Бюджет охорони здоров’я на 2014 рік

Бюджет охорони здоров’я на 2014 рік із внесеними змінами і доповненням затверджено у сумі 439 242,3 тис. грн. та виконано на 99,4%  від запланованої суми у зв’язку із недофінансуванням у грудні 2014 року поточних видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, поточний ремонт обладнання та інвентарю та інші поточні видатки. Фактичне фінансування на одного мешканця за звітний період склало 575,9 грн. проти 555,4 грн. 2013 року