Оголошуємо добір претендентів до Дитячої дорадчої рада при Львівській міській раді

Дитяча дорадча рада при Львівській міській раді (надалі – Рада) створюється з метою захисту прав та інтересів дітей, врахування їх думки та безпосереднього залучення дітей до прийняття рішень в органах місцевого самоврядування, що стосуються дітей.

На підставі Типового положення про Дитячу дорадчу раду при  Львівській міській раді, затвердженого ухвалою сесії Львівської міської ради від 29.06.2017 №2144, оголошуємо про створення Дитячої дорадчої ради при Львівській міській раді.

Прийом заявок триває з 01  по 20 листопада 2017 року включно.

Дитяча дорадча рада відповідно до покладених на неї завдань:

1. Вносить пропозиції, спрямовані на поліпшення становища дітей у місті. Бере участь в обговоренні і прийнятті рішень, які стосуються дітей. Розглядає проекти відповідних нормативних документів та рішень, надає свої висновки і рекомендації, а також забезпечує врахування думки дітей у процесі їх виконання.

2. Надає пропозиції, рекомендації щодо покращення якості та ефективності діяльності органів влади, які здійснюють захист прав та інтересів дітей, а також надання послуг дітям чи сім'ям із дітьми. 

3. Налагоджує взаємодію органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями з питань планування і проведення роботи з дітьми.

4. Вивчає, аналізує і прогнозує процеси у дитячому середовищі.

5. Бере участь у розробці галузевих програм, стратегій та пріоритетів розвитку міста. 

6. Бере участь в організації та проведенні громадських обговорень та слухань із залученням дітей. 

7. Бере участь в підготовці щорічної “Доповіді про становище дітей у м. Львові”.

8. Ініціює власні програми та проекти рішень, які стосуються дітей у місті.

9. Систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про становище дітей та захист прав дітей в місті.

10. Організовує та проводить семінари, круглі столи, інші заходи з питань в межах її компетенції.

11. У межах своїх повноважень розглядає звернення дітей та їх представників.

12. Готує та оприлюднює на офіційному порталі Львівської міської ради у мережі інтернет http://city-adm.lviv.ua щорічні звіти про свою діяльність.

До складу Дитячої дорадчої ради можуть бути включені неповнолітні мешканці м. Львова віком до 18 років, які представляють різні категорії дітей у місті: учнівське самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів, учнівське самоврядування професійно-технічних навчальних закладів, представники вразливих груп дітей – з багатодітних та неповних сімей, малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими потребами, представники дитячих громадських організацій тощо.

Одна організація може делегувати до складу Ради не більше одного претендента. 

Для участі в Дитячій дорадчій раді претенденти заповнюють електронну форму 

Претенденти, які не подали зазначений пакет документів або подали його не у повному обсязі - до участі у спільному засіданні не допускаються.

Адреса відділу «Служба у справах дітей» 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1, каб. 524, 523.

Контактна особа –  Руслана Нагурська, тел. 297-58-83.