному випадку була вкрай необхідною, адже поруччя балкону складаються з комбінованих видів металу — сталі, кованого металу та цинку, а сам балкон має дерев’яну основу. Другу частина семінару проведено у червні 2013 р.
 • Протягом червня 2013 р. на площі Ринок проведено захід „Майстерня міста“. Основна ціль „Майстерні міста“ у 2013 році — залучення мешканців до розвитку міста, усвідомлення та активне використання міського простору, розуміння цінності історичного житлового фонду, збереження історичної спадщини та житлової функції в середмісті. В рамках даного заходу проведено дитячі та молодіжні креативні майстерні, доповіді управління охорони історичного середовища про цінність історичних будівель, кінопокази, вечори літературного читання, інформаційні змінні виставки, тощо.
 • завершено реставрацію скульптур фасаду Палацу Любомирських на пл. Ринок, 10;
 • 21 вересня 2013 р. за підтримки спільного українсько-німецького проекту „Муніципальний розвиток та оновлення старої частини м. Львова“, Львівською Міською Радою організовано ряд заходів присвячених Дню європейської спадщини у м. Львові;
 • 5-8 вересня 2013 року місто відвідала група експертів з Німецької академії містобудування і територіального планування (DASL). У рамках відвідин дегелація з 22 експертів містопланування з великих міст Німеччини ознайомилась з проектом Львівської міської ради та Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) „Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова“.
 • Львівська міська рада та Німецьке товариство міжнародної співпраці (GIZ) в рамках проекту „Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова“ проводять реставрацію фасаду школи № 62, що на вул. Театральній, 15.
 • впродовж 10-11 жовтня відбулась  Українська академія інтегрованого міського розвитку на тему покращення громадського простору як імпульс для сталого розвитку неблагополучних частин міста. За підтримки міжнародних експертів, на прикладі площі Старий Ринок  учасники спільно розробили пропозиції своїх майбутніх дій для благоустрою площі, а також сталого розвитку району Підзамче. Метою академії було надання учасникам знань та досвіду, які вони могли би втілювати у своїй подальшій діяльності.
 • Німецьке товариство міжнародної співпраці GIZ у рамках спільного з Львівською міською радою проекту „Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова“ надало НУ „Львівська політехніка“ матеріально-технічне устаткування для майстерні реставрації каменю.
 • Протягом 2013 року проведено відновлювальні роботи із покращення трьох дворів за адресами:     вул. Личаківська, 5, вул. Кривоноса, 7 та вул. Лисенка, 5. Роботи проводились згідно побажань та  за фінансової участі мешканців будинків, GIZ та Галицької адміністрації.
 • в рамках реставрації фасаду та брами школи № 62, що на вул. Театральній, 15, було проведено тренінг з укріплення завіс у камені. Тренінг проводив німецький експерт, скульптор Дірк Брюґґеманн, який продемонстрував львівським реставраторам історичний метод укріплення завіс у камені за допомогою розпеченого свинцю.
 • Завершено реставрацію 12 -ти балконів на 8-ми будівлях: вул. Дудаєва, 9 (1), вул. Краківська, 17 (1), вул. Федорова, 12 (4), вул. Федорова, 29 (2), вул. Левицького, 10 (1), вул. Краківська, 26 (1), вул. Лесі Українки, 36 (1), пл. Соборна, 10 (1). Розпочато реставраційно-ремонтні роботи 13-ти балконів на  9-ти будівлях: вул. Сербська, 13 (2), вул. Друкарська, 6а (2), пл. Ринок, 8 (1), вул. Федорова, 30 (1), вул. Лисенка, 7 (1), вул. Братів Рогатинців, 14 (3), пл. Соборна, 11 (1), вул. Дорошенка, 6 (1), вул. Дорошенка, 21 (1).
 • проведена реставрація вікон у приміщеннях відділу „Центр надання адміністративних послуг“;
 • реставрація вікон та жалюзі на вежі міської Ратуші;
 • розпочато роботи з реставрації сходової клітки на вул. Театральній, 12 спільно з Галицькою районною адміністрацією;
 • вікна, двері в будівлі Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької  у  м. Львові (спільно з театром);
 • підтримка ОСББ разом з КУ „Інститут міста“ і ГО „Самопоміч“;
 • починаючи з травня  2013 року в м. Львові  проведено кампанію соціальної реклами щодо питань збереження архітектурної спадщини м. Львова, що реалізується в рамках даного проекту. Протягом проведення соціальної  кампанії в місті розміщено серію плакатів на тему збереження архітектурної спадщини м. Львова.  
 • продовжується реалізація програми „Реставрація історичних вхідних дверей та вікон“; від початку діяльності програми надійшло близько 640 звернень, на виконання яких проведено реставрацію близько 350 вікон та 60 брам; на даний час тривають роботи з реставрації 20 вікон і 5 брам на 10-ти об’єктах. За 2013 р. надійшло 95 заявок на реставрацію чи відновлення історичних вікон чи брам будинку. 

В рамках Проекту діє ряд програм співфінансування, метою яких є залучення мешканців історичної частини міста до процесів збереження історичних елементів будівель, а також оновлення та покращення свого життєвого простору. Програми співфінансування сприяють формуванню усвідомлення мешканцями своєї співвідповідальності за стан будівель, в яких вони проживають, покращують комунікацію між мешканцями, а також допомагають залучати додаткові кошти. Програми співфінансування мають чітко встановлені правила надання фінансової допомоги, що дозволяє забезпечити прозорість у прийнятті рішень та представляють Львівську міську раду як надійного партнера, що забезпечує якість, ефективність та пунктуальність у наданні послуг.

На даний час діють такі програми:

 • Програма співфінансування реставрації історичних брам та вікон: за 2014 р. проведено реставрацію 97 вікон та 15 брам (42 об’єкти), тривають роботи з реставрації 6 — вікон на 2-х об’єктах (втілюється спільно з управлінням охорони історичного середовища  та КУ Інститут міста).
 • Програма співфінансування реставрації балконів: у 2014 р. завершено реставрацію 13-ти балконів на  9-ти будівлях, роботи на яких були розпочаті у 2013 році:  вул. Сербська, 13 (2), вул. Друкарська, 6а (2), пл. Ринок, 8 (1), вул. Федорова, 30 (1), вул. Лисенка, 7 (1), вул. Братів Рогатинців, 14 (3), пл. Соборна, 11 (1), вул. Дорошенка, 6 (1), вул. Дорошенка, 21 (1) (координатором та замовником робіт було управління охорони історичного середовища спільно з КУ Інститут міста). Проведено реставрацію 13-ти балконів на 8-ми будинках (координатор та замовник робіт — управління охорони історичного середовища спільно з КУ Інститут міста): пл. Соборна, 9 (1), пл. Соборна, 10 (1), вул. Богомольця, 10 (2), вул. Кониського, 4а (2), вул. Короленка, 19 (2), вул. Пекарська, 9 (2), вул. Курбаса, 3 (1), вул. Хмельницького, 5 (2). Завершення реставраційно-ремонтних робіт 7-ми балконів на 2-х будинках, заплановано на 2015 р., а саме: вул. Хмельницького, 5 (4), вул. Короленка, 15 (3).
 • Програма співфінансування з поточного ремонту (впорядкування) внутрішніх дворів: у 2014 р. розпочато роботи із покращення трьох дворів за адресами:   вул. Наливайка, 17, вул. Коперника, 30 та вул. Дрогобича, 10. Об’єкти було обрано в результаті конкурсу серед зацікавлених мешканців середмістя та  за їх фінансової участі. Завершення робіт з впорядкування дворів на вул. Коперника, 30 та вул. Дрогобича, 10 заплановано на 2015 р. Роботи на вул. Наливайка 17 завершено у листопаді 2014 року. (організатор конкурсу та співавтор проектів управління охорони історичного середовища, втілюється спільно з КУ Інститут міста та Галицькою РА).
 • Співфінансування реставрації сходових кліток: як пілотний проект можливої програми співфінансування було завершено реставрацію сходової клітки на  вул. Театральній 12, розпочату у 2013 році. Виконано реставрацію дерев’яних сходів, відновлення квартирних дверей за історичним зразком, реконструкцію історичного стінопису, на даний час ведуться роботи з реставрації автентичного розпису стель. Реставрація сходової клітки передбачає створення зразкового об’єкта у звичайному житловому оточенні як сигнал щодо можливості та важливості оновлення місць спільного користування та на наголошенні на їх історичній цінності (втілюється спільно з Галицькою РА та управлінням охорони історичного середовища).
 • Для відродження і продовження традиції історичних ремесел, що без сумніву є необхідним для подальшого збереження архітектурної спадщини, у рамках Проекту проводяться семінари для підвищення кваліфікації у галузі реставрації для майстрів різних ремесел: столярі, каменярі, малярі, штукатури, ковалі, архітектори. Впродовж року проведено низку семінарів, зокрема:
 • 2 етапи семінару з реставрації історичного розпису стель на сходовій клітці по вул. Театральній 12;  
 • реставрація поверхонь каменю у співпраці з Львівським державним коледжем декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша;
 • 2 етапи практичного семінару з дослідження комплексу архітектурних компонентів встановлення мистецької та стильової цінності, оцінки пошкоджень та створення концепції реставрації металевих деталей будинку страхового товариства „Дністер“ на вул. Руській, 20;
 • семінар для столярів-реставраторів з метою підвищення їх кваліфікації у реставрації історичних дерев’яних об’єктів та пошуку нових реставраційних столярних фірм. Під час семінару проводились роботи з реставрації дерев’яної брами на пл. Ринок, 8.
 • семінар для підвищення кваліфікації фахівців з обробки дерева. Особливістю цього семінару була участь у ньому працівників художнього училища, а також викладачів столярної справи інших професійних училищ Львівської області.  Він відбувся в модернізованих майстернях Львівського вищого професійного художнього училища, що на вул. Широкій 79.
 • З 6 по 10 жовтня у Львові проведено теоретично-практичний семінар з питань професійного догляду за деревами та розробки плану менеджменту зелених насаджень. Навчання відбувалося в рамках реалізації чергового етапу проекту „Розроблення концепції менеджменту для міських дерев Львова“ („Концепція вуличних дерев“), що реалізується спільно з Управлінням екології та Управлінням охорони історичного середовища Львівської міської ради.

Проведено  тренінг для громадських модераторів у трьох модулях. Тренінг проводився для працівників міськради та представників громадськості з метою створення у Львові кола кваліфікованих модераторів для проведення громадських обговорень / слухань / зустрічей з різних питань, що стосуються оновлення та розвитку міста. Тренінг проводив фахівець-модератор з Німеччини у співпраці із досвідченими модераторами зі Львова.

Проект спільно із Фундацією імені Ебергарда Шьока

Проект спільно із Фундацією імені Ебергарда Шьока у співпраці з департаментом освіти і науки Львівської ОДА втілює пілотний проект реструктуризації освіти для столярів на базі Львівського вищого професійного художнього училища. Оновлення навчальної програми передбачає фокусування на 3 курсі на реставрації. в рамках пілотних заходів відбулося відповідне сучасне переобладнання столярної майстерні. Цей проект поки що єдиний у своєму роді в Україні, але передбачається, що затверджений міністерством освіти і науки України новий навчальний план зможе впроваджуватись і в інших навчальних закладах України.

Проект підтримує популяризацію теми самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та створення ОСББ, особливо у центральній частині Львова:

 • 18.03.2014 р. проведено семінар на тему „Заснування ОСББ у старій частині Львова — шлях у нікуди?“ як платформу для обговорення рамкових умов, актуальної ситуації та можливостей популяризації теми створення ОСББ у центральній частині Львова. Співорганізаторами та учасниками семінару були   Львівська міська рада, Інститут міста, Проект, громадські організації у галузі супроводу ОСББ).
 • У жовтні відбувся П’ятий  Всеукраїнський Форум ОСББ у Львові. Учасниками стали прогресивні голови ОСББ та представники управлінських компаній зі всієї України, представники влади міста та держави, іноземні експерти в галузі житлового господарства та представники міжнародних організацій. У 2014 році основною метою Форуму було обговорення методів та шляхів реформування галузі житлово-комунального господарства України та підписання резолюції з пропозиціями та вимогами до відповідних центральних органів влади. Проект надавав часткову фінансову ту фахову підтримку у проведенні Форуму.

Заходи

З метою підвищення обізнаності та залучення населення до процесів оновлення міста Проектом регулярно проводяться та підтримуються громадські заходи:

 • Протягом червня 2014 р. перед національним університетом ім. Івана Франка діяв відкритий павільйон „Майстерні міста“, де проведено понад 100 заходів на культурно-урбаністичну тематику. Головним завданням щорічної „Майстерні міста“ стало залучення мешканців до розвитку міста, усвідомлення власної відповідальності за використання та облаштування громадського простору. „Майстерня міста“ створила ділову платформу для нових ідей, сучасних способів і можливостей розвитку міста зі збереженням історичної спадщини. Учасниками проекту стали 25 громадських та культурних організацій, митці, ремісники, запрошені експерти та безпосередньо жителі міста. Протягом всієї Майстерні міста діяв безкоштовний прокат велосипедів, виставка Європейського тижня мобільності, виставка світлин Першого міського парку, інтерактивна гра «Збудуй площу Ринок. Проведено низку просвітницько-інформаційних заходів, зокрема Інтерактивні проекти „Голоси міста“ та „Адреси наших спогадів“, проекти облаштування дитячих майданчиків від урбан-руху Lypneva, Інститут міста представ проект на конкурс Гранту послів США, організовано зустрічі та майстер-класи від Навчально-реабілітаційного центру „Джерело“, паркові дискусії на тему культури від ГО „Драбина“, велоквести та пішохідні квести, дискусії на  тему збереження та обачного оновлення міста, практичний захід з озеленення майстерні від управління охорони історичного середовища, представлено роботу структурних підрозділів Львісської міської ради, тощо. За весь час діяльності Майстерню відвідало близько 5000 осіб.
 • У червні, вересні 2014 р. проведено заходи Європейського тижня мобільності. Метою заходів було привернення уваги мешканців Львова до питань сталої мобільності у місті, популяризація громадського транспорту та велосипедного руху. (Львівська міська рада, Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).
 • 20-21 вересня 2014 р. Проектом спільно з Львівською Міською Радою вчетверте було організовано ряд заходів присвячених Дню європейської спадщини у м. Львові. Поряд з великою кількістю тематичних екскурсій по віддалених від центру міста історичних кварталах та інтер’єрами зазвичай закритих для громадськості об’єктів (загалом 34 екскурсійні пропозиції) було проведено велотур, воркшоп ходи на ходулях, 2 кіновечори на урбаністичну тематику. Загальна кількість учасників близько 2200 осіб.
 • Реалізовано пілотний проект із встановлення контрастного освітлення пішохідного переходу на просп. Чорновола. Проект ініційовано громадським рухом „Дайте пройти“. Даний пішохідний перехід було вибрано шляхом опитування, яке було проведено серед громади міста, а також згідно статистики ДТП та інтенсивності руху транспорту на даній ділянці. Нові вуличні лампи дають яскраве світло та є енергоефективними. Подібне освітлення дозволяє підвищити безпеку пішоходів на пішохідних переходах у вечірній і нічний час, допомагає водіям завчасно помітити пішоходів і уникнути аварійних ситуацій.

Загальна вартість робіт склала 60 тис. грн. Третину коштів зібрано учасниками ініціативи „Дайте пройти“, придбання ламп для освітлення профінансовано спільним українсько-німецьким проектом „Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова“, решту робіт зі встановлення  профінансовано приватним інвестором ТзОВ „Трафік-Менеджмент“.

Для збереження культурної спадщини, управління залучає міжнародні установи та закордонних фахівців найперше для того, щоб вони навчили та поділися досвідом з місцевими спеціалістами у певній галузі. Так, було організовано дві школи реставрації та консервації штучного та природного каменю. У межах Шкіл львівські спеціалісти разом з іноземними колегами законсервували, зокрема, скульптуру «найстарішого» лева Львова – Лева Лоренцовича.

У цьому році управління реалізовує проекти, які фінансуються іноземними країнами та до яких залучені іноземні фахівці. Це українсько-польський проект «Збереження спільної культурної спадщини» та українсько-німецький проект «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова». У межах першого проекту реставрують надгробки на Личаківському цвинтарі та відновлюють стінопис у Вірменському соборі. У межах другого проекту, який стартував тільки цієї осені і має назву «Через старі двері – у майбутнє», у центральній частині міста львівські столярі під керівництвом німецького фахівця реставрують історичні дерев’яні брами. Працює над створенням у Львові візит-центрів.

 1. інтенсивна міжнародна співпраця в галузі охорони об’єктів культурної спадщини міста,
 2. залучення іноземних інвестицій в реставраційні та консерваційні роботи,
 3. повна комп’ютеризація управлінських процесів;
 4. активізація співпраці з вищими навчальними закладами міста та реалізація спільних навчально-практичних проектів;
 5. робота в напряку підвищення кваліфікації фахівців в галузі проектування та виконання проектних робіт з:
  1. технології проектування та виконання робіт на фасадах;
  2. реставрації та консервації каменю;
  3. дизайну міського середовища (реклама, вивіски);
  4. активні кроки до вступу України до ІКРОМ та створення регіонального реставраційного центру.