Управління комунальної власності Львівської міської ради інформує про продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону об’єкта малої приватизації комунальної власності

Управління комунальної власності Львівської міської ради інформує про продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону об’єкта малої приватизації комунальної власності м. Львова на вул. М.Туган-Барановського, 4.

Конкурс проводиться, згідно з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки» №4336-VI від 13.01.2012р. та Порядку продажу об'єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого наказом Фонду державного майна України №439 від 02.04.2012р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2012р. за №753/21066.

Продаж об'єктів малої приватизації за конкурсом проводиться ліцитатором у вигляді торгів "з голосу", полягає у передачі права власності покупцю, який взяв зобов'язання виконати умови конкурсу та запропонував найвищу ціну. Конкурсна пропозиція ціни - безумовна та невідклична пропозиція учасника конкурсу щодо ціни об'єкта малої приватизації, з якої розпочнуться торги. Початкова ціна об'єкта, запропонована учасниками конкурсу, не може бути нижчою за початкову ціну об'єкта з урахуванням ПДВ. Конкурсні пропозиції ціни, у яких запропонована покупцем ціна об'єкта нижче початкової ціни об'єкта, до подальшого розгляду не приймаються.

Адреса об’єкта: м. Львів, вул.М.Туган-Барановського, буд.4.

Назва об’єкта: нежитлові приміщення підвалу загальною площею

48,2 кв.м. розташовані в будинку, що перебуває на балансі ЛКП «Віра».

Адреса балансоутримувача: 79008, м. Львів, вул.Костя-Левицького,19.

Телефони балансоутримувача: (032) 275-06-01.

Код балансоутримувача за ЄДРПОУ: 20819374.

Ринкова вартість об’єкта без ПДВ – 91 406 грн. 00 коп.  

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ становить 109 687 грн. 00 коп.

Умови продажу:

 • дотримання норм чинного законодавства під час експлуатації об’єкта;
 • укладення договорів на комунальні послуги з експлуатаційними організаціями;
 • подальше використання об’єкта визначається покупцем;
 • об’єкт приватизації відчужується чи здається в оренду з дотриманням умов, на яких він був придбаний;
 • для участі у відкритому засіданні конкурсу (торгах «з голосу»), між претендентом на участь в конкурсі та спеціалізованою організацією (виконавцем торгів) -  ПП «Фірма СОМГІЗ»; укладається договір про участь в конкурсі;
 • покупець у триденний термін після підписання протоколу конкурсу сплачує виконавцю торгів суму у розмірі 5% від кінцевої ціни продажу об’єкта з ПДВ;
 • покупець сплачує вартість робіт з незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 878,00грн до укладення договору купівлі-продажу;
 • у випадку незарахування суми гарантійного внеску на рахунок управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради до 08 жовтня 2012р., відсутності або нереєстрації претендента чи його представника у вказаний час, подання неповного переліку документів, неналежно оформлених документів, подання заяви та передбаченого переліку документів після встановленого на це строку, неукладення зі спеціалізованою організацією (виконавцем торгів - ПП «Фірма СОМГІЗ») договору про участь у конкурсі, претендент не визначається учасником конкурсу;
 • у випадку непідписання переможцем конкурсу договору купівлі-продажу протягом встановленого терміну, комісія може прийняти рішення про укладення договору купівлі-продажу з учасником конкурсу, який запропонував наступну за переможцем найвищу ціну за об’єкт;
 • якщо переможець конкурсу відмовляється від підписання протоколу конкурсу в день його проведення або договору купівлі-продажу в редакції органу приватизації у встановлений комісією термін чи відмовляється сплатити повну вартість продажу об’єкта, то кошти в розмірі ціни продажу об’єкта стягують із цього покупця як неустойку (ст.549 ЦПК України) у судовому порядку згідно з чинним законодавством. Гарантійний внесок в такому випадку покупцю не повертають, а перераховують до міського бюджету.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.

Порядок розрахунків за придбаний об’єкт: покупець, який визнаний переможцем конкурсу, зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу заплатити грошові кошти за придбаний об’єкт. Договір купівлі-продажу в редакції органу приватизації укладається та нотаріально посвідчується протягом 5 календарних днів з дня затвердження органом приватизації результатів конкурсу.

Плата за подання заяви (реєстраційний внесок) у розмірі 17,00 грн. з ПДВ та кошти під час проведення розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37183003003071 в ГУДКСУ у Львівській області (м.Львів, вул.Костя Левицького,18), МФО 825014, код отримувача коштів 25558625.

Грошові кошти (гарантійний внесок) у розмірі 10 968 грн. 70 коп. без ПДВ, що становить 10% початкової вартості продажу об’єкта, перераховуються на р/р №37320004003071 у ГУДКСУ у Львівській області (м.Львів, вул.Костя Левицького,18), МФО 825014, код отримувача коштів 25558625.

Фізичні та юридичні особи, які бажають взяти участь в конкурсі, повинні подати згідно з робочим графіком  (фізичні особи - в центр обслуговування мешканців (Львівська міська рада, відділ адміністративних послуг, м. Львів, пл. Ринок,1), юридичні особи та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності – в Управління «Дозвільний офіс» Львівської міської ради, м. Львів, вул. Весняна, 4  такі документи:

 1. заява встановленої форми, заповнена друкованим способом;

 2. бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта, який повинен включати: - найменування і місцезнаходження об’єкта; - відомості про учасника конкурсу; - зобов’язання щодо виконання умов конкурсу;

(бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування може містити додаткові зобов'язання учасника конкурсу щодо подальшої експлуатації об'єкта).

 1. конкурсну пропозицію ціни за підписом покупця, зазначенням посади та прикладенням печатки - за наявності - (у запечатаному непрозорому конверті);

 2. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

 3. нотаріально засвідчена копія установчого документа (статут, установча угода) – для юридичних осіб;

 4. довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) – для фізичних осіб;

 5. * засвідчена копія паспорта громадянина України – особи, яка буде підписувати договір купівлі-продажу (1, 2, 11 сторінки);

 6. документ, що підтверджує право уповноваженої особи на підписання договору купівлі-продажу (згідно з установчим документом) – для юридичних осіб;

 7. документ на право представлення інтересів заявника, якщо документи подає уповноважена особа (нотаріально засвідчена довіреність);

 8. платіжний документ про внесення плати за подання заяви – 17,00 грн., у т.ч. ПДВ (для юридичних осіб – оплата тільки з р/р), яка перераховується управлінню комунальної власності департаменту економічної політики на р/р 37183003003071 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, код ЄДРПОУ 25558625;

 9. документ про внесення грошових коштів (гарантійного внеску) у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта, які перераховуються управлінню комунальної власності департаменту економічної політики на р/р 37320004003071 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, код ЄДРПОУ 25558625;

 10.  довідка з банку про відкриті поточні рахунки заявника, адресу банку, з якого будуть перераховуватися кошти;

 11. * два примірники копії витягу з рішення вищого керівного органу юридичної особи про прийняття рішення щодо участі в аукціоні, засвідчені заявником – для юридичних осіб;

 12. довідка про наявність та розмір державної частки у статутному фонді покупця за підписом керівника – для юридичних осіб (крім приватних підприємств).

* напис про засвідчення документа складається зі слів “Згідно з оригіналом“, найменування посади (для юридичних осіб), особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки (для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, за наявності), для фізичних осіб - складається зі слів “Згідно з оригіналом“, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Кінцевий строк прийому заяв для участі у конкурсі – 08 жовтня 2012р.

Засідання комісії щодо розгляду пропозицій заявників на участь у конкурсі та визначення списку учасників конкурсу, допущених до подання конкурсних пропозицій ціни, згідно з вимогами чинного законодавства, є закритим, та відбудеться  15 жовтня 2012 р. за адресою: м. Львів, пл.Галицька, 15, кімната  302 oб  11.00  год.

 Особи, які подали заяви та документи на участь в конкурсі та визначені конкурсною комісією як учасники конкурсу, допущені до подання конкурсних пропозицій ціни, зобов’язані до  19 жовтня 2012р. включно укласти договір про участь у відкритому засіданні конкурсу (торгах «з голосу») з ПП «Фірма СОМГІЗ» (м. Львів, вул. Сахарова, 46; тел. (032) 244-30-91; 244-30-92).

Час та місце ознайомлення з об’єктом: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні, отримати інформацію можна в балансоутримувача за телефонами: (032) 275-06-01 та в управлінні комунальної власності Львівської міської ради за телефонами: (032) 235-50-26, 297-55-18 з 1000 до 1700  год.

Адреса балансоутримувача (ЛКП «Віра»):  м. Львів, вул.Костя Левицького,19.

Час та місце проведення конкурсу: Відкрите засідання конкурсу з участю учасників конкурсу (торги «з голосу») відбудеться  23 жовтня 2012 р. за адресою: м.Львів, пл. Ринок,1, 2-й поверх, велика сесійна зала, 11.00 год. Реєстрація учасників конкурсу проводитиметься з 9.30 год. до 10.30 год. за місцем проведення конкурсу. Присутність претендентів на участь в конкурсі на реєстрації обов’язкова. Претенденти на участь в конкурсі повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, представники – довіреність, посвідчену нотаріально та оформлено з згідно з чинним законодавством, яка підтверджує повноваження претендентів (їх представників).