Інформація про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельної ділянки

 • 05.07.2021, 16:34
 • 162
 • Управління земельних ресурсів
Організатор земельних торгів: управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради.

Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м.Львів, вул. Сахарова, 46.

Характеристика лоту № 05:

 • земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Роксоляни, земельна ділянка 1-23 (в межах населеного пункту);
 • кадастровий номер: 4610136300:06:008:0064;
 • площа: 0,0832 га;
 • категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
 • цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
 • вид використання - для будівництва та обслуговування індивідуального зблокованого житлового будинку;

Стартова ціна продажу земельної ділянки у власність – 1102841 грн 00 коп. (один мiльйон сто двi тисячi вiсiмсот сорок одна грн 00 коп.) без ПДВ.

Містобудівні умови та обмеження: Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 17.10.2012 №1051, не зареєстровані.

Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

 1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом. 
 2. Договір купівлі-продажу земельної ділянки між Львівською міською радою Львівської області та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів та нотаріально посвідчується;
 3. Ціна продажу лоту, право власності, на який набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати укладання договору купівлі-продажу.
 4. Переможець земельних торгів зобов’язується:

4.1. Відповідно до п.6. ст.135, п.5. ст.135, п.31. ст. 137 Земельного кодексу України:

- сплатити Виконавцю земельних торгів винагороду у розмірі 5 відсотків за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, що склалась за результатами торгів, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

- витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів;

4.2. Відповідно до п.5 ст.136 Земельного кодексу України:

- відшкодувати Організатору земельних торгів витрати, здійсненні на підготовку лоту до проведення земельних торгів в сумі: 12610 грн 46 коп. (дванадцять тисяч шiстсот десять грн 46 коп.);

4.3. На виконання Ухвали №595 4 сесії 8-го скликання Львівської міської ради від 22.04.2021 року:

- укласти договір купівлі-продажу безпосередньо у день проведення торгів;

- сплатити кошти за підготовку лота до продажу протягом трьох банківських днів з моменту укладання відповідного договору;

- виконувати обов'язки власника земельної ділянки згідно з вимогами ст. 91 Земельного кодексу України;

- з дня виникнення права власності на земельну ділянку, придбану за договором купівлі-продажу земельної ділянки, сплачувати земельний податок у розмірах і порядку, передбачених законодавством України;

- забезпечувати вільний доступ до проданої земельної ділянки для контролю за дотриманням власником умов продажу земельної ділянки та для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

 1. На виконання Ухвали №595 4 сесії 8-го скликання Львівської міської ради від 22.04.2021 року:

- право власності на земельну ділянку переходить до переможця земельних торгів після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки та державної реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до законодавства України за умови сплати переможцем земельних торгів повної ціни продажу земельної ділянки;

- у разі несплати у встановлений законодавством України строк коштів за договором купівлі-продажу земельної ділянки результати земельних торгів можуть бути анульовані. При цьому гарантійний внесок переможцю торгів не повертається.

 1. Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст. 549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

Для участі в земельних торгах необхідно:

 1. Сплатити з рахунку, відкритого в банку :
 • реєстраційний внесок – 1135,00грн. на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA823395000000026001904420002 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок».
 • гарантійний внесок – 55142 грн 05 коп. (п`ятдесят п`ять тисяч сто сорок двi грн.05коп.) на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA643395000000026002904420001 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок».

2. Подати документи, що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м. Львів, вул. Сахарова, 46, відповідальна особа – Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244-30-92, +380961315421. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30 год. до 16.30 год., у п'ятницю - з 12.30 год. до 14.30 год.

3. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

Земельні торги у формі аукціону призначено на 14 вересня 2021 року.

Останній день прийому заяв – 08 вересня 2021 року до 16 год. 30 хв.

Місце проведення торгів: м. Львів, пл. Ринок, 1, мала сесійна зала Львівської міської ради, 2-ий поверх.

Початок торгів о 10.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 07.00 год. до 09.40 год. за адресою: м. Львів, пл. Ринок,1, мала сесійна зала Львівської міської ради, 2-ий поверх.