Управління житлового господарства Департамент житлового господарства та інфраструктури

Управління житлового господарства займається формуванням та реалізацією єдиної політики у житлово-комунальному господарстві міста, розробка механізмів реалізації.

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 341, 104
+38 (032) 297-58-87
+38 (032) 272-09-60

Документи

Комунальні підтриємства, які входять до складу

Інформація про діяльність

 • Повноваження
 • Основні завдання
 • Положення
 • Програма
 • Проекти
 1. Підготовка та подання пропозицій департаменту щодо поточних і перспективних програм капітального будівництва, складання переліків проектів будов, титульних списків будов та проектно-розвідувальних робіт і подання їх на затвердження у встановленому порядку.
 2. Підготовка та подання пропозицій департаменту щодо проведення загальної політики міста з питань збирання, транспортування, утилізації та захоронення побутових відходів; підготовка пропозицій та подання на затвердження у встановленому порядку норми їх накопичення; участь в оперативному контролі за роботою підприємств, що надають послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів; подання пропозицій щодо залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у будівництві, реконструкції об’єктів системи поводження з побутовими відходами; підготовка матеріалів для проведення конкурсів з метою залучення інвестицій до сфери поводження з побутовими відходами.
 3. Сприяння функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Здійснення підготовки та подання на затвердження титульного списку ремонту житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, проведення фінансування ремонтних робіт, передбачених титульними списками.
 4. Координація проведення заходів з цивільної оборони, здійснення контролю за дотриманням вимог щодо охорони праці, протипожежної безпеки і газобезпечного користування у підпорядкованих підприємствах та організаціях.
 5. Підготовка та подання пропозицій про затвердження актів приймання-передачі відомчого житла, іншого майна у комунальну власність м. Львова та майна загального користування у спільну власність власникам квартир та нежитлових приміщень.
 6. Підготовка та подання пропозицій про затвердження актів списання багатоквартирних будинків з балансу Львівських комунальних підприємств.
 7. Проведення аналізу технічного стану ліфтового господарства міста та впровадження нових, ефективних форм обслуговування у цій сфері, здійснення оперативного контролю за роботою підприємств, які залучені до технічної експлуатації та ремонту ліфтів і диспетчерських систем ліфтового господарства, технічного обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення у будинках підвищеної поверховості.
 8. Підготовка матеріалів для роботи міжвідомчої комісії при виконавчому комітеті, підготовка наказів щодо затвердження висновків міжвідомчої комісії: про технічну можливість переобладнання нежитлових приміщень під житлові; про визначення технічного стану конструкцій даху та будинків (квартир), віднесення їх до категорії аварійних, що загрожують обвалом, визнання такими, що виведені з аварійного стану; непридатність для проживання житлових будинків та окремих квартир.
 9. Підготовка необхідних матеріалів на розгляд громадської комісії з житлових питань при виконкомі.
 10. Підготовка та подання департаменту пропозицій про зміну функціонального призначення приміщень (переведення у нежитловий фонд або переведення у житловий фонд); надання статусу службового для житлових приміщень, надання дозволів громадянам на використання власних квартир як нежитлових.
 11. Підготовка та подання департаменту пропозицій про закріплення службового житла, про зняття зі службових приміщень статусу “службове“.
 12. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання (квартирний та кооперативний обліки) на підставі прийнятих уповноваженим органом рішень; затвердження спільних рішень адміністрацій і профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій про зарахування їх працівників на квартирний (кооперативний) облік; здійснення контролю за станом такого обліку на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності. Підготовка проектів наказів департаменту про зарахування і зняття з квартирного обліку, у тому числі кооперативного.
 13. Ведення переліку підприємств, установ, організацій, яким дозволено вести квартирний облік, здійснення підготовки рішень про включення та виключення того чи іншого підприємства, установи, організації з цього переліку та передача квартирних чергових справ з врахування попереднього часу перебування на облік за колишнім місцем праці.
 14. Підготовка проектів рішень щодо надання житла черговикам за місцем проживання відповідно до чинного законодавства; надання житла громадянам у зв’язку з відселенням з аварійного або непридатного для проживання житла, з будинків, які підлягають знесенню у зв’язку з вилученням земельної ділянки для державних або громадських потреб, у зв’язку з відселенням з музеїв і культових споруд тощо; про надання житла черговикам підприємств.
 15. Оформлення та видача ордерів на житлові приміщення.
 16. Обмін та бронювання житла громадян на підставі рішень виконавчого комітету міської ради.
 17. Формування відселенчого фонду та здійснення контролю за його використанням, здійснення відселення мешканців у квартири відселенчого фонду на час капітального ремонту будинків.
 18. Організація підготовки житлового господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період.
 19. Підготовка та подання на розгляд в департамент розпорядчих документів про списання основних засобів комунальних підприємств.
 1. участь у формуванні та реалізації єдиної політики міської ради та її виконавчих органів, міського голови у житлово-комунальному господарстві міста і розробка механізмів реалізації прийнятих ними рішень.
 2. підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету і затвердження радою програм комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста.
 3. координація діяльності підприємств усіх форм власності, що обслуговують житловий фонд у місті, і міських комунальних підприємств, що перебувають у підпорядкуванні управління, та заслуховування звітів їх керівників.
 4. планування та організація роботи щодо покращання основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у сфері житлово-комунального господарства зокрема:.
  1. рівня доступності придбання житла
  2. рівня якості надання житлово-комунальних послуг.
 5. погодження щорічних фінансових планів комунальних підприємств підпорядкованих управлінню, здійснення контролю за їх виконанням, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, підпорядкованих управлінню, та визначення подальшої стратегії їх розвитку.
 6. координація проведення заходів з цивільної оборони, здійснення контролю за дотриманням вимог щодо охорони праці, протипожежної безпеки і газобезпечного користування у підпорядкованих підприємствах та організаціях.
 7. сприяння створенню та функціонуванню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті
 8. залучення на конкурсних засадах підприємства та організації незалежно від форм власності до утримання і обслуговування міського житлового фонду.
 9. затвердження актів приймання-передачі майна загального користування у спільну власність власникам квартир та нежитлових приміщень.
 10. розробка та погодження з управлінням економіки тарифів на житлові послуги, які надаються підприємствами житлового господарства, мешканцям міста, затвердження у встановленому порядку та здійснення контролю за їх дотриманням.
 11. забезпечення роботи міжвідомчої комісії виконавчого комітету, організація роботи громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті.
 12. здійснення підготовки рішень про зміну функціонального призначення приміщень (переведення у нежитловий фонд або переведення у житловий фонд). надання статусу службового для житлових приміщень, надання дозволів громадянам на використання власних квартир як нежитлових.
 13. здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання (квартирний та кооперативний обліки). затвердження спільних рішень адміністрацій і профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій про зарахування їх працівників на квартирний (кооперативний) облік. здійснення контролю за станом такого обліку на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності.
 14.  ведення переліку підприємств, установ, організацій, яким дозволено вести квартирний облік, здійснення підготовки рішень про включення та виключення того чи іншого підприємства, установи, організації з цього переліку.
 15. здійснення підготовки рішень про зарахування і зняття з квартирного обліку, у тому числі кооперативного.
 16. подання на затвердження виконавчим комітетом річного плану прогнозу розподілу вивільненого житла.
 17. здійснення підготовки проектів рішень щодо надання житла черговикам за місцем проживання відповідно до чинного законодавства. надання житла громадянам у зв'язку з відселенням з аварійного абонепридатного для проживання житла, з будинків, що підлягають знесенню у зв'язку з вилученням земельної ділянки для державних або громадських потреб тощо. про надання житла черговикам підприємств.
 18.  оформлення та видача ордерів на жилі приміщення.
 19. здійснення підготовки рішень щодо закріплення службового житла, виведення службових приміщень з обліку службових.
 20. укладання на підставі рішень виконавчого комітету договорів про пайову участь у будівництві, купівлі-продажу житла, міни житла.
 21. здійснення підготовки рішень щодо обміну та бронювання житла громадянами, укладання договорів міни житла на підставі рішень виконавчого комітету.
 22. здійснення підготовки рішень щодо організації створення житлово-будівельних кооперативів та контроль за їх діяльністю.
 23. затверджує розрахунки розподілу квартир у житлових будинках, замовниками яких виступають підприємства, установи, організації та управління капітального будівництва.
 24. погодження передачі житла між підприємствами, установами, організаціями при підтвердженні правових та фінансових підстав, оформлення актів приймання-передачі житла.
 25. здійснення зміни статусу об'єктів (приміщень) житлового фонду.
 26. організація підготовки житлового господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період.
 27. залучення проектних організацій до виконання протиаварійних не передбачуваних ремонтних робіт у житловому фонді міста.
 28. вироблення загальної політики міста з питань збирання, траспортування, утилізації твердих побутових відходів. розробка пропозицій та подання на затвердження у встановленому порядку норм їх накопичення. здійснення оперативного контролю за роботою підприємств, що надають послуги з вивезення твердих побутових відходів.
 29. здійснення підготовки та подання на затвердження радою титульного списку об'єктів капітального ремонту житлового фонду.
 30. формування та здійснення контролю за використанням відселенчого фонду, здійснення відселення мешканців у квартири відселенчого фонду на час капітального ремонту будинків.
 31. укладання угоди та здійснення організації виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду, що є у комунальній власності міста. видача замовлення на виготовлення технічної документації на капітальний ремонт житлового фонду.
 32. здійснення технічного нагляду за проведенням робіт з капітального ремонту та реконструкції житлового фонду.
 33. участь у роботі державних комісій з приймання в експлуатацію новозбудованих житлових будинків та організація їх заселення.
 34. забезпечення належного ветеринарно-санітарного стану у місті.
 35. вирішення питань, які пов'язані з утриманням тварин, знешкодженням та захороненням їх трупів.
 36. забезпечення матеріально-технічного утримання ЛКП «ЛЕВ».
 37. розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань житлового господарства.

Загальні положення

 1. Управління житлового господарства (надалі — управління) є структурним підрозділом департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (надалі — департамент), утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006р. № 94 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання» та згідно з чинним законодавством України.
 2. Управління є підзвітним, підконтрольним, підпорядкованим директору департаменту.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.

Основні завдання

Основними завданнями управління є:

 1. у межах своєї компетенції участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у сфері діяльності управління щодо:
  1. забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян, загальних інтересів міської громади;
  2. соціально-економічного розвитку міста;
  3. фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств і служб.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням директора департаменту у порядку, встановленому законодавством.
 2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.
 3. Начальник управління має заступників які призначаються на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням директора департаменту у порядку встановленому законодавством.
 4. Відділи управління очолюють начальники, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту за поданням начальника управління. Інші працівники управління призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту.
 5. В управлінні може утворюватися колегія у складі начальника управління та керівників структурних підрозділів управління. Персональний склад колегії затверджується начальником управління. Рішення колегії вводяться у дію наказами управління.
 6. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру. Накази управління, що зачіпають права, свободи, законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер набирають чинності після їх реєстрації в юридичному управлінні Львівської міської ради.
 7. Начальник управління:
  1. здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом та директором департаменту за виконання покладених на управління завдань;
  2. організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів управління;
  3. має право подавати пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників управління;
  4. розробляє та вносить пропозиції до положення про структурні підрозділи управління та посадові інструкції працівників управління;
  5. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим положенням.

Компетенція управління

До компетенції управління відносяться такі повноваження:

 1. участь у формуванні та реалізації єдиної політики міської ради та її виконавчих органів, міського голови у житлово-комунальному господарстві міста і розробка механізмів реалізації прийнятих ними рішень;
 2. підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету і затвердження радою програм комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста;
 3. координація діяльності підприємств усіх форм власності, що обслуговують житловий фонд у місті, і міських комунальних підприємств, що перебувають у підпорядкуванні управління, та заслуховування звітів їх керівників;
 4. планування та організація роботи щодо покращання основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у сфері житлово-комунального господарства зокрема:
  1. рівня доступності придбання житла;
  2. рівня якості надання житлово-комунальних послуг;
 5. погодження щорічних фінансових планів комунальних підприємств підпорядкованих управлінню, здійснення контролю за їх виконанням, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, підпорядкованих управлінню, та визначення подальшої стратегії їх розвитку;
 6. координація проведення заходів з цивільної оборони, здійснення контролю за дотриманням вимог щодо охорони праці, протипожежної безпеки і газобезпечного користування у підпорядкованих підприємствах та організаціях;
 7. сприяння створенню та функціонуванню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті, проведенню часткового фінансування виконаних робіт з придбання і встановлення приладів обліку теплової енергії та повернення витрат об'єднань співвласників багатоквартирних будинків за реєстрацію та виготовлення технічної документації;
 8. залучення на конкурсних засадах підприємства та організації незалежно від форм власності до утримання і обслуговування міського житлового фонду;
 9. затвердження актів приймання-передачі майна загального користування у спільну власність власникам квартир та нежитлових приміщень;
 10. розробка та погодження з управлінням економіки тарифів на житлові послуги, які надаються підприємствами житлового господарства, мешканцям міста, затвердження у встановленому порядку та здійснення контролю за їх дотриманням;
 11. забезпечення роботи міжвідомчої комісії виконавчого комітету, організація роботи громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті;
 12. здійснення підготовки рішень про зміну функціонального призначення приміщень (переведення у нежитловий фонд або переведення у житловий фонд); надання статусу службового для житлових приміщень, надання дозволів громадянам на використання власних квартир як нежитлових;
 13. здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання (квартирний та кооперативний обліки); затвердження спільних рішень адміністрацій і профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій про зарахування їх працівників на квартирний (кооперативний) облік; здійснення контролю за станом такого обліку на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності;
 14. ведення переліку підприємств, установ, організацій, яким дозволено вести квартирний облік, здійснення підготовки рішень про включення та виключення того чи іншого підприємства, установи, організації з цього переліку;
 15. здійснення підготовки рішень про зарахування і зняття з квартирного обліку, у тому числі кооперативного;
 16. подання на затвердження виконавчим комітетом річного плану прогнозу розподілу вивільненого житла;
 17. здійснення підготовки проектів рішень щодо надання житла черговикам за місцем проживання відповідно до чинного законодавства; надання житла громадянам у зв'язку з відселенням з аварійного абонепридатного для проживання житла, з будинків, що підлягають знесенню у зв'язку з вилученням земельної ділянки для державних або громадських потреб тощо; про надання житла черговикам підприємств;
 18. оформлення та видача ордерів на жилі приміщення;
 19. здійснення підготовки рішень щодо закріплення службового житла, виведення службових приміщень з обліку службових;
 20. укладання на підставі рішень виконавчого комітету договорів про пайову участь у будівництві, купівлі-продажу житла, міни житла;
 21. здійснення підготовки рішень щодо обміну та бронювання житла громадянами, укладання договорів міни житла на підставі рішень виконавчого комітету;
 22. здійснення підготовки рішень щодо організації створення житлово-будівельних кооперативів та контроль за їх діяльністю;
 23. затверджує розрахунки розподілу квартир у житлових будинках, замовниками яких виступають підприємства, установи, організації та управління капітального будівництва;
 24. погодження передачі житла між підприємствами, установами, організаціями при підтвердженні правових та фінансових підстав, оформлення актів приймання-передачі житла;
 25. здійснення зміни статусу об'єктів (приміщень) житлового фонду;
 26. організація підготовки житлового господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період;
 27. залучення проектних організацій до виконання протиаварійних не передбачуваних ремонтних робіт у житловому фонді міста;
 28. вироблення загальної політики міста з питань збирання, траспортування, утилізації твердих побутових відходів; розробка пропозицій та подання на затвердження у встановленому порядку норм їх накопичення; здійснення оперативного контролю за роботою підприємств, що надають послуги з вивезення твердих побутових відходів;
 29.  здійснення підготовки та подання на затвердження радою титульного списку об'єктів капітального ремонту житлового фонду;
 30. формування та здійснення контролю за використанням відселенчого фонду, здійснення відселення мешканців у квартири відселенчого фонду на час капітального ремонту будинків;
 31. укладання угоди та здійснення організації виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду, що є у комунальній власності міста; видача замовлення на виготовлення технічної документації на капітальний ремонт житлового фонду;
 32. здійснення технічного нагляду за проведенням робіт з капітального ремонту та реконструкції житлового фонду;
 33. участь у роботі державних комісій з приймання в експлуатацію новозбудованих житлових будинків та організація їх заселення;
 34. забезпечення належного ветеринарно-санітарного стану у місті;
 35. вирішення питань, які пов'язані з утриманням тварин, знешкодженням та захороненням їх трупів;
 36. забезпечення матеріально-технічного утримання ЛКП «ЛЕВ»;
 37. розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань житлового господарства.

Права управління

Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:

 1. залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 2. здійснювати контроль, проводити перевірки підпорядкованих йому комунальних підприємств, затверджувати плани їх роботи, проводити інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;
 3. одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
 4. скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Управління утримується за рахунок бюджетних коштів, затверджених у встановленому порядку. Кошторис управління затверджує начальник управління за погодженням з директором департаменту житлового господарства та інфраструктури та директором департаменту фінансової політики.
 2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов'язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.
 3. Граничну чисельність працівників управління встановлює міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою. Структура управління затверджується виконавчим комітетом.
 4. Штатний розпис управління затверджує директор департаменту за поданням начальника управління за погодженням з директором департаменту фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідація та реорганізація управління проводиться міською радою за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
 • Програма: « Капітальний ремонт
 • дахів житлового фонду м. Львова»
 • Програма: « Капітальний ремонт житлового фонду»
 • Программа: «Капітальний ремонт протипожежних систем автоматики та димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості»
 • Програма: «Капітальний ремонт та модернізація ліфтового господарства житлових будинків»
 • Програма: «Упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у центральній частині міста»
 • Програма: «Передача житлових будинків відомчого фонду, які планується передати в комунальну власність територіальної громади м. Львова»
 • Програма: «Перевід електроживлення центральної частини міста з 220 В на 380 В»
 • Програма: «Розпуск загальнобудинкового обліку електроенергії»
 • Програма: «Ремонт електрощитових житлових будинків»
 • Програма: «Ремонт систем ЦО, водопостачання та водолвідведення»
 • Програма: «Cтворення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків»
 • Реалізація проекту «Розробка та впровадження заходів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві м. Львова».
 • Пілотний проект «Створення системи управління та довгострокового фінансування діяльності з підвищення енергетичної ефективності житлового фонду м. Львова».
 • Оснащення інженерних вводів житлових будинків засобами обліку та регулювання теплової енергії (всього 760 вузлів обліку).