Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ЛКП «Львівелектротранс»

  • 15.11.2019, 17:57
  • 454
  • ЛКП "Львівелектротранс"
У відповідності до:

  • Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 — XIV від 16.07.1999р.;
  • Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2181 — VII від 21.12.2017р.;
  • Порядку проведення конкурсу із відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Львівського комунального підприємства «Львівелектротранс», затвердженого наказом в.о.директора від 05.11.2019р. № 311;

ЛКП «Львівелектротранс» (надалі — «Підприємство») оголошує конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Підприємства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) станом на 31.12.2019р. та за 2019 рік.

Реквізити Підприємства: (найменування, поштова адреса, телефон, адреса електронної пошти):

Львівське комунальне підприємство «Львівелектротранс»

Місцезнаходження: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 2

Тел.: +38 032 238 68 50

Адреса електронної пошти: ivanyshyn. i@ukr.net

Кінцевий строк (дата та час) подання конкурсних пропозицій з підтверджуючими документами:

до 02 грудня 2019 року, 16 год. 00 хв.

Дата, час і місце розкриття конкурсних пропозицій:

02 грудня 2019 року, 16 год. 05 хв.

Відомості про предмет та обсяг послуг:

Обов’язковий аудит фінансової звітності Підприємства, яке є підприємством суспільного інтересу, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) станом на 31.12.2019р. та за 2019 рік.

Кінцевий термін випуску аудиторського звіту: 25.05.2020 року

Порядок безкоштовного надання тендерної документації:

Конкурсна документація в електронній формі опубліковується на вебсайті Підприємства www.lvivelectrotrans.com.ua, та додатково безкоштовно надається Аудиторським комітетом суб'єкту аудиторської діяльності, який відповідає вимогам Порядку проведення конкурсу із відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Підприємства, опублікованого на сайті Підприємства та виявив бажання взяти участь у конкурсі на його прохання, надіслане на адресу електронної пошти, вказану у цьому повідомленні, до 02 грудня 2019 року 16 год. 00 хв.

Порядок подання конкурсних пропозицій претендентами:

Претенденти подають конкурсні пропозиції до закінчення кінцевого строку та часу подання конкурсних пропозицій у відповідності до умов Конкурсної документації.

Відомості про місцезнаходження Аудиторського комітету, контактні телефони, е-мейл:

Львівське комунальне підприємство «Львівелектротранс»

Місцезнаходження: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 2

Тел.: +38 032 238 68 50

Адреса електронної пошти: ivanyshyn. i@ukr.net

Голова аудиторського комітету: Ірина Іванишин

документи