Департамент містобудування

Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови з містобудування.

Департамент є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на нього у встановленому порядку.

Графік роботи


Понеділок 09:00-18:00 Четвер 09:00-18:00
Вівторок 09:00-18:00 П'ятниця 09:00-18:00
Середа 09:00-18:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 13:45

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1

Повноваження


 • Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
 • Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
 • Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
 • Підготовка проєктів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проєктів актів відповідно до компетенції.
 • Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису видатків у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури департаменту.
 • Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування департаменту, підприємств, установ і організацій, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. У межах, визначених міською радою та виконавчим комітетом, здійснення фінансування підприємств, установ і організацій, які перебувають у підпорядкуванні виконавчих органів, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.
 • Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їхнім цільовим використанням.
 • Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
 • Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль (зокрема за дотриманням правил технічної, протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих підприємств, установ і організацій, розгляд проєктів їхніх планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку.
 • Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих комунальних підприємств, контроль за їхнім виконанням, встановлення посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств та визначення подальшої стратегії їхнього розвитку.
 • Призначення керівників підприємств, установ і організацій, які перебувають у підпорядкуванні департаменту, укладення контрактів з ними за попереднім погодженням Львівського міського голови.
 • Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних підприємств, установ і організацій та подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їхньої мережі відповідно до потреб Львівської міської територіальної громади.
 • Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані департаменту підприємства, установи, організації, а також приміщень, які перебувають в оренді цих підприємств, установ та організацій.
 • Погодження інвестиційних програм підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій.
 • Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання. Укладення господарських та інших договорів.
 • Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
 • Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
 • Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.
 • Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями. Забезпечення вимог законодавства України щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.
 • Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями.
 • Представництво інтересів департаменту в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі виданої керівником довіреності.
 • Представництво інтересів департаменту у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
 • Затвердження/погодження установчих документів (статутів, положень) підпорядкованих департаменту підприємств, установ та організацій.
 • Списання з балансу комунального майна (основних фондів) департаменту та комунальних підприємств, установ, організацій у порядку, встановленому міською радою.
 • На підставі затвердженої міською радою містобудівної документації підготовка висновків і пропозицій щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб.
 • На підставі рішень ради або судових рішень укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, договорів купівлі-продажу прав оренди земельних ділянок, у тому числі викуплених з аукціону, договорів міни земельних ділянок, договорів оренди та суборенди земельних ділянок, договорів суперфіцію, договорів про встановлення земельних сервітутів, договорів (угод) про відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне землекористування, договорів емфітевзису, інших цивільно-правових угод, підписання змін та доповнень до вищезазначених договорів, розірвання договорів, на підставі ухвал міської ради, накладення та зняття заборон на земельні ділянки.
 • Координація у межах своєї компетенції діяльності підприємств, установ та організацій будь-якої форми власності, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проєктування, виготовлення технічних документацій із землеустрою, надають інші послуги у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин.
 • Розробка та впровадження за погодженням з департаментом економічного розвитку тарифів для оплати послуг, які надаються підпорядкованими підприємствами, здійснення контролю за їх дотриманням.
 • Подання міській раді висновків та пропозицій щодо проведення екологічного аудиту, укладення на підставі рішення ради договорів на проведення екологічного аудиту.
 • Здійснення у межах повноважень контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення.
 • Подання висновків та пропозицій міській раді про проведення екологічної експертизи щодо об’єктів чи виду діяльності; організація проведення екологічної експертизи на підставі відповідного рішення ради у межах здійснення функцій уповноваженої особи.
 • Погодження поточних та перспективних планів роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.
 • Подання пропозицій щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
 • Забезпечення розроблення та подання на затвердження міською радою Правил благоустрою Львівської міської територіальної громади.
 • Здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд і об’єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо.
 • Погодження проєктів палацово-паркових, паркових та інших ландшафтних перетворень.
 • Організація робіт з озеленення у межах здійснення функцій уповноваженої особи.
 • Укладання додаткових угод до діючих договорів оренди землі та суборенди земельних ділянок без прийняття відповідного рішення Львівської міської ради (за винятком договорів оренди землі, на яких відсутні об’єкти нерухомого майна, та договорів оренди земельних ділянок, наданих для обслуговування тимчасових споруд (павільйонів, кіосків тощо):
 • Щодо зміни сторони орендаря/суборендаря у разі набуття права власності іншою особою на об’єкт/об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, будівлю або споруду), що розташовані на орендованій/суборендованій земельній ділянці, без зміни істотних умов договорів (за винятком орендної плати за землю), цільового призначення та мети використання земельної ділянки.
 • Щодо поновлення договорів оренди/суборенди землі на той самий строк без зміни істотних умов договорів (за винятком орендної плати за землю), цільового призначення та мети використання земельної ділянки, у разі належного виконання орендарями/суборендарями обов’язків за умовами договорів.
 • Здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, а саме за: виконанням власниками і користувачами земель комплексу необхідних заходів із захисту земель від заростання бур’янами, чагарниками; дотриманням режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, а також вимог законодавства щодо збереження захисних насаджень і межових знаків; виконанням землевласниками та землекористувачами вимог щодо використання земель за цільовим призначенням, розміщенням, проєктуванням, будівництвом, введенням у дію об’єктів, що негативно впливають на стан земель, експлуатацією, збереженням протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень.
 • Внесення до органів виконавчої влади або Львівської міської ради клопотання щодо:
 • Приведення у відповідність із законодавством України прийнятих рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель.
 • Припинення будівництва та експлуатації об’єктів у разі порушення вимог земельного законодавства України до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків.
 • Припинення права користування земельною ділянкою відповідно до законодавства України.
 • Розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 52, ст. ст. 53, 53-1, 54, ч. 1 ст. 56, ст. 188-56, та накладення адміністративних стягнень.
 • Підготовка матеріалів для передачі їх в юридичний департамент для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про: розірвання договору оренди, емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки або договору про встановлення земельного сервітуту; припинення права постійного користування земельною ділянкою; відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився.
 • Вжиття відповідно до законодавства України заходів щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам.
 • Здійснення заходів державного нагляду (контролю) відповідно до законодавства України.
 • Визначення переліку суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді, відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).
 • Здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) відповідно до річних планів проведення заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період та планів проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю).
 • Контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також за додержанням режиму використання їх територій.
 • Спільно з департаментом житлового господарства та інфраструктури здійснення інвентаризації та обліку земельних ділянок, зайнятих інженерними мережами.
 • Спільно з іншими виконавчими органами аналіз своєчасності та повноти сплати орендної плати за використання земельних ділянок, зайнятих інженерними мережами.
 • Забезпечення ведення претензійної і позовної роботи, забезпечення здійснення представництва інтересів департаменту містобудування, Львівської міської ради, виконавчого комітету, інших виконавчих органів міської ради з питань, визначених актами міської ради та її виконавчого комітету (самопредставництво органів місцевого самоврядування).
 • За зверненням структурних підрозділів подання позовів та представництво інтересів у суді щодо стягнення орендної плати, відшкодування втрат від недоотриманих коштів за фактичне землекористування; стягнення безпідставно збережених коштів та збитків за користування земельними ділянками комунальної власності; відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, а також вжиття заходів щодо тимчасових споруд, які розміщені на земельних ділянках комунальної власності, у тому числі повернення/звільнення самовільно занятих земельних ділянок, на яких розташовані тимчасові споруди.
 • Сплата судового збору та інших судових витрат у судових справах, у яких працівники департаменту містобудування здійснюють представництво інтересів департаменту та підпорядкованих департаменту структурних підрозділів, Львівської міської ради, виконавчого комітету, інших виконавчих органів міської ради.
 • Укладення договорів оренди землі в комплексі з розташованими на ній водними об’єктами у порядку, визначеному земельним законодавством України.

Основні завдання


 • Здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів Львівської міської територіальної громади у сфері містобудування, архітектури, земельних відносин, екології, ландшафтного планування та благоустрою.
 • Реалізація політики міської ради у сфері містобудування, екології, благоустрою, розробки та виконання містобудівних та екологічних програм.
 • Забезпечення контролю за охороною навколишнього середовища, дотримання екологічних норм та стандартів.
 • Реалізація політики міської ради у сфері управління землями, створення умов для раціонального та економічно обґрунтованого використання земель.
 • Аналіз стану містобудування на території Львівської міської територіальної громади, розробка і подання на затвердження містобудівної документації (генеральних планів, планів зонування території, детальних планів та внесення змін до них) та реалізація відповідно до затвердженої містобудівної документації плану розвитку і забудови Львівської міської територіальної громади.
 • Організація та ведення містобудівного кадастру Львівської міської територіальної громади.
 • Формування сприятливого життєвого середовища, досягнення естетичної виразності об’єктів архітектури.
 • Координація здійснення державного контролю за використанням та охороною земель на території Львівської міської територіальної громади.

Положення


Загальні положення

1.1. Департамент містобудування Львівської міської ради (надалі – департамент) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
1.2. Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові та підпорядкований заступнику міського голови з містобудування (відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“).
1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.
1.4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
1.5. Повне найменування департаменту: департамент містобудування Львівської міської ради.
1.6. Юридична адреса департаменту: пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями департаменту є:
2.1.1. Здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів Львівської міської територіальної громади у сфері містобудування, архітектури, земельних відносин, екології, ландшафтного планування та благоустрою.
2.1.2. Реалізація політики міської ради у сфері містобудування, екології, благоустрою, розробки та виконання містобудівних та екологічних програм.
2.1.3. Забезпечення контролю за охороною навколишнього середовища, дотримання екологічних норм та стандартів.
2.1.4. Реалізація політики міської ради у сфері управління землями, створення умов для раціонального та економічно обґрунтованого використання земель.
2.1.5. Аналіз стану містобудування на території Львівської міської територіальної громади, розробка і подання на затвердження містобудівної документації (генеральних планів, планів зонування території, детальних планів та внесення змін до них) та реалізація відповідно до затвердженої містобудівної документації плану розвитку і забудови Львівської міської територіальної громади.
2.1.6. Організація та ведення містобудівного кадастру Львівської міської територіальної громади.
2.1.7. Формування сприятливого життєвого середовища, досягнення естетичної виразності об’єктів архітектури.
2.1.8. Координація здійснення державного контролю за використанням та охороною земель на території Львівської міської територіальної громади.

3. Структура та організація роботи

3.1. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням заступника міського голови з містобудування у порядку, визначеному законодавством.
Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови з містобудування, йому підконтрольний та підзвітний.
3.2. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:
3.2.1. Апарат департаменту.
3.2.2. Відділ організаційної роботи та діловодства.
3.2.3. Відділ правового забезпечення.
3.3. У підпорядкуванні департаменту є такі виконавчі органи:
3.3.1. Управління архітектури та урбаністики.
3.3.2. Управління земельних ресурсів.
3.3.3. Управління екології та природних ресурсів.
3.3.4. Управління державного контролю за використанням та охороною земель.
3.4. Структурні підрозділи департаменту (управління, відділи) очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) за погодженням з заступником міського голови з містобудування у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету. Начальники підпорядкованих департаменту управлінь, які мають статус юридичної особи, призначають на посади та звільняють з посад начальників структурних підрозділів цих управлінь та відділів (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) за погодженням з директором департаменту у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
3.5. Директор департаменту має трьох заступників (у тому числі одного заступника, який не очолює управління), яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням директора департаменту за погодженням з заступником міського голови з містобудування у порядку, визначеному законодавством.
Заступники директора департаменту виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених директором департаменту.
Інших працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.
3.6. Департамент видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
3.7. Директор департаменту:
3.7.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом та заступником міського голови з містобудування за виконання покладених на департамент завдань.
3.7.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів департаменту.
3.7.3. У процесі реалізації завдань та функцій департаменту забезпечує взаємодію департаменту з іншими виконавчими органами міської ради.
3.7.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови.
3.7.5. Підписує видані у межах компетенції департаменту накази, організовує перевірку їх виконання.
3.7.6. Призначає на посади та звільняє з посад працівників департаменту, організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад у департаменті, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, службових відряджень працівникам департаменту, проведення їх оцінки, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
3.7.7. Для заступників директора департаменту визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
3.7.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників (окрім підпорядкованих структурних підрозділів, які мають статус юридичної особи) вирішує питання преміювання, надбавок, доплат, присвоєння рангів, службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

4. Компетенція департаменту

4.1. До компетенції департаменту належать такі повноваження:
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4.1.4. Підготовка проєктів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проєктів актів відповідно до компетенції.
4.1.5. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису видатків у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури департаменту.
4.1.6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування департаменту, підприємств, установ і організацій, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. У межах, визначених міською радою та виконавчим комітетом, здійснення фінансування підприємств, установ і організацій, які перебувають у підпорядкуванні виконавчих органів, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.
4.1.7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їхнім цільовим використанням.
4.1.8. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
4.1.9. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль (зокрема за дотриманням правил технічної, протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих підприємств, установ і організацій, розгляд проєктів їхніх планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку.
4.1.10. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих комунальних підприємств, контроль за їхнім виконанням, встановлення посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств та визначення подальшої стратегії їхнього розвитку.
4.1.11. Призначення керівників підприємств, установ і організацій, які перебувають у підпорядкуванні департаменту, укладення контрактів з ними за попереднім погодженням Львівського міського голови.
4.1.12. Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних підприємств, установ і організацій та подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їхньої мережі відповідно до потреб Львівської міської територіальної громади.
4.1.13. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані департаменту підприємства, установи, організації, а також приміщень, які перебувають в оренді цих підприємств, установ та організацій.
4.1.14. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій.
4.1.15. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання. Укладення господарських та інших договорів.
4.1.16. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
4.1.17. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.1.18. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.
4.1.19. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями. Забезпечення вимог законодавства України щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.
4.1.20. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями.
4.1.21. Представництво інтересів департаменту в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі виданої керівником довіреності.
4.1.22. Представництво інтересів департаменту у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
4.1.23. Затвердження/погодження установчих документів (статутів, положень) підпорядкованих департаменту підприємств, установ та організацій.
4.1.24. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) департаменту та комунальних підприємств, установ, організацій у порядку, встановленому міською радою.
4.1.25. На підставі затвердженої міською радою містобудівної документації підготовка висновків і пропозицій щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб.
4.1.26. На підставі рішень ради або судових рішень укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, договорів купівлі-продажу прав оренди земельних ділянок, у тому числі викуплених з аукціону, договорів міни земельних ділянок, договорів оренди та суборенди земельних ділянок, договорів суперфіцію, договорів про встановлення земельних сервітутів, договорів (угод) про відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне землекористування, договорів емфітевзису, інших цивільно-правових угод, підписання змін та доповнень до вищезазначених договорів, розірвання договорів, на підставі ухвал міської ради, накладення та зняття заборон на земельні ділянки.
4.1.27. Координація у межах своєї компетенції діяльності підприємств, установ та організацій будь-якої форми власності, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проєктування, виготовлення технічних документацій із землеустрою, надають інші послуги у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин.
4.1.28. Розробка та впровадження за погодженням з департаментом економічного розвитку тарифів для оплати послуг, які надаються підпорядкованими підприємствами, здійснення контролю за їх дотриманням.
4.1.29. Подання міській раді висновків та пропозицій щодо проведення екологічного аудиту, укладення на підставі рішення ради договорів на проведення екологічного аудиту.
4.1.30. Здійснення у межах повноважень контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення.
4.1.31. Подання висновків та пропозицій міській раді про проведення екологічної експертизи щодо об’єктів чи виду діяльності; організація проведення екологічної експертизи на підставі відповідного рішення ради у межах здійснення функцій уповноваженої особи.
4.1.32. Погодження поточних та перспективних планів роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.
4.1.33. Подання пропозицій щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
4.1.34. Забезпечення розроблення та подання на затвердження міською радою Правил благоустрою Львівської міської територіальної громади.
4.1.35. Здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд і об’єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо.
4.1.36. Погодження проєктів палацово-паркових, паркових та інших ландшафтних перетворень.
4.1.37. Організація робіт з озеленення у межах здійснення функцій уповноваженої особи.
4.1.38. Укладання додаткових угод до діючих договорів оренди землі та суборенди земельних ділянок без прийняття відповідного рішення Львівської міської ради (за винятком договорів оренди землі, на яких відсутні об’єкти нерухомого майна, та договорів оренди земельних ділянок, наданих для обслуговування тимчасових споруд (павільйонів, кіосків тощо):
4.1.38.1. Щодо зміни сторони орендаря/суборендаря у разі набуття права власності іншою особою на об’єкт/об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, будівлю або споруду), що розташовані на орендованій/суборендованій земельній ділянці, без зміни істотних умов договорів (за винятком орендної плати за землю), цільового призначення та мети використання земельної ділянки.
4.1.38.2. Щодо поновлення договорів оренди/суборенди землі на той самий строк без зміни істотних умов договорів (за винятком орендної плати за землю), цільового призначення та мети використання земельної ділянки, у разі належного виконання орендарями/суборендарями обов’язків за умовами договорів.
4.1.39. Здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, а саме за: виконанням власниками і користувачами земель комплексу необхідних заходів із захисту земель від заростання бур’янами, чагарниками; дотриманням режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, а також вимог законодавства щодо збереження захисних насаджень і межових знаків; виконанням землевласниками та землекористувачами вимог щодо використання земель за цільовим призначенням, розміщенням, проєктуванням, будівництвом, введенням у дію об’єктів, що негативно впливають на стан земель, експлуатацією, збереженням протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень.
4.1.40. Внесення до органів виконавчої влади або Львівської міської ради клопотання щодо:
4.1.40.1. Приведення у відповідність із законодавством України прийнятих рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель.
4.1.40.2. Припинення будівництва та експлуатації об’єктів у разі порушення вимог земельного законодавства України до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків.
4.1.40.3. Припинення права користування земельною ділянкою відповідно до законодавства України.
4.1.41. Розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 52, ст. ст. 53, 53-1, 54, ч. 1 ст. 56, ст. 188-56, та накладення адміністративних стягнень.
4.1.42. Підготовка матеріалів для передачі їх в юридичний департамент для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про: розірвання договору оренди, емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки або договору про встановлення земельного сервітуту; припинення права постійного користування земельною ділянкою; відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився.
4.1.43. Вжиття відповідно до законодавства України заходів щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам.
4.1.44. Здійснення заходів державного нагляду (контролю) відповідно до законодавства України.
4.1.45. Визначення переліку суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді, відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).
4.1.46. Здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) відповідно до річних планів проведення заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період та планів проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю).
4.1.47. Контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також за додержанням режиму використання їх територій.
4.1.48. Спільно з департаментом житлового господарства та інфраструктури здійснення інвентаризації та обліку земельних ділянок, зайнятих інженерними мережами.
4.1.49. Спільно з іншими виконавчими органами аналіз своєчасності та повноти сплати орендної плати за використання земельних ділянок, зайнятих інженерними мережами.
4.1.50. Забезпечення ведення претензійної і позовної роботи, забезпечення здійснення представництва інтересів департаменту містобудування, Львівської міської ради, виконавчого комітету, інших виконавчих органів міської ради з питань, визначених актами міської ради та її виконавчого комітету (самопредставництво органів місцевого самоврядування).
4.1.51. За зверненням структурних підрозділів подання позовів та представництво інтересів у суді щодо стягнення орендної плати, відшкодування втрат від недоотриманих коштів за фактичне землекористування; стягнення безпідставно збережених коштів та збитків за користування земельними ділянками комунальної власності; відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, а також вжиття заходів щодо тимчасових споруд, які розміщені на земельних ділянках комунальної власності, у тому числі повернення/звільнення самовільно занятих земельних ділянок, на яких розташовані тимчасові споруди.
4.1.52. Сплата судового збору та інших судових витрат у судових справах, у яких працівники департаменту містобудування здійснюють представництво інтересів департаменту та підпорядкованих департаменту структурних підрозділів, Львівської міської ради, виконавчого комітету, інших виконавчих органів міської ради.
4.1.53. Укладення договорів оренди землі в комплексі з розташованими на ній водними об’єктами у порядку, визначеному земельним законодавством України.

5. Права департаменту

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, департамент має право:
5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
5.1.6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проєктів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить департамент відповідно до покладених на нього обов’язків.
5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
5.1.9. Звертатись до суду у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі з позовними заявами про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
5.1.11. Утворювати комісії та робочі групи, брати участь у роботі комісій та робочих груп, утворених актами міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.
5.1.12. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності департаменту

6.1. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.
6.2. Кошторис департаменту затверджує заступник міського голови з містобудування за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
6.3. Працівники департаменту є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими актами законодавства України.
6.4. Граничну чисельність працівників департаменту встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
6.5. Структуру департаменту затверджує виконавчий комітет.
6.6. Штатний розпис департаменту затверджує заступник міського голови з містобудування за погодженням з департаментом фінансової політики.

7. Відповідальність посадових осіб департаменту

7.1. Посадові особи департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи департаменту несуть відповідальність згідно з законодавством України.
7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію департаменту проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Оновлено: 22.08.2022, 14:13