Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин Департаменту містобудування Львівської міської ради проводить земельні торги у формі аукціону з продажу земельної ділянки

Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин Департаменту містобудування Львівської міської ради проводить земельні торги у формі аукціону з продажу земельної ділянки.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ  ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУ  З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Організатор земельних торгів: Управління  природних ресурсів  та  регулювання земельних  відносин Департаменту  містобудування  Львівської міської ради.

Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46. Характеристика лоту № 01:

 • земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська область, м.Львів, вул.Стрийська, земельна ділянка б/н (біля іподрому ділянка 2);
 • кадастровий номер - 4610136800:08:005:0063;
 • площа-  1,1734га;
 • категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
 • цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови,
 • вид використання земельної ділянки - для розміщення багатофункціонального громадсько-обслуговуючого комплексу, об'єктів придорожнього сервісу.

Стартова ціна продажу земельної ділянки у власність - 14973522грн.00коп. (Чотирнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят три  тисячі п'ятсот двадцять дві грн.00коп.) без ПДВ. 

Містобудівні умови та обмеження: Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №1051, не зареєстровані. Гранично допустима висота будівель-16,00м, 2-4 поверхи. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки -22,5%. Відстані від об'єкта до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови-6,00м від червоних ліній вул.Стрийської.

Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

 1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом. 
 2. Договір купівлі-продажу земельної ділянки між Львівською міською радою та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів та нотаріально посвідчується.
 3. Ціна продажу земельної ділянки, право власності якої набуто на земельних торгах у формі аукціону сплачується Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладання договору купівлі-продажу.
 4. На  Виконання Ухвали  Львівської міської ради № 5030 22-ї сесії 6-го скликання  від 27.08.2015р. Переможець земельних торгів зобов’язується:

- Приступити до освоєння земельної ділянки після повної сплати вартості земельної ділянки, державної реєстрації речового права на земельну ділянку, проведення археологічних досліджень та використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням;

- Забезпечити безперешкодний та цілодобовий доступ до існуючих на території земельної ділянки інженерних мереж для їх ремонту та обслуговування, дотримуватись правил використання земель в охоронній зоні відповідно до вимог інженерних інженерних служб містаі не чинити перешкод при будівництві нових інженерних мереж та для контролю за дотриманням власником умов продажу; земельної ділянки;

- Виконувати обов'язки власника земельної ділянки згідно з вимогами ст.ст.91,96 ЗКУ.

5. На виконання п.31.ст. 137 ЗКУ Переможець  земельних торгів зобов’язується не пізніше трьох банківських днів:

- сплатити Організатору витрати здійснені на підготовку лоту до продажу на земельних торгах в сумі 28355грн.80коп. (Двадцять вісім тисяч триста п’ятдесят п’ять грн.80коп.);

- сплатити Організатору витрати здійснені на організацію та проведення торгів в розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, але не більше як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

      6.   Переможцю земельних торгів, який відмовиться: від підписання протоколу

земельних торгів, укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору - гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

Для участі в земельних торгах необхідно:

 1. Сплатити з рахунку, відкритого в банку :
 • реєстраційний внесок – 689,00грн. в т.ч. ПДВ 20% на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” р/р26004000001347 у ПАТ “ВіЕс Банк»”, МФО 325213, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок в т.ч. ПДВ 20%».
 • гарантійний внесок – 748676грн.10коп.(Сімсот сорок вісім тисяч шістсот сімдесят шість грн.10коп.) без ПДВ на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” р/р26000000013209 у ПАТ “ВіЕс Банк»”, МФО 325213, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок без ПДВ».
 1. Подати документи що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46, відповідальна особа – Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244-30-92, +380961315421.  Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30. год. до 16.30.год., у п'ятницю - з 12.30год. до 14.30.год.
 2. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону. 

Земельні торги у формі аукціону призначено на 01 червня  2016р.

Останній день прийому заяв – 26 травня 2016р. до 16 год.30хв.

Місце проведення торгів: м.Львів, пл.Ринок,1, великий сесійний зал Львівської міської ради, 2-ий поверх.

Початок торгів о 11.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів торгів в день проведення з 8-00 год. до 10-40 год. за адресою: м.Львів, пл.Ринок,1, великий сесійний зал Львівської міської ради, 2-ий поверх.

ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ: сплачуються з рахунку Учасника та зараховуються на рахунок Виконавця до 16.30год. 26.05.16.: призначення платежу: 1. «Реєстраційний внесок  689,00грн., в т.ч.ПДВ-20%»; 2. «Гарантійний внесок 748676,10грн. без ПДВ ». Прийом заяв та документів в робочі дні з 12.30 до 16.30 год. Останій день прийому 26.05.16р. до 16.30год.