Департамент міської агломерації

Графік роботи


Понеділок09:00-17:00Четвер09:00-17:00
Вівторок09:00-17:00П'ятниця09:00-16:00
Середа09:00-17:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 122

Контакти Офісів громади: https://city-adm.lviv.ua/lmr/lviv-community

Управління, які входять до складу департаменту або перебувають у його підпорядкуванні


Повноваження


4.1. До компетенції управління належать такі повноваження:
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
4.1.5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
4.1.6. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.1.7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
4.1.8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.
4.1.9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.
4.1.10. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності.
4.1.11. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
4.1.12. Підготовка документів щодо ініціювання та проведення переговорів щодо співробітництва Львівської міської територіальної громади з іншими територіальними громадами.
4.1.13. Підготовка та подання на розгляд ради та її виконавчого комітету проектів документів щодо схвалення проекту договору про співробітництво територіальних громад або меморандуму про співпрацю з територіальною громадою села, селища, міста.
4.1.14. Організаційно-технічне та/або фінансове забезпечення реалізації укладених договорів про співробітництво територіальних громад або меморандумів про співпрацю.
4.1.15. Участь у підготовці проектів розвитку території населених пунктів та міської агломерації для фінансування за рахунок бюджетних програм співфінансування, які реалізуються на рівні держави та Львівської області.
4.1.16. Здійснення заходів щодо реалізації спільних інвестиційних проектів у співпраці з територіальними громадами сіл, селищ, міст, у тому числі із залученням кредитних та/або грантових коштів для фінансування зазначених проектів.
4.1.17. Моніторинг реалізації проектів, які фінансуються за кошти бюджету Львівської міської територіальної громади, на території приєднаних населених пунктів.
4.1.18. Організація та координація процесу подачі, аналізу, голосування, а також контроль за виконанням проектів згідно із затвердженим радою положенням про громадський бюджет Львівської міської територіальної громади.
4.1.19. Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою популяризації громадського бюджету Львівської міської територіальної громади, та інших механізмів участі мешканців у місцевому самоврядуванні у частині громадського бюджету, конкурсу соціально-культурних проектів, програми колективного фінансування соціально-культурних проектів на території Львівської міської територіальної громади.
4.1.20. Адміністрування проведення конкурсу соціально-культурних проектів та супровід реалізації проектів за напрямком розвитку громадянського суспільства та розвитку мікрогромад Львівської міської територіальної громади.
4.1.21. Участь у розвитку соціально-економічного та культурного потенціалу Львівської міської територіальної громади у рамках міжмуніципального співробітництва з іншими громадами.
4.1.22. Здійснення інформаційних та консультаційних заходів на території локальних мікрогромад Львівської міської територіальної громади.
4.1.23. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови, наказів директора департаменту міської агломерації.

Основні завдання


2.1. Основними завданнями управління є:
2.1.1. Реалізація повноважень міської ради у сфері територіального співробітництва.
2.1.2. Забезпечення комплексної взаємодії Львівської міської територіальної громади з іншими громадами Львівської області.
2.1.3. Створення умов для соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Львівської міської територіальної громади.

Положення


1. Загальні положення


1.1. Управління територіального співробітництва департаменту міської агломерації Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим заступнику міського голови з містобудування, директору департаменту міської агломерації.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту міської агломерації, іншими нормами законодавства України.
1.4. Управління не є юридичною особою, має самостійний бланк зі своїм найменуванням.
1.5. Повне найменування управління: управління територіального співробітництва департаменту міської агломерації Львівської міської ради.
1.6. Юридична адреса управління: 79008, пл. Ринок, 1, м. Львів.


2. Основні завдання


2.1. Основними завданнями управління є:
2.1.1. Реалізація повноважень міської ради у сфері територіального співробітництва.
2.1.2. Забезпечення комплексної взаємодії Львівської міської територіальної громади з іншими громадами Львівської області.
2.1.3. Створення умов для соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Львівської міської територіальної громади.

3. Структура та організація роботи


3.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту міської агломерації у порядку, визначеному законодавством.
Начальник управління, який за посадою є заступником директора департаменту міської агломерації, безпосередньо підпорядкований директору департаменту міської агломерації, йому підконтрольний та підзвітний.
3.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
3.2.1. Відділ розвитку мікрогромад та громадських ініціатив.
3.2.2. Відділ координації та планування.

3.2.3. Підпункт 3.2.3 пункту 3.2 вилучено згідно з рішенням виконавчого комітету від 02.12.2022 № 1182

3.3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту міської агломерації за поданням начальника управління, у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
3.4. Начальник управління має двох заступників, у тому числі одного заступника, який не очолює відділ.
Заступника начальника управління та заступника начальника управління – начальника відділу розвитку мікрогромад та громадських ініціатив призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством. Заступник начальника управління та заступник начальника управління – начальник відділу розвитку мікрогромад та громадських ініціатив виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.
Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту міської агломерації.
3.5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
3.6. Начальник управління:
3.6.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, заступником міського голови з містобудування, директором департаменту міської агломерації за виконання покладених на управління завдань.
3.6.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
3.6.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
3.6.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту міської агломерації.
3.6.5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
3.6.6. Вносить директору департаменту міської агломерації подання про призначення на посади та звільнення з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), приймає участь в організації та проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад в управлінні, проведенні їх оцінки, застосуванні заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань) тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
3.6.7. Для заступників начальника управління визначає міру відповідальності, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
3.6.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
3.6.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту міської агломерації.


4. Компетенція управління


4.1. До компетенції управління належать такі повноваження:
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
4.1.5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
4.1.6. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.1.7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
4.1.8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.
4.1.9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.
4.1.10. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності.
4.1.11. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
4.1.12. Підготовка документів щодо ініціювання та проведення переговорів щодо співробітництва Львівської міської територіальної громади з іншими територіальними громадами.
4.1.13. Підготовка та подання на розгляд ради та її виконавчого комітету проектів документів щодо схвалення проекту договору про співробітництво територіальних громад або меморандуму про співпрацю з територіальною громадою села, селища, міста.
4.1.14. Організаційно-технічне та/або фінансове забезпечення реалізації укладених договорів про співробітництво територіальних громад або меморандумів про співпрацю.
4.1.15. Участь у підготовці проектів розвитку території населених пунктів та міської агломерації для фінансування за рахунок бюджетних програм співфінансування, які реалізуються на рівні держави та Львівської області.
4.1.16. Здійснення заходів щодо реалізації спільних інвестиційних проектів у співпраці з територіальними громадами сіл, селищ, міст, у тому числі із залученням кредитних та/або грантових коштів для фінансування зазначених проектів.
4.1.17. Моніторинг реалізації проектів, які фінансуються за кошти бюджету Львівської міської територіальної громади, на території приєднаних населених пунктів.
4.1.18. Організація та координація процесу подачі, аналізу, голосування, а також контроль за виконанням проектів згідно із затвердженим радою положенням про громадський бюджет Львівської міської територіальної громади.
4.1.19. Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою популяризації громадського бюджету Львівської міської територіальної громади, та інших механізмів участі мешканців у місцевому самоврядуванні у частині громадського бюджету, конкурсу соціально-культурних проектів, програми колективного фінансування соціально-культурних проектів на території Львівської міської територіальної громади.
4.1.20. Адміністрування проведення конкурсу соціально-культурних проектів та супровід реалізації проектів за напрямком розвитку громадянського суспільства та розвитку мікрогромад Львівської міської територіальної громади.
4.1.21. Участь у розвитку соціально-економічного та культурного потенціалу Львівської міської територіальної громади у рамках міжмуніципального співробітництва з іншими громадами.
4.1.22. Здійснення інформаційних та консультаційних заходів на території локальних мікрогромад Львівської міської територіальної громади.
4.1.23. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови, наказів директора департаменту міської агломерації.

5. Права управління


5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
5.1.6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
5.1.9. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
5.1.10. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

6. Фінансування та матеріально-технічне
забезпечення діяльності управління


6.1. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади у межах видатків, затверджених у кошторисі департаменту міської агломерації, у складі якого перебуває управління.
6.2. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
6.3. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.

7. Відповідальність посадових осіб управління


7.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.


8. Заключні положення


8.1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.Керуючий справами
виконкому Н. Алєксєєва


Оновлено: 25.10.2023, 11:30