Організаційне управління

Редагування, виготовлення та візування проектів розпорядчих документів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.

Графік роботи


Понеділок 09:00-18:00 Четвер 09:00-18:00
Вівторок 09:00-18:00 П'ятниця 09:00-17:00
Середа 09:00-18:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 334

Повноваження


 1. Виготовлення та редагування проектів рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови.
 2. Здійснення експертизи проектів розпоряджень Львівського міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету, інших нормативно-правових та нормативних актів, які подаються на підпис керівництву.
 3. Реєстрація рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови.
 4. Тиражування, засвідчення копій, розсилка і зберігання розпоряджень Львівського міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету.
 5. Контроль за виконанням розпоряджень Львівського міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету, доручень міського голови та протокольних доручень виконавчого комітету; документів органів державної влади; звернень фізичних і юридичних осіб.
 6. Підготовка проекту порядку денного та організація роботи засідань виконавчого комітету.
 7. Формування перспективного плану роботи виконавчого комітету.
 8. Ведення і поповнення електронної бази даних рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови.
 9. Ведення протоколу засідання виконавчого комітету та здійснення редакції рішень і протокольних доручень виконавчого комітету відповідно до протоколу засідання виконавчого комітету.
 10. Надання у встановленому порядку копій розпоряджень Львівського міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету.
 11. Ведення бази даних щодо проведення масових, видовищних, розважальних та рекламних заходів на території м. Львова.
 12. Забезпечення офіційного оприлюднення рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови через їх обов’язкове розміщення на офіційному веб-порталі ради.

Основні завдання


 1. Організація роботи виконавчого комітету.
 2. Здійснення контрольно-наглядової діяльності з питань, віднесених до компетенції управління.
 3. Ведення реєстру нормативно-правових актів та правових актів індивідуальної дії Львівського міського голови, Львівської міської ради та її виконавчого комітету; забезпечення доступності розпоряджень Львівського міського голови та рішень виконавчого комітету Львівської міської ради.
 4. Забезпечення виконання інших функцій, віднесених до компетенції управління.

Положення


Загальні положення

 1. Організаційне управління Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим керуючому справами виконкому.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.
 4. Управління є юридичною особою, має штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача / відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 5. Повне найменування управління – Організаційне управління Львівської міської ради.
 6. Юридична адреса управління – 79000, м. Львів, пл. Ринок, 1.

Структура та організація роботи

 1. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. Відділ організаційної роботи.
  2. Відділ оформлення проектів правових актів.
  3. Відділ моніторингу виконання документів.
 2. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням керуючого справами виконкому. Начальник управління безпосередньо підпорядкований керуючому справами виконкому, йому підконтрольний та підзвітний.
 3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники відділів, яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова, у порядку, визначеному законодавством, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету.
 4. Начальник управління має заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням керуючого справами виконкому у порядку, визначеному законодавством. Начальник відділу моніторингу виконання документів за посадою є заступником начальника управління. Заступник начальника управління виконує функції та здійснює повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.
 5. Начальник відділу моніторингу виконання документів має заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням керуючого справами виконкому у порядку, визначеному законодавством. Заступник начальника відділу моніторингу виконання документів виконує функції та здійснює повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.
 6. Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова.
 7. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед Львівським міським головою, виконавчим комітетом, керуючим справами виконкому за виконання покладених на управління завдань.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
  3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
  4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови.
  5. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням.

Компетенція управління

 1. До компетенції управління належать такі повноваження:
  1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
  2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
  6. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
  8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями.
  9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад.
  10. Забезпечення представництва інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.
  11. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, Служби безпеки України, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
  12. Виготовлення та редагування проектів рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови.
  13. Здійснення експертизи проектів розпоряджень Львівського міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету, інших нормативно-правових актів та правових актів індивідуальної дії, які подаються на підпис керівництву.
  14. Реєстрація рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови.
  15. Тиражування, засвідчення копій, розсилка і зберігання розпоряджень Львівського міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету.
  16. Моніторинг виконання розпоряджень Львівського міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету, доручень міського голови та протокольних доручень виконавчого комітету; документів органів державної влади; звернень фізичних і юридичних осіб.
  17. Підготовка проекту порядку денного та організація роботи засідань виконавчого комітету.
  18. Формування перспективного плану роботи виконавчого комітету.
  19. Ведення і поповнення електронної бази даних рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови.
  20. Ведення протоколу засідання виконавчого комітету та здійснення редакції рішень і протокольних доручень виконавчого комітету відповідно до протоколу засідання виконавчого комітету.
  21. Надання у встановленому порядку копій розпоряджень Львівського міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету.
  22. Ведення бази даних проведення масових, видовищних, розважальних та рекламних заходів на території м. Львова.
  23. Забезпечення офіційного оприлюднення рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови через їх обов’язкове розміщення на офіційному веб-порталі ради.
  24. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

Права управління

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
  8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
  9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
  10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  11. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
 2. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 3. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
 4. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.
 5. Штатний розпис управління затверджує Львівський міський голова за погодженням з керуючим справами виконкому та департаментом фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Проекти


«Семінар з питань діловодства» для працівників виконавчих органів Львівської міської ради. Проводиться щоквартально.


Оновлено: 11.11.2021, 11:29