Проведення електронного аукціону з умовами об’єкта малої приватизації за адресою: м. Львів, вул. Хмельницького Б., 18

  • 30.04.2021, 13:09
  • 202
  • управління комунальної власності
Інформація про об’єкт приватизації:

Опис  об’єкта: Нежитлове приміщення хлібного магазину (першого поверху) під індексами 1, 2 загальною площею 52,1 кв. м. за адресою: м. Львів, вул. Хмельницького Б., 18 відповідно до технічного паспорту виготовленого Львівським комунальним підприємством "Агенція ресурсів Львівської міської ради" станом на 03.06.2020, інвентаризаційна справа № 166. Вказаний об'єкт є нежитловим приміщенням першого поверху житлового будинку (літ. А-2), що знаходиться в центральній частині м. Львова, Галицькому районі. Дане нежитлове приміщення перебуває в оренді на підставі договору оренди № 4282 від 15.10.1997 (зі змінами внесеними Договором №4282 (Д-10) від 22.10.2010), строк дії договору оренди до 20.06.2022.

Балансоутримувач: ЛКП "Агенція ресурсів ЛМР".

Телефон балансоутримувача: (032) 297 56 82.

Електронна адреса: lkp.arlmr@gmail.com .

Посилання для участі: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-28-000093-2

  1. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: 20 травня 2021 року, година, о котрій  починається аукціон,  встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 09-00 до 18-00 години дня.

Аукціон проводиться відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами) та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 № 432  «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу» (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16-15 до 16-45 години дня проведення електронного аукціону.

  1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами:  

3 140 427 (три мільйони сто сорок тисяч чотириста двадцять сім) гривень 60 копійок.

Розмір гарантійного внеску:  314 042 грн. 76 коп.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 1 570 213 (один мільйон п’ятсот сімдесят тисяч двісті тринадцять) гривень 80 копійок.

Розмір гарантійного внеску:  157 021 грн. 38 коп.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

1 570 213 (один мільйон п’ятсот сімдесят тисяч двісті тринадцять) гривень 80 копійок.

Розмір гарантійного внеску:  157 021 грн. 38 коп.

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн з ПДВ.

Умови продажу:

Об’єкт продажу площею 52,1 кв.м під індексами 1, 2, за адресою: м. Львів, вул. Хмельницького Б., 18 перебуває в оренді Приватного підприємства «Міська оренда» відповідно до договору № 4282 від 15 жовтня 1997 року, зі змінами внесеними Договором №4282(Д-10) від 22.10.2010. Термін дії договору оренди встановлено  до 20 червня 2022 року, цільове призначення об’єкта для реалізації хлібобулочних виробів, розмір орендної плати складав 1541,86 грн (одна тисяча п’ятсот сорок одна гривня 86 копійок) з ПДВ за березень 2021 року. Розмір орендної плати підлягає індексації за відповідний період (місяць, квартал, рік). Орендна плата за кожний наступний місяць визначається коригуванням орендної плати за попередній місяць щодо індексу інфляції за попередній місяць. Заборгованість по договору відсутня, орендарем виконуються умови договору оренди щодо сплати орендної плати.

Умовою продажу даного об’єкта є наявність договірних відносин, тому згідно з вимогами п. 4 ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами) договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна, а в разі якщо покупцем переданого в оренду об’єкта комунального майна є орендар, дія відповідного договору припиняється з дня, за яким об’єкт оренди переходить у його власність.

  1. Додаткова інформація.
  1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Наказ управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської  міської  ради  від 13.04.2021 № 115 «Про затвердження умов  продажу  та інформаційного повідомлення  про проведення електронного аукціону з умовами об’єкта малої приватизації за  адресою: м. Львів, вул. Хмельницького Б., 18».

Унікальний КОД, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації,  в електронній торговій системі:

UA-AR-P-2021-04-05-000004-2

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

23 календарні дні від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єктів малої приватизації.

Крок аукціону на аукціоні з умовами:  31 404,28 грн. (1% від стартової ціни аукціону.

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

15 702,14  грн. (1% від стартової ціни аукціону)

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 1 крок.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.