Організатор земельних торгів: Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради.

Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м. Львів, вул. Сахарова, 46.

Характеристика лоту № 02:

  • право оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Т. Шевченка, земельна ділянка 311а (3), (в межах населеного пункту);
  • кадастровий номер: 4610136300:06:001:0004;
  • площа: 2,5536 га;
  • категорія земель — землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення;
  • цільове призначення — для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
  • вид використання — для будівництва та обслуговування виробничо-складських підприємств ІІІ, IV, V класів шкідливості (крім підприємств харчової та легкої промисловості);

Стартова ціна лота (розмір річної орендної плати) — 271184грн.66коп. (Двісті сімдесят одна тисяча сто вісімдесят чотири грн.66коп.) без ПДВ.

Строк користування земельною ділянкою: 10 (десять) років.

Містобудівні умови та обмеження: Санітарно-захисна зона навколо (вздовж) об'єкта на частині земельної ділянки площею 0,2574га.

Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом.

2. Договір оренди земельної ділянки між Львівською міською радою Львівської області та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів.

3.Право користування на земельну ділянку, набуте за результатами проведенняземельних торгів у формі аукціону, підлягає державній реєстрації в порядкувизначеному чинним законодавством.

4. Ціна продажу лоту, право користування, яким набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладання договору оренди.

5. Переможець земельних торгів зобов’язується:

5.1. Відповідно до п. 6. ст. 135, п. 5. ст. 135, п. 31. ст. 137 Земельного кодексу України:

— сплатити Виконавцю земельних торгів винагороду у розмірі 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу права на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), що склалась за результатами торгів, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

— відшкодувати витрати на організацію і проведення торгів здійснюється учасником, що став переможцем;

5.2. Відповідно до п. 5. ст. 136 Земельного кодексу України:

— відшкодувати Організатору — Львівській міській раді Львівської області витрати, здійсненні на підготовку лоту до проведення земельних торгів в сумі: 15169грн.80коп. (П'ятнадцять тисяч сто шістдесят дев’ять грн.80коп.);

5.3. На виконання Ухвали № 3451 13 сесії 7-го скликання Львівської міської ради від 17.05.2018р.:

— відшкодувати управлінню земельних ресурсів департаменту містобудування витрати (видатки), здійснені організатором земельних торгів на їх проведення;

— отримати у встановленому порядку вихідні дані на проектування будівництва виробничо-складських підприємств ІІІ, IV, V шкідливості;

— приступити до освоєння земельної ділянки після укладання договору оренди землі;

—  забезпечити безперешкодний та цілодобовий доступ до існуючих на території земельної ділянки інженерних мереж для їх ремонту та обслуговування, дотримуватись правил використання земель в охоронній зоні відповідно до вимог інженерних служб міста і не чинити перешкод при будівництві нових інженерних мереж;

— використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням;

— виконувати обов’язки землекористувача земельної ділянки згідно з вимогами ст. 96 Земельного кодексу України;

— сплатити кошти за підготовку лота до продажу протягом трьох банківських днів з моменту укладання відповідного договору.

6. Переможцю земельних торгів, який відмовиться: від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору оренди земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору — гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст. 549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

Для участі в земельних торгах необхідно:

  1. Сплатити з рахунку, відкритого в банку :
  • реєстраційний внесок — 1003,50грн. на рахунок ПП «Фірма «СОМГІЗ» п/рUA823395000000026001904420002 в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок».
  • гарантійний внесок — 13559грн.23коп. (Тринадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять грн.23коп.) на рахунок ПП «Фірма «СОМГІЗ» п/рUA643395000000026002904420001 в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок».

2. Подати документи, що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м. Львів, вул. Сахарова, 46, відповідальна особа — Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244−30−92, +380961315421. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30. год. до 16.30.год., у п'ятницю — з 12.30. год. до 14.30.год.

3. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

Земельні торги у формі аукціону призначено на 05 листопада 2019р.

Останній день прийому заяв — 30 жовтня 2019р. до 16год.30хв.

Місце проведення торгів: м.Львів, пл. Ринок, 1, малий сесійний зал Львівської міської ради, 2-ий поверх.

Початок торгів о 10.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 07−00 год. до 09−40 год. за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, малий сесійний зал Львівської міської ради, 2-ий поверх.

ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ: сплачуються з рахунку Учасника та зараховуються на рахунок Виконавця. Призначення платежу: 1. «Реєстраційний 1003,50грн.,»; 2. «Гарантійний внесок 13559,23грн.». Прийом заяв та документів в робочі дні з 12.30 до 16.30 год. Останній день прийому 30.10.2019р. до 16год.30хв.