Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Центр здоров’я та медичної статистики м. Львова» оголошує конкурс

  • 23.04.2020, 17:13
  • 397
  • управління охорони здоров’я
Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Центр здоров’я та медичної статистики м. Львова» оголошує конкурс на зайняття посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Центр здоров’я та медичної статистики м. Львова» на підставі наказу управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі — УОЗ) від 02.04.2020 № 69-к.

Місцезнаходження Комунального некомерційного підприємства «Центр здоров’я та медичної статистики м. Львова» (надалі — Підприємство): вул. Руська, 20, м. Львів, 79008.

Основні напрями діяльності Підприємства: виконання функцій стосовно забезпечення збереження і зміцнення здоров’я населення, стратегічного управління з питань громадського здоров’я, проведення моніторингу захворювань, здійснення групової та популяційної профілактики захворюваності, реалізації державної політики в службі медичної статистики, інформаційно-аналітичного забезпечення Уповноваженого органу та інформатизації галузі охорони здоров'я. Заплановані доходи від операційної діяльності Підприємства на 2020 рік становлять 1 750,0 тис. грн.

Документи приймаються упродовж 14 календарних днів після дати оприлюднення оголошення (до 18.00 год. за київським часом 07.05.2020) за адресою: 79017 м. Львів, вул. К. Левицького, 82а, 3 поверх, приймальна УОЗ.

Номер телефону і адреса електронної пошти для довідок 297−58−72, Kmit.iryna_z@lvivcity.gov.ua. Контактна особа: секретар конкурсної комісії Кміть Ірина Павлівна.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (надалі — Порядок проведення конкурсу);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров'я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі на USB-флеш-накопичувачі, а також у вигляді презентації тривалістю не більше 15 хвилин на USB-флеш-накопичувачі, який буде повернуто після проведення конкурсу;

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (3 — 5 років), в якому передбачаються:

— план реформування закладу протягом одного року;

— заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

— пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

— пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров'я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров'я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи можна подати особисто або надіслати поштою.

Кваліфікаційні вимоги до претендента:

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи на керівних посадах не менше 7 років.

Умови оплати праці керівника Підприємства (відповідно до контракту):

«1. Розмір заробітної плати Керівника не може бути меншим, ніж передбачено законодавством України.

2. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівникові нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, в залежності від одержаного Підприємством доходу в результаті його господарської діяльності, виходячи з установлених:

— посадового окладу, максимально допустимий розмір якого не повинен перевищувати двох мінімальних посадових окладів працівника основної професії, і фактично відпрацьованого часу;

— доплати за науковий ступінь відповідно до діючих норм, встановлених Кабінетом Міністрів України, Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством охорони здоров’я України;

— надбавки за почесні звання відповідно до діючих норм, встановлених Кабінетом Міністрів України, Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством охорони здоров’я України;

— премії та матеріальної допомоги відповідно до нормативних актів та Колективного договору.

3. Преміювання Керівника, надання йому матеріальної допомоги здійснюються за рішенням начальника Управління у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам Підприємства, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного та місцевого бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

4. У разі неналежного виконання умов цього контракту розмір премії зменшується або вона не виплачується.

5. Головному лікарю надається щорічна відпустка (основна та додаткова), тривалість якої визначається чинним законодавством України".

Дата і місце проведення наступного засідання конкурсної комісії:

15 травня 2020 року об 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. К. Левицького, 82а.