Інформація Львівської міської ради про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів з продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на конкурентних засадах

  • 02.03.2016, 15:21
  • 2273
  • Андрій Яремко
1. Мета проведення робіт: проведення земельних торгів з продажу земельної ділянки у власність відповідно до чинного земельного законодавства.

2. Дані про земельну ділянку:

2.1 м.Львів, вул.Стрийська (біля іподрому, ділянка 2), площа – 1,1734 га,  для будівництва і обслуговування багатофункціонального громадсько-обслуговуючого комплексу, кадастровий номер 4610136800:08:005:0063, (продаж земельної ділянки у власність).

 

3. Умови конкурсу:

Конкурсна документація має відповідати наступним вимогам:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції (за винятком оригіналів належним чином оформлених довідок чи листів, виданих уповноваженими державними органами чи іншими (сторонніми) суб’єктами господарювання, нотаріально завірених копій документів), повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлювання документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у п.3.2 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 25.09.2012 № 579 (надалі – Порядок).

Претендент повинен мати офіційного представника у м. Львові для прийому заяв від осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців земельних торгів:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;

- копія чинної на дату подання конкурсної пропозиції (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш десятиденної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки відповідного уповноваженого державного органу про відсутність претендента в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство та відносно яких відкрита ліквідаційна процедура;

- копія чинної на дату подання конкурсної пропозиції (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш десятиденної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки Державної фіскальної служби про відсутність у претендента заборгованостей перед бюджетом;

- довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).

- копія ліцензії на проведення земельних торгів;

- інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: суб’єкт господарювання повинен мати у складі не менше двох ліцитаторів (за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів; ліцитатори повинні мати вищу освіту та відповідні кваліфікаційні свідоцтва, (документальним підтвердженням є копії кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів, копії трудових книжок, контрактів, тощо у відповідності до вимог  законодавства про працю);

- інформація про наявність обладнання та матеріально-технічної бази: обчислювальну, розмножувальну техніку, електронні засоби оперативного висвітлення інформації про земельні торги та показу фото — і картографічної інформації про земельну ділянку, необхідні для провадження виробничого процесу та наявність у власності або у користуванні нежитлового приміщення для персоналу, яке забезпечуватиме його функціонування, (документальним підтвердженням є дані бухгалтерського обліку, договори та інші документи, що підтверджують наявність у учасника відповідного обладнання);

-  інформація про продані лоти за 2013-2015 роки та за поточний рік станом на дату подачі конкурсної документації: земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність  або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною, з підтвердними документами (оригінали протоколів земельних торгів у формі аукціону по окремих лотах надані в день проведення конкурсу з відповідними копіями, або нотаріально завірені копії протоколів  разом з пакетом підтвердних документів).

5. Строк подання конкурсної документації: до 1600 год «25» березня 2016 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: пл.Ринок,1, м.Львів, 79006, управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування Львівської міської ради (каб.441).

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться «04» квітня 2016, о 1100 год., за адресою: м.Львів, пл.Ринок,1, (каб. 440).

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: пл.Ринок,1, м.Львів, Львівська область, 79006, управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування Львівської міської ради (каб.441), 032 2975-704.