Оголошується конкурс на зайняття посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова»

  • 05.03.2020, 13:17
  • 370
  • управління охорони здоров’я
Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» оголошує конкурс на зайняття посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на підставі наказу управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі — УОЗ) від 13.02.2020 № 34-к.

Місцезнаходження Комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» (надалі — Підприємство): вул. Миколайчука, 9, м. Львів, 79059.

Основні напрями діяльності Підприємства: надання послуг вторинної/спеціалізованої та третинної/високоспеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом Підприємства.

Заплановані доходи від операційної діяльності Підприємства на 2020 рік становлять 193 008,0 тис. грн.

Документи приймаються упродовж 29 календарних днів після дати оприлюднення оголошення (до 16.45 год. за київським часом 03.04.2020) за адресою: 79017 м. Львів, вул. К. Левицького, 82а, 3 поверх, приймальна УОЗ.

Номер телефону і адреса електронної пошти для довідок: 297−58−72, Kmit.iryna_z@lvivcity.gov.ua. Контактна особа: секретар конкурсної комісії Кміть Ірина Павлівна.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (надалі — Порядок проведення конкурсу);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров'я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі на USB-флеш-накопичувачі, а також у вигляді презентації тривалістю не більше 15 хвилин на USB-флеш-накопичувачі, який буде повернуто після проведення конкурсу;

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (3 — 5 років), в якому передбачаються:

— план реформування закладу протягом одного року;

— заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

— пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

— пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров'я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров'я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи можна подати особисто або надіслати поштою.

Кваліфікаційні вимоги до претендента:

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи на керівних посадах не менше 7 років.

Умови оплати праці керівника Підприємства (відповідно до контракту):

«1. Розмір заробітної плати Генерального директора не може бути меншим, ніж передбачено законодавством України.

2. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Генеральному директору нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з установлених:

— посадового окладу в розмірі п’яти мінімальних заробітних плат і фактично відпрацьованого часу;

— доплати за науковий ступінь відповідно до діючих норм, встановлених Кабінетом Міністрів України, Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством охорони здоров’я України;

— надбавки за почесні звання відповідно до діючих норм, встановлених Кабінетом Міністрів України, Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством охорони здоров’я України;

— надбавки за складність, напруженість у роботі в розмірі до 50% посадового окладу;

— премії та матеріальної допомоги відповідно до нормативних актів та Колективного договору.

3. Преміювання Генерального директора, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням начальника Управління.

4. У разі неналежного виконання умов цього контракту розмір премії і надбавки за складність, напруженість у роботі зменшується або вони не виплачуються.

5. Оплата праці Генерального директора за вищезазначеними критеріями встановлюється з початку дії договору між Національною службою здоров’я України та Підприємством.

До підписання такого договору оплата праці Генерального директора нараховується відповідно до діючого законодавства України.

6. Генеральному директору надається щорічна відпустка (основна та додаткова), тривалість якої визначається чинним законодавством України".

Дата і місце проведення наступного засідання конкурсної комісії:

14 квітня 2020 року о 12.00 год. за адресою: м. Львів, вул. К. Левицького, 82а.