Роботодавцям та найманим працівникам

Доводимо до Вашої уваги, що відповідно до ст. 15 Закону України „Про оплату праці” виплата заробітної плати працівникам здійснюється в першочерговому порядку, всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів - ст. 115  Кодексу Законів про працю України.

Окрім цього, нагадуємо про необхідність сплати податків з доходів та внесків до Пенсійного та інших цільових фондів.

Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості (ст.24  Закону України „Про оплату праці”)

Відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати або інше грубе порушення законодавства про працю

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до ст.175 Кримінального кодексу України невиплата заробітної плати більше ніж за один місяць керівником підприємства, установи або організації незалежно від форм власності карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до п’яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.

Ст.172 Кримінального кодексу України передбачає, що незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю – караються штрафом до п»ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.

Ст.41 Кодексу України про адміністративні порушення встановлено, що порушення  встановлених  термінів  виплати заробітної плати,  виплата її не в повному обсязі,  а  також  інші порушення вимог законодавства про працю тягнуть за   собою   накладення   штрафу  на  посадових  осіб підприємств,  установ і організацій незалежно від форми  власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чинне законодавство передбачає участь підприємств, установ і організацій у реалізації державної політики зайнятості. Відповідно до Закону України “Про зайнятість населення” підприємства, установи і організації, незалежно від форм власності, їх службові особи зобов’язані сприяти проведенню державної політики зайнятості на основі додержання законодавства про працю.

Зокрема, відповідно до ст.20 Закону України “Про зайнятість населення” - підприємства,  установи і організації незалежно від форми власності   реєструються  у  місцевих  центрах  зайнятості  за  їх місцезнаходженням як платники збору до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, щомісяця подають цим центрам адміністративні дані у повному обсязі про  наявність  вільних  робочих  місць  (вакансій),  у тому числі призначених  для працевлаштування  інвалідів, та про працівників, які   працюють   неповний  робочий  день  (тиждень),  якщо  це  не передбачено  трудовим  договором,  або  не  працюють  у  зв'язку з простоєм   виробництва   з   не  залежних  від  них  причин,  і  в десятиденний  строк  -  про  всіх прийнятих працівників у порядку, встановленому  законодавством. Несвоєчасна реєстрація або відмова від неї, порушення порядку подання адміністративних даних тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Така інформація подається згідно з Інструкцією щодо заповнення форм звітності №3-ПН “Звіт про наявність вакансій” та №5-ПН “Звіт про прийнятих працівників, що затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.12.2005р. №420. Наголошуємо: Дані зазначеного звіту використовуються для інформування населення про наявність вакансій, сприяють працевлаштуванню громадян, підбору персоналу на замовлення роботодавців, оцінки поточної потреби в кадрах та організації професійної підготовки населення відповідно до потреб ринку праці.Додатково інформуємо:Відповідно до ст.4 Закону України “Про статистику” статистичну звітність з праці ( за формою №1-ПВ) подають до органів державної статистики юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва) незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання, включаючи громадські об’єднання, профспілки, благодійні організації, в яких здійснювались нарахування заробітної плати постійному або тимчасовому персоналу та сплачувались внески до фондів соціального страхування.З метою забезпечення належного обліку новостворених робочих місць просимо у встановленому порядку та у визначені терміни подавати звітність за формами №3-ПН “Звіт про наявність вакансій”, №5-ПН “Звіт про прийнятих працівників” у Львівський міський центр зайнятості та №1-ПВ “Звіт з праці” в Головне управління  статистики у Львівській області.