Оголошення про конкурс на проведення правової експертизи проекту Статуту територіальної громади міста Львова

1. Організатор конкурсу:

Управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради

Код ЄДРПОУ: 34857892

79006, м. Львів, пл. Ринок,1

2. Об’єкт  правової експертизи – проект Статуту територіальної громади міста Львова, напрацьований робочою групою відповідно до ухвали Львівської міської ради від 31.03.2016 №351.

Ознайомитись з проектом Статуту територіальної громади міста Львова можна за посиланням: www.lvivrada.gov.ua у розділі «Статут міста».

Кінцева версія проекту Статуту буде надана переможцям конкурсу не пізніше 10.11.2017.

3. Завдання правової експертизи:

3.1. Здійснити аналіз проекту Статуту територіальної громади міста Львова на відповідність чинному законодавству.

3.2. Визначити наслідки впливу проекту Статуту територіальної громади міста Львова на інтереси територіальної громади міста Львова.

3.3. Розробити, за необхідності, пропозиції та рекомендації щодо внесення до проекту Статуту необхідних змін і доповнень.

3.4. Підготувати обґрунтований науково-консультативний висновок щодо відповідності чинному законодавству проекту Статуту територіальної громади міста Львова та наслідків його впливу на інтереси територіальної громади міста Львова.

3.5. Здійснити правову експертизу проекту Статуту територіальної громади міста Львова.

3.6. Правова експертиза має бути проведена до 27.11.2017 року.

4. Вимоги до фахівців, експертів (експертних організацій), науковців:

4.1. Вища юридична освіта, висока кваліфікація. При цьому особам, які мають вчене звання та науковий ступінь, віддається перевага.

4.2. Досвід проведення правової експертизи подібних документів та висока професійна репутація.

5. Перелік документів для участі у конкурсі:

5.1. Заява щодо участі у конкурсі довільної форми,  підписана керівником установи або експертом фізичною особою -підприємцем.  У заяві обов’язково має бути вказана наступна інформація:

5.1.1. Посада, ПІБ експерта чи експертів, які будуть проводити експертизу.

5.1.2. Кваліфікація експерта чи експертів,  які будуть проводити експертизу.

5.1.3. Терміни проведення експертизи.

5.1.4. Вартість проведення експертизи.

5.1.5. Контактний номер телефону.

5.2. Документи, які необхідно додати до заяви:

Експерти – фізичні особи - підприємці надають:

1) засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця; 

2) засвідчені копії документів, що підтверджують наявність вищої юридичної освіти та відповідної кваліфікації експерта (свідоцтво, диплом, посвідчення тощо);

3) листа-довідку з інформацією про діяльність експерта (стаж, перелік та опис реалізованих, у тому числі на замовлення органів влади, робіт (наданих послуг) із зазначенням замовників тощо).

Експерти – юридичні особи надають:

1) засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; 

2) засвідчену копію статуту;

3) засвідчені копії документів, що підтверджують наявність вищої юридичної освіти та відповідної кваліфікації у фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з юридичною особою  чи залучаються на підставі цивільно-правових угод; 

4) листа-довідку з інформацією про діяльність експерта чи експертів (стаж, перелік та опис реалізованих, у тому числі на замовлення органів влади, робіт (наданих послуг) із зазначенням замовників тощо).

5.3. Заява подається у письмовій формі, підписана та скріплена печаткою (за наявності), у запечатаному конверті. На конверті вказується найменування та адреса учасника, назва конкурсу, назва та адреса замовника, маркування:

«Не відкривати до засідання конкурсної комісії»

Заяви з супровідними документами на участь у конкурсі на проведення правової експертизи проекту Статуту територіальної громади міста Львова надсилати за адресою: 79006, м. Львів, пл. Ринок,1 каб 220а.

6. Вартість експертизи: організатор конкурсу планує замовити від двох до трьох експертиз на загальну суму до 49000 грн.

7. Терміни конкурсу:

7.1. Заяви на участь у конкурсі можна подати до 06.11.2017 включно.

7.2. Переможців конкурсу буде визначено до 10.11.2017 включно.

8. Контактна особа з питань проведення конкурсу:

Євген Репало, провідний спеціаліст відділ зовнішніх зв'язків та правового забезпечення управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради, тел. 032 254-60-43, repalozhenya88@gmail.com.