Продаж на аукціоні об’єкта на вул. Віденська (Карбишева), 8

Інформація про об’єкт приватизації:

Місцезнаходження об’єкта: м. Львів, вул. Віденська (Карбишева), 8

Найменування об’єкта: нежитлові приміщення цокольного поверху загальною площею 134,7 кв.м.

Опис об’єкта: нежитлові приміщення (під індексами 119, 121,122, 123, 124−1, 124−2, 125, 126, 127, 128) загальною площею 134,7 кв. м розташоване на цокольному поверсі п’ятиповерхового цегляного житлового будинку сер. XX ст. побудови. В приміщеннях наявне електропостачання, каналізація, центральне опалення. Вхід в приміщення здійснюється з подвір’я.

Вулиця Віденська (Карбишева) розташована у Сихівському районі м. Львова, у місцевостях Новий Львів та Персенківка. Існуюча забудова району розташування об’єкта оцінки представлена переважно багатоповерховою забудовою.

Місце розташування приміщення має досить зручний зв’язок з діловими, виробничими та житловими районами міста. Район обладнаний всіма необхідними інженерними комунікаціями. Інженерне забезпечення приміщення здійснюється від загальноміських мереж.

Балансоутримувач: ЛКП «Житловик — С»

Адреса балансоутримувача: 79 070, м. Львів, просп. Червоної Калини, 38

Телефон балансоутримувача: (032) 222−35−65

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 20 823 933

Електронна адреса: zytlovik-s112@ukr.net

  1. Інформація про аукціон:

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов

Дата та час проведення аукціону: 18 вересня 2018 року, година, о котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 09−00 до 18−00 години дня.

Аукціон проводиться відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу» (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19−30 до 20−30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16−15 до 16−45 години дня проведення електронного аукціону.

  1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні без умов:

1 429 068 (один мільйон чотириста двадцять дев’ять тисяч шістдесят вісім) гривень 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску: 142 906,80 грн без ПДВ.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 714 534,00 (сімсот чотирнадцять тисяч п’ятсот тридцять чотири) гривні 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску: 71 453,40 грн без ПДВ.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

714 534,00 (сімсот чотирнадцять тисяч п’ятсот тридцять чотири) гривні 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску: 71 453,40 грн без ПДВ.

Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн з ПДВ.

  1. Додаткова інформація:

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

Покупці — нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

Переможець електронного аукціону:

  • підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;
  • укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на п/р № 37 183 003 003 071 в ГУДКСУ у Львівській області (м.Львів, вул. Костя Левицького, 18), МФО 825 014, код отримувача коштів 25 558 625. ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню відповідно до статті 29 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37 183 003 003 071 в ГУДКСУ у Львівській області (м.Львів, вул. Костя Левицького, 18), МФО 825 014, код отримувача коштів 25 558 625, суми сплачені учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.

Оператор електронного майданчика перераховує на валютні рахунки: № 25 554 000 000 015 (код валюти 840 — долар США) або № 25 554 000 000 015 (код валюти 978 — євро) в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України (м.Київ, вул. Антоновича, 127, ідентифікаційний код банку за ЄДРПОУ 32 112), МФО 322 313, код отримувача коштів 25 558 625, суми сплачені учасниками аукціону нерезидентами України реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37 320 004 003 071 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825 014, код ЄДРПОУ 25 558 625, суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

Оператор електронного майданчика перераховує на валютні рахунки: № 25 554 000 000 015 (код валюти 840 — долар США) або № 25 554 000 000 015 (код валюти 978 — євро) в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України (м.Київ, вул. Антоновича, 127, ідентифікаційний код банку, а ЄДРПОУ 32 112), МФО 322 313, код отримувача коштів 25 558 625, суми сплачені учасниками аукціону нерезидентами України гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником ЛКП «Житловик — С» (балансоутримувач) годину огляду об’єкта за телефоном: (032) 222−35−65 з 1000 до 1700 у робочі дні.

Адреса балансоутримувача (ЛКП «Житловик- С»): 79 070, м. Львів, просп. Червоної Калини, 38

Електронна адреса: zytlovik-s112@ukr.net

Організатор аукціону: Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (код за ЄДРПОУ 25 558 625).

Адреса: 79 008, м. Львів, пл. Галицька, 15, http://mayno.lviv.ua/

Контактний тел. (032) 297−55−18, (032) 235−50−26 з 1000 до 1700 у робочі дні.

Начальник відділу реформування власності Рясна Наталія Василівна.

  1. Технічні реквізити:
  1. Перелік документів:

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.