Департамент фінансової політики Львівської міської ради оголошує конкурс щодо відбору послуг з андеррайтингу та послуг платіжного агента для випуску облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова 2018 року серії G та H

Департамент фінансової політики Львівської міської ради оголошує конкурс щодо відбору послуг з андеррайтингу та послуг платіжного агента для випуску облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова 2018 року серії G та H.

УМОВИ  КОНКУРСУ

щодо відбору послуг з андеррайтингу та послуг платіжного агента для випуску

 облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова 2018 року серії G та H

1. Загальні положення

1.1. Організатором проведення конкурсу є конкурсна комісія. Юридична адреса замовника: Україна, 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1 (рішення виконавчого комітету №359 від 06.04.2018р).

1.2. Департамент фінансової політики (надалі – Замовник) оголошує конкурс щодо надання послуг з андеррайтингу та послуг платіжного агента для випуску облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова 2018 року на загальну суму 440 000 000 грн., у тому числі серії G – 220 000 000 грн. та серії H – 220 000 000 грн. (надалі – Конкурс) та запрошує до участі у Конкурсі фінансово-банківські установи, які бажатимуть взяти участь у Конкурсі.

1.3. Умови Конкурсу щодо відбору послуг з андеррайтингу та платіжного агента для випуску облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова 2018 серій G та H оприлюднюються у засобах масової інформації та на офіційному сайті  Львівської міської ради у мережі Інтернет.

1.4. Мета випуску облігацій: використання коштів від випуску облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова серій G та H  в сумі 440 000 000 грн. на забезпечення фінансування заходів з розвитку інфраструктури м. Львова (номінальна вартість облігації – 1 000 грн.).

1.5. Умови Конкурсу щодо відбору послуг з андеррайтингу та платіжного агента з випуску облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова  2018 року  серій G та H на загальну суму – 440 000 000 грн. (надалі – Умови конкурсу) повинні бути враховані учасниками при підготовці своїх пропозицій. Умови конкурсу містять конкретні положення та умови, які будуть включені до договору, що укладатиметься між департаментом фінансової політики Львівської міської ради та переможцем Конкурсу.

2. Вид і місце надання послуг

2.1. Послуги, щодо яких проводиться цей Конкурс, включають наступне:

2.1.1. Організація розміщення випуску облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова серії G – 220 000 000 грн. та серії H – 220 000 000 грн. у будь-який час після виникнення правових підстав для здійснення розміщення випуску, але не пізніше ніж 30 червня 2018 року з правом пріоритетного викупу облігацій під час первинного розміщення.

2.1.2. Підготовка та подання документів згідно з даними, які будуть надаватися Замовником, для реєстрації випуску облігацій у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України (надалі – НКЦПФР).

2.1.3. Найм ліцензованої та кваліфікованої третьої сторони для надання послуг платіжного агента або виконання функцій платіжного агента андеррайтером.

2.1.4. Надання консультацій Замовнику щодо характеристик випуску облігацій з врахуванням умов Замовника, визначених технічною частиною цих умов конкурсу.

2.1.5. Організація лістингу облігацій на ПФТС та підтримка лістингу протягом періоду обігу облігацій.

2.1.6. Виставлення котирування за облігаціями на ПФТС протягом всього періоду обігу облігацій.

2.2. Андеррайтер зобов’язується сплатити витрати з розміщення облігацій на:

2.2.1. Необхідну публікацію інформації про випуск облігацій.

2.2.2. Присвоєння коду цінних паперів ISIN.

2.2.3. Оплату послуг депозитарію.

2.2.4. Оплату послуг ПФТС.

2.2.5. Оплату послуг платіжного агента і, у разі необхідності, зберігача.

2.2.6. Інші витрати, необхідні  для  розміщення облігацій внутрішньої  місцевої позики м. Львова серій G та H.

2.3. Витрати андеррайтера на його послуги, зазначені у пункті 2.2 цих умов конкурсу, будуть компенсовані йому емітентом після надання андеррайтером фінансового звіту та підтверджуючих документів про здійснення виплат.

3. Терміни надання послуг

3.1. Послуга з розміщення облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова серій G та H вважається виконаною з моменту розміщення останньої облігації.

4. Місце і терміни подання пропозицій

4.1. Для участі у Конкурсі учасник подає наступні документи: 

4.1.1. Інформацію, яка вимагається технічною частиною, наведеною у додатку 1 до цих умов конкурсу.

4.1.2. Пропозицію учасника конкурсу за формою, яка наведена у додатку 2 до цих умов конкурсу.

4.1.3. Інформацію про кваліфікацію учасника за формою, яка наведена у додатку 3 до цих умов конкурсу.

4.2. Документи, які подаються учасником Конкурсу, підписуються уповноваженою особою учасника, завіряються печаткою та в одному примірнику подаються у запечатаному конверті з маркуванням (додаток 4 до цих умов конкурсу) за адресою: Україна, 79006, м. Львів, пл. Ринок 1, Конкурсна комісія (Департамент фінансової політики Львівської міської ради Тел. (032) 2975986) у термін до 12.00 год. (за київським часом) 25.04.2018.

4.3. Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію, яка не може бути у подальшому змінена.

4.4. Після закінчення терміну, зазначеного у пункті 4.2 цих умов конкурсу, пропозиції від учасників не приймаються.

5. Розкриття пропозицій

5.1. Розкриття пропозицій відбудеться о 15.00 год. (за київським часом) 25.04.2018.

6. Відхилення пропозицій

6.1. Конкурсна комісія відхиляє пропозиції учасників, якщо вони не відповідають Умовам конкурсу.

6.2. Конкурсна комісія може відхилити всі пропозиції. При цьому ні Конкурсна комісія, ні Замовник не несуть жодної відповідальності перед учасниками Конкурсу.  

7. Визначення найкращої пропозиції учасника-переможця

7.1. Учасником-переможцем визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає Умовам конкурсу, пропонує найнижчу річну відсоткову ставку за випуском облігацій та оплату за свої послуги до 50 000 грн.

7.2. У разі подання учасниками двох однакових найкращих пропозицій щодо розміру річної відсоткової ставки останнім надається два дні для підготовки та подання додаткових пропозицій. У такому разі переможцем визнається учасник, який подав найкращу додаткову пропозицію.

7.3. Письмове повідомлення про результати визначення найкращої пропозиції учасника-переможця надсилається Замовником всім учасникам.

7.4. Договори (послуг андеррайтингу та послуг платіжного агента) з переможцем конкурсу укладаються у строк протягом 10-ти робочих днів з дня визначення переможця.

7.5. У разі відмови учасника-переможця від укладення договору у прийнятній для Замовника формі у строк, вказаний у пункті 7.4 цих умов конкурсу, Конкурсна комісія має право відхилити пропозицію такого учасника, відкликати своє рішення про визначення його переможцем і повторно розглянути пропозиції решти учасників з метою визначення переможця відповідно до пункту 7.1 цих умов конкурсу.