Про проведення аукціону з умовами об’єкта на вул. І. Франка, 66

  • 09.04.2020, 11:46
  • 293
  • управління комунальної власності
Інформація про об’єкт приватизації:

Місцезнаходження об’єкта: м. Львів, вул. І. Франка, 66.

Найменування об’єкта: нежитлове приміщення підвалу загальною площею 37,7 кв.м.

Опис об’єкта: Нежитлове приміщення підвалу під індексами 9−1, 9−2 загальною площею 37,7 кв. м за адресою: м. Львів, вул. І. Франка, 66 відповідно до технічного паспорта виготовленого Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», інвентаризаційна справа № 939.

Нежитлове приміщення підвалу під індексами 9−1, 9−2 загальною площею 37,7 кв. м за адресою: м. Львів, вул. І. Франка, 66 є частиною пам’ятки архітектури місцевого значення, згідно з Рішенням Львівського облвиконкому № 393 від 22.11.1988. Наявний лист управління охорони історичного середовища Львівської міської ради № 4−0004−1922 від 26.03.2020 щодо погодження відчуження нежитлового приміщення загальною площею 37,7 кв. м за адресою: м. Львів, вул. І. Франка, 66.

Балансоутримувач: ЛКП «Агенція ресурсів ЛМР».

Адреса балансоутримувача: 79008, Львів, пл. Галицька, 15.

Телефон балансоутримувача: (032) 297 56 82.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 30823414.

Електронна адреса: lkp.arlmr@gmail.com .

  1. Інформація про аукціон:

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Посилання для участі: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020−04−08−000109−3

Дата та час проведення аукціону: 29 квітня 2020 року, година, о котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 09−00 до 18−00 години дня.

Аукціон проводиться відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами) та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 № 432 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу» (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19−30 до 20−30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16−15 до 16−45 години дня проведення електронного аукціону.

  1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами:

591 600 (п'ятсот дев’яносто одна тисяча шістсот) гривень 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску: 59 160,00 грн без ПДВ.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 295 800 (двісті дев’яносто п’ять тисяч вісімсот) гривень 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску: 29 580,00 грн без ПДВ.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

295 800 (двісті дев’яносто п’ять тисяч вісімсот) гривень 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску: 29 580,00 грн без ПДВ.

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн з ПДВ.

Умови продажу:

Об’єкт продажу площею 37,7 кв. м під індексом 9−1, 9−2 перебуває в оренді гр. Олешка Сергія Олександровича відповідно до договору № Ш-10663−17 від 15 листопада 2017 року. Термін дії договору оренди встановленодо 14 листопада 2020 року, цільове призначення об’єкта для творчої майстерні, розмір орендної плати визначено відповідно до Методики розрахунку орендної плати за користуванням майном територіальної громади м. Львова, затвердженої ухвалою міської ради від 07.06.2007 № 897 (зі змінами та доповненнями) та складала 215,14 грн (двісті п’ятнадцять гривень 14 копійок) без ПДВ за перший місяць оренди. Розмір орендної плати підлягає індексації за відповідний період (місяць, квартал, рік). Орендна плата за кожний наступний місяць визначається коригуванням орендної плати за попередній місяць щодо індексу інфляції за попередній місяць. Заборгованість по договору відсутня, орендарем виконуються умови договору оренди щодо сплати орендної плати.

Умовою продажу даного об’єкта є наявність договірних відносин, тому згідно з вимогами п. 4 ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами) договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна, а в разі якщо покупцем переданого в оренду об’єкта комунального майна є орендар, дія відповідного договору припиняється з дня, за яким об’єкт оренди переходить у його власність.

Об’єкт продажу є частиною пам’ятки архітектури місцевого значення, згідно з Рішенням Львівського облвиконкому № 393 від 22.11.1988, відтак необхідно виконувати норми чинного законодавства України у галузі охорони пам’яток культурної спадщини стосовно об’єкта купівлі-продажу, а саме:

— впорядкування віконних заповнень відносно стилевих ознак будинку у межах терміну вказаного в охоронному договорі, у випадку необхідності відновлення віконних заповнень проводити шляхом реставрації (заміну здійснювати за наявності згоди управління охорони історичного середовища Львівської міської ради); перед проведенням ремонтних, реставраційних, консерваційних, реабілітаційних робіт, пристосування пам’ятки, провести необхідні науково-дослідні роботи; ремонтно-реставраційні роботи проводити на підставі проектної документації та реставраційного завдання про що необхідно вказати в договорі про зміну власника (купівлі-продажу, дарування і т.п.);

— будь-які ремонтно-реставраційні роботи проводити виключно за погодженням з управлінням охорони історичного середовища Львівської міської ради, в тому числі щодо заповнення вікон, решіток та дверей, тощо; дерев’яні віконні заповнення та металеві решітки реставрувати, про що необхідно вказати в умовах аукціону та договорі про зміну власника (купівлі-продажу, дарування і т.п.);

— не влаштовувати додатковий вхід з фасаду, про що необхідно вказати в договорі про зміну власника (купівлі-продажу, дарування і т.п.);

— згідно ст. 18 Закону України «Про охорону культурної спадщини» пам’ятка може бути приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної спадщини попереднього договору про укладення в майбутньому охоронного договору на пам’ятку її частину) з викладенням його істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, робіт, які майбутній власник зобов’язується провести на пам’ятці з метою утримання її в належному стані. Попередній договір про укладення в майбутньому охоронного договору на пам'ятку (її частину) укладається до моменту продажу приміщень, після визначення майбутнього власника за результатами аукціону;

— власник пам’ятки чи її частини, або уповноважений ним орган (особа) зобов’язаний не пізніше ніж через один місяць з моменту отримання пам’ятки чи її частини у власність або у користування укласти охоронний договір з органом охорони культурної спадщини — управлінням охорони історичного середовища Львівської міської ради;

— особа, яку за результатами електронного аукціону буде визнано переможцем аукціону повинна сплатити вартість робіт на виготовлення акту технічного стану та паспорта пам’ятки архітектури, що належить до об’єкта приватизації, до моменту укладення договору купівлі-продажу нежитлового приміщення у сумі 31 946,40 грн (з урахуванням ПДВ), відшкодувати (компенсувати) витрати на поточний рахунок балансоутримувача ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради» п/р: UA493808050000000026006603885 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, код платника податку 308234113042 (код за ЄДРПОУ 30823414), адреса розташування ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради»: м. Львів, площа Галицька, буд. 15.

  1. Додаткова інформація:
  1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:

Наказ управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради від 03.04.2020 № 48 «Про затвердження умов продажу та інформаційного повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами об’єкта малої приватизації за адресою: м. Львів, вул. І. Франка, 66».

Унікальний КОД, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:

UA-AR-P-2020−03−31−000022−2

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

22 календарні дні від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єктів малої приватизації.

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 5 916,00 грн. (1% від стартової ціни аукціону.

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 2 958,00 грн. (1% від стартової ціни аукціону)

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 2 кроки.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

  1. Перелік документів: