Управління комунальної власності продає з аукціону приміщення на пл. Різні, 13

Управління комунальної власності Львівської міської ради інформує про продаж на аукціоні об’єкта малої приватизації комунальної власності м. Львова

Адреса об’єкта: м. Львів, пл. Різні, буд.13

Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 522,9 кв.м, розташовані в будинку, що знаходиться на балансі ЛКП «Центральне».

Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів, вул. Князя М.Удатного, 7.

Телефони балансоутримувача: 272-85-42.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 22333423.

Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення загальною площею 522,9кв.м позначені в технічному паспорті складеному 04.10.2010р. індексами 3-4, 2а-1, 2а-2, 3-1, 3-2, 3-3, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 8а-1, 10-1, 10-2, 10а-1, 10а-2, 12-1, 12-2, 12-3, 13-1, 13-2, 15-1 та приміщення спільного користування площею 197,8кв.м, що становить 91/100 частку від загальної площі будинку, розташовані у підвалі, 1, 2, 3 поверхах 3-поверхового цегляного будинку. Приміщення потребують ремонту. Інша частка приміщень будинку, що становить 9/100 від загальної площі приміщень будинку, перебуває у власності фізичної особи.

Ринкова вартість об’єкта без ПДВ – 1 479 800,00 грн.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ становить 1 775 760,00 грн, у т.ч. ПДВ 295 960,00 грн.

Умови продажу:

    дотримання санітарно-екологічних норм під час проведення ремонту та експлуатації об’єкта; проведення ремонтних робіт, виконаних згідно з вимогами чинного законодавства, протягом 30 місяців від дати укладення договору купівлі-продажу, на підтвердження чого покупець зобов’язаний пред’явити продавцю у вказаний строк декларацію про введення об’єкта в експлуатацію або інший документ який підтверджує завершення ремонтно-відновлювальних робіт та введення об’єкта в експлуатацію; укладення договорів на комунальні послуги з експлуатаційними організаціями; подальше використання об’єкта визначається покупцем; об’єкт приватизації відчужується чи здається в оренду з дотриманням умов, на яких він був придбаний; для участі в аукціоні, укладається договір про участь в аукціоні між претендентом на участь в аукціоні та спеціалізованою організацією (ліцитатором) - ПП «Фірма СОМГІЗ»; покупець у триденний термін після підписання протоколу аукціону сплачує ліцитатору суму у розмірі 7% від кінцевої ціни продажу об’єкта з ПДВ; покупець сплачує вартість робіт з незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 878,00грн до укладення договору купівлі-продажу; у випадку незарахування суми гарантійного внеску на рахунок управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради до 12.03.2012р., відсутності або нереєстрації претендента чи його представника у вказаний час, подання неповного переліку документів, неналежно оформлених документів, подання заяви та передбаченого переліку документів після встановленого на це строку, неукладення зі спеціалізованою організацією (ліцитатором - ПП «Фірма СОМГІЗ») договору про участь в аукціоні, претендент не визнається учасником аукціону; у випадку непідписання переможцем аукціону договору купівлі-продажу протягом встановленого терміну, комісія може прийняти рішення про укладення договору купівлі-продажу з учасником аукціону, який запропонував наступну за переможцем найвищу ціну за об’єкт; якщо переможець аукціону відмовляється від підписання протоколу аукціону в день його проведення або договору купівлі-продажу в редакції органу приватизації у встановлений комісією термін чи відмовляється сплатити повну вартість продажу об’єкта, то кошти в розмірі ціни продажу об’єкта стягують із цього покупця як неустойку (ст.549 ЦПК України) у судовому порядку згідно з чинним законодавством.

Гарантійний внесок в такому випадку покупцю не повертають, а перераховують до міського бюджету.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.

Порядок розрахунків за придбаний об’єкт: покупець, який визнаний переможцем аукціону, зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу заплатити грошові кошти за придбаний об’єкт. Договір купівлі-продажу в редакції органу приватизації укладається та нотаріально посвідчується протягом 5 днів з дня затвердження органом приватизації результатів аукціону.

Плата за подання заяви (реєстраційний внесок) у розмірі 8,50 грн. з ПДВ  та кошти під час проведення розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37183003003071 в ГУДКСУ у Львівській області (м.Львів, вул.Костя Левицького,18), МФО 825014, код отримувача коштів 25558625.

Грошові кошти (гарантійний внесок) у розмірі 177 576,00 грн. без ПДВ, що становить 10% початкової вартості продажу об’єкта, перераховуються на р/р №37320004003071 у ГУДКСУ у Львівській області (м.Львів, вул.Костя Левицького,18), МФО 825014, код отримувача коштів 25558625.

Фізичні та юридичні особи, які бажають взяти участь в аукціоні, повинні подати згідно з робочим графіком  (фізичні особи - в центр обслуговування мешканців (Львівська міська рада, відділ адміністративних послуг, м. Львів, пл. Ринок,1), юридичні особи та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності – в Управління «Дозвільний офіс» Львівської міської ради, м. Львів, вул. Весняна, 4  такі документи:

    заява встановленої форми, заповнена друкованим способом; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; нотаріально засвідчена копія установчого документа (статут, установча угода) – для юридичних осіб; довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) – для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців; * засвідчена копія паспорта громадянина України – особи, яка буде підписувати договір купівлі-продажу (1, 2, 11 сторінки); документ, що підтверджує право уповноваженої особи на підписання договору купівлі-продажу (згідно з установчим документом) – для юридичних осіб; документ на право представлення інтересів заявника, якщо документи подає уповноважена особа (нотаріально засвідчена довіреність); платіжний документ про внесення плати за подання заяви – 8,5 грн., у т.ч. ПДВ (для юридичних осіб – оплата тільки з р/р), яка перераховується управлінню комунальної власності департаменту економічної політики на р/р 37183003003071 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, код ЄДРПОУ 25558625; 9)    документ про внесення грошових коштів (гарантійного внеску) у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта, які перераховуються управлінню комунальної власності департаменту економічної політики на р/р 37320004003071 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, код ЄДРПОУ 25558625; * копія довідки з банку про відкриті поточні рахунки заявника, адресу банку, з якого будуть перераховуватися кошти, засвідчена заявником; * два примірники копії витягу з рішення вищого керівного органу юридичної особи про прийняття рішення щодо участі в аукціоні, засвідчені заявником – для юридичних осіб; довідка про наявність та розмір державної частки у статутному фонді покупця за підписом керівника – для юридичних осіб (крім приватних підприємств).

* напис про засвідчення документа складається зі слів “Згідно з оригіналом“, найменування посади (для юридичних осіб), особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки (для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, за наявності), для фізичних осіб - складається зі слів “Згідно з оригіналом“, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Особи, які подали заяви та документи про участь в аукціоні, зобов’язані протягом двох робочих днів з дати подачі заяви укласти договір про участь в аукціоні з ПП «Фірма СОМГІЗ» (м. Львів, вул. Академіка А.Сахарова,46а; тел. (032) 244-30-91; 244-30-92).

Кінцевий строк прийому заяв про участь в аукціоні – 12.03.2012р.

Час та місце ознайомлення з об’єктом: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні, отримати інформацію можна в балансоутримувача за телефонами: 8(032) 272-29-65, 272-85-42 та в управлінні комунальної власності Львівської міської ради за телефонами: 8(032)235-50-26, 297-55-18 з 1000 до 1700

Адреса балансоутримувача (ЛКП «Центральне»): 79019, м. Львів, вул. Князя М.Удатного, 7.

Час та місце проведення аукціону: аукціон відбудеться 16.03.2012 р. за адресою: м.Львів, пл. Ринок,1, 2-й поверх, велика сесійна зала, 11.00 год. Реєстрація претендентів проводитиметься з 9.30 год. до 10.30 год. за місцем проведення аукціону. Присутність претендентів на реєстрації обов’язкова. Претенденти на участь в аукціоні повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, представники – довіреність, посвідчену нотаріально та оформлено з згідно з чинним законодавством, яка підтверджує повноваження претендентів (їх представників).