ІНФОРМАЦІЯ Львівської міської ради про повторне проведення відбору виконавця земельних торгів з продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на конкурентних засадах

Львівська міська рада в особі управління земельних ресурсів департаменту містобудування (Організатор земельних торгів) відповідно до статей 12, 122, 135-137 Земельного кодексу України, на виконання ухвал Львівської міської ради від 08.06.2017 №2061-2070, повторно проводить відбір виконавця земельних торгів з продажу земельних ділянок у власність у м.Львові.

Дані про земельні ділянки:

1. вул.Брюховицька,143, площею 0,1495 га, для будівництва і обслуговування 4-х поверхового житлового будинку із вбудованими автостоянками, кадастровий номер 4610137500:11:008:0251;

2. вул.Городоцька,355(1), площею 0,1800 га, для будівництва і обслуговування офісної будівлі, кадастровий номер 4610136300:05:010:0060;

3. вул.Північна в промзоні «Сигнівка» (ділянка 2-3), площею 3,8758 га,  для будівництва і обслуговування промислових об’єктів, кадастровий номер 4610136300:05:020:0006.

4. вул.Північна в промзоні «Сигнівка» (ділянка 2-4), площею 2,6783 га,  для будівництва і обслуговування промислових об’єктів, кадастровий номер 4610136300:05:020:0005.

5. вул.Ковельська,108-а, площею 0,4430 га,  для будівництва і обслуговування виробничо-адміністративних будівель, кадастровий номер 4610137200:08:007:0066.

6. вул.Трускавецька – вул.Академіка Я.Підстригача (А), площею 0,9830 га,  для будівництва і обслуговування гартівень-складів, кадастровий номер 4610136900:09:009:0121.

7. вул.Трускавецька – вул.Академіка Я.Підстригача (Б), площею 0,8912 га,  для будівництва і обслуговування гартівень-складів, кадастровий номер 4610136900:09:009:0122.

8. вул.Липова Алея – вул.В.Стуса, площею 0,6291 га,  для будівництва і обслуговування готельного комплексу, кадастровий номер 4610136600:07:007:0077.

9. пр.Червоної Калини,2-а, площею 0,3414 га,  для будівництва і обслуговування закладу придорожнього сервісу, кадастровий номер 4610136800:05:001:0066.

10. пр.Червоної Калини,2-а, площею 0,8471 га,  для будівництва і обслуговування багаторівневого паркінгу, кадастровий номер 4610136800:05:001:0065.

Умови відбору виконавця земельних торгів: 

- виконавець забезпечує організацію та проведення земельних торгів за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів відповідно до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України;

- під час відбору виконавця враховуються пропозиції кожного з претендентів за критеріями:

  • кількість проданих лотів з продажу земельних ділянок державної та комунальної власності у власність  або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах;
  • ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною у гривнях;

Претендент повинен мати офіційного представника та відповідне приміщення у       м.Львові для прийому заяв від осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у відборі не допускається.

Вимоги до документації, що подається для відбору виконавця земельних торгів:

Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На відбір виконавця послуг з організації та проведення земельних торгів ” із зазначенням об’єктів продажу.

У конверті мають міститися документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з  пропозицією про вартість надання послуг, а також строк їх виконання (у календарних днях).

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції  повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до повноважень та з дотриманням норм законодавства України в сфері оформлювання документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Перелік документів, які подаються для відбору виконавця:

- заява про участь у відборі виконавців земельних торгів;

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;

- копія чинної на дату подання документації (для довідок з встановленим строком дійсності), але не більше десятиденного терміну давності з моменту її надання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки відповідного уповноваженого державного органу про відсутність претендента в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство та відносно яких відкрита ліквідаційна процедура;

- копія чинної на дату подання документації (для довідок з встановленим строком дійсності), але не більше десятиденного терміну давності з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки Державної фіскальної служби про відсутність у претендента заборгованостей перед бюджетом;

- довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (не більше місячного терміну давності відносно дати розгляду документів).

- копія ліцензії на проведення земельних торгів;

- інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: суб’єкт господарювання повинен мати у складі не менше двох ліцитаторів (за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів.

- інформація про наявність обладнання та матеріально-технічної бази: обчислювальну, розмножувальну техніку, електронні засоби оперативного висвітлення інформації про земельні торги та показу фото — і картографічної інформації про земельну ділянку, необхідні для проведення земельних торгів.

-  інформація про продані лоти за попередні 24 місяці та за поточний рік станом на дату подачі документації: земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність  або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною у гривнях, з підтвердними документами (копії протоколів земельних торгів у формі аукціону по окремих лотах).

Суб’єкти господарювання, що мають право на проведення земельних торгів  можуть подавати  пропозиції відбору виконавця торгів до 1800  год. 12.09.2017 року.

Адреса, за якою подаються документи: пл.Ринок,1, м.Львів, 79006, управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (каб.441).

Дата розгляду документів та проведення відбору 14.09.2017, в 1100 год., за адресою: м.Львів, пл.Ринок,1, (каб. 440).