Територія в районі вул. Стрийської – Кільцевої – Проектованої - Вернадського

Детальний план території розроблено на замовлення УКБ Львівської міської ради колективом АПМ-2. Проект розроблено згідно діючих норм і правил.

Головний архітектор проекту                                              П.Крупа

Проект розроблено авторським колективом в наступному складі:

Архітектори:                                               П. Крупа, І. Крупа, О.Пона, при участі   І. Склярової

Автори розділів:

Інженерні мережі:

Кер. групи інженерних мереж                   К. Войтович

Провідний інженер                                     Г. Яковчук

Транспорт, вулиці, дороги:  кер. групи    С. Фіалковський.

 1. Вступ

Основою розроблення детального плану послужили:

 1.  Містобудівне обгрунтування зміни цільового призначення використання земель підприємства-банкрута ВАТ «Квіти Львова» (розроблено ДІПМ «Містопроект», Львів 2004р.);
 2. Містобудівне обгрунтування розміщення житлової забудови по вул. Стрийській, 195 у м.Львові (замовник «Екоенерджі», розроблено ДІПМ «Містопроект», Львів – 2006р.);
 3. Локальні містобудівні обгрунтування на окремі об’єкти та ділянки, визначені Міською радою для продажу на аукціоні.
 4. Містобудівне обгрунтування розміщення стадіону «Євро – 2012» в м. Львові (розроблено ДІПМ «Містопроект», Львів 2007р.)
 5. Завдання на розроблення ДПТ в р-ні вул. Стрийська – Кільцева – Проектована – Вернадського, виданого УКБ Львівської міської ради.

ДПТ розроблений у відповідності  з вимогами ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН Б. 1.1-4-2002 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затверджених МОЗ України наказом № 173 від 19.06.1996р.

2. Характеристика сучасного використання території,планувальні

обмеження

Межі детального плану території прийняті згідно виданого завдання на проектування і проходять:

 •  з заходу по червоній лінії вул. Стрийської;
 • зі сходу межі проходять по межі охоронної зони ЛЕП 110 кВ та червоній лінії вул. Проектованої 9 ( Бічна Вернадського).
 • з південної сторони територія обмежена червоною лінією об’їзної  магістральної дороги;
 • на півночі – територією ДП «Львівський бронетанковий ремонтний завод» та житловим кварталом.

Територія займає орієнтовну площу 326,0 га.  Найбільшими діючими підприємствами на вказаній території є Львівський іподром, що займає ділянку 70,1 га (по факту), водопровідна насосна станція «Сокільники» - 9,0 га, стадіон «Євро-2012», що будується (площа відводу- 24,5 га), автовокзал – 2,6 га. Інші дрібніші підприємства мають у власності нерухомість, викуплену у попередніх підприємств, в тому числі підприємства ВАТ «Квіти Львова».

Внаслідок банкрутства ВАТ «Квіти Львова» частина нерухомості, що належала підприємству, на сьогоднішній день передана різним фізичним та юридичним особам, які здійснюють або мають намір здійснювати господарсько-комерційну діяльність з різними видами використання нерухомості.

На основі вищеприведеного можна констатувати, що міські землі в даному районі використовуються неефективно.

Разом з тим території, що прилягають до магістралі загальноміського значння, одного з основних в’їздів у місто, яким є вул.Стрийська, мають підвищений потенціал містоформуючої цінності. За таких умов об’єктивно обгрунтованою є необхідність ефективного використання території в районі будівництва стадіону. На сьогоднішній день на територї існують наступні планувальні обмеження від діючих підприємств:

 • від колективних гаражів (23 гаражі)  – 15м;
 •  від СТО ( на 5 постів) – 15м;
 • від автомийки – 15м;
 • санітарно-захисна зона водогону ø 1400м – 50м;
 • від території бази «Львівводоканал» - 30м;
 • від автогаражного кооперативу «Меркурій» (на 148 гаражів) – 35м;
 • від автозаправочної станції – 50м;
 • від ПП «Аланда» (виробництво м’яких меблів) – 50м;
 • від території автовокзалу – 100м;
 • санітарно-захисна зона від асфальто-бетонної установки ШЕД Франківського району - 1000м.

По проектованій території проходять міські мережі: водогони, водопровід, самопливна каналізація, газопровід середнього тиску, теплопровід, повітряні ЛЕП 110 кВ.

Попередній гідрогеологічний висновок на ділянку виконаний ДП «Західукргеологія» дає підстави зробити наступні висновки:

 • в геоморфологічному відношенні район розташований в межах плоскої розчленованої структурно-денудаційної височини Львівського Опілля;
 •  ділянка знаходиться в межах південно-західної частини Східно-Європейської платформи;
 •  геологічний розріз ділянки на глибину зони активного водообміну представлений відкладами нижнього неогену (вапняки, пісковики, піски опільської світи, гіпсоангідрити тиранської світи і глини з прошарками пісковику, вапняку і піску косівської світи) і четвертинного (лесовидні еолово-делювальні і елювальні супіски і суглинки) віку;
 •  в межах ділянки розвинуті водоносний горизонт спорадичного поширення в еолово-делювальних та елювальних відкладах верхнього неоплейстоцену, водоносний горизонт спорадичного поширення у відкладах косівської світи, водоносний горизонт у відкладах тиранської світи і водоносний горизонт у відкладах опільської світи;
 •  глибина залягання рівня ґрунтових вод – 3,0-5,0 м; напрям руху ґрунтових вод направлений на схід, в сторону р. Зубра, річка є дреною ґрунтових вод.
 •  на території ділянки досліджень відсутні водоносні горизонти які можна використовувати для централізованого госппитного водо-постачання;
 •   ділянка пропонованого будівництва та прилегла територія характеризується наявністю в розрізі карстоутворюючих порід, що залягають на глибині біля 15,0 м і відноситься до V категорії по карстонебезпеці, тому необхідно провести організований відвід дощових вод з ділянки.

На сьогоднішній день інститутом «Украеропроект» розроблено ТЕО реконструкції Львівського аеропорту у зв’язку з підготовкою міста до проведення чемпіонату Європи з футболу. В складі ТЕО розроблено розділ ОВНС, в якому передбачені акустичні розрахунки та уточнена СЗЗ з умов шуму. Дане ТЕО попередньо погоджено згідно висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-07/1320 від 19.01.2009 р. в частині визначення можливості подовження злітно-посадкової смуги. Згідно даної роботи ділянка частково перекривається зонами впливу від Львівського аеропорту – зоною обмеження забудови з умов безпеки польотів літаків та шумовими зонами .

За рівнем шуму від літаків (Δ LАmax) частина території ДПТ попадає в зону А та зони Б і В (додаток №18 до ДСП №173 від 19.06.96р.) В зоні А дозволяється будівництво житла, шкіл, навчальних закладів, готелів без застережень, а в зонах Б і В житла, готелів, шкіл, поліклінік – з підвищеною звукоізоляцією. Детальним планом території в зонах Б і В передбачено будівництво лише торгових закладів та об’єктів придорожнього сервісу. В зону А попадають об’єкти громадського призначення, а квартали житлової забудови, лікарня  та школа знаходяться поза зонами всяких обмежень з умов шуму від Львівського аеропорту.

По східній частині ділянки проходить два водогони Стрийського водозабору. Охоронні зони від них 50 м.

Північну частину ділянки частково зачіпає СЗЗ (100 м) від хлораторної установки водопровідно-насосної станції «Сокільники». З метою усунення можливого негативного впливу хлораторної, містобудівним обґрунтуванням передбачається:

 • переобладнання хлораторної установки по знезараженню води на  електролізну установку з застосуванням гіпохлориду натрію на водопровідній насосній станції «Сокільники». Вартість – 1,2 млн. грн. (згідно листа ЛМКП «Львівводоканал» від 02.08.07 р. № 28-4682).

Крім того, планувальними обмеженнями є господарські споруди ДП Львівський іподром, ТзОВ «Українська меблева компанія», ТзОВ БК «Комфортінвест».  СЗЗ вищезазначених об’єктів від 50-ти до 100 метрів відповідно до діючих санітарних норм, і частково з західної сторони зачіпають територію комплексу. З огляду на це, в складі робочого проекту необхідно передбачити уточнення вищезазначених санітарних розривів до проектованих споруд комплексу. У випадку їх недотримання в окремому розділі РП необхідно передбачити впорядкування СЗЗ від вказаних об’єктівдля усунення можливого негативного впливу.

3. Планувальна структура та функціональне використання території

Територія містобудівного комплексу розташована в південній частині міста Львова, пов’язана з планувальною структурою південного планувального району міста та його приміської зони, передбачених генпланом міста.

Теритрія МК обмежена вул. Стрийською, Кільцевою дорогою, вул. Вернадського-Проектованою та охоронною зоною ЛЕП 110 кВ, займає площу 326 га.

За функціональним призначенням МК являє собою поліфункціональне містобудівне утворення, яке складається з існуючих та проектованих об’єктів, що в кінцевому варіанті повинні сформувати повноцінний багатофункціональний район міста для проживання, відпочинку, занять спортом місцевого населення, населення прилеглого регіону приміської зони, прийому вітчизняних та іноземних туристів, проведення спортивних змагань регіонального та міжнародного рівня.

Планувальна структура комплексу та функціональне зонування визначене на основі:

 1. Генерального плану розвитку м.Львова.
 2. Детального плану території житлового масиву по вул.Вернадського-Проектованій.
 3.  Аналізу існуючого стану природного та урбанізованого середовища.
 4. Наявності транспортної інфраструктури та планувальних обмежень.

Враховуючи наведені містобудівні чинники, на території МІСТОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ (МК) визначені такі функціональні зони:

 1. Територія стадіону «Євро – 2012», яка включає спортивний комплекс, стоянки, паркову зону.
 2. Територія іподрому з основним та допоміжним полем, господарською зоною, спортивною школою.
 3. Житлова зона з об’єктами первинного обслуговування (школи, дитсадки, магазини побутових товарів).
 4. Зона об’єктів придорожнього сервісу та зовнішнього транспорту    ( автовокзал, об’єкти обслуговування автомобілів, готелі, мотелі).
 5. Зона об’єктів комунального призначення (водонасосна станція «Сокільники», господарська зона інженерної інфраструктури комплексу).
 6. Готельно-ділова зона (готелі, офіси, бізнес-центри, супермаркети).
 7. Зона виставкового комплексу.
 8. Зона зелених насаджень.
 9. Зона навчальних закладів спортивного профілю.

Всі функціональні зони пов’язані між собою мережею вулиць, доріг, пішохідних доріжок та алей.

Комплекс передбачається забезпечити обслуговуванням автобусними, тролейбусними та трамвайними маршрутами.

Основні транспортні зв’язки комплексу з іншими зонами міста передбачені магістралями загальноміського значення: вул. Стрийською, вул. Вернадського-Проектованою та вул. Пректованою-Кн.Ольги. Комплекс беспосередньо примикає до об’їзної автодороги, яка має вихід на траси загальнодержавного значення.

 Нижче приводиться баланс територій МІСТОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ (МК).

№п/п

Назва зони

Площа всього, га

В т.ч. землі міста

На землях Зубрівської сільради

1

Територія стадіону «Євро-2012»  в тому числі під комплекс стадіону

24,45*

24,45

2

Територія іподрому

83,7

83,7

3

Житлова зона

4

Зона об’єктів придорожнього сервісу та зовнішнього транспорту

9,6

9,6

5

Комунальна зона

12,1

12,1

6

Готельно-ділова зона

11,3

11,3

7

Зона виставкового комплексу

21,3

8,6

12,7

8

Паркова зона

8,6

8,6

9

Резервні території

Основною планувальною та композиційною віссю МІСТОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ (МК) є пішохідний бульвар, який зв’язує основні об’єкти майбутнього планувального утворення - стадіону «Євро 2012» та ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДКОВОГО ВУЗЛА (ТПВ), який формується в районі міжнародного автовокзалу «Львів».

Пішохідний бульвар складається з двох відрізків:

 • виключно пішохідного критого пасажу на відрізку між ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДКОВИМ ВУЗЛОМ (ТПВ)та вузлом перетину транспортних вулиць;
 •  транспортно-пішохідного, що складається з пішохідного бульвару та транспортної вулиці №7, що є головною внутрішньокомплексною вулицею, яка з’єднує вул. Стрийську з кільцевою магістраллю, і є основним під’їздом до стадіону та інших об’єктів містобудівного утворення.

Важливим планувальним елементом МІСТОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ (МК) є система озеленених територій вздовж бульвару, що об’єднують важливі компоненти ландшафту (існуючі водоймища, зелені насадження, відкриті озеленені площини території іподрому, а також заново створювані сквери, що доповнюють дану систему).

Навколо основної планувальної осі формуються основні композиційні вузли, а саме:

 • ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДКОВИЙ ВУЗОЛ (ТПВ)в районі автовокзалу, який об’єднує комплекс автовокзалу, торговий комплекс з торговим пасажем, наземні переходи та посадочні платформи існуючих та проектованого видів громадського транспорту (автобусного, тролейбусного  і трамвайного), а також перепективного метрополітену;
 •  Кругову площу, яка формується об’єктами громадського призначення на перетині чотирьох житлових вулиць. Площа вирішується в двох рівнях для розподілу транспортних та пішохідних потоків;
 •  Комплекс стадіону з площею перед ним. Від площі в сторону вул. Стрийської передбачається прокласти через територію іподрому надземний пішохідний тротуар, який з’єднає в майбутньому стадіон з транспортно-пішохідним вузлом по вул. Стрийській, що виникає внаслідок формування на території Сокільницької сільської ради крупної торгово-комерційної зони (відкрито торговий центр «PRACTIKER», в стадії будівництва знаходиться гіпермаркет «King-CROSS»).

Навколо надземного пішохідного тротуару на території іподрому пропонується будівництво тренувальних спортивних баз, об’єктів обслуговування іподрому, тощо.

4. Житлова забудова

 

В північній частині МК, вздовж вул. Вернадського-Проектованої, формується житлова зона, розділена внутрішніми проїздами на окремі житлові квартали.

Квартали К-1 і К-2 примикають до торгового пасажу з пішохідним бульваром. На схід від К-1 і К-2 розташовані квартали К-3 (3,1 і 3,2) та К-4.    

Техніко-економічні показники по забудові кварталів

№ п/п

Показники

К-1

К-2

Квартал К-3,1;3,2

Всього

1

Площа ділянки

2,5

1,7

8,24 га

12,44

2

Середня поверховість

13

10

13 поверхів

3

Кількість квартир

431

290

1368 квартир

2 089

4

Кількість мешканців

 1250

850

4100чол.

6 200

5*

Щільність мешканців

500

500

498 люд./га

  

       * Щільність прийнята більше 450 люд./га враховуючи те, що частина об’єктів, соціально гарантованих, розташована за межами житлового кварталу. До них відносятья школа та медичні заклади (дитяча та доросла поліклініки в комплексі лікарні). Тому територію кварталу можна забудовувати більш щільно. Проектна щільність прийнята на підставі пророблених ескізних проектів забудови кварталів: К-3,1; К-3,2; К-1; К-2, з врахуванням розміщення дитсадків та необхідних майданчиків.

Крім цього, на резервних територіях (15,5 га), в тому числі в межах міста(7,4 га), передбачається розселити 6,0 тис. мешканців.

 

5.     Обєкти громадського призначення

 

                        5.1 Спортивні обєкти

 

Спортивні заклади в даному районі відіграватимуть домінуючу роль.

На сьогоднішній день в межах ПДП розташований крупний спортивний комплекс іподрому, який займає територію .....га. В силу багатьох  причин комплекс не використовується в повній мірі, тому частина споруд здається в оренду різним підприємствам та організаціям. Також недостатньо ефективно використовується тренувальне поле іподрому. Разом з тим, в зв’язку з будівництвом стадіону “Євро-2012” в даному районі, а також освоєння навколишніх територій, створюються сприятливі умови для інтенсивного функціонування існуючих спортивних об’єктів.

Для підсилення ролі спортивної функції даної території в загальноміському  та регіональному значенні як під час проведення матчу “Євро-20012”, а особливо після його проведення, передбачається максимально наситити її об’єктами, пов’язаними з організацією відпочинку, оздоровлення та зайняття спортом мешканців міста та регіону, проведення змагань на місцевому та міжнародному рівнях, підготовки спортсменів олімпійського резерву.

З цією метою пердбачається:

 • розташування з південної сторони від стадіону універсального спортивно- оздоровчого коиплексу ( плавбасейн, льодовий палац, аквапарк, спортзал, тенісні корти);
 • розташування на території ДПТ студентського містечка інституту фізкультури;
 •  більш ефективне використання території іподрому для спортивних цілей: ( розміщення додаткових спортивних об’єктів, спортядра, тренувальних полів для лучників, будівництво допоміжних та спортивних приміщень).

Об’єкти, що не відповідають функціональному призначенню спортивної зони, пропонується поступово виносити з території іподрому.

                     5.2. Транспортно-пересадочний вузол.

         Одним із важливих містобудівних комплексів даного району є транспортно-пересадочний вузол, який формується навколо існуючого автовокзалу.

         Автовокзал збудований у 70-х роках минулого століття, як головний вокзал міста – кінцевий пункт міжміських та приміських автобусних сполучень. Споруда автовокзалу збудована за індивідуальним проектом з наступними техніко-економічними показниками:

 •  вмістимість   -      800 пасажирів/годину;
 • пропускна здатність – 17 тис. пас/год;

В тому числі:

 •  міжміські перевезення - 3,0 тис. пас/год;
 • приміські   - 14.0 тис. пас/год;
 •  кількість постів посадки-висадки  - 26;
 •  інтенсивність відправлень - 70 автобусів на годину;
 •  площа ділянки  - проектна    -  4,96 га;

                              - існуюча      -  2,6 га;

 •  загальна площа    -   3930 м2.

         Автовокзал є третім по величині об’єктом  зовнішнього транспорту (автомобільного) після залізничного вокзалу та аеропорта.

         На сьогоднішній день він має статус міжнародного, так як обслуговує також і міжнародні перевезення в Польщу, Чехію, Німеччину, Білорусь, Молдову.

         У зв’язку з інтенсивним перспективним освоєнням даного району, розвитком туризму, як однієї з приоритетних галузей народного господарства, автовокзал і надалі передбачається зберегти, як основний об’єкт зовнішнього автотранспорту, що передбачено генпланом міста комплексною транспортною схемою.

         Автовокзал зв’язаний з містом автобусними та тролейбусними маршрутами, а в перспективі трамвайним та метрополітеном. Тому, в районі автовокзалу передбачено формування ТПВ (транспортно-пересадокового вузла), який буде включати автовокзал, готельний комплекс, торговий  пасаж, надземні станції посадки-висадки пасажирів громадського транспорту.

5.5.         Обєкти торгівлі, придорожнього сервісу

Крупні торгові комплекси передбачається розміщати на перетині транспортно-пішохідних зв’язків та при транспортних магістралях, а саме:

 •        торговий комплекс та торговий пасаж біля транспортно-пересадкового вузла в районі автовокзалу;
 •        біля кільцевої магістралі;

Дані об’єкти розраховані на обслуговування як місцевого населення, так і відвідувачів спортивних комплексів.

Ємкість об’єктів обслуговування даного розділу визначена, виходячи з містобудівних умов їх розташування.

                      5.4. Офісно-готельні комплекси.

         Розміщення готельно-офісних комплексів передбачається вздовж пішохідного бульвару, що з’єднує спортивний комплекс з торговим  пасажем. В межі комплексу включаються існуючі штучні водойми, що дадуть можливість збагатити архітектурне середовищ та організувати місця для відпочинку мешканців, працівників та відвідувачів комплексу. В комплексні передбачено будівництво багатоповерхового гаража.

         Ємність об’єктів визначена на підставі нормативних показників площі ділянок на одиницю виміру за таблицею  6.1. ДБН 360-92**.

         Ємність об’єктів представлена в таблиці техніко-економічних показників.

5.5.         Обєкти соціальної інфраструктури

       Із об’єктів соціальної інфраструктури в межах планувального утворення передбачається розмістити наступні об’єкти:

 •          лікарню на 600 місць з поліклінікою на 960 відвідувань в день;
 •          пожежне депо на 6 автомобілів;

 Об’єкти повинні обслуговувати, в основному, Франківський та Сихівський райони міста.

6.     Організація руху транспорту та пішоходів, паркування автомобілів.

 

Через  район  детального  планування  та  прилеглу  до  нього  територію  пролягають  існуючі  та  проектовані  магістральні  вулиці  та  дороги,  а  саме:

 •         магістральні  вулиці  загальноміського  значення  Стрийська та  Вернадського-Проектована ;
 •         магістральна  вулиця  районного  значення Бічна Вернадського-Проектована ;
 •         магістральна  дорога  Кільцева.

В  даний  час  рух  транспорту  здійснюється :

а) масового  пасажирського  транспорту (автобусного, мікроавтобусного  та  тролейбусного) –   вулицею  Стрийською  та  ділянкою  Вернадського (до  автовокзалу) ;

б) вантажного – вулицею  Стрийською  та  Кільцевою  дорогою.

 

                                          Проектні  пропозиції

 

     Проект  передбачає :

     а) реконструкцію  існуючих  вулиць  з  доведенням  їх  поперечного  профілю  до  нормативних  розмірів,  що  відповідають  категорії  вулиці ;

     б) будівництво  нових  вулиць загальноміського  (Вернадського-Проектована)  та  районного значення (Бічна Вернадського-Проектована) ;

      в) будівництво  транспортних  розв’язок в  різних рівнях ( на  перетині  вулиць  Стрийська – Вернадського та  Бічна Вернадського – Кільцева)  та  кільцевої  розв’язки в одному рівні (на  перетині вулиць Проектовних – 3, 7).

     Рух  громадського  транспорту  передбачається  по  існуючих  та  ділянках  проектованих  вулиць :

 • трамваїв  - із  Сихівського  житлового  району  вулицею  Вернадського  із  влаштуванням  на  першу  чергу  розворотнього  кільця  біля  автовокзалу. -На  перспективу  трамвайна  колія  продовжується  через  транспортну  розв’язку із вулицею Стрийською до трамвайної  лінії  № 3;
 • тролейбусів – вулицею  Стрийською,  ділянками  вулиць Вернадського, -Проектованої – 4  та  Проектованої
 • 7  із  виходом  на  вулицю Стрийську  в  зворотньому  напрямку ;
 • автобусів – усіма  магістральними  вулицями, а також  вулицею Проектованою-7.

На  позапроектний  період  також  передбачається  влаштування  лінії  поза- вуличного  транспорту  («Радан», легке  метро)  на  естакаді  вздовж  вулиці  Стрийської  з  кінцевою  зупинкою  та  депо  поблизу  транспортної  розв’язки  на  її  перетині  із  кільцевою  дорогою.

Рух  пішоходів  в  межах  району  організовується  тротуарами  та  пішохідними  доріжками по пішохідних бульварах.

Пішохідні  переходи передбачається  влаштовувати  в  одному  та  різних  рівнях (зокрема  під  кільцевою  транспортною  розв’язкою)

Рівень  автомобілізації  на  перспективу  передбачається  300  авт. На 1000 мешканців.  Проектом  передбачається  влаштування    наземних (для  тимчасового  зберігання)  та підземних (для  постійного  зберігання) автостоянок,  а  також  багатоповерхових  гаражів. Їх  тип  та  розташування  приведені  на  схемі.

Фоторепортаж