Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради оголошує конкурс на посаду директора Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові

Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради оголошує конкурс на посаду директора Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові.

         Місцезнаходження закладу: вул.С.Крушельницької, 23  м.Львів 79000.

         Умови оплати праці директора Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

 • повна вища освіта відповідного спрямування  (магістр, спеціаліст);
 • стаж роботи у сфері культури не менше 3 років;
 • володіння державною мовою;
 • володіння основними навиками роботи на персональному комп’ютері ;
 • здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора закладу культури

Додаткові критерії:

 • повна вища освіта за напрямом підготовки: «Мистецтвознавство»,  «Філологія», «Пам’яткознавство», «Культурологія»;
 • післядипломна освіта в галузі управління;
 • ступінь МВА (Master of Business Administration), MPA ( Master of Public Administration),  MLA (Master of Liberal Arts),  магістра бізнес-адміністрування чи магістра державного управління;
 • науковий ступінь доктора філософії (кандидат наук) чи доктора наук;
 • знання чинного законодавства в галузі культури, охорони праці; основ трудового законодавства; нормативних актів, що регулюють музейну діяльність; форми і методи проведення науково-дослідницької,  експозиційно-виставкової, реставраційної, видавничої та методичної роботи музею;
 • знання сучасних методів господарювання та управління;
 • володіння іноземною мовою;
 • досвід розроблення чи участі  у реалізації інвестиційних та грантових проектів;
 • досвід роботи на керівних посадах в установах, програмах, проектах у сфері культури;
 • бездоганна ділова репутація.

      Не може бути призначена на посаду керівника закладу культури  особа, яка:

 • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • є близькою особою або членом сім’ї керівника органу, що, відповідно до статутних документів, здійснює управління закладом культури, а саме центрального органу виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному доборі:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія, що містить, прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посада), контактний номер телефону та адресу  електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 • копія документа, що посвідчує особу;
 •  копії документів про вищу освіту;
 • два рекомендаційні листи довільної форми;
 • мотиваційний лист довільної форми;
 • програма розвитку закладу культури  на один і п’ять років.

      Особа, яка хоче взяти участь у конкурсі, може надавати інші документи, які, на її думку, підтверджуються її професійні чи моральні якості.

       Документи подавати особисто в паперовому та електронному вигляді в управління культури департаменту розвитку Львівської  міської ради за адресою: м.Львів, пл.Ринок,1, III  поверх, каб.322, або надсилати на поштову та електронну адресу управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради.

       Вимоги до електронного варіанта документів:

       - формат pdf;

       - єдиний файл;  

       - відомості щодо серії та номера паспорта, диплома, сертифіката тощо, відомості щодо місця проживання, номера телефону та e-mail адреси, а також інші відомості, що підлягають захисту відповідно до Закону України “Про захист персональних даних», повинні бути приховані.

        Адреса електронної пошти управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради: culture@city-adm.lviv.ua  

         Документи приймаються з 16 травня 2017р. до 14 червня 2017р. (включно).

         Дата та місце проведення засідання конкурсної комісії з конкурсного добору – 22 червня 2017р., о 15.00 год. Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові (вул.С.Крушельницької, 23 м.Львів).

         Додаткова інформація надається тел.: 2975730, 297860. 

         До складу комісії з конкурсного добору кандидатів на посаду директора Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові включаються три представники громадських організацій. Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають кандидатури до управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради.

           Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

 • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради;
 • є членом трудового колективу Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові.

       Пропозиції щодо участі представників громадських організацій у конкурсній комісії подавати до управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради до 09 червня 2017р. разом з копією установчих документів та відповідними документами, що підтверджують повноваження представників громадських організацій на їхнє членство у конкурсній комісії.