Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами об'єкта малої приватизації за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 95

  • 30.06.2020, 09:06
  • 255
  • управління комунальної власності
Інформація про об'єкт приватизації:

Місцезнаходження об'єкта: м. Львів, вул. Зелена, 95.

Найменування об'єкта: нежитлові приміщення цокольного поверху загальною площею 30,7 кв. м за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 95.

Опис об'єкта: нежитлові приміщення цокольного поверху під індексами 30−3, 30−4 загальною площею 30,7 кв.м. за адресою м. Львів, вул. Зелена, 95 відповідно до технічного паспорта виготовленого станом на 05.03.2020 Львівським комунальним підприємством «Агенція ресурсів Львівської міської ради», інвентаризаційна справа № 138.

Вказаний об'єкт розташований в цоколі триповерхового житлового будинку, що розташований в серединній частині м. Львів.

Балансоутримувач: ЛКП «Агенція ресурсів ЛМР».

Адреса балансоутримувача: 79008, Львів, пл. Галицька, 15.

Телефон балансоутримувача: (032) 297 56 82.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 30823414.

Електронна адреса: lkp.arlmr@gmail.com .

Дані про об'єкт:

Фотографічне зображення та технічна документація об'єкта додається.

  1. Інформація про аукціон:

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: 21 липня 2020 року, година, о котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 09−00 до 18−00 години дня.

Аукціон проводиться відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами) та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 № 432 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу» (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19−30 до 20−30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16−15 до 16−45 години дня проведення електронного аукціону.

  1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об'єкта:

Стартова ціна об'єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 320 400 (триста двадцять тисяч чотириста) гривень 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску: 32 040,00 грн без ПДВ.

Стартова ціна об'єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 160 200 (сто шістдесят тисяч двісті) гривень 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску: 16 020,00 грн без ПДВ.

Стартова ціна об'єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

160 200 (сто шістдесят тисяч двісті) гривень 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску: 16 020,00 грн без ПДВ.

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн з ПДВ.

Умови продажу:

Об'єкт продажу площею 30,7 кв. м під індексами 30−3, 30−4 перебуває в оренді Романіва Дмитра Романовича відповідно до договору № Л-11721−19 від 22.03.2019 року. Термін дії договору оренди встановлено до 21 березня 2022 року, цільове призначення об'єкта для господарських потреб, розмір орендної плати визначено відповідно до чинної на час укладення договору оренди Методики розрахунку орендної плати за користуванням майном територіальної громади м. Львова, затвердженої ухвалою міської ради від 07.06.2007 № 897 (із змінами та доповненнями) та складала 402,00 грн (чотириста дві гривні 00 копійок) без ПДВ за перший місяць оренди. Розмір орендної плати підлягає індексації за відповідний період (місяць, квартал, рік). Орендна плата за кожний наступний місяць визначається коригуванням орендної плати за попередній місяць щодо індексу інфляції за попередній місяць.

Умовою продажу даного об'єкта є наявність договірних відносин, тому згідно з вимогами п. 4 ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами) договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна, а в разі якщо покупцем переданого в оренду об'єкта комунального майна є орендар, дія відповідного договору припиняється з дня, за яким об'єкт оренди переходить у його власність.

  1. Додаткова інформація:

Об'єкт продажу площею 30,7 кв. м під індексами 30−3, 30−4 перебуває в оренді Романіва Дмитра Романовича відповідно до договору № Л-11721−19 від 22.03.2019 року. Термін дії договору оренди встановлено до 21 березня 2022 року, цільове призначення об'єкта для господарських потреб, розмір орендної плати визначено відповідно до чинної на час укладення договору оренди Методики розрахунку орендної плати за користуванням майном територіальної громади м. Львова, затвердженої ухвалою міської ради від 07.06.2007 № 897 (із змінами та доповненнями) та складала 402,00 грн (чотириста дві гривні 00 копійок) без ПДВ за перший місяць оренди. Розмір орендної плати підлягає індексації за відповідний період (місяць, квартал, рік). Орендна плата за кожний наступний місяць визначається коригуванням орендної плати за попередній місяць щодо індексу інфляції за попередній місяць.

Заборгованість по договору оренди № Л-11721−19 від 22.03.2019 року станом на 25.06.2020 року становить 257, 02 грн, пеня 6,06 грн.

Для участі в аукціоні з продажу об'єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати для придбання об'єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

Покупці - нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

Переможець електронного аукціону:

  • підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;
  • укладає договір купівлі-продажу об'єкта приватизації з органом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на п/р № UA798201720355529003000020947 в Державній Казначейській Службі України, МФО 820172, код отримувача коштів 25558625 ціну продажу об'єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

У разі несплати коштів за об'єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі 5 відсотків ціни продажу об'єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню відповідно до статті 29 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об'єкта.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № UA798201720355529003000020947 в Державній Казначейській Службі України, МФО 820172, код отримувача коштів 25558625, суми сплачені учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.

Оператор електронного майданчика перераховує на валютні рахунки: № 25554000000015 (код валюти 840 — долар США) або № 25554000000015 (код валюти 978 — євро) в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України (м. Київ, вул. Антоновича, 127, ідентифікаційний код банку за ЄДРПОУ 00032112), МФО 322313, код отримувача коштів 25558625, суми сплачені учасниками аукціону нерезидентами України реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № UA798201720355529003000020947 в Державній Казначейській Службі України, МФО 820172, код ЄДРПОУ 25558625, суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі - продажу об'єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об'єкта приватизації переможцем.

Оператор електронного майданчика перераховує на валютні рахунки: № 25554000000015 (код валюти 840 — долар США) або № 25554000000015 (код валюти 978 — євро) в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України (м. Київ, вул. Антоновича, 127, ідентифікаційний код банку, а ЄДРПОУ 00032112), МФО 322313, код отримувача коштів 25558625, суми сплачені учасниками аукціону нерезидентами України гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі продажу об'єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об'єкта приватизації переможцем.

Час і місце проведення огляду об'єкта: ознайомитися з об'єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником ЛКП ради «Агенція ресурсів Львівської міської ради» (балансоутримувач) годину огляду об'єкта за телефоном: 0322−975−682 з 090 до 1800 у робочі дні.

Адреса балансоутримувача (ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради»): 79008, Львів. пл. Галицька, 15.

Електронна адреса: lkp. arlmr@gmail.com

Організатор аукціону: Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (код за ЄДРПОУ 25558625).

Адреса: 79008, м. Львів, пл. Галицька, 15, http://mayno.lviv.ua/.

Контактний тел:. (032) 297−55−18, (032) 297−55−65 з 1000 до 1700 у робочі дні.

Начальник відділу реформування власності: Рясна Наталія Василівна.

  1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:

Наказ управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради від 22.06.2020 № 107 «Про затвердження умов продажу та інформаційного повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами об'єкта малої приватизації за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 95».

Унікальний КОД, присвоєний об'єкту приватизації під час публікації переліку об'єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:

UA-AR-P-2020−06−05−000003−1

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

25 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об'єктів малої приватизації.

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 3 204,00 грн. (1% від стартової ціни аукціону.

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 1 602,00 грн. (1% від стартової ціни аукціону)

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об'єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 1 крок.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

  1. Перелік документів:

Фізичними та юридичними особами, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, до заяви на участь у приватизації об'єкта малої приватизації подаються такі документи:

1) для потенційних покупців — фізичних осіб — громадян України — копія паспорта громадянина України;

2) для іноземних громадян — копія документа, що посвідчує особу;

3) для потенційних покупців — юридичних осіб:

— витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань України — для юридичних осіб — резидентів;

— документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, — для юридичних осіб — нерезидентів;

— інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

— остання річна або квартальна фінансова звітність;

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

(Посилання на перелік авторизованих майданчиків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2)

5) письмова згода довільної форми потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.