Управління соціального захисту Департамент гуманітарної політики

Управління соціального захисту займається розвитком у Львові системи надання соціальних послуг на основі міжнародних принципів відкритості, конкурентності, ефективності із урахуванням індивідуальних потреб окремої категорії громадян.

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79006, Львів, вул. Галицька, 21
+38 (032) 235-49-82
social.lviv.ua
Ми у Facebook

Відділи та підрозділи

Підрозділи

НазваТелефонE-mail
Інформаційно-аналітичний відділ+38 (032) 261-44-71infosoc@i.ua
Відділ пільг, соціальних допомог та компенсаційних виплат+38 (032) 235-48-85
+38 (032) 235-48-31
Відділ соціальних програм+38 (032) 235-69-79
Планово-фінансовий відділ+38 (032) 235-49-02
+38 (032) 235-44-26
+38 (032) 261-58-78
Відділ правової роботи+38 (032) 235-44-73
Відділ кадрів+38 (032) 254-60-20

Відділи

Назва відділуТелефонE-mailПопередній запис
Галицький відділ соцзахисту
вул. Ф. Ліста, 5
+38 (032) 261-44-50g_soczzah@ukr.net+38 (032) 261-44-50
(вул. Ф. Ліста, 1, каб. № 2)
Залізничний відділ соцзахисту
вул. Виговськогого, 34
+38 (032) 295-82-08zalszl@ukr.net+38 (032) 295-82-28
(вул. Виговського, 34, каб. № 118)
Личаківський відділ соцзахисту
вул. Театральна, 10
+38 (032) 235-71-62lychsoz@ukr.net+38 (032) 235-71-62
(вул. Театральна, 10, каб. № 8)
Сихівський відділ соцзахисту
пр. Червоної калини, 66
+38 (032) 254-64-80syxiv_soc@ukr.net+38 (032) 254-64-80
(пр. Червоної калини, 66)
Франківський відділ соцзахисту
вул. Генерала Чупринки, 85
+38 (032) 237-33-36fr_soc@ukrpost.ua+38 (032) 237-50-81
(вул. Генерала Чупринки, 85, каб. № 112)
Шевченківський відділ соцзахисту
вул. Липинського, 11
+38 (032) 252-28-40subshev@ukrpost.ua+38 (032) 252-28-40
(вул. Липинського, 11, каб. № 1)

Документи

Інформація про діяльність

 • Повноваження
 • Основні завдання
 • Положення
 • Програма
 • Проекти
 1. Реалізація у м. Львові політики у соціальній сфері.
 2. Здійснення аналізу соціальних потреб мешканців м. Львова.
 3. Внесення міській раді, виконавчому комітету та Львівському міському голові пропозицій про встановлення за рахунок коштів міського бюджету м. Львова і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством України гарантій щодо соціального захисту населення.
 4. Надання у встановленому порядку за рахунок коштів місцевих бюджетів допомог, пільг, компенсацій тощо відповідно до рішень органів місцевого самоврядування.
 5. Організація та участь в межах своїх повноважень у проведенні загальноміських заходів, у тому числі конкурсів, турнірів, виставок, конференцій, форумів, семінарів, зборів, урочистих вечорів, заходів, пов’язаних з організацією дозвілля і оздоровлення соціально вразливих категорій населення, та інших заходів, спрямованих на реалізацію соціальної політики у м. Львові.

Розвиток у Львові системи надання соціальних послуг на основі міжнародних принципів відкритості, конкурентності, ефективності із урахуванням індивідуальних потреб окремої категорії громадян. Також до компетенції належить розробка і виконання міських програм щодо соціального захисту львів’ян та створення сприятливих умов для ефективної роботи установ, закладів і служб соціальної сфери міста різних форм власності, та координування їх діяльності.

Також управління займається співпрацею із неурядовими організаціями соціального спрямування, участю у міжнародних програмах та реалізацією спільних проектів з іноземними партнерами, щодо підвищення якості надання соціальних послуг потребуючим львів’янам.

 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством.
 2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.
 3. Начальник управління має двох заступників.

Основні завдання

 1. Забезпечення дотримання встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення м. Львова;
 2. Створення у м. Львові ефективної, прозорої, інноваційної, конкурентної системи соціальних послуг згідно з міжнародними стандартами;
 3. Планування та реалізація місцевих програм соціального захисту;
 4. Створення сприятливих умов для функціонування установ, закладів і служб соціальної сфери різних форм власності та координація їх діяльності;
 5. Здійснення індивідуальної соціальної роботи відповідно до потреб і запитів громадян.

Загальні положення

 1. Управління соціального захисту (надалі — управління) є структурним підрозділом департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі — департамент), утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006р. № 94 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання» та згідно з чинним законодавством України.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міському голові, підпорядкованим директору департаменту.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.
 4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у територіальних представництвах Державного казначейства України та банківських установах, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп і бланк встановленого зразка.

Основні завдання

Основними завданнями управління є:

 1. забезпечення дотримання встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення м. Львова;
 2. створення у м. Львові ефективної, прозорої, інноваційної, конкурентної системи соціальних послуг згідно з міжнародними стандартами;
 3. планування та реалізація місцевих програм соціального захисту;
 4. створення сприятливих умов для функціонування установ, закладів і служб соціальної сфери різних форм власності та координація їх діяльності;
 5. здійснення індивідуальної соціальної роботи відповідно до потреб і запитів громадян.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством.
 2. Начальник управління підпорядкований директору департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.
 3. Начальник управління має трьох заступників.
 4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. інформаційно-аналітичний відділ;
  2. відділ пільг, соціальних допомог та компенсаційних виплат;
  3. відділ соціальних програм;
  4. планово-фінансовий відділ, до складу якого входять сектор бухгалтерського обліку та звітності та сектор фінансування видатків на соціальний захист;
  5. відділ правової роботи;
  6. відділ кадрів;
  7. Галицький відділ соціального захисту;
  8. Залізничний відділ соціального захисту;
  9. Личаківський відділ соціального захисту;
  10. Сихівський відділ соціального захисту;
  11. Франківський відділ соціального захисту;
  12. Шевченківський відділ соціального захисту.
 5. Галицький, Залізничний, Личаківський, Сихівський, Франківський та Шевченківський відділи соціального захисту є юридичними особами і мають рахунки у територіальних представництвах Державного казначейства України та банківських установах, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи та бланки встановленого зразка.
 6. Заступники начальника управління призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням міського голови.
 7. Інші працівники управління та відділів призначаються на посади і звільняються з посад начальником управління.
 8. Безпосередньо повноваження відділів управління, їх структура, порядок діяльності визначаються окремими положеннями, які підлягають затвердженню начальником управління.
 9. Управлінню підпорядковуються Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян, Львівський територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян та Львівський міський соціальний центр.
 10. Управління може видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.
 11. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво діяльністю управління, проводить реорганізацію відділів соціального захисту, несе персональну відповідальність перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом та директором департаменту за виконання покладених на управління завдань.
  2. Призначає та звільняє за погодженням з директором департаменту керівників Львівського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян та Львівського міського соціального центру.
  3. Вирішує питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів управління, керівників підпорядкованих управлінню бюджетних закладів та установ, інших працівників управління та його структурних підрозділів.
  4. Затверджує кошториси та штатні розписи структурних підрозділів управління і підпорядкованих бюджетних установ та закладів.
  5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
  6. Організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів, бюджетних установ і закладів управління.
  7. Затверджує положення про підпорядковані управлінню установи та заклади, структурні підрозділи управління і посадові інструкції працівників управління.
  8. Визначає міру відповідальності заступників начальника управління, керівників підпорядкованих управлінню бюджетних закладів та установ.
  9. Здійснює списання з балансу управління транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентаря відповідно до чинного законодавства.
  10. Укладає та розриває договори (контракти), стороною в яких виступає управління.
  11. Забезпечує співробітництво управління з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у процесі виконання завдань, покладених на управління.
  12. Діє без довіреності від імені управління, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями і громадськими організаціями, підприємствами (об'єднаннями), установами, організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.
  13. Організовує підготовку проектів нормативних актів з питань, віднесених до відання управління, та внесення їх на розгляд міській раді, виконавчого комітету.
  14. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

Компетенція управління

До компетенції управління відносяться такі повноваження:

 1. внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів соціального спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналіз їх використання;
 2. визначення потреб у закладах соціального спрямування та подання пропозицій до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази тощо;
 3. забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої мережі закладів соціального спрямування, що перебувають у комунальній власності;
 4. погодження проектів будівництва нових закладів соціального спрямування, сприяння їх раціональному розміщенню;
 5. погодження договорів оренди, що укладаються підпорядкованими управлінню закладами та установами соціального спрямування;
 6. здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в управлінні, його структурних підрозділах та підпорядкованих установах;
 7. підготовка і подання на розгляд виконавчого комітету стратегії розвитку м. Львова у соціальній сфері, пропозицій для складання та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста;
 8. здійснення реалізації державної політики у соціальній сфері у м. Львові;
 9. здійснення аналізу соціальних потреб мешканців м. Львова;
 10. підготовка пропозицій з питань фінансування соціальної сфери м. Львова, надання їх для подальшого розгляду та включення до проекту міського бюджету м. Львова;
 11. внесення пропозицій до виконавчого комітету та міської ради про встановлення за рахунок коштів міського бюджету м. Львова додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення;
 12. здійснення управління, координації та контролю за діяльністю структурних підрозділів управління і підпорядкованих установ, організація матеріально-технічного та фінансового забезпечення структурних підрозділів управління;
 13. заслуховування звітів про роботу керівників структурних підрозділів управління та його підпорядкованих установ;
 14. проведення роботи з надання адресної соціальної допомоги і підтримки малозабезпечених громадян, у тому числі інвалідів, здійснення контролю за правильністю і своєчасністю призначення та виплати соціальних виплат і допомог, проведенням інших заходів соціального захисту населення; здійснення керівництва та контроль за роботою відповідних підрозділів з призначення, нарахування і виплати соціальних виплат, пільг та допомог;
 15. організація, координація та контроль за наданням населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;
 16. вирішення у встановленому законодавством порядку питань про надання пільг і допомог, пов'язаних з охороною материнства та дитинства, компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 17. забезпечення надання одноразової допомоги малозабезпеченим громадянам;
 18. організація для малозабезпечених громадян похилого віку побутового обслуговування, а також безоплатного харчування;
 19. сприяння інтеграції інвалідів у суспільство, полегшенню їх доступу до об'єктів соціальної інфраструктури, розвитку системи професійної та соціальної реабілітації інвалідів; направлення інвалідів до навчальних закладів системи соціального захисту населення для професійно-технічного навчання і перекваліфікації;
 20. участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом та реконструкцією об'єктів у частині доступності для інвалідів;
 21. вивчення стану матеріально-побутового забезпечення і потреби соціально незахищених громадян, у тому числі інвалідів, вжиття заходів для створення спеціалізованих служб з надання соціальних та інших послуг цим громадянам, внесення пропозицій із зазначених питань на розгляд виконавчого комітету і міської ради;
 22. організація та контроль роботи соціальних інспекторів;
 23. участь у забезпеченні відповідно до законодавства розвитку усіх видів соціального захисту, розвитку та вдосконалення мережі установ соціального захисту усіх форм власності, підготовка пропозицій відносно визначення потреб і формування замовлення на кадри для цих установ, укладання угод на підготовку фахівців, участь в організації роботи з вдосконалення кваліфікації кадрів;
 24. здійснення обліку розташованих на території м. Львова установ соціальної сфери незалежно від форм власності та місцевих доброчинних організацій і фондів, інших неприбуткових організацій, які діють у соціальній сфері;
 25. сприяння роботі наукових установ, організацій, об'єднань, асоціацій, інших неприбуткових організацій, які діють у сфері соціального захисту;
 26. сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам управління, його структурних підрозділів та підпорядкованих установ;
 27. підготовка пропозицій стосовно укладання угод з іноземними партнерами на виконання робіт та надання послуг у соціальній сфері;
 28. сприяння покращанню матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку шляхом надання одноразових допомог;
 29. сприяння реінтеграції бездомних громадян, зареєстрованих у встановленому порядку;
 30. забезпечення надання за рахунок коштів міського бюджету м. Львова ритуальних послуг у зв'язку з похованням непрацюючих громадян м. Львова; надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством;
 31. контроль за виконанням державних програм щодо санаторно-курортного забезпечення ветеранів війни та інвалідів; забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації; контроль за організацією роботи щодо здійснення компенсаційних виплат на бензин, транспортне обслуговування інвалідів і за невикористане санаторно-курортне лікування інвалідів-війни;
 32. визначення потреби та формування замовлення на кадри для установ і закладів соціальної сфери, укладання договорів на підготовку спеціалістів та удосконалення кваліфікації кадрів;
 33. підготовка проектів нормативних актів, розгляд проектів нормативно-правових актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції управління, підготовка письмових висновків чи зауважень до них.
 34. організація та участь в межах своїх повноважень у проведенні загальноміських заходів, у тому числі конкурсів, турнірів, виставок, конференцій, форумів, семінарів, зборів, урочистих вечорів, заходів, пов'язаних з організацією дозвілля і оздоровлення соціально вразливих категорій населення, та інших заходів, спрямованих на реалізацію соціальної політики у місті". (зміни Ріш ВК № 12 від 30.01.2009р.)

Права управління

Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:

 1. Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в порядку оперативного управління для розгляду питань, що належать до його компетенції.
 2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.
 3. Одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
 4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
 5. Здійснювати перевірку діяльності підпорядкованих управлінню закладів та установ.
 6. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 7. Залучати керівних працівників і спеціалістів виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього обов'язків.
 8. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах міської ради, у разі розгляду на них питань, що належать до компетенції управління.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Управління утримується за рахунок бюджетних коштів, затверджених у встановленому порядку. Кошторис управління затверджує начальник управління за погодженням з директором департаменту гуманітарної політики та директором департаменту фінансової політики.
 2. Основні права, обов'язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення працівників управління визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.
 3. Граничну чисельність працівників управління встановлює міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою. Структура управління затверджується виконавчим комітетом.
 4. Штатний розпис управління затверджує начальник управління за погодженням з директором департаменту гуманітарної політики та з директором департаменту фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки; шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування; не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію службовця.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідація та реорганізація управління проводиться міською радою за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Програма створення у м. Львові універсально доступного середовища для людей з особливими потребами

Програма спрямована на поступове формування умов для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення (житлові будинки, гуртожитки, готелі, будинки відпочинку, заклади соціального захисту населення, лікарні, санаторії, театри, кінотеатри, заклади торгівлі, культові споруди тощо).

Основною метою Програми є посилення соціального захисту людей з обмеженими фізичними можливостями та створення сприятливих умов для їх життєдіяльності.

Міжнародний проект в рамках програми LogoEast II «Підвищення якості надання послуг у м. Львові»

у співпраці між муніципалітетом м. Делфт /Нідерланди/ та управлінням соціального захисту Львівської міської ради щодо підвищення ефективності менеджменту в структурі обслуговування населення.

Для втілення цієї ідеї розробляється сайт «Львів соціальний», на якому будуть різноманітні рубрики для мешканців міста — користувачів соціальних послуг — /соціальні допомоги, соціальні послуги, правова просвіта, тощо/, а також в одному з районних відділів соціального захисту буде створено Єдиний центр обслуговування громадян, де будуть приймати різнотипні звернення мешканців міста, які в подальшому надходитимуть до спеціалістів з профільних питань.

Реалізація даної ініціативи буде першим кроком на шляху впровадження концепції «Максимальний результат за мінімальних зусиль».

Міжнародний тристоронній проект в рамках програми LogoEast II «Від теорії до практики в наданні послуг бездомним людям у місті Львові»

Співпраця між управлінням соціального захисту ЛМР та муніципалітетами м. Варшави /Польща/ та м. Гаага /Нідерланди/ з метою підвищення практичних навичок і знань та якості соціальних послуг, які надають бездомним соціальні працівники неурядових організацій Львова і комунальної установи Центр обліку та нічного перебування бездомних та посадовці органів місцевого самоврядування.

Міжнародний проект з працевлаштування неповносправних осіб із супроводом «Тренер»

Співпраця з Фондом Кшижова для європейського порозуміння та Вроцлавлавським Сейміком неповносправних осіб /Польща/.
Проект передбачав навчання асиcтентів-тренерів праці для роботи з неповноправними у сфері їх професійного навчання та подальшого працевлаштування.

Кожен тренер у перспективі відповідатиме за певну групу неповносправних осіб, здійснювати їх соціальний супровід, підшуковуватиме роботодавця, надаватиме підтримку при виконанні професійних обов'язків неповносправною особою.
Робота в цьому напрямі є новим позитивним досвідом, адже у Львові і в Україні категорія неповносправної молоді є чисельною і нова модель працевлаштування із супроводом для молоді із розумовою неповносправністю є перспективною.