Комунальний заклад культури «Міський Палац культури імені Гната Хоткевича» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Комунальний заклад культури «Міський Палац культури імені Гната Хоткевича» ( 79000, м. Львів, вул.Кушевича,1 ), згідно з положенням ст. 21 Закону України «Про культуру» формування кадрового складу художнього та артистичного персоналу закладів культури здійснюється на конкурсній основі; відповідно до Порядку формування на конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури, затвердженого наказом Міністерства культури України від 01.07.2016 р. № 497 ( текст Порядку розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України) Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

Керівник-балетмейстер ансамблів «Квіти України» та «Мрія» – 1 штатна одиниця;

Балетмейстер « Квіти України» – 2 штатні одиниці;

Диригент – 1 штатна одиниця;

Акомпаніатор « Квіти України» – 2 штатні одиниця;

Музикант  – 2 штатні одиниця;
 

Кваліфікаційні вимоги:

Керівник-балетмейстер

Завдання та обов'язки. Здійснює постановку нових і поновлення раніше  створених  балетних  вистав  (програм)  у межах визначених термінів і витрат.  Організує роботу з підготовки і випуску вистав  (програм),  планує репетиційний процес. Подає керівництву установи (підприємства,  організації) культури пропозиції  щодо  формування складів  постановочних груп і виконавців.  Здійснює введення нових виконавців у раніше створені вистави (програми). Проводить виховну роботу   з   творчим   колективом,  контролює  творчу  та  трудову дисципліну,  готує пропозиції щодо заохочення творчих  працівників або накладення на них дисциплінарних стягнень.

Повинен знати:  чинне  законодавство  в  галузі  культури  та мистецтва;  теорію   та   практику   хореографії   та   акторської майстерності; основи сценічного та музичного оформлення; класичний і  сучасний  балетний  репертуар;  класичну,  сучасну  і   народну хореографію;   досвід   роботи  вітчизняних  і  світових  закладів культури;  роботу з партитурою і клавіром  хореографічного  твору; основи   економіки,   організацію   праці  та  управління;  основи авторського і  трудового  права;  правила  внутрішнього  трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. 

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Балетмейстер:

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю хореографічного колективу, ансамблю пісні і танцю, гуртка, об'єднання, центру тощо. Складає репертуарні річні та перспективні плани роботи. Забезпечує участь колективу у проведенні художніх заходів, звітних виступів, концертів тощо. Здійснює постановку хореографічних вистав, концертних номерів і програм. Проводить заняття з учасниками художнього колективу щодо удосконалення виконавської майстерності, організовує навчально-методичну роботу. Бере участь у розробленні та проведенні клубних та масових культурно-освітніх, видовищних заходів і організації дозвілля для різноманітних груп населення.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури й мистецтва; чинні нормативні акти щодо культурно-освітньої роботи та організації дозвілля; теорію хореографічного мистецтва; принципи формування репертуару, організації навчально-виховного процесу; форми й методи роботи з населенням з урахуванням демографічних, вікових та національних особливостей; передовий досвід роботи вітчизняних та світових культурно-освітніх установ; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Диригент:

Завдання та обов'язки. Керує роботою музичного колективу, гуртка, самодіяльного об'єднання, центру тощо. Складає репертуарні річні й перспективні плани роботи. Забезпечує участь колективу у проведенні художніх заходів, звітних виступів, концертів тощо. Здійснює постановку музичних програм і концертних номерів, репетиційну роботу. Проводить навчально-виховну роботу в колективі, групові та індивідуальні заняття з учасниками колективу щодо гри на музичних інструментах, розучування оркестрових партій, удосконалення виконавської майстерності. Бере участь у розробленні та проведенні клубних та масових культурно-освітніх, видовищних заходів і організації дозвілля для різноманітних груп населення.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури й мистецтва; чинні нормативні акти щодо культурно-освітньої роботи та організації дозвілля; теорію музичного мистецтва та диригування; методологію творчого процесу; принципи формування репертуару та організації навчально-виховного процесу; форми й методи роботи з населенням з урахуванням демографічних, вікових та національних особливостей; репертуар, необхідний для забезпечення роботи колективу та репетиційного процесу; досвід роботи вітчизняних та світових культурно-освітніх установ; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Акомпаніатор:

Завдання та обов'язки. Забезпечує музичний супровід виступів та репетицій художніх колективів, ансамблів та солістів, культорганізаторів відповідно до їх творчих планів. Бере участь у проведенні заходів з організації дозвілля, концертів, вистав, свят, вечорів відпочинку тощо. Бере участь у проведенні навчально-виховної роботи у колективі народної творчості.

Повинен знати: історію та теорію музики; методику роботи з аматорськими колективами й окремими виконавцями, принципи формування репертуару; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги:

Акомпаніатор I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією акомпаніатора II категорії - не менше 2 років.

Акомпаніатор II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж хоботи за професією акомпаніатора - не менше 1 року.

Акомпаніатор: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи

Музикант оркестру:

Завдання та обов'язки.  Кваліфіковано, відповідно до вказівок і вимог диригента виконує оркестрові партії свого  інструмента  як на стаціонарі, так і під час гастролей та виїздів. Постійно працює над  підвищенням  свого  технічного  рівня  та  музичної  культури виконання Повинен знати:  чинне  законодавство  в  галузі  культури  та мистецтва;  музичну  літературу  для свого інструмента;  теорію та історію  музики;   основний   та   поточний   репертуар;   правила внутрішнього трудового розпорядку;  правила і норми охорони праці,  виробничої санітарії та протипожежного захисту. 

Кваліфікаційні вимоги:

Музикант оркестру вищої категорії:  повна вища  освіта відповідного   напряму   підготовки   (магістр,   спеціаліст)   та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста оркестру  (театру) не менше 3 років.

Музикант оркестру I категорії:  повна або базова  вища освіта  відповідного  напряму підготовки (магістр,  спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації;  для магістра - без вимог до стажу  роботи,  для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста оркестру (театру) II категорії не менше 2 років,  бакалавра  -  не менше 3 років.   Музикант оркестру (театру) II категорії:  повна або базова вища освіта  відповідного  напряму  підготовки  (спеціаліст,  бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги. Артист оркестру вищої категорії: відмінні  музичні здібності; високий рівень техніки та музичної культури виконання; досконале володіння навичками читання оркестрових партій з листа; виконання сольних партій по своїй групі інструментів.

 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, до 18.00 год. 29 липня 2017 року повинні подати до Комунального закладу «Міський Палац культури імені Гната Хоткевича» ( 79000, м. Львів, вул.Кушевича,1 ) такі документи:

  • Заяву про участь у конкурсі у довільній формі;
  • Особовий листок з обліку кадрів, заповнений в установленому порядку, з вклеєною фотокарткою;
  • Копію документу, що посвідчує особу;
  • Витяг з трудової книжки ( за наявності);
  • Копію документу про освіту за відповідною спеціальністю.

Претенденти на участь в конкурсі мають право подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня тощо.

Конкурс відбудеться 30.07.2017 в приміщені МПК ім. Г.Хоткевича в один день у два етапи:

  • перший етап – розгляд документів, поданих претендентами о 10.00 год.
  • другий етап – ознайомлення з професійними даними учасників конкурсу о 12.00 год.

Початок реєстрації – об 11.00 год.

Оформлені неналежним чином документи до розгляду не приймаються.

Довідки з питань проведення конкурсу можна отримати за тел.: (032) 233-31-85.