Львівська міська рада проводить відбір з визначення виконавця земельних торгів з продажу земельних ділянок у власність та права оренди у м. Львові

 • 19.09.2018, 15:18
 • 763
 • управління земельних ресурсів
Львівська міська рада в особі управління земельних ресурсів департаменту містобудування (організатор земельних торгів) відповідно до ст.ст. 12, 122, 135−137 Земельного кодексу України та на виконання ухвал Львівської міської ради від22.03.2018 №№ 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, від 19.04.2018 № 3322, від 17.05.2018 №№ 3449, 3450, 3451, 3452, від 07.06.2018 № 3526, від 27.06.2018 №№ 3633, 3631 проводить відбір з визначення виконавця земельних торгів з продажу земельних ділянок у власність та права оренди у м. Львові, фінансування послуг яких здійснюється без використання бюджетних коштів.

Інформація про земельні ділянки у м. Львові (адреса, площа, вид використання земельної ділянки, кадастровий номер):

 1. вул. Роксоляни (ділянка 1−22), площа 0,0832га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 4 610 136 300:06:008:0042;
 2. вул. Роксоляни (ділянка 2−4), площа 0,0318га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 4 610 136 300:06:008:0044;
 3. вул. Роксоляни (ділянка 1−21), площа 0,0332га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 4 610 136 300:06:008:0041;
 4. вул. Роксоляни (ділянка 1−17), площа 0,0332га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 4 610 136 300:06:008:0043;
 5. вул. Роксоляни (ділянка 2−7), площа 0,0601га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 4 610 136 300:06:008:0045;
 6. вул. Роксоляни (ділянка 1−16), площа 0,0332га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 4 610 136 300:06:008:0046;
 7. вул. Роксоляни (ділянка 1−13), площа 0,0824га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 4 610 136 300:06:008:0040;
 8. вул. Слюсарська, 2-а, площа 0,0371га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 4 610 136 300:06:015:0089;
 9. вул.Клепарівська, 39-а, площа 0,4085га для будівництва та обслуговування багаторівневого паркінгу, кадастровий номер 4 610 137 500:01:002:0030;
 10. вул.Т.Шевченка, 313 (Рясне-1) площа 0,2294га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер 4 610 137 500:11:007:0030;
 11. вул.Т.Шевченка, 311-а (1), площа 1,5835га, для будівництва та обслуговування виробничо-складських підприємств IV, V класу шкідливості, кадастровий номер 4 610 136 300:06:001:0002;
 12. вул.Т.Шевченка, 311-а (2), площа 2,2346га, для будівництва та обслуговування виробничо-складських підприємств IV, V класу шкідливості, кадастровий номер 4 610 136 300:06:001:0003;
 13. вул.Т.Шевченка, 311-а (3), площа 2,5536га, для будівництва та обслуговування виробничо-складських підприємств IV, V класу шкідливості, кадастровий номер 4 610 136 300:06:001:0004;
 14. вул.Т.Шевченка, 311-а (4), площа 2,4037га, для будівництва та обслуговування виробничо-складських підприємств IV, V класу шкідливості, кадастровий номер 4 610 136 300:06:001:0005;
 15. вул.Стрийська (навпроти будинку № 179), площа 0,0150га, для розміщення та обслуговування тимчасової автомийки, кадастровий номер 4 610 136 900:09:009:0203;
 16. вул.Трускавецька, площа 0,0248га, для розміщення та обслуговування тимчасової споруди із збірно-розбірних конструкцій для обслуговування автомобілів, кадастровий номер 4 610 136 900:09:009:0205.

Умови конкурсу:

Виконавець (Переможець) забезпечує організацію та проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між Організатором та Виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем кожного лота відповідно до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України;

Виплата винагороди Виконавцю земельних торгів, здійснюватиметься відповідно п. 31. ст. 137 Земельного кодексу України.

Виконавець (Переможець) повинен розмістити на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про результати торгів за кожним лотом.

Претендент повинен мати офіційного представника та приміщення у м. Львові для прийому заяв і документів від осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах.

Критерії відбору виконавця земельних торгів:

Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців земельних торгів враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями:

 • кількість проданих лотів з продажу земельних ділянок державної та комунальної власності у власність або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах;
 • ціна продажу порівняно зі стартовою ціною у гривнях.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у відборі не допускається.

Вимоги до документації, що подається для відбору виконавця земельних торгів:

Конкурсна документація з описом подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця послуг з організації та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів продажу та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити інформацію про продані лоти за попередні 24 місяці та за поточний рік станом на дату подання документів (перелік земельних ділянок державної чи комунальної власності проданих у власність або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах, стартову ціну, ціну продажу порівняно зі стартовою ціною (у гривнях) з підтвердними документами (копії протоколів земельних торгів у формі аукціону по окремих лотах).

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції, повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до повноважень та з дотриманням норм законодавства України в сфері оформлювання документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Перелік підтвердних документів, які подаються для відбору виконавця:

 • заява на ім’я організатора торгів про участь у відборі виконавців земельних торгів;
 • копії установчих документів претендента;
 • довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обовְ'язкових платежів), видана територіальним органом Державної фіскальної служби України фіскальної служби України;
 • копія ліцензії на проведення земельних торгів;
 • інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: суб’єкт господарювання повинен мати у складі не менше двох ліцитаторів (за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів.
 • інформація про наявність обладнання та матеріально-технічної бази: обчислювальну, розмножувальну техніку, електронні засоби оперативного висвітлення інформації про земельні торги та показу фото — картографічної інформації про земельну ділянку, необхідні для проведення земельних торгів.

Строк подання конкурсної документації: до 04.10.2018 (включно) до 16:00 год. за адресою: пл. Ринок, 1, м. Львів, 79 006, управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (каб.441).

Інформація про проведення конкурсу: 12.10.2018 в 11:00 год. за адресою пл. Ринок, 1, (каб. 440) м.Львів.