Можливості навчання для осіб віком 45 років і старше

Якщо Вам 45

і Ваш страховий стаж роботи понад 15 років, незалежно працюєте Ви чи безробітні, скористайтеся чудовою можливістю здобути нову професію або підвищити свій професійний рівень шляхом одноразоваго отримання ваучера на навчання.

Для отримання ваучера Ви подаєте до Львівського міського центру зайнятості заяві, паспорт, трудову книжку, документ про освіту та реєстраційний номер облікової картки  платника податків (крім осіб, котрі через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття ). У разі, коли трудова книжка зберігається за місцем праці, - її копію, засвідчену роботодавцем.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу (станом на 23.05.2013 р. - 11470).

Перелік професій , за якими можна пройти перепідготовку, набути спеціалізацію або підвищити кваліфікацію за професіями та спеціальностями, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013р. №207.

Проходження навчання може бути обрано у будь - якому навчальному закладі України, котрий має акредитацію на вищезгаданій професії та спеціальності.

За додатковою інформацією звертатися:

Львівський міський цент зайнятості,

вул. Кн.Ольги, 122

тел. (032) 245-79-95, 263-83-81

www.rec.lviv.ua

job@rec.lviv.ua

Додаток