Галицька районна адміністрація з 21.03.2018 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

Галицька районна адміністрація з 21.03.2018 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

Головного спеціаліста юридичного відділу Галицької районної адміністрації Львівської міської ради (тимчасово, на час перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох річного віку). 

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років.

Для участі в конкурсі необхідно подати: заяву, заповнену особову картку обліку кадрів (форма П-2ДС) з додатками, автобіографію, належно завірену копію документа про освіту, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік (форма згідно додатку до ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VI), копію паспорта та дві фотокартки розміром 4х6 см., копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи приймаються впродовж 30 днів з дня опублікування оголошення в ЗМІ за адресою: м. Львів, вул.. Ф. Ліста, 1, каб. 30, 35, тел.. 254-66-05