Детальний план території житлового району Голоско

Детальний план території житлового району Голоско розроблений на замовлення Управління архітектури департаменту містобудування Львівської міської ради та затверджений ухвалою сесії Львівської міської ради 27.06.2013 №2476.

В проекті враховані основні рішення генплану м. Львова, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м.Львів) у 2009 році та затверджений ухвалою Львівської міської ради від 30.09.2010р.

Матеріали детального плану території вирішують основні принципові питання планування територій і не можуть бути використані замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища, здоров’я населення, пам’яток історії та культури, інженерного захисту і підготовки території, розвитку системи транспорту, безпеки та організації дорожнього руху, інженерного обладнання, тощо.

Основні причини необхідності розробки даної містобудівної документації:  

1. Потреба в нових територіях житлового фонду;

2. Невідповідність функціонального використання території сучасній містобудівній ситуації.

3. Нові політичні та економічні реалії, які вимагають перегляду перспективного економічного та територіального розвитку проектованої території.

Мета розробки детального плану території – отримання юридичного документу для регулювання містобудівної діяльності виконавчих органів, що передбачає:

 1). Поетапне покращення середовища та створення умов для проживання і праці мешканців:

- вдосконалення територіально-планувальної організації існуючих кооперативів та ув'язка з прилеглими житловими районами;

- формування, впорядкування та ефективне використання нових сельбищних територій;

- вибір  найбільш  раціональних  напрямків подальшого  територіального розвитку;

- визначення оптимальних обсягів житлового будівництва, враховуючи існуючу парциляцію ділянок;

-  вдосконалення вулично-дорожньої мережі, організація руху транспорту.

 2). Розвиток системи громадського обслуговування:

- створення умов сервісу та проживання;

- створення нової інженерної інфраструктури;

- розвиток нової сучасної транспортної мережі.        

3). Визначення оптимальних параметрів розвитку проектованого району Голоско, як територіальне житлове утворення, а саме:

-  визначення потенційних ресурсів та територій для розміщення дошкільних навчальних закладів, шкіл та обслуговуючої інфраструктури.

4). Максимальне збереження та охорона навколишнього середовища.

Детальний план території проектованого житлового району Голоско виконано у відповідності з діючими законодавчими та нормативними документами.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6