Архівний відділ

Графік роботи


Понеділок 09:00-18:00 Четвер 09:00-18:00
Вівторок 09:00-18:00 П'ятниця 09:00-16:45
Середа 09:00-18:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти


79000, Львів, вул. Дорошенка; 23

Інформація про діяльність


 1. Складання і за погодженням з Державним архівом Львівської області подання на затвердження Львівському міському голові планів розвитку архівної справи у місті та забезпечення їх виконання.
 2. Централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території м. Львова, та інших архівних документів, які не належать до Національного архівного фонду
 3. Зберігання документів Національного архівного фонду, які мають місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на території м. Львова.
 4. Забезпечення зберігання, обліку і охорони:
 5. Документів Національного архівного фонду, які утворилися у процесі існуючих і тих, які діяли раніше на сучасній території м. Львова державних органів, підприємств, установ та організацій.
 6. Документів Національного архівного фонду, які утворилися у процесі діяльності профспілкових, кооперативних, творчих та інших об’єднань громадян, переданих за їхньою згодою до архіву.
 7. Документів особового походження, які надійшли до архіву у встановленому порядку.
 8. Фотодокументів (негативів і позитивів) та відео-фото-документів, що мають значення для вивчення історії м. Львова.
 9. Документів, переданих на постійне чи тимчасове зберігання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, а також об’єднаннями громадян.
 10. Організація роботи з включенням документів до Національного архівного фонду або виключенням документів з нього незалежно від місця їх зберігання на території м. Львова і форм власності на них.
 11. Підготовка матеріалів для проведення державної реєстрації документів Національного архівного фонду незалежно від місця їх зберігання на території м. Львова і форм власності на них.
 12. Контроль за збиранням на території м. Львова документальних пам’яток.
 13. За дорученням Державної архівної служби України контроль за дотриманням власниками документів Національного архівного фонду вимог законодавства України щодо здійснення права власності на зазначені документи.
 14. Інформування Державного архіву Львівської області про виявлення архівних документів, які не мають власника або власник яких невідомий, а також про продаж документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання.
 15. Складання і за погодженням з Державним архівом Львівської області подання на затвердження Львівському міському голові переліку підприємств, установ та організацій, документи яких підлягають зберіганню в архіві, підготовка пропозицій щодо уточнення цього списку.
 16. Приймання у встановленому порядку для постійного чи тимчасового зберігання документів Національного архівного фонду від підприємств, установ, організацій міста та громадян.
 17. Контроль та перевірка ведення діловодства на підприємствах, в установах та організаціях м. Львова незалежно від форм власності, роботу їх архівних підрозділів, умови зберігання документів у них, надання їм методичної допомоги у впровадженні прогресивних систем діловодства та зберігання документів.
 18. Подання Львівському міському голові пропозицій щодо створення спеціалізованих архівних установ для тимчасового зберігання архівних документів, що не входять до складу Національного архівного фонду.
 19. Вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи архівних установ.
 20. Ведення зведеного обліку архівних документів, які зберігаються на підприємствах, в установах та організаціях м. Львова, подання належних відомостей про них Державному архіву Львівської області.
 21. Організація надання на договірних засадах послуг підприємствам, установам та організаціям з впорядкування документів і використання їх інформації, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства, підвищення кваліфікації працівників архівів (архівних підрозділів) і діловодних служб підприємств, установ та організацій.
 22. Розгляд номенклатур справ, поданих підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян, та підготовлені ними описи справ постійного зберігання і справ з особового складу, актів про знищення документів, які не підлягають зберіганню, подання їх на розгляд експертно-перевірної комісії.
 23. Розгляд анотованих переліків документів, які підлягають віднесенню до унікальних документальних пам’яток, подання їх на затвердження експертно-перевірної комісії.
 24. Передача Державному архіву Львівської області у визначені ним терміни документів та довідкового апарату до них для постійного зберігання.
 25. Створення і вдосконалення довідкового апарату до документів Національного архівного фонду, які зберігаються в архіві.
 26. Інформування органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій про склад і зміст документів, які зберігаються в архіві, надання можливості ознайомлюватися з ними користувачам, організація використання інформації архівних документів на виставках, у радіо- і телепередачах, пресі тощо.
 27. Видача підприємствам, установам та організаціям у встановленому порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, які перебувають на зберіганні в архіві, а громадянам - довідок соціально-правового характеру.

Оновлено: 22.02.2021, 17:59