Інформація Львівської міської ради про проведення відбору виконавця земельних торгів з продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на конкурентних засадах

Львівська міська рада в особі управління земельних ресурсів департаменту містобудування (Організатор земельних торгів) відповідно до статей 12, 122, 135-137 Земельного кодексу України, на виконання Ухвал Львівської міської ради від 08.06.2017 №2060-2070, проводить відбір виконавця земельних торгів з продажу земельних ділянок у власність у м.Львові

Дані про земельні ділянки:

1. м.Львів, вул.Брюховицька,143, площа – 0,1495 га, для будівництва і обслуговування 4-х поверхового житлового будинку із вбудованими автостоянками, кадастровий номер 4610137500:11:008:0251;

2. м.Львів, вул.Городоцька,355(1), площа – 0,1800 га, для будівництва і обслуговування офісної будівлі, кадастровий номер 4610136300:05:010:0060;

3. м.Львів, вул.Північна в промзоні «Сигнівка» (ділянка 2-3), площа – 3,8758 га,  для будівництва і обслуговування промислових об’єктів, кадастровий номер 4610136300:05:020:0006.

4. м.Львів, вул.Північна в промзоні «Сигнівка» (ділянка 2-4), площа – 2,6783 га,  для будівництва і обслуговування промислових об’єктів, кадастровий номер 4610136300:05:020:0005.

5. м.Львів, вул.Ковельська,108-а, площа – 0,4430 га,  для будівництва і обслуговування виробничо-адміністративних будівель, кадастровий номер 4610137200:08:007:0066.

6. м.Львів, вул.Трускавецька – вул.Академіка Я.Підстригача (А), площа – 0,9830 га,  для будівництва і обслуговування гартівень-складів, кадастровий номер 4610136900:09:009:0121.

7. м.Львів, вул.Трускавецька – вул.Академіка Я.Підстригача (Б), площа – 0,8912 га,  для будівництва і обслуговування гартівень-складів, кадастровий номер 4610136900:09:009:0122.

8. м.Львів, вул.Величковського(16-18), площа – 0,4275 га,  для будівництва і обслуговування житлового будинку з торговими об’єктами та підземними гаражами, кадастровий номер 4610137500:11:015:0005.

9. м.Львів, вул.Липова Алея – вул.В.Стуса, площа – 0,6291 га,  для будівництва і обслуговування готельного комплексу, кадастровий номер 4610136600:07:007:0077.

10. м.Львів, проспект Червоної Калини,2-а, площа – 0,3414 га,  для будівництва і обслуговування закладу придорожнього сервісу, кадастровий номер 4610136800:05:001:0066.

11. м.Львів, проспект Червоної Калини,2-а, площа – 0,8471 га,  для будівництва і обслуговування багаторівневого паркінгу, кадастровий номер 4610136800:05:001:0065.

Умови відбору виконавця земельних торгів: 

- виконавець забезпечує організацію та проведення земельних торгів за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів. Витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення земельних торгів, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України;

- під час відбору виконавця враховуються пропозиції кожного з претендентів за критеріями:

 • кількість проданих лотів з продажу земельних ділянок державної та комунальної власності у власність  або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах;
 • ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною у гривнях;

Претендент повинен мати офіційного представника та відповідне приміщення у       м. Львові для прийому заяв від осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у відборі не допускається.

Вимоги до документації, що подається на відбір виконавця земельних торгів:

Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На відбір виконавця послуг з організації та проведення земельних торгів ” із зазначенням об’єктів продажу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з  пропозицією про вартість виконання робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції  повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлювання документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Перелік підтверджуючих документів, які подаються на відбір виконавців:

 • заява про участь у відборі виконавців земельних торгів;
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;
 • копія чинної на дату подання документації (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш десятиденної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки відповідного уповноваженого державного органу про відсутність претендента в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство та відносно яких відкрита ліквідаційна процедура;
 • копія чинної на дату подання документації (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш десятиденної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки Державної фіскальної служби про відсутність у претендента заборгованостей перед бюджетом;
 • довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (не більше місячної давнини відносно дати рогляду документів).
 • копія ліцензії на проведення земельних торгів;
 • інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: суб’єкт господарювання повинен мати у складі не менше двох ліцитаторів (за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів; ліцитатори повинні мати вищу освіту та відповідні кваліфікаційні свідоцтва, (документальним підтвердженням є копії кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів, копії трудових книжок, контрактів, тощо у відповідності до вимог  законодавства про працю);
 • інформація про наявність обладнання та матеріально-технічної бази: обчислювальну, розмножувальну техніку, електронні засоби оперативного висвітлення інформації про земельні торги та показу фото — і картографічної інформації про земельну ділянку, необхідні для провадження виробничого процесу.
 • інформація про продані лоти за попередні 24 місяці та за поточний рік станом на дату подачі документації: земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність  або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною у гривнях, з підтвердними документами (оригінали протоколів земельних торгів у формі аукціону по окремих лотах надані в день проведення відбору з відповідними копіями, або нотаріально завірені копії протоколів).

Субєкти господарювання, що мають право на проведення земельних торгів  можуть подавати  пропозиції на відбір виконавця торгів до 1800  год. 25.07.2017 року.

Поштова адреса, за якою подаються документи: пл.Ринок,1, м.Львів, 79006, управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (каб.441).

Дата розгляду документів та проведення відбору 27.07.2017, о 1100 год., за адресою: м.Львів, пл.Ринок,1, (каб. 440).

Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: пл.Ринок,1, м.Львів, Львівська область, 79006, управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (каб.441), (032) 2975-704.