Львівське комунальне підприємство «Міський центр інформаційних технологій» є структурним підрозділом департаменту розвитку Львівської міської ради.

Мета створення

 • Створення, забезпечення функціонування та розвитку комп’ютерних інформаційних систем Львівської міської ради (в тому числі «Львівська Інтегрована Система Обробки Інформації» виконавчого комітету Львівської міської ради).
 • Виконання робіт, надання послуг та реалізація продукції для повноцінного насичення регіонального ринку товарами та послугами, для більш повного задоволення потреб фізичних та юридичних осіб (користувачів) в інформаційних послугах, що надаються в рамках і за допомогою Інформаційної Системи.
 • Здійснення технічного забезпечення діяльності Інформаційних Систем.
 • Здійснення системного та технічного забезпечення проходження інформації в Інформаційних Системах.
 • Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на розширення функціональних та інформативних можливостей Інформаційних Систем відповідно до потреб вдосконалення управління комунальним господарством Львова.
 • Підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів при здійсненні забезпечення діяльності Львівської міської ради та її виконавчих органів інтегрованими інформаційними системами.
 • Створення додаткових місць праці, покращення економічних та соціальних умов працівників Підприємства.

Історія

Підприємство створене Львівською міською радою, ухвалою №4 від 09.08.1998 року. 1 квітня 2000 року відбулася реорганізація госпрозрахункового підприємства «Відділ супроводу електронно-обчислювальної техніки» (створеного у 1995 році), після якого створюється ЛКП «Міський центр інформаційних технологій».

На даний момент ЛКП підпорядковане Департаменту розвитку Львівської міської ради, відповідно до діючої структури Львівської міської ради, що затверджено ухвалою сесії міської ради №1467 від 09.02.2017 «Про затвердження переліку львівських комунальних підприємств у розрізі уповноважених органів та галузевих управлінь».

На сьогодні у підприємстві працює 47 працівників, а на балансі є понад 800 одиниць техніки.

Послуги

 • Доступ та підтримка систем електронного документообігу.
 • Доступ та підтримка програмного забезпечення «Кошторис».
 • Доступ та підтримка програмного забезпечення (Гаряча лінія).
 • Доступ та підтримка програмного забезпечення (облік мешканців).
 • Доступ до картографічного програмного забезпечення.
 • Обслуговування базового програмного забезпечення
 • Технічний супровід системи голосування (озвучення сесійного залу).
 • Ведення порядку денного, протоколів, витягів та результатів голосувань.
 • Обслуговування  системи обліку робочого часу.
 • Підготовка медіаконтенту та запис на носій.
 • Обслуговування вузла відеонагляду DVR.
 • Підтримка та обслуговування IP камер.
 • Обслуговування зв'язку і оповіщення в захищеному пункті керування.
 • ЛІСОІ.
 • Поновлення електронної карти міста на картографічному сервері ЛМР.
 • Обслуговування системи передачі даних.
 • Обслуговування та підтримка служб Active Directory IT середовища Львівської міської ради.

Основні напрямки роботи

 • Розробка технічних завдань для впровадження нового програмного забезпечення.
 • Робота з базами даних:
  • Проектування баз даних
  • Створення програмних продуктів, пов'язаних з обліком даних.
  • Використання електронної карти з метою візуального відображення місця розташування об'єктів та отримання інформації по цих об'єктах (якщо вона обліковується в базі даних) при роботі в інтерфейсі роботи з картою.
  • Адміністрування баз даних
  • Рекомендації замовнику щодо адміністративних заходів, необхідних для оптимізації обліку інформації конкретних систем обліку даних.
 • Супровід розроблених програмних продуктів
 • Впровадження електронної системи обліку мешканців для паспортних столів, адаптація під потреби конкретного замовника.
 • Розробка, впровадження та адміністрування електронного документообігу на базі "Lotus Notes" з використанням системи обліку кадрів та гнучким розмежуванням прав доступу користувачів.
 • Установка та настройка операційної системи "LINUX"
 • Системне адміністрування внутрішньої мережі та доступу до INTERNET'у.
 • Навчання роботі на ПК:
  • ­Базовий курс по роботі з операційною системою WINDOWS та початковий курс роботи з офісними програмами;
  • ­Розширений курс роботи з офісними програмами
  • ­Робота в мережі INTERNET, електронною поштою;
  • ­Робота користувача в оболонці "Lotus Notes".
  • ­Освоєння роботи користувача в будь-якому програмному середовищі при наявності інструкцій та проведення відповідного навчання для груп користувачів.