Комунальний заклад культури «Міський Палац культури імені Гната Хоткевича» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Комунальний заклад культури «Міський Палац культури імені Гната Хоткевича», згідно з положенням ст. 21 Закону України «Про культуру», відповідно до якого формування кадрового складу художнього та артистичного персоналу закладів культури здійснюється на конкурсній основі; згідно з Порядком формування на конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури, затвердженого наказом Міністерства культури України від 01.07.2016 р. № 497 (текст Порядку розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України), оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

Головний режисер – 1 штатна одиниця;

Звукорежисер – 1 штатна одиниця;

Хореограф ансамблю «Намисто» – 1 штатна одиниця;

Керівник класу « Графіка» зразкової студії образотворчого мистецтва – 1 штатна одиниця;

Головний режисер

Завдання та обов'язки: керує роботою театрального колективу, що має звання "народний" (для дорослих) або "зразковий" (для дітей). Розробляє творчу концепцію розвитку колективу, формує репертуар. Бере участь у складанні щорічних і перспективних планів роботи клубного закладу, проведенні художніх заходів. Здійснює постановку вистав. Проводить групові та індивідуальні заняття з учасниками з акторської майстерності, техніки мови, постановки голосу, розучування ролей. Здійснює роботу над тематичною програмою, літературно-музичною композицією, поетичними творами.

Проводить перегляд і обговорення вистав. Забезпечує навчально-виховний процес у колективі, його виступи з концертами й виставами. Бере участь у роботі методичного кабінету щодо організації та проведення масових видовищ, вистав, тематичних вечорів, театралізованих свят, карнавалів, народних гулянь тощо.

Веде облік репетицій, виступів, занять. Бере участь у складанні кошторису витрат. Головний режисер районного будинку культури надає методичну і практичну допомогу профільним колективам району.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; основи трудового законодавства та авторського права; чинні нормативні акти з питань розвитку художньої творчості; теорію і практику режисури та акторської майстерності; методологію творчого процесу; сучасний і класичний репертуар та принципи його формування; основи методології і організації навчально-виховного процесу; основи економіки, організації праці та управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр).Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією режисера: для спеціаліста не менше 3 років, бакалавра - не менше 5років.

Звукорежисер:

Завдання та обов'язки: бере участь у роботі з підготовки нових і поновлення раніше створених вистав (програм). Забезпечує високий художньо-технічний рівень фонограми музичного оформлення, безпосереднього втілення фонової партитури вистави (програми).

Несе відповідальність за технічну якість звуку, залежно від акустичної можливості сценічної площадки. Інструктує звукооператорів і контролює їх роботу.

Повинен знати: методологію творчого процесу; історію театру, музики; класичну і сучасну драматургію; досвід вітчизняної та світової культури у галузі звукотехніки; новітні технічні досягнення та технології; основи економіки, організацію праці та управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Хореограф ансамблю «Намисто»

Завдання та обов'язки: Забезпечує участь колективу у проведенні художніх заходів, звітних виступів, концертів тощо. Здійснює постановку хореографічних вистав, концертних номерів і програм. Проводить заняття з учасниками колективу щодо удосконалення виконавської майстерності, організовує навчально-методичну роботу. Бере участь у розробленні та проведенні клубних та масових культурно-освітніх, видовищних заходів і організації дозвілля для різноманітних груп населення. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури й мистецтва; чинні нормативні акти щодо культурно-освітньої роботи та організації дозвілля; теорію хореографічного мистецтва; принципи формування репертуару, основи музичної драматургії; основи режисури та акторської майстерності щодо її застосування в хореографічному мистецтві; організації навчально-виховного процесу; форми й методи роботи з населенням з урахуванням демографічних, вікових та національних особливостей; передовий досвід роботи вітчизняних та світових культурно-освітніх установ; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста – без вимог до стажу роботи; бакалавра – не менше 1 року.

Керівник класу «Графіка» зразкової студії образотворчого мистецтва:

Завдання та обов'язки: керує роботою . Бере участь в розробці перспективних та поточних планів роботи, у проведенні організаційно-творчих заходів. Проводить групові та індивідуальні заняття з вивчення історії образотворчого мистецтва, техніки й технології живопису, художньо-оформлювального Проводить учбові заняття, виступи учасників з виставками. Бере участь у роботі щодо організації та проведення масових заходів, тематичних вечорів, театралізованих свят, карнавалів, народних гулянь тощо. Складає кошторис витрат та подає його на затвердження у встановленому порядку.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; чинні нормативні акти, з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності, розвитку художньої та технічної творчості; теорію і практику відповідного виду мистецтва; форми і методи навчально-виховної роботи; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра стаж роботи за аналогічною за характером професією не менше 3 років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, до 17.00 год. 29 серпня 2017 року повинні подати до Комунального закладу «Міський Палац культури імені Гната Хоткевича» ( 79000, м. Львів, вул.Кушевича,1 ) такі документи:

  • Заяву про участь у конкурсі у довільній формі;
  • Особовий листок з обліку кадрів, заповнений в установленому порядку, з вклеєною фотокарткою;
  • Копію документу, що посвідчує особу;
  • Витяг з трудової книжки ( за наявності);
  • Копію документу про освіту за відповідною спеціальністю.

Претенденти на участь в конкурсі мають право подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня тощо.

Конкурс відбудеться 30.08.2017 в приміщені МПК ім. Г.Хоткевича в один день у два етапи:

  • перший етап – розгляд документів, поданих претендентами о 10.00 год.
  • другий етап – ознайомлення з професійними даними учасників конкурсу о 11.00 год. 

Початок реєстрації – об 10.00 год.

Оформлені неналежним чином документи до розгляду не приймаються.

Довідки з питань проведення конкурсу можна отримати за тел.: 0322 522 767