Управління освіти Департамент гуманітарної політики

В основу стратегічних напрямів управління покладено взаємодію між системою освіти та зовнішнім середовищем, узгодження інтересів і запитів обох сторін, максимальне залучення всіх сфер життя міста до вирішення завдань освіти, врахування європейських  вимірів сучасної освіти, перехід до державно-громадського управління.Серед ключових завдань — розвиток шкільних бібліотек, відкриття додаткових груп у садочках, комп’ютеризація шкіл, вдосконалення та розвиток навчального процесу.

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 9
+38 (032) 254-60-48
+38 (032) 235-80-04
osvita.lviv.sch.in.ua
Ми у Facebook

Документи

Інформація про діяльність

 • Повноваження
 • Основні завдання
 • Положення
 • Проекти
 1. Реалізація державної політики у сфері освіти.
 2. Забезпечення права на освіту, а саме доступності і безоплатності дошкільної, повної загальної середньої освіти в комунальних навчальних закладах, розвиток дошкільної, повної загальної середньої освіти різних форм навчання та позашкільної освіти.
 3. Забезпечення права на освіту громадян, які належать до національних меншин та яким відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.
 4. Забезпечення функціонування української мови як державної у підпорядкованих структурних підрозділах, навчальних закладах та установах освіти.
 5. Проведення єдиної фінансово-економічної політики у сфері освіти м. Львова на підставі законності, економічної доцільності, формування та найбільш оптимального розподілу фінансових ресурсів.
 6. Створення при загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності фонду загальнообов'язкового навчання за рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також коштів населення, інших джерел; контроль за використанням коштів цього фонду за призначенням.
 7. Забезпечення школярів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів I-III групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення умов для самоосвіти.
 8. Навчально-методичний супровід, забезпечення та контроль загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
 9. Організація та контроль правоосвітньої та правовиховної роботи у закладах освіти міста у співпраці з відділом “Служба у справах дітей“ департаменту соціальної політики та правоохоронними органами.
 10. Проведення у встановленому порядку загальноміських конкурсів, олімпіад та інших змагань серед учнів з метою підтримки обдарованих дітей.
 11. Формування бази даних дітей з особливими потребами, дітей-інвалідів та інших соціально-незахищених категорій.
 12. Організація оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку.
 13. Формування зведеної статистичної звітності мережі класів дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.
 14. Облік педагогічних кадрів закладів освіти м. Львова, аналіз їх кількісного та якісного складу, його розвиток.
 15. Оргaнізaція роботи з питань організації військово-патріотичного виховання.
 16. Оргaнізaція роботи щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснення соціально-педагогічного супроводу у співпраці з іншими службами, запобігання травматизму у закладах освіти, діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.
 17. Сприяння розвитку самоврядування у навчальних закладах.
 18. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів м. Львова.
 19. Утворення навчальних закладів (груп, класів) для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організація інклюзивного навчання.
 20. Контроль за роботою Міської психолого-медико-педагогічної консультації (МПМПК).
 21. Контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, умов безпечного перебування дітей у закладах освіти.
 22. Контроль за ефективністю управлінської діяльності керівників навчальних закладів м. Львова.
 23. Забезпечення підготовки навчальних закладів до нового навчального року, роботи в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди, проведення поточного і капітального ремонту приміщень, сприяння зміцненню матеріально-технічної бази, створення належних умов у навчальних закладах м. Львова.
 24. Погодження навчальних планів та програм позашкільних навчальних закладів та закладів комунальної форми власності м. Львова.
 25. Погодження договорів про надання додаткових освітніх послуг у навчальних закладах м. Львова.
 26. Погодження штатних розписів та кошторисів відділів освіти та комунальних підприємств громадського харчування.
 1. Реалізація державної політики у галузі освіти та виховання.
 2. Аналіз стану освіти у місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти.
 3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.
 4. Контроль за дотриманням законодавства у галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності м. Львова.
 5. Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів комунальної форми власності, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності.
 6. Участь у проведенні атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності.
 7. Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.
 8. Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
 9. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста.
 10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти,
 11. Здійснення міжнародного співробітництва у сфері освіти.

Загальні положення

 1. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі – управління) є структурним підрозділом департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, утвореним відповідно до ухвал міської ради від 14.07.2011 № 725 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 08.07.2010 № 3704“ і від 29.09.2011 № 762 “Про зміну підпорядкування територіальних виконавчих підрозділів“ та згідно з чинним законодавством України.
 2. Управління є правонаступником управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, районних адміністрацій та відділів освіти районних адміністрацій.
 3. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковується Львівському міському голові, виконавчому комітету, департаменту гуманітарної політики, заступнику міського голови з гуманітарних питань, а з питань здійснення делегованих йому повноважень є підконтрольним головному управлінню освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. Управління є відповідальним за виконання повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на нього у встановленому порядку.
 4. Управління має статус уповноваженого органу, делегованого Львівською міською радою як засновником (власником) навчальних закладів м. Львова.
 5. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядженнями Львівської обласної державної адміністрації, наказами головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету та розпорядженнями Львівського міського голови, а також цим Положенням.
 6. Управління є юридичною особою, головним розпорядником коштів, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, печатку з зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка.

Мета та завдання управління

 1. Метою управління є створення сучасної системи управління освітою, яка враховує особливості міста Львова, зростання автономії навчальних закладів та утвердження державно-громадської форми управління.
 2. Управління здійснює у межах діючого законодавства України організаційно-функціональні повноваження.
 3. Основними завданнями управління є:
  1. Реалізація державної політики у галузі освіти та виховання з врахуванням особливостей соціально-культурного середовища м. Львова.
  2. Аналіз стану освіти у місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, формування єдиних підходів згідно з чинним законодавством; підготовка та організація виконання міської програми розвитку освіти.
  3. Забезпечення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.
  4. Контроль за дотриманням законодавства у галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами всіх типів і форм власності.
  5. Навчально-методичне керівництво та інспектування дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.
  6. Організація фінансового забезпечення та зміцнення  матеріальної бази навчальних закладів комунальної форми  власності.
  7. Організація проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів всіх типів і форм власності.
  8. Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.
  9. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста.
  10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у навчальних закладах та установах освіти.
  11. Утвердження державно-громадського управління.
  12. Здійснення міжнародного співробітництва у галузі освіти.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади Львівський міський голова. Начальник управління повинен мати вищу педагогічну освіту, стаж роботи у закладах освіти не менше 5 років, стаж роботи на керівній посаді не менше 3 років і володіє державною мовою.
 2. Начальник управління має трьох заступників, яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням начальника управління.
 3. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. Апарат управління, який складається з чотирьох секторів:
   1. Адміністративно-правовий сектор.
   2. Сектор освітньої політики.
   3. Сектор національного виховання та охорони дитинства.
   4. Фінансово-економічний сектор.
  2. Шість відділів освіти районів, які є юридичними особами, розпорядниками коштів нижчого рівня з власною мережею, мають самостійний баланс, рахунки у банківських установах, печатку з зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка.
 4. Управлінню підпорядковані:
  1. Централізована бухгалтерія управління та шість централізованих бухгалтерій при відділах освіти районів.
  2. Група з централізованого обслуговування закладів освіти м. Львова та шість господарських груп при відділах освіти районів.
  3. Навчально-методичний центр освіти м. Львова.
  4. Два дитячі позаміські заклади оздоровлення та відпочинку.
  5. Навчальні заклади.
 5. Всі структурні підрозділи перебувають у безпосередньому підпорядкуванні начальника управління.
 6. Керівництво структурними підрозділами управління здійснюють завідувачі секторів, начальники відділів; підпорядкованими установами –головні бухгалтери, начальники груп з централізованого господарського обслуговування закладів освіти, яких призначає на посади та звільняє з посад начальник управління.
 7. Повноваження секторів управління та відділів освіти районів, порядок їх діяльності регулюються окремими положеннями та правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджує начальник управління.
 8. Штатний розпис управління та його структурних підрозділів формується з врахуванням обсягів робіт.
 9. Чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у встановленому порядку.
 10. Посадові обов’язки працівників апарату управління затверджує начальник управління, посадові обов’язки інших працівників затверджує начальник управління за поданням начальників структурних підрозділів.
 11. Для реалізації завдань, покладених на управління, можуть створюватись структурні підрозділи як з правами, так і без прав юридичних осіб, за погодженням з Львівською міською радою.

Керівництво управлінням

 1. Найвищою посадовою особою управління є начальник управління, який здійснює керівництво управлінням, виступає від його імені та несе персональну відповідальність за виконання завдань управління і дотримання трудової дисципліни.
 2. Начальник управління у межах своїх повноважень та на виконання завдань управління видає розпорядчі документи, які є обов’язковими для виконання всіма підпорядкованими структурними підрозділами та посадовими особами.
 3. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво за діяльністю управління, забезпечує виконання покладених на управління завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності заступників начальника управління та працівників управління.
  2. Представляє інтереси міста у галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами.
  3. Планує роботу управління та аналізує стан її виконання, делегує повноваження планування на територіальному рівні відділу освіти району.
  4. Видає у межах компетенції управління накази, організовує та контролює їх виконання.
  5. Підписує договори про співпрацю з науковими установами та міжнародними організаціями, фондами.
  6. Призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування управління, керівників навчальних закладів та працівників інших структурних підрозділів управління.
  7. Призначає на посади та звільняє з посад працівників централізованої бухгалтерії управління та групи з централізованого обслуговування закладів освіти м. Львова.
  8. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників управління, централізованої бухгалтерії управління та групи з централізованого обслуговування закладів освіти м. Львова, відділів освіти районів, керівників навчальних закладів (комунальної форми власності); делегує повноваження начальникам відділів освіти районів щодо заохочення та накладання дисциплінарних стягнень на заступників керівників закладів та інших педагогічних працівників.
  9. Затверджує кошторис відділів освіти районів, подає пропозиції щодо зміни граничної чисельності та фонду оплати праці працівників управління.
  10. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання управління; делегує повноваження відділам освіти районів розпоряджатися коштами, виділеними на утримання підпорядкованих навчальних закладів та установ району згідно з єдиними вимогами управління.
  11. Готує клопотання та подає пропозиції до виконавчих органів міської ради про нагородження кращих працівників освіти державними нагородами, президентськими відзнаками та присвоєння їм почесних звань України.
  12. Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти та виховання.
  13. Затверджує статути навчальних закладів комунальної форми власності за погодженням з начальником відділу освіти району та погоджує статути навчальних закладів інших форм власності.
 4. Заступників керівників та педагогічних працівників навчальних закладів призначають на посади та звільняють з посад начальники відділів освіти районів у передбаченому законодавством порядку.
 5. Управління делегує відділам освіти районів затвердження робочих навчальних планів закладів освіти комунальної форми власності та погодження робочих навчальних планів приватних закладів освіти, затвердження штатних розписів навчальних закладів та тарифікаційних списків працівників закладів освіти.
 6. Управління та відділи освіти районів у межах своєї компетенції погоджують договори про надання послуг навчальними закладами та надання приміщень закладів освіти в оренду.
 7. Управління та відділи освіти районів відкривають рахунки у банківських установах України.
 8. Розпорядчі документи управління, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані Львівським міським головою або оскаржені у судовому порядку. Накази відділу освіти району, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані начальником управління або оскаржені у судовому порядку.

Компетенція управління

 1. До компетенції управління та його структурних підрозділів належать такі повноваження:
  1. Управління забезпечує:
  2. Виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної у підпорядкованих структурних підрозділах, навчальних закладах та установах освіти.
  3. Виконання рішень міської ради та виконавчого комітету щодо розвитку освіти м. Львова.
  4. Розширення україномовного освітнього простору.
  5. Фінансування харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.
  6. Впровадження експериментальних навчальних планів і програм.
 2. Відділ освіти району забезпечує:
  1. Впровадження навчальних планів і програм, погодження річних планів роботи підпорядкованих навчальних закладів.
  2. Здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів.
  3. Сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів щодо дошкільної та позашкільної освіти.
  4. Виконання рішень виконавчого комітету щодо закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами (крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), приватних та вечірніх шкіл) території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.
  5. Виконання у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.
  6. Складання актів нещасних випадків та всіх документів, що стосуються санітарно-епідеміологічного благополуччя, надзвичайних ситуацій, охорони праці та техніки безпеки.
  7. Проведення зовнішнього незалежного оцінювання у навчальних закладах, забезпечення роботи пунктів пробного тестування та основних сесій тестування.
  8. Задоволення освітніх запитів представників національних меншин; надання можливості навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову у державних та комунальних навчальних закладах.
  9. Навчання обдарованих дітей, дітей з особливими потребами, забезпечення їх участі у конкурсах, олімпіадах та інших змаганнях.
  10. Використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання, який формується за рахунок коштів міського бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.
  11. Забезпечення навчально-методичного супроводу у навчальних закладах спільно з Навчально-методичним центром освіти м. Львова.
  12. Функціонування психологічної служби у навчальних закладах.
  13. Безоплатне медичне обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах у співпраці з медичними закладами, здійснення оздоровчих заходів.
  14. Запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснення соціально-педагогічного патронажу у співпраці з іншими службами.
  15. Роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням і вихованням дітей, організацією їх дозвілля.
  16. Здійснення професійної орієнтації учнів у співпраці з Львівським міським центром зайнятості та громадськими організаціями.
  17. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
  18. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.
 3. Управління організовує:
  1. Проведення державної атестації навчальних закладів міста.
  2. Навчально-методичне забезпечення закладів освіти.
  3. Навчання обдарованих дітей (проведення у встановленому порядку конкурсів, олімпіад та інших змагань серед учнів).
  4. Видання інформаційно-методичних бюлетенів, вісників тощо спільно з Навчально-методичним центром освіти м.  Львова.
  5. Підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди, проведення поточного і капітального ремонту приміщень.
  6. Під час розподілу коштів кожного бюджетного року визначення розпорядника коштів на проведення ремонтних робіт.
 4. Відділ освіти району організовує:
  1. Облік дітей дошкільного та шкільного віку.
  2. Роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язану з навчанням і вихованням дітей, організацією їх дозвілля.
  3. Харчування дітей у навчальних закладах за рахунок міського бюджету та залучених коштів.
  4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
  5. Проведення атестації педагогічних працівників навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
  6. Підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
  7. Формування замовлення на видання підручників, бланків документів про освіту.
  8. Надання допомоги органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і у сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення; вжиття заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.
 5. Управління керує:
  1. Роботою підпорядкованих структурних підрозділів, навчальних закладів та установ.
  2. Реалізацією державної політики у галузі освіти.
 6. Відділ освіти району керує:
  1. Роботою підпорядкованих структурних підрозділів, навчальних закладів та установ щодо їх функціонування.
  2. Впровадженням варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
 7. Управління контролює:
  1. Стан освітньої політики м. Львова.
  2. Відповідність освітніх послуг до державних стандартів освіти.
  3. Збереження існуючої мережі закладів освіти, що перебувають у комунальній власності.
  4. Дотримання навчальними закладами державних вимог  щодо змісту, рівня та обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
  5. Дотримання навчальними закладами всіх типів і форм власності законодавства у галузі освіти, державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
 8. Відділ освіти району здійснює:
  1. Оперативний контроль за дотриманням законодавства у галузі освіти.
  2. Використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання, який формується за рахунок коштів міського бюджету.
  3. Контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, санітарно-гігієнічного режиму, умов безпечного перебування дітей.
 9. Управління аналізує та прогнозує:
  1. Узагальнення та коригування пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, які перебувають у комунальній власності, та аналіз їх використання.
  2. Визначення потреб у закладах освіти та подання пропозицій до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази.
  3. Вивчення потреби та внесення пропозицій до виконавчого комітету міської ради про утворення навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості та сприяння їх матеріальній підтримці.
  4. Утворення навчальних закладів (груп, класів) для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організація інклюзивного навчання.
  5. Потреби міста у педагогічних працівниках та спеціалістах і у разі необхідності укладання договорів з вищими навчальними закладами на їх підготовку.
  6. Збирання та опрацювання інформації про стан і розвиток освіти у місті, формування бази даних.
 10. Управління готує розпорядчі документи:
  1. Проекти рішень виконавчого комітету щодо закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами (крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), приватних та вечірніх шкіл) території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.
  2. Накази щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів, заохочення і нагородження працівників освіти.
 11. Відділ освіти району здійснює:
  1. Підготовку проектів угод з районними адміністраціями для забезпечення функціонування навчальних закладів на території району.
 12. Управління координує:
  1. Запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснення соціально-педагогічного патронажу у співпраці з іншими службами.
  2. Роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням і вихованням дітей, організацією їх дозвілля.
  3. Діяльність психологічної служби у навчальних закладах.
  4. Здійснення професійної орієнтації учнів у співпраці з Львівським міським центром зайнятості та громадськими організаціями.
  5. Роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 13. Управління спільно з відділами освіти районів сприяє:
  1. Діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.
  2.  Наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених чинним законодавством.
  3. Роботі дорадчих органів з питань розвитку освітньої галузі міста.
  4. Міжнародному співробітництву у галузі освіти.
 14. Управління погоджує:
  1. Проекти будівництва нових закладів освіти, сприяє їх раціональному розміщенню.
  2. Питання оренди майна, що знаходиться у підпорядкуванні управління.
 15. Відділ освіти району погоджує:
  1. Статути навчальних закладів.
  2. Призначення керівників навчальних закладів приватної форми власності.
  3. Робочі навчальні плани приватних закладів освіти.
 16. Управління та відділи освіти районів здійснюють:
  1. Звітування перед територіальною громадою м. Львова про стан та перспективи розвитку освіти у місті та районі.
 17. Підготовку державних статистичних звітів.

Права управління

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
  1. Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.
  2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх типів і форм власності.
  3. Скликати міські, у тому числі щорічні серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.
  4. Подавати пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.
  5. Утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання програм і проектів, залучати фахівців для роботи у цих комісіях і групах.
  6. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
  7. Організовувати випуск видань інформаційного і науково-методичного характеру.
  8. Взаємодіяти з відповідними підрозділами міської ради, головним управлінням освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, та отримувати від них у встановленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  9. Утворювати колегію, склад якої затверджує начальник управління. Рішення колегії впроваджуються у життя наказами начальника управління.
  10. Утворювати раду з питань освіти (рада керівників навчальних закладів), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості міста.
  11. Організовувати науково-методичну роботу, забезпечувати професійний розвиток педагогів.
  12. Здійснювати державні закупівлі (товарів, робіт, послуг) відповідно до чинного законодавства України.
  13. Управління делегує відділам освіти районів такі права:
   1. Подавати пропозиції на розгляд управління щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.
   2. Одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для реалізації покладених на відділи освіти районів завдань.
   3. Взаємодіяти з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями у процесі виконання покладених на відділи освіти районів завдань.
   4. Забезпечувати професійний розвиток педагогів.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Фінансове забезпечення управління здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
 2. Управління володіє і користується майном, яке знаходиться на його балансі.
 3. Працівники апарату управління та відділів освіти районів є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 4. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
 5. Штатний розпис та кошторис управління затверджує директор департаменту гуманітарної політики за погодженням з директором департаменту фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи управління та його структурних підрозділів повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління та його структурних підрозділів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Заключні положення

 1. Припинення діяльності управління та його структурних підрозділів здійснює Львівська міська рада у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
 • Проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливостями психофізичного розвитку в Україні» /Канада/;
 • Проект молодіжних обмінів між навчальними закладами України та Польщі «Ініціативи разом»;
 • Проект «Професійний розвиток вчителів» /Англія/;
 • Проект «Професійний розвиток вчителів англійської мови» / Оксфорд Юніверсіті Прес/;
 • Проект «Безпечна школа» — «Школа без насильства» /Польща/.
 • Проект «Світ без кордонів» спільно з міжнародною освітньою організацією АЙСЕК.

Інформація ро міжнародні проекти управління освіти

 1. У конкурсі, оголошеному польсько-українською фундацією співпраці ПАУСІ ініціативи «Разом», у травні 2008р. взяли участь школи м. Львова.
  Конкурс передбачає молодіжні обміни для учнів від 13 до 16 років між школами України та Польщі. Перший конкурс «Євро-2012 — молодіжна ліга» проходить між школами Львова, Києва, Донецька, Дніпропетровська в Україні та Варшави, Гданська, Познаня, Вроцлава у Польщі, на базі яких створено футбольний клуб. 2-й конкурс (13-18 років) — для шкіл, які вже мають школу-партнера для підтримки існуючого партнерства; 3-й конкурс- для шкіл, які не мають школи — партнера і бажають налагодити контакти для постійного партнерства.
 2. Управління освіти продовжує участь у програмі професійного розвитку вчителів англійської мови за сприянням Oxford University Press.
  Протягом 2007 — 2008 р. проводився курс підготовки вчителів м. Львова до незалежного оцінювання з англійської мови. Були охоплені 6 районів міста (12 семінарів + 1 загальноміська конференція).
  Протягом 2008-2009р проводився:
  1. 2 курс підготовки вчителів м. Львова до незалежного тестування з англійської мови (10 семінарів + загальноміська конференція за участю методиста з Угорщини);
  2. семінари для вчителів англійської мови початкових класів навчальних закладів м. Львова (10 семінарів +1 загальноміський семінар за участю методиста з Великобританії)
   Представництво «Oxford University Press» проводило семінари та презентації з метою поширення інформації щодо новітніх технологій та навчально — методичних комплексів що відповідають вимогам чинних програм з іноземних мов.
 3. У 2008р. управління освіти продовжує співпрацю та участь у програмі «Крок за кроком», що проходить за сприянням Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», засновником якого є Міжнародний фонд «Відродження» та Міжнародний центр розвитку дитини (м. Вашингтон, США).
  Крок за кроком» — це освітній соціальний проект, основним завданням якого є розвиток лідерських якостей, підвищення рівня володіння англійською мовою та ознайомлення учнів старших класів з існуючими можливостями для допомоги здійснення усвідомленого вибору майбутньої професії.
 4. Управління освіти продовжує співпрацю з Британською Радою у м. Львові та участь у міжнародній програмі професійного розвитку вчителів за участю освітніх установ Англії (TIPD), яка розпочалась у
  1. «Моніторинг успішності хлопців»
  2. «Навчання грамоти. Співпраця з батьками. Залучення батьків до навчально-виховного процесу»
   Ці зустрічі дають можливість для професійного спілкування вчителів з Великобританії та України, сприяють творчому педагогічному пошуку.
 5. Управління освіти бере участь у реалізації українсько-канадського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» за підтримки Канадської Агенції з міжнародного розвитку (СІДА) та Всеукраїнського фонду «Крок за кроком». М. Львів є одним з двох пілотних міст України у проекті в терміні реалізації 2007-2012 р. (СЗШ№ 95 представляє пілотну інклюзивну школу міста). Крім того, у кожному районі міста вибрані школи-спостерігачі, які будуть ресурсними інклюзивними центрами.
  Метою проекту є зміцнення спроможності пілотних закладів освіти та громадських організацій (на державному, регіональному і муніципальному рівнях), розроблення необхідної політики у підтримці інклюзії дітей з особливими потребами у загальноосвітні школи і громаду, створення інклюзивних освітніх програм і зміцнення громадянського суспільства з метою захисту інтересів дітей з обмеженими можливостями і надання їм необхідних послуг.
 6. У 2007-8р. управління освіти взяло участь у громадському проекті «Безпечна школа» в рамках суспільної програми «Школа без насильства», запровадженому польським товариством «Подивись по іншому». Проект почав діяти у відповідь на зростаючу проблему насильства у школах з метою привернути увагу громадськості до даної проблеми, надати конкретну допомогу та підтримку, які б ефективно подолали агресію в школах.
  Програма призначена для початкових та середніх навчальних закладів і передбачає систематичну роботу з учнями протягом цілого навчального року.
 7. У 2008-9р. у рамках співпраці з польськими колегами з м. Лєшно (Польща) навчальні заклади м. Львова (7 навчальних закладів) беруть участь у спільних проектах:
  1. безпечна школа-стоп насильству;
  2. інклюзивна освіта;
  3. екологія;
  4. громадянська освіта.
   У рамках співпраці були організовані двосторонні візити освітян, представників влади, учнів обох міст; проводяться семінари, тренінги, педагогічні майстерні, мультимедійні презентації, навчальні педагогічні ради для учасників. Влада та освітяни м. Лєшно надають матеріальну підтримку Львівським школам.
   Управління освіти, навчальні заклади м. Львова, влада та освітяни м. Лєшно є надзвичайно зацікавлені у реалізації спільних проектів та зміцненні співпраці.
 8. Управління освіти підтримує і сприяє реалізації соціального проекту «Світ без кордонів», який проводиться міжнародною організацію AIESEC з метою розширення світогляду через можливість спілкування з іноземними спеціалістами, покращення знання англійської мови, активізації громадської позиції та профорієнтації учнів. Більше 25 навчальних закладів м. Львова залучені до участі у проекті. В рамках проекту волонтери з різних країн світу проводять семінари та тренінги для учнів шкіл, які допомагають старшокласникам здійснити усвідомлений вибір майбутньої професії, отримати знання про європейську спільноту та практичний досвід проведення навчальних проектів.