Проведення електронного аукціону з умовами об’єкта малої приватизації за адресою: м. Львів, пл. Соборна, 10

  • 30.04.2021, 13:51
  • 257
  • управління комунальної власності
Інформація про об’єкт приватизації.

Опис об’єкта: Нежитлове приміщення першого поверху під індексами 10-1, 10-2 загальною площею 43,4 кв.м. за адресою: м. Львів, пл. Соборна, 10 відповідно до технічного паспорту виготовленого Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради "Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки" станом на 24.09.2015, інвентаризаційна справа № 909. Вказаний об'єкт є нежитловим приміщеннями першого поверху багатоповерхового житлового будинку (літ. А-3), що знаходиться в центральній частині м. Львова, Галицькому районі. Вхід до приміщень здійснюється через окремий вхід. Дане нежитлове приміщення перебуває в оренді на підставі договору оренди № 6349 від 06.06.1997 (зі змінами), строк дії договору оренди до 20.06.2022. Нежитлове приміщення є частиною пам'ятки архітектури місцевого значення, яка занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, згідно із Наказом Міністерства культури та інформаційної політики України «Про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України №14 від 18.01.2021, охоронний №5332-Лв. Наявний лист-погодження УОІС №4-0004-7584 від 19.03.2021 щодо надання згоди на відчуження нежитлового приміщення першого поверху (інд. 10-1, 10-2), загальною площею 43,4 кв.м. в будинку №10 на пл. Соборній у м. Львові.

Балансоутримувач: ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради»

Телефон балансоутримувача: (032) 297-56-81

Електронна адреса: lkp.arlmr@gmail.com

Посилання для участі: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-29-000016-2

  1. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами

Дата та час проведення аукціону: 24 травня 2021 року, година, о котрій  починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 09-00 до 18-00 години дня.

Аукціон проводиться відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами) та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 № 432  «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу» (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16-15 до 16-45 години дня проведення електронного аукціону.

  1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами:  

4 778 489 (чотири мільйони сімсот сімдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят дев’ять) гривень 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску:  477 848 грн. 90 коп.    

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням  стартової ціни: 2 389 244 (два мільйони триста вісімдесят дев’ять тисяч двісті сорок чотири) гривень 50 копійок.

Розмір гарантійного внеску:  238 924 грн. 45 коп.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

  2 389 244 (два мільйони триста вісімдесят дев’ять тисяч двісті сорок чотири) гривень 50 копійок.

Розмір гарантійного внеску:  238 924 грн. 45 коп.

Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн. 00 коп. з ПДВ.

Умови продажу:

Об’єкт продажу площею 43,4 кв.м (нежитлове приміщення першого поверху під індексами 10-1, 10-2) перебуває в оренді Приватного підприємства «Міська оренда» відповідно до договору № 6349 від 06.06.1994 року(зі змінами внесеними Договором №6349 (Д-14) від 04.11.2014 року. Термін дії договору оренди встановлено до 20 червня 2022 року, цільове призначення об’єкта для хлібного магазину №20, розмір орендної плати складав 2317,38 (дві тисячі триста сімнадцять гривень 38 копійок) з ПДВ за березень 2021 року. Розмір орендної плати підлягає індексації за відповідний період (місяць, квартал, рік). Орендна плата за кожний наступний місяць визначається коригуванням орендної плати за попередній місяць щодо індексу інфляції за попередній місяць.

Умовою продажу даного об’єкта є наявність договірних відносин, тому згідно з вимогами п. 4 ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами) договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна, а в разі якщо покупцем переданого в оренду об’єкта комунального майна є орендар, дія відповідного договору припиняється з дня, за яким об’єкт оренди переходить у його власність

Виконання норм чинного законодавства України у галузі охорони пам’яток культурної спадщини стосовно об’єкта купівлі-продажу, а саме:

- впорядкування віконних заповнень відносно стилевих ознак будинку у межах терміну вказаного в охоронному договорі, у випадку необхідності відновлення
віконних заповнень проводити шляхом реставрації (заміну здійснювати за наявності згоди управління охорони історичного середовища Львівської міської ради); перед
проведенням ремонтних, реставраційних, консерваційних, реабілітаційних робіт, пристосування пам’ятки, провести необхідні науково-дослідні роботи; ремонтно-
реставраційні роботи проводити на підставі проектної документації та
реставраційного завдання про що необхідно вказати в договорі про зміну власника (купівлі-продажу, дарування і т.п.);

- будь-які ремонтно-реставраційні роботи проводити виключно за погодженням
з управлінням охорони історичного середовища Львівської міської ради, в тому числі
щодо заповнення вікон, решіток та дверей, тощо, про що необхідно вказати в договорі про зміну власника (купівлі-продажу, дарування і т.п.);

- без влаштування додаткового входу з фасаду, про що необхідно вказати в договорі про зміну власника (купівлі-продажу, дарування і т.п.);

- згідно ст.18 Закону України «Про охорону культурної спадщини» пам’ятка може бути приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної спадщини попереднього договору про укладення в майбутньому охоронного договору на пам’ятку її частину) з викладенням його істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, робіт, які майбутній власник зобов’язується провести на пам’ятці з метою утримання її в належному стані Попередній договір про укладення в майбутньому охоронного договору на пам'ятку (її частину) укладається до моменту укладення договору купівлі-продажу приміщень, після визначення майбутнього власника за результатами аукціону;

- власник пам’ятки чи її частини, або уповноважений ним орган (особа) зобов’язаний не пізніше ніж через один місяць з моменту отримання пам’ятки чи її частини у власність або у користування укласти охоронний договір з органом охорони культурної спадщини - управлінням охорони історичного середовища Львівської міської ради;

- особа, яку за результатами електронного аукціону буде визнана переможцем       аукціону повинна сплатити вартість робіт на виготовлення акту технічного стану та паспорта пам’ятки архітектури, що належить до об’єкта приватизації, до моменту укладення Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення в сумі 29 751,60 грн (з урахуванням ПДВ),  відшкодувати (компенсувати) витрати на поточний рахунок  п/р: UA493808050000000026006603885 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 код код платника податку 308234113042 балансоутримувача ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради», адреса розташування: м. Львів, площа Галицька, буд. 15.

  1. Додаткова інформація.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Наказ управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської  міської  ради  від 13.04.2021 № 116 «Про затвердження умов  продажу  та інформаційного повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами об’єкта малої приватизації за  адресою: м. Львів, пл. Соборна, 10».

Унікальний КОД, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації,  в електронній торговій системі

UA-AR-P-2021-02-19-000007-1

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

26 календарних дні від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єктів малої приватизації.

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 47 784,89 грн. (1% від стартової ціни аукціону)

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

23 892,45 грн. (1% від стартової ціни аукціону)

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 1 крок.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.