Організаційне управління

Редагування, виготовлення та візування проектів розпорядчих документів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.

Графік роботи


Понеділок08:00-17:00Четвер08:00-17:00
Вівторок08:00-17:00П'ятницязгідно графіка-календаря
Середа08:00-17:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 12:00 до 12:45

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 334, 335, «79000, м. Львів, вул. К. Левицького, 67, каб. 408, 409, 418»

Повноваження


До компетенції управління належать такі повноваження:

 1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
 2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
 3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
 4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
 5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
 6. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
 7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
 8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.
 9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад.
 10. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі виданої керівником довіреності.
 11. Представництво інтересів управління у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
 12. Виготовлення та редагування проектів рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови.
 13. Здійснення експертизи проектів розпоряджень Львівського міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету, інших нормативно-правових та нормативних актів.
 14. Реєстрація рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови.
 15. Тиражування, засвідчення копій, розсилка і зберігання розпоряджень Львівського міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету.
 16. Підготовка проекту порядку денного та організація роботи засідань виконавчого комітету.
 17. Оприлюднення погодженого порядку денного засідання виконавчого комітету разом з проектами рішень виконавчого комітету на офіційному веб-порталі ради.
 18. Ведення і поповнення електронної бази даних рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови.
 19. Ведення протоколу засідання виконавчого комітету та здійснення редакції рішень і протокольних доручень виконавчого комітету відповідно до протоколу засідання виконавчого комітету.
 20. Оприлюднення протоколу засідання виконавчого комітету на офіційному веб-порталі ради.
 21. Надання у встановленому порядку копій розпоряджень Львівського міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету.
 22. Забезпечення офіційного оприлюднення проектів рішень, рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови через їх розміщення на офіційному веб-порталі ради.
 23. Ведення бази даних щодо проведення масових, видовищних, розважальних та рекламних заходів на території Львівської міської територіальної громади.
 24. Моніторинг виконання розпоряджень Львівського міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету, доручень Львівського міського голови та протокольних доручень виконавчого комітету, звернень громадян з особистого прийому Львівського міського голови, запитів на інформацію, запитів та звернень депутатів усіх рівнів.
 25. Підготовка звітів про невиконані розпорядження та доручення Львівського міського голови, рішення міської ради та її виконавчого комітету, протокольні доручення виконавчого комітету, запити на інформацію, запити та звернення депутатів усіх рівнів.
 26. Надання консультацій виконавчим органам ради про порядок виконання звернень фізичних та юридичних осіб.

Основні завдання


Основними завданнями управління є:

 1. Організація роботи виконавчого комітету.
 2. Здійснення контрольно-наглядової діяльності з питань, віднесених до компетенції управління.
 3. Ведення реєстру нормативно-правових актів та правових актів індивідуальної дії Львівського міського голови, виконавчого комітету Львівської міської ради; забезпечення доступності розпоряджень Львівського міського голови, проектів рішень та рішень виконавчого комітету Львівської міської ради.

Положення


1. Загальні положення


1.1. Організаційне управління Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим керуючому справами виконкому.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.
1.4. Управління є юридичною особою, має штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
1.5. Повне найменування управління: організаційне управління Львівської міської ради.
1.6. Юридична адреса управління: 79000, м. Львів, пл. Ринок, 1.

2. Основні завдання


2.1. Основними завданнями управління є:
2.1.1. Організація роботи виконавчого комітету.
2.1.2. Здійснення контрольно-наглядової діяльності з питань, віднесених до компетенції управління.
2.1.3. Ведення реєстру нормативно-правових актів та правових актів індивідуальної дії Львівського міського голови, виконавчого комітету Львівської міської ради; забезпечення доступності розпоряджень Львівського міського голови, проектів рішень та рішень виконавчого комітету Львівської міської ради.

3. Структура та організація роботи


3.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням керуючого справами виконкому у порядку, визначеному законодавством.
Начальник управління безпосередньо підпорядкований керуючому справами виконкому, йому підконтрольний та підзвітний.
3.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
3.2.1. Відділ організаційної роботи.
3.2.2. Відділ оформлення проектів правових актів.
3.2.3. Відділ моніторингу виконання документів.
3.3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники відділів, яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова.
3.4. Начальник управління має одного заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством.
Заступник начальника управління виконує функції та здійснює повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.
Начальник відділу організаційної роботи за посадою є заступником начальника управління.
3.5. Начальник відділу моніторингу виконання документів має одного заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням начальника відділу.
Заступник начальника відділу моніторингу виконання документів виконує функції та здійснює повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.
3.6. Начальник управління:
3.6.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, а також керуючим справами виконкому за виконання покладених на управління завдань.
3.6.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
3.6.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
3.6.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови.

4. Компетенція управління


4.1. До компетенції управління належать такі повноваження:
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
4.1.5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
4.1.6. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.1.7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
4.1.8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.
4.1.9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад.
4.1.10. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі виданої керівником довіреності.
4.1.11. Представництво інтересів управління у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
4.1.12. Виготовлення та редагування проектів рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови.
4.1.13. Здійснення експертизи проектів розпоряджень Львівського міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету, інших нормативно-правових та нормативних актів.
4.1.14. Реєстрація рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови.
4.1.15. Тиражування, засвідчення копій, розсилка і зберігання розпоряджень Львівського міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету.
4.1.16. Підготовка проекту порядку денного та організація роботи засідань виконавчого комітету.
4.1.17. Оприлюднення погодженого порядку денного засідання виконавчого комітету разом з проектами рішень виконавчого комітету на офіційному веб-порталі ради.
4.1.18. Ведення і поповнення електронної бази даних рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови.
4.1.19. Ведення протоколу засідання виконавчого комітету та здійснення редакції рішень і протокольних доручень виконавчого комітету відповідно до протоколу засідання виконавчого комітету.
4.1.20. Оприлюднення протоколу засідання виконавчого комітету на офіційному веб-порталі ради.
4.1.21. Надання у встановленому порядку копій розпоряджень Львівського міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету.
4.1.22. Забезпечення офіційного оприлюднення проектів рішень, рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови через їх розміщення на офіційному веб-порталі ради.
4.1.23. Ведення бази даних щодо проведення масових, видовищних, розважальних та рекламних заходів на території Львівської міської територіальної громади.
4.1.24. Моніторинг виконання розпоряджень Львівського міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету, доручень Львівського міського голови та протокольних доручень виконавчого комітету, звернень громадян з особистого прийому Львівського міського голови, запитів на інформацію, запитів та звернень депутатів усіх рівнів.
4.1.25. Підготовка звітів про невиконані розпорядження та доручення Львівського міського голови, рішення міської ради та її виконавчого комітету, протокольні доручення виконавчого комітету, запити на інформацію, запити та звернення депутатів усіх рівнів.
4.1.26. Надання консультацій виконавчим органам ради про порядок виконання звернень фізичних та юридичних осіб.

5. Права управління


5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
5.1.6. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
5.1.9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
5.1.11. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління


6.1. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.
6.2. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
6.3. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
6.4. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.
6.5. Штатний розпис управління затверджує Львівський міський голова за погодженням з керуючим справами виконкому та департаментом фінансової політики.

7. Відповідальність посадових осіб управління


7.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

8. Заключні положення


8.1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Оновлено: 09.04.2024, 10:08