Проект детального планування центру Сихова в м. Львові

1. Передумови формування громадського центру.   У відповідності до генерального плану м.Львова (ДІПМ "Місто проект"), житловий район займає східну частину південно- східного планувального району міста, обмеженого з заходу вул. Стрийською , зі сходу – вул. Зеленою і залізничною колією. Головною планувальною і композиційною віссю району є заплава р. Зубра, що своїм руслом ділить на східну, власне "Сихів", і західну частину  по вул.. Стрийській. З півночі, північного сходу і сходу район огинає головний  Європейський вододіл, велика кількість на його схилах джерел давала витоки річкам Зубра ( басейн Дністра) і Полтви (басейн Західного Бугу). В основу формування як планувального району в цілому, так і житлового району  "Сихів" в тому числі й центру Сихова, повинна бути закладена генеральна архітектурно – містобудівна концепція  регенерації ландшафту, як складової частини унікального ландшафту Львова, територіальної системи, що складається із взаємодіючих природних і антропогенних компонентів, а також комплексів більш низького таксономічного рангу!  В умовах інвазії, належним чином неконтрольованої урбанізації стає необхідним визначити принципи гармонійного співіснування, складених на даний даний час функціональних зон на даних територіях при дотриманні охорони ландшафту та природоохоронних вимог, і найголовніше – визначити ідеологему його ролі в системі ландшафту Львова.   

 З точки зору охорони  природи ландшафт розглядається як:

 •  ресурсна і ресурсно - відтворююча система;
 • середовище проживання і життєдіяльності людини;
 •  система, що зберігає генофонд;
 • природна лабораторія і джерело естетичного сприйняття.

Дані принципи лягли в основу планувальних, архітектурно - просторових рішень центру Сихова й у взаємоув'язці  його з прилеглими територіями.

2.  Функціональне вирішення центру.

 

За функціональним призначенням містобудівний комплекс являє собою полі функціональне об'єднання, що в кінцевому варіанті повинно сформувати центральне ядро житлового масиву для проживання, відпочинку, офісно –ділового життя району, занять спортом населення, приймання вітчизняних та зарубіжних туристів, проведення спортивних змагань регіонального та міжнародного рівня.

Враховуючи вищенаведені  містобудівні чинники, на території громадського центру визначені такі функціональні зони:

 1.  Офісно – ділова зона – готелі, офіси, бізнес –центри та ін.
 2.  Зона культурно – освітніх та духовних закладів, до яких відносяться разом з існуючими - кінопалацом ім. О. Довженка, Церквою Різдва Пресвятої  Богородиці, Храмом християн Віри Євангельської, проектований Культурно - освітній, рекреаційний центр та Гімназія РУМСЗ Східного обряду в Україні, УГКЦ.
 3. Територія спортивно- видовищних закладів, яку формує спортивно - видовищний комплекс "Росан", розміщений на території громадського центру, і спортивний комплекс  РАЦ "Шувар", що передбачається для спорудження в долинному просторі р. Зубра. Для потреб  населення району  так само можуть використовуватись спортивні площинні споруди , закритий плавальний басейн Культурно- освітнього і рекреаційного центру та Гімназії.
 4. Зона навчальних закладів – Культурно - освітній центр та Гімназія РУМСЗ  Східного обряду УГКЦ, школа мистецтв Сихівського району. Проектований Культурно-освітній центр і Гімназія, розташовані в південно - західній частині громадського центру Сихова, частково в аванзоні  парку ім. Івана Павла ІІ.
 5.  Комерційно – розважальна зона – формується існуючими об’єктами торгівлі, комерційної діяльності та розважальними закладами: торговий центр «ВАМ», торговий центр «Шувар», торгово - офісний центр «Інтер – сіті», супермаркет "Арсен" та будівництво другої черги торгово- розважального комплексу на пр. Червоної Калини,60  ТК «Інтермаркет»,  торгово –офісний, розважальний центр на вул. Зубрівській ( передбачається будівництво на І чергу).
 6.  Житлова зона з об’єктами первинного обслуговування – зона житлових 9-ти, 10-ти поверхові будинків, що запроектовані або будуються згідно раніше розробленої  і погодженої проектної документації – ТзОВ "АМ"Мегаполіс",  ТзОВ "Арніка" та ін.
 7.   Рекреаційна зона – зона  зелених насаджень, до якої відносяться, окрім головного масиву парку ім.. Івана Павла ІІ, аванзона парку, лугопарк долинного простору р. Зубра та ін. зелені масиви.

Всі функціональні зони пов’язані між собою мережею вулиць, доріг, пішохідних доріжок та алей.

Комплекс  передбачається забезпечити автобусними, тролейбусними , трамвайними маршрутами. Основні транспортні зв’язки комплексу з іншими функціональними зонами міста передбачені магістралями загальноміського значення:  пр. Червоної Калини –вул. В. Стуса;  вул.. Хуторівка – вул. Стрийська;  вул. Сихівська – вул. Зелена.

 3. Архітектурно-просторова модель проектного рішення центру.

Архітектурно – просторова композиція громадського центрупередбачає формування забудови архітектурно – просторовими вузлами – домінантами, в залежності від їх композиційного значення, розташування відносно композиційних осей, розміщення відносно зупинок швидкісного та пасажирського транспорту.

Такими домінантами виступають: існуюча Церква Різдва Пресвятої Богородиці ( головна домінанта), проектована каплиця Культурно – освітнього і рекреаційного центру, що акцентує головний вхід в парк; багатоповерховий комплекс готелю з об’єктами обслуговування, що пропонується розмістити в складі спортивно - видовищного комплексу "Росан" та ін.

Передбачена проектом детального планування забудова громадського центру Сихова підпорядковується таким принципам:

 •  формування основних домінант в забудові центру на основних композиційних осях :  головна композиційна вісь А-А – візуальний коридор, що поєднує площу кінотеатру ім. О. Довженка - площу Церкви Різдва Пресвятої Богородиці - Храм християн Віри Євангельської; головна композиційна  вісь Б – Б -  перпендикулярна до осі А-А , проведена  по центральній осі головної домінанти центру – Церкви Різдва Пресвятої Богородиці, вівтарна частина якої орієнтована на молодіжний комплекс етнокультури і Церкву УПЦ (КП) на вул.. Антоненка - Давидовича;
 •   виявлення основних природніх домінант, що відіграють провідну роль у формуванні візуального образу центру – головна просторова і композиційна вісь парку, що проходить  вздовж основної алеї парку на проїзд між  адміністративним корпусом району та існуючим житловим будинком і візуально завершується Молодіжним центром етнокультури;
 •   поверховість  фонової забудови  визначається з врахуванням її ролі у формуванні панорами центру і всього житлового масиву з основних видових точок;
 •   формування системи закритих і відкритих просторів та локальних домінант, підпорядкованих структурі природного ландшафту міської території.

Архітектурно – просторова композиція громадського центру передбачає формування зовнішнього та внутрішнього ансамблю, що формується в межах осередку  центру вздовж  основної композиційної осі - пішохідного бульвару від вул. Скрипника до головної  площі перед кіно палацом ім.. О. Довженка.                                                         

 4.  ТРАНСПОРТ.

За останнє десятиріччя   в  місті  Львові спостерігалось стрімке зростання рівня автомобілізації, значне збільшення потреб мешканців міста у переміщеннях, і сформована мережа існуючих магістральних вулиць міста з вкрай обмеженими технічними параметрами вже неспроможна вільно пропускати транспортні потоки, що призводить до паралічу транспортного руху не тільки на окремих дільницях та вузлах магістральних вулиць центральної частини міста, але і в цілому по території міста,  і  зокрема  в  житловому  районі  «Сихів».

Усугубляє умови руху автотранспорту по магістральних вулицях району  недостатня кількість автостоянок  для  тимчасового  зберігання  автомобілів  та транспортних розв’язок в одному та різних рівнях. Обслуговування значних  пасажиропотоків із Сихова  в  центральну  частину  міста, через  відсутність  трамвайних маршрутів, здійснюється  великою  кількістю автобусного  транспорту  малої  та  середньої  вмістимості.  Крім  того,  транзитний  по  відношенню  до  району зв'язок південної  та  східної  частини  міста  через  відсутність  ділянки  вул. Хуторівки  (від проспекту  Червоної  Калини  до вул. Зеленої)  здійснюється  ділянкою проспекту Червоної  Калини  та  вулицею Сихівською. Все це  приводить  до    значного  перевантаження  магістральних  вулиць.

Виявлення  можливостей  для  вирішення  більшості  транспортних  проблем Сихова  і є  метою  даного  проекту.

Запланований розвиток магістральної вуличної мережі,  будівництво  транспортних  розв’язок  та ліній масового  пасажирського  транспорту  дозволять поступово удосконалювати транспортну інфраструктуру району. 

 На розрахунковий період у проекті передбачено влаштування нового позавуличного  швидкісного транспорту – трамваю  на  відокремленому  полотні у  виїмці із  підземними  ділянками. Цьому виду транспорту надається пріоритет через його  високу провізну спроможність. Передбачається  влаштування  п’яти трамвайних  зупинок, сполучених  із  тротуарами  пішохідними  переходами  в  різних  рівнях.

 Крім  того, проектом  передбачається  будівництво  нових  ділянок  тролейбусних  ліній проспектом  Червоної  Калини  та вул. Хуторівкою  до  вул. Стрийської,  що  дозволить  закільцювати  тролейбусні  маршрути № 24 та 3.

Значний  ріст парку легкового транспорту, який позначився за останні роки, передбачає , як і тепер, так і надалі велику інтенсивність руху авто-транспорту на магістральних вулицях міста. Виходячи  з розрахункового рівня автомобілізації 300 одиниць на 1000 мешканців,  загальна кількість легкового автотранспорту населення  житлового  району «Сихів»  становитиме  орієнтовно 36 тисяч.

Тому  проектом  передбачається  влаштування  великої  кількості  багатоповерхових  та  підземних  автостоянок  для  постійного  та  тимчасового  зберігання  автомобілів. Місця  розташування  та  місткість   стоянок  див. на  відповідних  кресленнях .

 5. ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНІ  ПОКАЗНИКИ.

№ п/п

 

Найменування

 

Одиниці

виміру

Існуючі

Проектні

рішення

(І-а черга)

Примітки

1

Розрахункова чисельність населення житлового району  Сихів

тис. мешк.

 

120.0

 

2

Територія  опрацювання громадського центру, в т. ч.:

га

 

345.0

 

 

 - Квартали житлової забудови;

га

177.6

 

 

 

 - Територія магістральних вулиць, транспортних вузлів;

-"-

 

43.3

 

 

 - Території громадських обє'ктів  районного та загальноміського значення, території комунальних підприємств:

-"-

 

20.0

 

 

 - Озеленені території загального користування;

-"-

 

61.2

 

 

 - Території, для яких необхідні інженерні заходи ( підсипка, пониження рівня ґрунтових вод, осушення території)

-"-

 

11.6

 

3

 Нове житлове будівництво, всього

(Незавершене будівництво в межах громадського центру)

тис. м. кв.

14000

26200

 

4

 

4.1

 Об’єкти обслуговування мікрорайонного значення:

  Дитячі дошкільні заклади

 

  кільк.

місць

 

 

 

-

 

 

-

В складі мікрорайонів

4.2

  Школи

Кільк. учнів

-

-

-"-

5.

  Громадські заклади загальноміського  та районного значення

 

 

 

 

5.1

  Поліклініки (всього)

відвід./

зміну

2380

-

 

5.2

  Торгові центри (пасажі)

м.кв.

торг.пл.

4200

14940.0

 

5.3

  Об’єкти громадського харчування

пос. місць

180

435

 

5.4

  Спортивні комплекси, в т.ч.:

 

 

 

 

 

 - спортивні площинні споруди, стадіони

га

-

4.5

 

 

 - плавальні басейни

м. кв. водного дзеркала

-

3750

 

 

 - криті спортивні зали

м. кв.

-

3900

 

 

 

 

 

 

5.5

  Готелі

місць

50

550

 

5.6

  Офісні приміщення

м. кв.

   3570

1500

 

5.7

  Виставковий комплекс

м. кв. площі

-

1000

 

5.8

  Навчальні заклади(Культурно - освітній, рекреаційний центр та гімназія)

кільк.

учнів

-

600

 

5.9

  Пожежні депо

пост

-

-

 

6.

 Міський транспорт та магістралі загальноміського значення

 

 

 

 

6.1

 Протяжність ліній міського транспорту в межах громадського центру (всього), в т.ч.:

км.

 

23.8

 

 

- підземний трамвай;

-"-

 

1.9

 

 

 

- тролейбус;

-"-

 

2.5

 

 

- автобус.

-"-

 

13.7

 

6.2

 Рівень автомобілізації

авт./

1000 мешк.

 

300

 

6.3

  Кількість місць зберігання індивідуальних автомобілів мешканців району за складом парку та видами зберігання :

 

 

 

 

 

 • Легкових автомобілів , всього

 

964

9795

 

 

 - відкриті стоянки;

 

 

 

610

 

 

 - багатоповерхові  гаражі;

 

-

2660

 

 

 -  підземні паркінги;

 

30

6525

 

 

·        Вантажних  автомобілів, всього

 

42

50

 

 

     В  т.ч. за видами зберігання:

 

 

 

 

 

  - відкриті автостоянки

 

42

50

 

 

  - одноповерхові гаражі

 

-

-

 

 

  - багатоповерхові гаражі

 

-

-

 

 

 • автобусів, всього

 

35

150

 

 

     В  т.ч. за видами зберігання:

 

 

 

 

 

  - відкриті автостоянки

 

35

150

 

 

  - одноповерхові гаражі

 

-

-

 

 

  - багатоповерхові гаражі

 

-

-

 

7.

  Інженерне забезпечення

 

 

 

 

 

  -  Водопостачання

тис. м.куб/ добу

 

1.540

 

 

  -  Водовідведення

-"-

 

1.043

 

 

  -  Електропостачання

МВт

 

25.85

 

 

  -  Теплопостачання

Потужність централізованих джерел тепла,всього

МВт (Гкал/  добу)

 

19.0

      -

 

 

  - Газопостачання

Споживання газу, всього

тис. м3/рік

 

5100.0

 

 

 

 

 

 

 

8.

  Спеціальна інженерна підготовка території

-  Зниження рівня ґрунтових вод

 

га

 

 

11.6

 

 

-   Підсипка території

тис. м. куб

 

 

 

9.

 Охорона навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ухвала №90 від 30.12.2010 р.